Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
28.34
4.9%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.21
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026346 %
Opłaty za pożyczoną część ($-5.01)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026346%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.004124 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.78)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.004124%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Foot Locker Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 29.8
Otwarcie* 29.37
Zmiana 1 r.* -26.56%
Zakres dzienny* 28.34 - 29.37
Zakres 52 tyg. 14.84-47.22
Średni wolumen (10 dni) 3.93M
Średni wolumen (3 miesiące) 113.19M
Kapitalizacja rynkowa 2.15B
Wskaźnik C/Z 14.56
Akcje w obrocie 94.16M
Przychód 8.31B
EPS 1.57
Dywidenda (% przychodu) 6.99606
Beta 1.23
Data następnego sprawozdania Nov 29, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 5, 2023 28.34 -0.88 -3.01% 29.22 29.41 28.34
Dec 4, 2023 29.80 0.49 1.67% 29.31 30.27 28.95
Dec 1, 2023 29.65 2.84 10.59% 26.81 29.66 26.81
Nov 30, 2023 26.87 -0.97 -3.48% 27.84 27.89 26.59
Nov 29, 2023 27.58 -0.47 -1.68% 28.05 28.89 26.96
Nov 28, 2023 23.79 0.99 4.34% 22.80 23.89 22.49
Nov 27, 2023 23.08 0.83 3.73% 22.25 23.28 22.15
Nov 24, 2023 23.23 0.62 2.74% 22.61 23.29 22.45
Nov 22, 2023 22.41 -0.04 -0.18% 22.45 22.61 22.06
Nov 21, 2023 22.79 0.05 0.22% 22.74 23.18 22.45
Nov 20, 2023 23.21 1.36 6.22% 21.85 23.39 21.85
Nov 17, 2023 22.12 0.92 4.34% 21.20 22.26 21.15
Nov 16, 2023 20.76 -0.88 -4.07% 21.64 21.70 20.55
Nov 15, 2023 21.95 0.98 4.67% 20.97 22.11 20.97
Nov 14, 2023 20.71 0.54 2.68% 20.17 21.20 20.15
Nov 13, 2023 19.80 -0.35 -1.74% 20.15 20.51 19.79
Nov 10, 2023 20.39 0.15 0.74% 20.24 20.58 19.38
Nov 9, 2023 20.28 -0.61 -2.92% 20.89 21.13 20.20
Nov 8, 2023 20.86 -0.55 -2.57% 21.41 21.88 20.77
Nov 7, 2023 21.54 -0.27 -1.24% 21.81 22.13 21.48

Foot Locker Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Monday, March 18, 2024

Czas (UTC) (UTC)

12:30

Kraj

US

Wydarzenie

Q4 2023 Foot Locker Inc Earnings Release
Q4 2023 Foot Locker Inc Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 8759 8958 7548 8005 7939
Przychód 8759 8958 7548 8005 7939
Koszt uzyskania przychodu (suma) 5955 5878 5365 5462 5411
Zysk brutto 2804 3080 2183 2543 2528
Całkowity koszt operacyjny 8209 8091 7245 7356 7240
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1903 1851 1587 1650 1614
Depreciation / Amortization 208 197 176 179 178
Nadzwyczajny koszt (dochód) 143 165 117 65 32
Other Operating Expenses, Total 5
Dochód operacyjny 550 867 303 649 699
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -15 276 -7 11 9
Dochód netto przed opodatkowaniem 524 1240 494 672 713
Dochód netto po opodatkowaniu 344 892 323 493 513
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 345 893 323 493 513
Dochód netto 342 893 323 491 541
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 345 893 323 493 513
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 342 893 323 491 541
Rozwodniony dochód netto 342 893 323 491 541
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 95.5 103.8 105.1 109.1 116.1
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 3.61257 8.60308 3.07326 4.51879 4.4186
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.6 1.2 0.88 1.885 1.345
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 4.59558 9.74657 3.80114 4.95588 4.61692
Inne netto -11 97 198 12 5
Suma pozycji nadzwyczajnych -3 -2 28
Udział mniejszościowy 1 1
Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
Suma przychodu 1864 1931 2346 2173 2071
Przychód 1864 1931 2346 2173 2071
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1357 1349 1632 1477 1411
Zysk brutto 507 582 714 696 660
Całkowity koszt operacyjny 1863 1870 2278 2015 1926
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 442 431 521 467 452
Depreciation / Amortization 50 51 51 52 51
Nadzwyczajny koszt (dochód) 14 39 74 19 12
Dochód operacyjny 1 61 68 158 145
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -4 -1 -2 -3 -5
Inne netto 0 -3 -18 -12 3
Dochód netto przed opodatkowaniem -3 57 48 143 143
Dochód netto po opodatkowaniu -5 36 22 96 94
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -5 36 22 96 94
Dochód netto -5 36 19 96 94
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -5 36 22 96 94
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -5 36 19 96 94
Rozwodniony dochód netto -5 36 19 96 94
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 94.2 95.1 94.9 94.7 95
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.05308 0.37855 0.23182 1.01373 0.98947
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.04352 0.63756 0.58922 1.14842 1.07251
Udział mniejszościowy 0 0 0 0 0
Suma pozycji nadzwyczajnych -3
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 2521 2363 2835 2386 2518
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 536 804 1680 907 891
Środki pieniężne i ekwiwalenty 536 804 1680 907 891
Suma należności netto 160 136 125 101 107
Należności z handlu netto 160 134 124 100 87
Suma portfela 1643 1266 923 1208 1269
Koszty zaliczkowe 152 139 90 149 174
Suma innych aktywów obrotowych 30 18 17 21 77
Suma aktywów 7907 8135 7043 6589 3820
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 3363 3533 3504 3723 836
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 4911 5020 5031 5097 2153
Amortyzacja skumulowana (suma) -1548 -1487 -1527 -1374 -1317
Wartość netto firmy 785 797 159 156 157
Wartości niematerialne netto 426 454 17 20 24
Inwestycje długoterminowe 630 781 337 142 104
Inne aktywa długoterminowe (suma) 182 207 191 162 181
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1610 1735 1644 1194 764
Zobowiązania 492 596 402 333 387
Naliczone koszty 858 922 894 707 201
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 6 6 102
Inne bieżące zobowiązania (suma) 254 211 246 154 176
Suma zobowiązań 4614 4896 4272 4116 1314
Suma zadłużenia długoterminowego 446 451 8 122 124
Zadłużenie długoterminowe 395 394 122 124
Odroczony podatek dochodowy 237 224 18 2 6
Inne zobowiązania (suma) 2321 2482 2597 2798 420
Kapitał własny 3293 3239 2771 2473 2506
Akcje zwykłe 760 770 779 764 809
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2925 2900 2326 2103 2104
Treasury Stock - Common 0 -88 -3 0 -37
Unrealized Gain (Loss) 0
Inny kapitał (suma) -392 -343 -331 -394 -370
Suma zobowiązań i kapitału własnego 7907 8135 7043 6589 3820
Suma akcji zwykłych w obrocie 93.3954 97.0208 103.619 104.188 112.933
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 51 57 8
Udział mniejszościowy 0 4 5
Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
Suma aktywów obrotowych 2371 2397 2521 2338 2315
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 180 313 536 351 386
Środki pieniężne i ekwiwalenty 180 313 536 351 386
Suma portfela 1831 1758 1643 1685 1644
Suma innych aktywów obrotowych 360 326 342 302 285
Suma aktywów 7536 7643 7907 7762 7868
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 3164 3232 3363 3346 3425
Wartość netto firmy 774 781 785 764 773
Wartości niematerialne netto 415 421 426 424 432
Inwestycje długoterminowe 629 629 630 722 736
Inne aktywa długoterminowe (suma) 183 183 182 168 187
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1452 1460 1610 1522 1585
Zobowiązania 514 474 492 522 596
Naliczone koszty 932 980 1112 994 983
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 6 6 6 6 6
Suma zobowiązań 4289 4360 4614 4510 4658
Suma zadłużenia długoterminowego 444 445 446 448 449
Zadłużenie długoterminowe 444 445 395 448 449
Udział mniejszościowy 0 0 0 7 7
Inne zobowiązania (suma) 2393 2455 2558 2533 2617
Kapitał własny 3247 3283 3293 3252 3210
Akcje zwykłe 767 766 760 798 788
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2881 2923 2925 3110 3051
Treasury Stock - Common -4 -10 0 -213 -213
Inny kapitał (suma) -397 -396 -392 -443 -416
Suma zobowiązań i kapitału własnego 7536 7643 7907 7762 7868
Suma akcji zwykłych w obrocie 94.154 93.9148 93.3954 93.3197 93.3008
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 51
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa 341 892 323 491 541
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 173 666 1062 696 781
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 208 197 176 179 178
Deferred Taxes 21 74 -9 5 9
Pozycje niepieniężne 109 -190 -78 7 -74
Cash Taxes Paid 153 387 100 201 184
Zapłacone odsetki 17 11 14 11 11
Zmiany w kapitale obrotowym -506 -307 650 14 127
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -162 -1376 -168 -235 -274
Nakłady kapitałowe -285 -209 -159 -187 -187
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 123 -1167 -9 -48 -87
Środki pieniężne z działalności finansowej -279 -152 -126 -493 -527
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -2 -2 2
Total Cash Dividends Paid -150 -101 -73 -164 -158
Emisja (wykup) akcji netto -121 -342 -32 -329 -369
Emisja (wykup) długu netto -6 293 -23
Skutki różnic kursowych walut 0 -6 8 -7 -30
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -268 -868 776 -39 -50
Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line 36 341 322 226 132
Cash From Operating Activities -118 173 -32 -102 -21
Cash From Operating Activities 51 208 157 105 54
Deferred Taxes -4 21 14 8 3
Non-Cash Items 20 109 63 41 35
Cash Taxes Paid 23 153 131 103 18
Cash Interest Paid 8 17 17 8 8
Changes in Working Capital -221 -506 -588 -482 -245
Cash From Investing Activities -59 -162 -182 -113 -105
Capital Expenditures -59 -285 -218 -156 -95
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 123 36 43 -10
Cash From Financing Activities -46 -279 -237 -199 -128
Total Cash Dividends Paid -38 -150 -113 -76 -38
Issuance (Retirement) of Stock, Net -6 -121 -123 -124 -88
Issuance (Retirement) of Debt, Net -2 -6 -5 -3 -2
Foreign Exchange Effects 0 0 -6 -5 -1
Net Change in Cash -223 -268 -457 -419 -255
Financing Cash Flow Items -2 4 4
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Vesa Equity Investment S.à r.l. Investment Advisor 12.18 11468571 0 2023-06-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 10.6847 10060599 856178 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.954 9372638 -84980 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 9.0058 8479796 116247 2023-06-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.3108 5000622 -863874 2023-06-30 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 4.845 4561991 883691 2023-06-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 4.4685 4207479 -66886 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.243 3053551 55223 2023-06-30 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1556 2971290 203619 2023-06-30 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.7582 2597105 16953 2023-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 2.7453 2584962 165959 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7273 1626445 85337 2023-06-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.4492 1364557 -738850 2023-06-30 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.4404 1356230 470725 2023-06-30 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.3018 1225785 623958 2023-06-30 MED
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 1.0671 1004749 213238 2023-06-30 MED
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0298 969670 50504 2023-06-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9736 916751 -629 2023-06-30 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.9566 900689 285091 2023-06-30 MED
PIMCO (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9256 871583 6779 2023-06-30 MED

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Foot Locker Company profile

O firmie Foot Locker

Foot Locker, Inc. zajmuje się sprzedażą detaliczną obuwia i odzieży. Spółka prowadzi działalność w trzech segmentach operacyjnych: Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) oraz Azja i Pacyfik. W portfolio marek Spółki znajdują się Foot Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction oraz Sidestep. Firma wykorzystuje swoje możliwości wielokanałowe, aby połączyć świat cyfrowy i sklepy fizyczne, w tym zamawianie w sklepie, kupowanie online i odbiór w sklepie oraz kupowanie online i wysyłka ze sklepu, a także handel elektroniczny. Prowadzi strony internetowe i aplikacje mobilne powiązane z nazwami marek swoich sklepów, w tym footlocker.com, ladyfootlocker.com, kidsfootlocker.com, champssports.com, footaction.com, footlocker.ca, footlocker.eu oraz powiązane strony e-commerce w różnych krajach europejskich. Firma prowadzi około 2 858 sklepów w 28 krajach na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Europy, Australii, Nowej Zelandii i Azji.

Obecna cena akcji Foot Locker wynosi 28.42 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Nordson, Resources Connection, Inc., Antero Resources, Spruce Biosciences, Inc., NXP Semiconductors N.V. oraz Foghorn Therapeutics Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Apparel & Accessories Retailers (NEC)

330 West 34th Street
NEW YORK
NEW YORK 10001
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.63 Price
-0.260% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

15,952.50 Price
+0.810% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0263%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0041%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

72.44 Price
-1.390% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0227%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0007%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

2,021.83 Price
-0.340% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0198%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0116%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję