Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
4.680
1.25%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:04 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.030
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02273 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02273%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000812 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000812%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 4.739
Otwarcie* 4.719
Zmiana 1 r.* 13.41%
Zakres dzienny* 4.67 - 4.739
Zakres 52 tyg. 3.53-5.74
Średni wolumen (10 dni) 1.77M
Średni wolumen (3 miesiące) 55.58M
Kapitalizacja rynkowa 5.27B
Wskaźnik C/Z 6.50
Akcje w obrocie 1.25B
Przychód 4.26B
EPS 0.65
Dywidenda (% przychodu) 8.86525
Beta 0.91
Data następnego sprawozdania Feb 28, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 23, 2024 4.680 -0.040 -0.85% 4.720 4.729 4.670
Feb 22, 2024 4.719 -0.010 -0.21% 4.729 4.739 4.670
Feb 21, 2024 4.720 -0.009 -0.19% 4.729 4.759 4.690
Feb 20, 2024 4.729 -0.030 -0.63% 4.759 4.769 4.719
Feb 19, 2024 4.759 0.069 1.47% 4.690 4.759 4.670
Feb 18, 2024 4.680 -0.039 -0.83% 4.719 4.720 4.670
Feb 16, 2024 4.729 -0.030 -0.63% 4.759 4.759 4.700
Feb 15, 2024 4.749 0.000 0.00% 4.749 4.789 4.729
Feb 14, 2024 4.759 0.109 2.34% 4.650 4.759 4.650
Feb 13, 2024 4.660 -0.099 -2.08% 4.759 4.829 4.640
Feb 12, 2024 4.749 0.039 0.83% 4.710 4.769 4.700
Feb 11, 2024 4.710 0.070 1.51% 4.640 4.749 4.640
Feb 9, 2024 4.630 0.021 0.46% 4.609 4.630 4.570
Feb 8, 2024 4.600 0.050 1.10% 4.550 4.620 4.520
Feb 7, 2024 4.560 0.150 3.40% 4.410 4.630 4.370
Feb 6, 2024 4.420 0.050 1.14% 4.370 4.430 4.350
Feb 5, 2024 4.360 0.050 1.16% 4.310 4.360 4.290
Feb 4, 2024 4.320 -0.030 -0.69% 4.350 4.360 4.310
Feb 2, 2024 4.370 -0.030 -0.68% 4.400 4.410 4.340
Feb 1, 2024 4.390 0.010 0.23% 4.380 4.400 4.320

Harvey Norman Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 4119.78 4263.69 4253.02 3484.9 3309.26
Przychód 4119.78 4263.69 4253.02 3484.9 3309.26
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1884.1 1871.05 1838.36 1555.27 1510.73
Zysk brutto 2235.68 2392.64 2414.66 1929.63 1798.52
Całkowity koszt operacyjny 3343.7 3123.25 3070.49 2823.61 2734.7
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1161.01 1145.23 1083.86 994.215 1258.22
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 58.195 -83.9 -34.465 89.989 -69.205
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 2.148 0 1.176 0
Other Operating Expenses, Total 79.531 32.316 32.408 33.579 34.948
Dochód operacyjny 776.082 1140.44 1182.53 661.288 574.559
Dochód netto przed opodatkowaniem 776.082 1140.44 1182.53 661.288 574.559
Dochód netto po opodatkowaniu 546.843 817.879 846.845 486.023 409.002
Udział mniejszościowy -7.323 -6.352 -5.431 -5.482 -6.685
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 539.52 811.527 841.414 480.541 402.317
Dochód netto 539.52 811.527 841.414 480.541 402.317
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 539.52 811.527 841.414 480.541 402.317
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 539.52 811.527 841.414 480.541 402.317
Rozwodniony dochód netto 539.52 811.527 841.414 480.541 402.317
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1248.11 1247.75 1247.42 1227.54 1186.3
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.43227 0.65039 0.67452 0.39147 0.33914
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.375 0.35 0.18 0.3274
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.43227 0.65163 0.67452 0.39217 0.34494
Depreciation / Amortization 160.858 156.405 150.319 149.385
Korekta rozwodnienia 0
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 1908.1 2211.68 2071.1 2192.59 1968.6
Przychód 1908.1 2211.68 2071.1 2192.59 1968.6
Koszt uzyskania przychodu (suma) 875.572 1008.53 882.747 988.304 857.773
Zysk brutto 1032.53 1203.15 1188.35 1204.29 1110.83
Całkowity koszt operacyjny 1654.69 1689.01 1542.89 1580.35 1429.98
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 575.671 585.742 583.577 561.651 524.51
Depreciation / Amortization 81.674 78.784 78.323 78.082 75.329
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 82.434 -24.239 -12.269 -71.631 -50.128
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.06 -0.06 2.681 -0.533 0
Other Operating Expenses, Total 39.279 40.252 7.835 24.481 22.501
Dochód operacyjny 253.411 522.671 528.203 612.24 538.615
Dochód netto przed opodatkowaniem 253.411 522.671 528.203 612.24 538.615
Dochód netto po opodatkowaniu 177.092 369.751 384.197 433.682 382.549
Udział mniejszościowy -3.472 -3.851 -3.583 -2.769 -3.163
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 173.62 365.9 380.614 430.913 379.386
Dochód netto 173.62 365.9 380.614 430.913 379.386
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 173.62 365.9 380.614 430.913 379.386
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 173.62 365.9 380.614 430.913 379.386
Rozwodniony dochód netto 173.62 365.9 380.614 430.913 379.386
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1248.11 1248.11 1248.24 1247.25 1247.25
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.13911 0.29316 0.30492 0.34549 0.30418
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.12 0.13 0.175 0.2 0.15
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.13914 0.29313 0.30648 0.34519 0.30418
Korekta rozwodnienia 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 1830.64 1906.47 1726.58 1298.33 1456.34
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 218.75 248.804 305.712 343.432 243.931
Gotówka 125.195 155.158 206.971 287.043 200.877
Inwestycje krótkoterminowe 0 41.281 30.237 43.054
Suma należności netto 993.13 1065.3 889.201 511.579 741.862
Należności z handlu netto 944.001 1008.52 868.567 457.72 711.646
Suma portfela 545.658 524.274 479.093 391.984 395.965
Koszty zaliczkowe 61.812 52.551 36.803 30.723 29.901
Suma innych aktywów obrotowych 11.287 15.538 15.767 20.613 44.681
Suma aktywów 7671.83 7246.4 6672.93 5828.6 4798.74
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2143.06 1927.33 1861.47 1798.57 696.207
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 2434.36 2204.23 2115.88 2123.68 1035.08
Amortyzacja skumulowana (suma) -595.936 -551.217 -519.577 -577.791 -581.01
Wartości niematerialne netto 57.387 58.42 63.668 63.003 64.631
Inwestycje długoterminowe 3548.14 3292.79 2939.91 2616.2 2532.18
Należności długoterminowe 87.527 53.494 72.56 49.269 49.391
Suma zobowiązań krótkoterminowych 738.663 989.807 1145.06 785.444 899.108
Zobowiązania 262.503 258.965 269.959 283.838 221.323
Naliczone koszty 127.517 136.435 122.866 102.115 94.261
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 67.041 61.033 69.969 102.654 122.908
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 151.043 339.288 425.389 130.28 371.622
Inne bieżące zobowiązania (suma) 130.559 194.086 256.878 166.557 88.994
Suma zobowiązań 3240.58 2985.37 2808.1 2382.26 1631.33
Suma zadłużenia długoterminowego 1961.02 1503.86 1243.28 1237.81 346.942
Zadłużenie długoterminowe 783.258 438.522 200 195 345
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1177.77 1065.34 1043.28 1042.81 1.942
Odroczony podatek dochodowy 495.458 446.81 380.932 317.937 330.546
Udział mniejszościowy 35.24 33.093 28.19 30.983 30.383
Inne zobowiązania (suma) 10.198 11.8 10.646 10.089 24.355
Kapitał własny 4431.25 4261.03 3864.83 3446.34 3167.41
Akcje zwykłe 717.925 717.925 717.925 717.925 552.25
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 3410.49 3249.58 2873.64 2502.98 2385.51
Unrealized Gain (Loss) 242.385 265.938 231.22 168.527 163.799
Inny kapitał (suma) 60.454 27.585 42.048 56.906 65.851
Suma zobowiązań i kapitału własnego 7671.83 7246.4 6672.93 5828.6 4798.74
Suma akcji zwykłych w obrocie 1246.01 1246.01 1246.01 1246.01 1205.9
Środki pieniężne i ekwiwalenty 93.555 93.646 57.46 26.152
Inne aktywa długoterminowe (suma) 5.083 7.903 8.742 3.227
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 1830.64 2132.61 1906.47 1855.54 1726.58
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 218.75 325.758 248.804 454.425 305.712
Środki pieniężne i ekwiwalenty 93.555 101.133 93.646 411.717 57.46
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 42.708 41.281
Suma należności netto 993.13 1114.82 1065.3 753.227 889.201
Należności z handlu netto 944.001 1072.26 1008.52 711.177 868.567
Suma portfela 545.658 598.267 524.274 559.667 479.093
Koszty zaliczkowe 61.812 72.382 52.551 67.53 36.803
Suma innych aktywów obrotowych 11.287 21.383 15.538 20.686 15.767
Suma aktywów 7671.83 7812.19 7246.4 6961.37 6672.93
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2143.06 2062.54 1927.33 1873.06 1861.47
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 2434.36 2358.58 2204.23 2138.02 2115.88
Amortyzacja skumulowana (suma) -595.936 -577.478 -551.217 -534.55 -519.577
Wartości niematerialne netto 57.387 53.309 58.42 63.584 63.668
Inwestycje długoterminowe 3548.14 3474.27 3292.79 3095.02 2939.91
Należności długoterminowe 87.527 83.884 53.494 69.325 72.56
Inne aktywa długoterminowe (suma) 5.083 5.566 7.903 4.843 8.742
Suma zobowiązań krótkoterminowych 738.663 876.073 989.807 1112.08 1145.06
Zobowiązania 262.503 342.804 258.965 345.842 269.959
Naliczone koszty 127.517 158.629 136.435 160.453 122.866
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 67.041 58.957 61.033 63.522 69.969
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 151.043 146.132 339.288 337.509 425.389
Inne bieżące zobowiązania (suma) 130.559 169.551 194.086 204.755 256.878
Suma zobowiązań 3240.58 3383.56 2985.37 2826.8 2808.1
Suma zadłużenia długoterminowego 1961.02 1977.19 1503.86 1246.59 1243.28
Zadłużenie długoterminowe 783.258 817.742 438.522 210 200
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1177.77 1159.45 1065.34 1036.59 1043.28
Odroczony podatek dochodowy 495.458 485.401 446.81 427.279 380.932
Udział mniejszościowy 35.24 33.79 33.093 29.713 28.19
Inne zobowiązania (suma) 10.198 11.107 11.8 11.142 10.646
Kapitał własny 4431.25 4428.62 4261.03 4134.56 3864.83
Akcje zwykłe 717.925 717.925 717.925 717.925 717.925
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 3410.49 3397.82 3249.58 3116.58 2873.64
Unrealized Gain (Loss) 242.385 252.27 265.938 251.128 231.22
Inny kapitał (suma) 60.454 60.612 27.585 48.933 42.048
Suma zobowiązań i kapitału własnego 7671.83 7812.19 7246.4 6961.37 6672.93
Suma akcji zwykłych w obrocie 1246.01 1246.01 1246.01 1246.01 1246.01
Gotówka 125.195 224.625 155.158 206.971
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 597.3 543.869 1056.96 372.845 454.17
Cash Receipts 4156.06 3870.78 3765.77 3256.24 3081.65
Cash Payments -3097.11 -2984.05 -2471.56 -2681.84 -2388.31
Cash Taxes Paid -429.419 -309.998 -194.468 -191.954 -232.263
Zapłacone odsetki -51.44 -49.894 -61.027 -29.223 -25.619
Zmiany w kapitale obrotowym 19.208 17.026 18.254 19.619 18.709
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -178.795 -254.116 -136.963 -66.203 -303.485
Nakłady kapitałowe -94.918 -100.3 -93.905 -94.222 -93.895
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -83.877 -153.816 -43.058 28.019 -209.59
Środki pieniężne z działalności finansowej -432.874 -335.472 -811.371 -246.289 -68.104
Total Cash Dividends Paid -436.102 -473.483 -322.505 -342.122 -267.337
Emisja (wykup) akcji netto 0 165.675 163.869 2.072
Emisja (wykup) długu netto 3.228 138.011 -654.541 -68.036 197.161
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -14.369 -45.719 108.63 60.353 82.581
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 341.074 597.3 566.164 543.869 391.951
Cash Receipts 2177.76 4156.06 2392.66 3870.78 2126.26
Cash Payments -1587.04 -3097.11 -1535.41 -2984.05 -1527.91
Cash Taxes Paid -221.909 -429.419 -274.507 -309.998 -190.016
Cash Interest Paid -40.857 -51.44 -26.059 -49.894 -25.207
Changes in Working Capital 13.118 19.208 9.477 17.026 8.821
Cash From Investing Activities -150.609 -178.795 -77.78 -254.116 -96.356
Capital Expenditures -68.198 -94.918 -43.926 -100.3 -61.776
Other Investing Cash Flow Items, Total -82.411 -83.877 -33.854 -153.816 -34.58
Cash From Financing Activities -113.288 -432.874 -340.044 -335.472 -320.691
Total Cash Dividends Paid -218.051 -436.102 -186.901 -473.483 -224.281
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 104.763 3.228 -153.143 138.011 -96.41
Net Change in Cash 77.177 -14.369 148.34 -45.719 -25.096
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Harvey (Gerald) Individual Investor 33.3037 414966437 21178683 2023-03-29 LOW
Brown (Christopher Herbert) Individual Investor 16.4947 205525565 0 2022-09-28
Harvey (Margaret Lynette) Individual Investor 4.7024 58592289 0 2022-09-28
Enbeear Pty. Ltd. Corporation 1.6102 20063673 0 2022-09-28 LOW
Page (Kay Lesley) Individual Investor 1.6083 20039315 0 2023-09-06 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 1.353 16858166 189682 2023-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3259 16521382 30729 2023-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1166 13912697 253761 2023-09-30 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.055 13145465 -162311 2023-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0235 12753025 -235365 2023-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.5887 7335165 3989216 2022-12-31 LOW
BKI Investment Company Ltd. Investment Advisor 0.4254 5300984 1150000 2022-09-28 LOW
Argo Investments Limited Investment Advisor 0.4184 5213182 0 2022-09-28 LOW
Deutsche Asset Management Americas Investment Advisor/Hedge Fund 0.3198 3984919 -199819 2023-09-30 MED
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3112 3877517 60163 2023-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.2944 3668071 39979 2023-04-30 LOW
PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.2775 3457660 -624956 2023-01-31 LOW
Galbraith (Jacqueline) Individual Investor 0.2677 3335180 3335180 2022-09-28
Avantis Investors Investment Advisor 0.2565 3196244 1500221 2023-09-30 MED
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.2465 3071870 -125101 2023-09-30 MED

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: General Department Stores

B1 Richmond Road
Homebush West
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2140
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

51,800.00 Price
+0.370% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Oil - Crude

76.56 Price
-2.240% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0163%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0382%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

2,035.76 Price
+0.560% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

US100

17,914.30 Price
-0.300% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję