Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Insurance Australia Group - IAGau CFD

6.05
2.02%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:04 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.07
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02273 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02273%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000812 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000812%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 5.93
Otwarcie* 5.92
Zmiana 1 r.* 23.85%
Zakres dzienny* 5.88 - 6.05
Zakres 52 tyg. 4.02-5.09
Średni wolumen (10 dni) 6.30M
Średni wolumen (3 miesiące) 134.76M
Kapitalizacja rynkowa 12.05B
Wskaźnik C/Z 36.68
Akcje w obrocie 2.47B
Przychód 13.91B
EPS 0.13
Dywidenda (% przychodu) 1.88139
Beta 0.31
Data następnego sprawozdania Feb 9, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 23, 2024 6.02 0.04 0.67% 5.98 6.03 5.95
Feb 22, 2024 5.97 0.02 0.34% 5.95 5.99 5.88
Feb 21, 2024 5.94 -0.06 -1.00% 6.00 6.01 5.88
Feb 20, 2024 6.01 -0.15 -2.44% 6.16 6.22 5.97
Feb 19, 2024 6.17 0.08 1.31% 6.09 6.18 6.05
Feb 18, 2024 6.09 0.04 0.66% 6.05 6.11 6.05
Feb 16, 2024 6.06 -0.04 -0.66% 6.10 6.17 6.04
Feb 15, 2024 6.09 -0.24 -3.79% 6.33 6.33 5.93
Feb 14, 2024 6.32 0.04 0.64% 6.28 6.34 6.23
Feb 13, 2024 6.27 0.02 0.32% 6.25 6.30 6.22
Feb 12, 2024 6.25 0.07 1.13% 6.18 6.26 6.16
Feb 11, 2024 6.17 -0.04 -0.64% 6.21 6.23 6.17
Feb 9, 2024 6.20 0.02 0.32% 6.18 6.20 6.14
Feb 8, 2024 6.17 0.05 0.82% 6.12 6.20 6.11
Feb 7, 2024 6.11 -0.02 -0.33% 6.13 6.15 6.08
Feb 6, 2024 6.13 0.04 0.66% 6.09 6.14 6.09
Feb 5, 2024 6.09 0.11 1.84% 5.98 6.10 5.98
Feb 4, 2024 5.99 -0.05 -0.83% 6.04 6.05 5.99
Feb 2, 2024 6.06 0.07 1.17% 5.99 6.06 5.98
Feb 1, 2024 5.98 0.00 0.00% 5.98 6.04 5.97

Insurance Australia Group Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 15317 13913 13587 13417 13433
Całkowity koszt operacyjny 13963 13349 13976 12882 12101
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 230 169 386 193 193
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 145 93 89 92 94
Other Operating Expenses, Total -379 -35 -483 -268 -353
Dochód operacyjny 1354 564 -389 535 1332
Dochód netto przed opodatkowaniem 1354 564 -389 535 1332
Dochód netto po opodatkowaniu 925 424 -264 498 969
Udział mniejszościowy -93 -77 -150 -59 -98
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 832 347 -414 439 871
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 -13 -4 205
Dochód netto 832 347 -427 435 1076
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 832 347 -414 439 871
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 832 347 -427 435 1076
Korekta rozwodnienia 84 21 0 30 47
Rozwodniony dochód netto 916 368 -427 465 1123
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2845 2760 2396 2515 2519
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.32197 0.13333 -0.17279 0.18648 0.36443
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.15 0.11 0.14 0.03 0.32
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.32197 0.07858 0.60351 0.14394 0.36443
Total Premiums Earned 15059 14134 13413 13215 13070
Net Investment Income 258 -221 174 202 363
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 13967 13122 13984 12865 12167
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 7785 7532 6800 7113 6779
Całkowity koszt operacyjny 7118 6845 6515 6834 6622
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 119 111 88 81 199
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 81 64 46 47 47
Other Operating Expenses, Total -219 -160 83 -118 -259
Dochód operacyjny 667 687 285 279 157
Dochód netto przed opodatkowaniem 667 687 285 279 157
Dochód netto po opodatkowaniu 451 474 222 202 95
Udział mniejszościowy -87 -6 -47 -30 -53
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 364 468 175 172 42
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 -1 1 -9
Dochód netto 364 468 174 173 33
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 364 468 175 172 42
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 364 468 174 173 33
Korekta rozwodnienia 48 36 11 10 0
Rozwodniony dochód netto 412 504 185 183 33
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2830 2860 2763 2757 2460.53
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.14558 0.17622 0.06732 0.06601 0.01707
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.09 0.06 0.05 0.06 0.091
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.14558 0.17622 0.01065 0.06601 0.12111
Total Premiums Earned 7608 7451 7021 7113 6723
Net Investment Income 177 81 -221 0 56
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 7137 6830 6298 6824 6635
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Środki pieniężne i ekwiwalenty 474 350 326 405 538
Suma należności netto 542 327 311 325 239
Suma aktywów 35026 34083 33449 29694 29286
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 591 592 610 663 181
Wartość netto firmy 2830 2823 2829 2862 2863
Wartości niematerialne netto 802 588 391 272 235
Inwestycje długoterminowe 11832 11844 12447 10451 11228
Należności długoterminowe 31 31 0 312 209
Inne aktywa długoterminowe (suma) 661 1297 1325 608 514
Other Assets, Total 9258 9324 8729 7543 7009
Zobowiązania 998 958 961 923 981
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 960 773 941 796 511
Suma zobowiązań 28376 27920 27203 23617 22882
Suma zadłużenia długoterminowego 2636 2584 2572 2181 2080
Zadłużenie długoterminowe 2139 2055 1987 1526 2080
Udział mniejszościowy 399 337 310 607 551
Inne zobowiązania (suma) 951 1181 1386 1140 916
Kapitał własny 6650 6163 6246 6077 6404
Akcje zwykłe 7264 7386 7386 6617 6617
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -597 -1172 -1097 -492 -185
Treasury Stock - Common -21 -24 -33 -49 -48
Inny kapitał (suma) 4 -27 -10 1 20
Suma zobowiązań i kapitału własnego 35026 34083 33449 29694 29286
Suma akcji zwykłych w obrocie 2441 2465 2465 2311 2311
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 497 529 585 655
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Środki pieniężne i ekwiwalenty 474 396 350 388 326
Suma należności netto 5648 4865 4580 4335 4354
Suma aktywów 35026 34428 34083 33848 33449
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 591 581 592 586 610
Wartości niematerialne netto 3632 3552 3411 3310 3220
Inwestycje długoterminowe 11832 12200 11844 12270 12447
Należności długoterminowe 31 84 31 79 0
Inne aktywa długoterminowe (suma) 661 741 1297 1241 1325
Other Assets, Total 7792 7883 8144 7844 7566
Zobowiązania 3356 3052 3013 3032 2975
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 33 0 13 11 124
Suma zobowiązań 28376 27934 27920 27704 27203
Suma zadłużenia długoterminowego 2636 2883 2584 2577 2572
Zadłużenie długoterminowe 2139 2373 2055 2023 1987
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 497 510 529 554 585
Udział mniejszościowy 399 325 337 337 310
Inne zobowiązania (suma) 945 1030 1178 1200 1383
Kapitał własny 6650 6494 6163 6144 6246
Akcje zwykłe 7264 7313 7386 7386 7386
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -597 -826 -1172 -1222 -1097
Treasury Stock - Common -21 -13 -24 -25 -33
Inny kapitał (suma) 4 20 -27 5 -10
Suma zobowiązań i kapitału własnego 35026 34428 34083 33848 33449
Suma akcji zwykłych w obrocie 2441 2450 2465 2465 2465
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 899 1610 381 589 -53
Cash Receipts 16553 16252 16351 15415 14974
Cash Payments -13571 -12950 -14174 -13287 -13022
Cash Taxes Paid -270 31 -234 -406 -379
Zapłacone odsetki -90 -84 -90 -88 -87
Zmiany w kapitale obrotowym -1723 -1639 -1472 -1045 -1539
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -1459 -2418 1568 1075 391
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -1459 -2418 1568 1075 391
Środki pieniężne z działalności finansowej -526 516 -1323 -1319 -475
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -51 -450 -5 -71 -18
Total Cash Dividends Paid -468 -173 -693 -880 -803
Emisja (wykup) akcji netto 0 764 0 -465 0
Emisja (wykup) długu netto -7 375 -625 97 346
Skutki różnic kursowych walut -5 -1 -2 8 2
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -1091 -293 624 353 -135
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 289 899 412 1610 800
Cash Receipts 9077 16553 8346 16252 8428
Cash Payments -7670 -13571 -6648 -12950 -6688
Cash Taxes Paid -64 -270 -227 31 -117
Cash Interest Paid -52 -90 -45 -84 -40
Changes in Working Capital -1002 -1723 -1014 -1639 -783
Cash From Investing Activities 189 -1459 -816 -2418 -1951
Other Investing Cash Flow Items, Total 189 -1459 -816 -2418 -1951
Cash From Financing Activities 50 -526 -335 516 759
Financing Cash Flow Items -18 -51 -6 -450 -415
Total Cash Dividends Paid -123 -468 -320 -173 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -73 0 0 764 765
Issuance (Retirement) of Debt, Net 264 -7 -9 375 409
Net Change in Cash 534 -1091 -737 -293 -392
Foreign Exchange Effects 6 -5 2 -1
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0765 123256745 0 2023-07-10 LOW
Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.9042 119074101 -3605319 2023-05-15 MED
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8698 93958824 0 2023-07-10 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.8424 69013987 0 2023-07-10 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.2497 54623872 0 2023-07-10 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.8369 44600882 244756 2023-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6031 38923866 6982980 2022-12-31 LOW
Newton Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.3497 32770689 -1011705 2023-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1568 28086920 -790 2023-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.06 25735739 0 2023-07-10 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6981 16949094 0 2023-07-10 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6678 16213275 0 2023-07-10 LOW
BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.6223 15110236 1182429 2023-09-30 LOW
MLC Asset Management Investment Advisor 0.4696 11401010 -252055 2023-06-30 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.4343 10545597 -4755571 2023-07-10 LOW
Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 0.4162 10105389 10105389 2022-12-31 MED
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.3264 7925025 76865 2023-09-30 LOW
Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.3114 7559676 -1967779 2023-07-10 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3015 7320621 -20393 2023-09-30 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2916 7078965 0 2023-07-10 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

Level 13, Tower Two
Darling Park
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

17,967.90 Price
-0.010% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.54 Price
-2.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

50,950.70 Price
-1.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,017.87 Price
-0.350% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję