Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
121.98
0.3%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 09:10

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.76
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026235 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026235%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.004012 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.76)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.004012%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 121.61
Otwarcie* 121.45
Zmiana 1 r.* 41.17%
Zakres dzienny* 120.65 - 122.99
Zakres 52 tyg. 59.93-103.73
Średni wolumen (10 dni) 5.09M
Średni wolumen (3 miesiące) 130.78M
Kapitalizacja rynkowa 96.01B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 1.09B
Przychód 75.14B
EPS -4.70
Dywidenda (% przychodu) 0.36417
Beta 1.25
Data następnego sprawozdania Jan 23, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 1, 2023 121.61 -0.18 -0.15% 121.79 121.79 121.45
Nov 30, 2023 121.45 2.84 2.39% 118.61 121.78 116.95
Nov 29, 2023 118.20 0.10 0.08% 118.10 119.62 116.95
Nov 28, 2023 118.72 -0.98 -0.82% 119.70 120.00 118.48
Nov 27, 2023 119.56 0.12 0.10% 119.44 120.25 118.83
Nov 24, 2023 119.18 0.43 0.36% 118.75 120.28 118.60
Nov 23, 2023 119.51 0.13 0.11% 119.38 119.51 119.38
Nov 22, 2023 119.38 0.33 0.28% 119.05 120.43 117.95
Nov 21, 2023 118.95 -0.05 -0.04% 119.00 120.20 118.69
Nov 20, 2023 119.98 2.03 1.72% 117.95 120.67 117.95
Nov 17, 2023 119.38 0.48 0.40% 118.90 120.02 117.20
Nov 16, 2023 118.94 3.15 2.72% 115.79 118.94 114.70
Nov 15, 2023 115.76 -0.94 -0.81% 116.70 117.67 114.42
Nov 14, 2023 116.95 2.15 1.87% 114.80 117.50 114.77
Nov 13, 2023 115.38 0.52 0.45% 114.86 116.49 113.42
Nov 10, 2023 115.10 2.21 1.96% 112.89 115.50 111.95
Nov 9, 2023 112.89 -0.26 -0.23% 113.15 114.69 112.75
Nov 8, 2023 113.33 1.81 1.62% 111.52 113.97 109.55
Nov 7, 2023 111.52 0.27 0.24% 111.25 112.86 109.85
Nov 6, 2023 111.28 2.98 2.75% 108.30 111.82 107.85

General Electric Co Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 76556 74196 75834 90221 97012
Przychód 76556 74196 75834 90221 97012
Koszt uzyskania przychodu (suma) 56837 55315 59319 67292 74700
Zysk brutto 19719 18881 16515 22929 22312
Całkowity koszt operacyjny 76757 78821 66300 89775 114549
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 11183 11208 11782 12813 12515
Nadzwyczajny koszt (dochód) 3189 7382 -9923 3082 24130
Other Operating Expenses, Total 2735 2419 2557 3470 3204
Dochód operacyjny -201 -4625 9534 446 -17537
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 681 2111 -1490 1670 -1201
Inne netto 932 -1168 -2075 -2170 -2249
Dochód netto przed opodatkowaniem 1412 -3682 5969 -54 -20987
Dochód netto po opodatkowaniu 936 -3404 6505 -604 -20869
Udział mniejszościowy -67 71 158 -7 90
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 869 -3333 6663 -611 -20779
Suma pozycji nadzwyczajnych -644 -3187 -960 -4368 -1575
Dochód netto 225 -6520 5703 -4979 -22354
Total Adjustments to Net Income -285 -246 -637 -461 -455
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 584 -3579 6026 -1072 -21234
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -60 -6766 5066 -5440 -22809
Rozwodniony dochód netto -60 -6766 5066 -5440 -22809
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1096 1098 1095 1091 1086.38
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.53285 -3.25956 5.5032 -0.98258 -19.5457
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.32 0.32 0.32 0.32 3.84
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 4.1323 4.10747 -3.25662 1.89276 -5.92797
Badania i rozwój 2813 2497 2565 3118
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 17346 16698 14485 21787 14471
Przychód 17346 16698 14485 21787 14471
Koszt uzyskania przychodu (suma) 13128 12587 10950 15758 11829
Zysk brutto 4218 4111 3535 6029 2642
Całkowity koszt operacyjny 16643 16443 14502 21798 14940
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 2069 2243 2017 2952 1920
Badania i rozwój 471 455 431 790 426
Nadzwyczajny koszt (dochód) 265 424 421 1538 260
Other Operating Expenses, Total 710 734 683 760 505
Dochód operacyjny 703 255 -17 -11 -469
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -849 568 6082 2389 24
Inne netto 446 567 427 -141 214
Dochód netto przed opodatkowaniem 300 1390 6492 2237 -231
Dochód netto po opodatkowaniu 162 1057 6221 2302 -244
Udział mniejszościowy 14 -4 27 -16 -4
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 176 1053 6248 2286 -248
Suma pozycji nadzwyczajnych 173 -1019 1257 -64 409
Dochód netto 349 34 7505 2222 161
Total Adjustments to Net Income -91 -57 -145 -96 -73
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 85 996 6103 2190 -321
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 258 -23 7360 2126 88
Rozwodniony dochód netto 258 -23 7360 2126 88
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1099 1089 1097 1101.55 1095
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.07734 0.9146 5.56335 1.9881 -0.29315
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.59327 1.52158 5.92616 3.59129 0.00548
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 58384 66348 84853 103096 100779
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 23419 28067 43849 45699 64632
Środki pieniężne i ekwiwalenty 15810 15770 36530 35811 31124
Suma należności netto 17298 20501 22455 27670 22344
Należności z handlu netto 17298 20501 22455 23958 14645
Suma portfela 14891 15847 15890 17215 13803
Suma innych aktywów obrotowych 2776 1933 2659 12512
Suma aktywów 188851 198874 256211 265177 311072
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 12192 15609 16699 45879 43611
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 26641 34510 34950 74880 75618
Amortyzacja skumulowana (suma) -16303 -18901 -18251 -29001 -32007
Wartość netto firmy 12999 26182 25524 26734 33974
Wartości niematerialne netto 6105 9330 9671 10653 12178
Inwestycje długoterminowe 36027 50049 48932 42647 0
Należności długoterminowe 5776 6124 5888 12303 24574
Inne aktywa długoterminowe (suma) 57368 25232 64644 23865 95956
Suma zobowiązań krótkoterminowych 49428 51953 54613 78865 60469
Zobowiązania 10033 16243 16458 17357 14257
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 115 97 1457 6176 4523
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 3624 4264 3256 17465 8253
Inne bieżące zobowiązania (suma) 35656 31349 33442 37867 33436
Suma zobowiązań 155155 158564 220660 236861 280091
Suma zadłużenia długoterminowego 20320 30824 70189 67241 90824
Zadłużenie długoterminowe 20320 30824 70189 67241 90824
Udział mniejszościowy 1216 1302 1522 1545 20500
Inne zobowiązania (suma) 84191 74485 94336 89210 108298
Kapitał własny 33696 40310 35551 28316 30981
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 6 6 6 6 6
Akcje zwykłe 15 15 702 702 702
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 82983 85110 92247 87732 93109
Treasury Stock - Common -81209 -81093 -81961 -82797 -83925
Unrealized Gain (Loss) -1927 2498 32 61 -39
Inny kapitał (suma) 33828 33774 24525 22612 21128
Suma zobowiązań i kapitału własnego 188851 198874 256211 265177 311072
Suma akcji zwykłych w obrocie 1089.11 1099.03 1095.69 1092.3 1087.78
Total Preferred Shares Outstanding 5.79544 5.93988 5.93988 5.93988 5.93988
Inwestycje krótkoterminowe 7609 12297 7319 9888 33508
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 56434 60213 60286 58384 60082
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 20181 23651 24815 23419 18893
Środki pieniężne i ekwiwalenty 13127 12766 12001 15810 12596
Inwestycje krótkoterminowe 7054 10885 12814 7609 6297
Suma należności netto 16421 16804 16456 17298 20898
Należności z handlu netto 16421 16804 16456 17298 20898
Suma portfela 17020 16789 16198 14891 17536
Suma innych aktywów obrotowych 2812 2969 2817 2776 2755
Suma aktywów 156662 163006 164472 188851 180877
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 12203 12374 12170 12192 14295
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 27154 27212 26957 26641 30718
Amortyzacja skumulowana (suma) -16767 -16771 -16640 -16303 -18705
Wartość netto firmy 13177 13345 13107 12999 25275
Wartości niematerialne netto 5790 5954 5990 6105 7725
Inwestycje długoterminowe 35528 37392 38262 36027 33624
Należności długoterminowe 5427 5440 5631 5776 6221
Inne aktywa długoterminowe (suma) 28103 28288 29026 57368 33655
Suma zobowiązań krótkoterminowych 48164 48108 48177 49428 54657
Zobowiązania 10693 10538 10049 15399 17331
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 121 127 114 115 129
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1213 1755 2148 3624 4156
Inne bieżące zobowiązania (suma) 36137 35688 35866 30290 33041
Suma zobowiązań 127997 131812 132820 155155 149402
Suma zadłużenia długoterminowego 19488 19900 20159 20320 26121
Zadłużenie długoterminowe 19488 19900 20159 20320 26121
Udział mniejszościowy 1167 1174 1171 1216 1278
Inne zobowiązania (suma) 59178 62630 63313 84191 67346
Kapitał własny 28665 31194 31652 33696 31475
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 3 3 6 6
Akcje zwykłe 15 15 15 15 15
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 85017 84848 84955 82983 82655
Treasury Stock - Common -80244 -80524 -80762 -81209 -81049
Unrealized Gain (Loss) -3075 -1696 -1222 -1927 -2418
Inny kapitał (suma) 26952 28548 28663 33828 32266
Suma zobowiązań i kapitału własnego 156662 163006 164472 188851 180877
Suma akcji zwykłych w obrocie 1088.39 1088.38 1088.96 1089.11 1092.67
Total Preferred Shares Outstanding 5795 2.79544 2.79544 5.79544 5.83576
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 292 -6591 5546 -4912 -22443
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 5916 3332 3567 8735 4979
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1802 1871 2128 2018 4419
Amortization 1742 1138 1336 1523 2163
Pozycje niepieniężne 805 11441 -6379 8166 20748
Cash Taxes Paid 1127 1165 1441 1950 1404
Zapłacone odsetki 1561 2536 2976 4101 4409
Zmiany w kapitale obrotowym 1275 -4527 936 1940 92
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 2270 21308 16671 8977 18280
Nakłady kapitałowe -1484 -1361 -1730 -2498 -6947
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 3754 22669 18401 11475 25227
Środki pieniężne z działalności finansowej -5585 -45177 -19852 -16133 -31807
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -963 -7735 -432 -1642 -5774
Total Cash Dividends Paid -639 -575 -648 -649 -4474
Emisja (wykup) akcji netto -1048 -17
Emisja (wykup) długu netto -2935 -36867 -18772 -13842 -21542
Skutki różnic kursowych walut -369 -213 145 -50 -628
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 2232 -20750 531 1529 -9176
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 7478 292 -1946 -1786 -1014
Cash From Operating Activities -257 5916 1417 -6 -556
Cash From Operating Activities 367 1802 1310 903 460
Amortization 140 1742 1498 1261 1025
Non-Cash Items -7757 805 2624 2480 399
Cash Taxes Paid 172 1127 810 479 192
Changes in Working Capital -485 1275 -2069 -2864 -1426
Cash From Investing Activities -1796 2270 1592 1525 -444
Capital Expenditures -299 -1484 -1035 -708 -363
Other Investing Cash Flow Items, Total -1497 3754 2627 2233 -81
Cash From Financing Activities -3232 -5585 -5127 -3140 -1459
Financing Cash Flow Items 2085 -963 -872 -494 -98
Total Cash Dividends Paid -203 -639 -455 -294 -140
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1805 -2935 -3112 -1982 -1221
Foreign Exchange Effects 65 -369 -623 -266 -75
Net Change in Cash -5220 2232 -2741 -1887 -2534
Issuance (Retirement) of Stock, Net -3309 -1048 -688 -370
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Capital Research Global Investors Investment Advisor 8.5044 92560364 -11755741 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.0258 87351496 110339 2023-06-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.1475 56024959 -730760 2023-06-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 4.9855 54261585 156054 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.6131 50207805 1717793 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.3743 47608901 2813753 2023-06-30 LOW
TCI Fund Management Limited Hedge Fund 3.8268 41650076 15537329 2023-06-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.6851 40108220 -4901185 2023-06-30 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 2.241 24391081 -10190400 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8145 19748382 476355 2023-06-30 LOW
Eagle Capital Management L.L.C. Investment Advisor 1.2305 13392076 -918543 2023-06-30 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.7465 8124407 1084291 2023-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6966 7581743 960089 2022-12-31 LOW
Viking Global Investors LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6558 7138176 -1474056 2023-06-30 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6491 7064606 -160044 2023-06-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6244 6795848 271084 2023-06-30 LOW
Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6153 6697314 -5390792 2023-06-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5897 6417858 -180004 2023-06-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5477 5960841 102084 2023-06-30 LOW
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.5326 5796662 922331 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Consumer Goods Conglomerates

One Financial Center
Suite 3700
BOSTON
MASSACHUSETTS 02111
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

16,001.20 Price
+0.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Gold

2,072.25 Price
+1.760% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0111%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

38,778.60 Price
+2.580% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.62 Price
+0.720% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję