Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
38.93
2.74%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.15
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026235 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026235%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.004012 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.76)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.004012%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Fluor Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 37.89
Otwarcie* 37.91
Zmiana 1 r.* 13.06%
Zakres dzienny* 37.83 - 39.07
Zakres 52 tyg. 25.69-38.87
Średni wolumen (10 dni) 1.77M
Średni wolumen (3 miesiące) 43.62M
Kapitalizacja rynkowa 6.37B
Wskaźnik C/Z 60.79
Akcje w obrocie 170.38M
Przychód 15.36B
EPS 0.62
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 2.16
Data następnego sprawozdania Feb 19, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 1, 2023 38.93 1.30 3.45% 37.63 39.10 37.57
Nov 30, 2023 37.89 0.50 1.34% 37.39 38.34 37.22
Nov 29, 2023 37.60 -0.07 -0.19% 37.67 38.14 37.39
Nov 28, 2023 37.52 -0.22 -0.58% 37.74 38.08 37.14
Nov 27, 2023 38.12 0.70 1.87% 37.42 38.35 37.35
Nov 24, 2023 37.85 0.26 0.69% 37.59 37.92 37.43
Nov 22, 2023 37.87 0.69 1.86% 37.18 37.96 36.76
Nov 21, 2023 37.35 -0.66 -1.74% 38.01 38.19 37.06
Nov 20, 2023 38.28 0.52 1.38% 37.76 38.55 37.63
Nov 17, 2023 38.16 0.53 1.41% 37.63 38.46 37.52
Nov 16, 2023 37.71 0.32 0.86% 37.39 37.90 36.88
Nov 15, 2023 37.70 0.33 0.88% 37.37 38.42 37.30
Nov 14, 2023 37.59 0.93 2.54% 36.66 37.82 36.58
Nov 13, 2023 35.83 0.09 0.25% 35.74 36.22 35.44
Nov 10, 2023 36.14 1.77 5.15% 34.37 36.19 34.37
Nov 9, 2023 34.24 0.30 0.88% 33.94 35.08 33.94
Nov 8, 2023 34.05 -0.35 -1.02% 34.40 34.91 34.04
Nov 7, 2023 34.31 -0.66 -1.89% 34.97 35.03 34.21
Nov 6, 2023 35.40 -1.00 -2.75% 36.40 36.44 35.10
Nov 3, 2023 36.48 0.78 2.18% 35.70 38.29 35.70

Fluor Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Monday, February 19, 2024

Czas (UTC) (UTC)

13:30

Kraj

US

Wydarzenie

Q4 2023 Fluor Corp Earnings Release
Q4 2023 Fluor Corp Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 13744 14156 14157.9 17317.3 18851
Przychód 13744 14156 14157.9 17317.3 18851
Koszt uzyskania przychodu (suma) 13389 13702 13758.4 17533.9 18281.6
Zysk brutto 355 454 399.526 -216.58 569.38
Całkowity koszt operacyjny 13500 14502 14154.4 18388.8 18465.3
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 237 226 201.522 165.921 121.164
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -60 86 86.559 18.496 40.567
Nadzwyczajny koszt (dochód) -66 488 107.951 670.498 21.9
Dochód operacyjny 244 -346 3.494 -1071.49 385.749
Dochód netto przed opodatkowaniem 244 -346 3.494 -1071.49 385.749
Dochód netto po opodatkowaniu 73 -366 -12.362 -1556.72 211.045
Udział mniejszościowy 72 -39 -66.717 30.958 -59.385
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 145 -405 -79.079 -1525.77 151.66
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 -35 -355.967 3.603 21.808
Dochód netto 145 -440 -435.046 -1522.16 173.468
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 106 -429 -79.079 -1525.77 151.66
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 106 -464 -435.046 -1522.16 173.468
Rozwodniony dochód netto 106 -464 -435.046 -1522.16 173.468
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 142 141 140.511 140.061 141.272
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.74648 -3.04255 -0.5628 -10.8936 1.07353
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.73 0.84
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.44437 -0.79291 -0.06342 -7.78192 1.15834
Total Adjustments to Net Income -39 -24 0
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 3939 3752 3710 3612 3299
Przychód 3939 3752 3710 3612 3299
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3741 3790 3577 3627 3184
Zysk brutto 198 -38 133 -15 115
Całkowity koszt operacyjny 3845 3893 3660 3609 3194
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 60 62 91 30 45
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 44 41 -5 -48 -35
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0 -3 0 0
Dochód operacyjny 94 -141 50 3 105
Dochód netto przed opodatkowaniem 131 -100 50 3 105
Dochód netto po opodatkowaniu 68 -130 -32 -24 73
Udział mniejszościowy -7 23 41 46 -7
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 61 -107 9 22 66
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 0 0
Dochód netto 61 -107 9 22 66
Total Adjustments to Net Income -10 -10 -10 -10 -10
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 51 -117 -1 12 56
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 51 -117 -1 12 56
Rozwodniony dochód netto 51 -117 -1 12 56
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 172 142 142 145 172
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.29651 -0.82394 -0.00704 0.08276 0.32558
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.29651 -0.82394 -0.02077 0.08276 0.32558
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 37 41
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 5044 5181 5034.01 5366.76 5370.6
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 2624 2336 2222.13 2004.46 1979.57
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2439 2209 2198.78 1997.2 1764.75
Inwestycje krótkoterminowe 185 127 23.345 7.262 214.828
Suma należności netto 2024 2237 2149.42 2455.64 2244.72
Należności z handlu netto 2024 2237 2149.42 2455.64 2244.72
Suma portfela 1 1 0.001
Suma innych aktywów obrotowych 395 607 662.465 906.665 1146.31
Suma aktywów 6827 7089 7309.81 7966.66 8882.55
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 595 456 776.618 594.826 745.942
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 1636 1813.84 1671.87
Amortyzacja skumulowana (suma) -1041 -1037.22 -925.931
Wartość netto firmy 206 249 349.258 508.415 466.452
Inwestycje długoterminowe 584 517 532.065 600.814 903.136
Inne aktywa długoterminowe (suma) 398 686 617.862 895.84 1396.42
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3216 3614 3572.04 3905.12 3659.23
Zobowiązania 1017 1220 1232.24 1546.84 1400.67
Naliczone koszty 1299 1431 1127.55 1079.44 949.486
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 158 18 25.529 38.728 26.887
Inne bieżące zobowiązania (suma) 742 945 1186.72 1240.11 1282.19
Suma zobowiązań 5041 5696 6279.56 6478.91 6048.43
Suma zadłużenia długoterminowego 985 1174 1710.03 1651.74 1661.56
Zadłużenie długoterminowe 978 1174 1710.03 1651.74 1661.56
Udział mniejszościowy 210 174 232.98 96.34 146.128
Inne zobowiązania (suma) 557 667 683.77 742.41 581.509
Kapitał własny 1786 1393 1030.25 1487.75 2834.12
Akcje zwykłe 1 1 1.404 1.399 1.396
Dodatkowy wpłacony kapitał 1254 967 195.94 165.314 82.106
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 896 791 1249.81 1700.91 3294.15
Unrealized Gain (Loss) 0
Inny kapitał (suma) -365 -366 -416.906 -379.873 -543.531
Suma zobowiązań i kapitału własnego 6827 7089 7309.81 7966.66 8882.55
Suma akcji zwykłych w obrocie 142.322 141.435 140.715 140.174 139.654
Odroczony podatek dochodowy 73 67 80.745 83.295 0
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 7 0
Total Preferred Shares Outstanding 0.6 0.6
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 5060 4878 4837 5044 4991
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 2485 2322 2311 2624 2591
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2421 2262 2137 2439 2436
Inwestycje krótkoterminowe 64 60 174 185 155
Suma należności netto 2237 2195 2151 2024 2019
Należności z handlu netto 2237 2195 2151 2024 2019
Suma innych aktywów obrotowych 338 361 375 396 381
Suma aktywów 7163 6756 6630 6827 6870
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 443 439 434 447 460
Wartość netto firmy 206 206 206 206 244
Inwestycje długoterminowe 865 667 612 584 612
Inne aktywa długoterminowe (suma) 589 566 541 546 563
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3140 3190 3166 3216 3211
Zobowiązania 1197 1155 1068 1017 1071
Naliczone koszty 1264 1339 1317 1305 1204
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 18 17 16 152 167
Inne bieżące zobowiązania (suma) 661 679 765 742 769
Suma zobowiązań 5280 4959 4911 5041 5220
Suma zadłużenia długoterminowego 1425 979 978 978 980
Zadłużenie długoterminowe 1425 979 978 978 980
Odroczony podatek dochodowy 73 81 84 73 63
Udział mniejszościowy 139 173 188 210 273
Inne zobowiązania (suma) 503 536 495 564 693
Kapitał własny 1883 1797 1719 1786 1650
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Akcje zwykłe 2 1 1 1 1
Dodatkowy wpłacony kapitał 1212 1267 1257 1254 1129
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1000 831 780 896 898
Inny kapitał (suma) -331 -302 -319 -365 -378
Suma zobowiązań i kapitału własnego 7163 6756 6630 6827 6870
Suma akcji zwykłych w obrocie 170.373 143.368 143.237 142.322 142.083
Total Preferred Shares Outstanding 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 73 -401.746 -366.791 -1553.12 292.958
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 31 25.332 185.884 219.018 162.164
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 73 73.2 102.451 154.599 197.585
Amortization 1.156 3.123 15.882 19.071
Deferred Taxes 17 28.563 -20.285 320.633 70.594
Pozycje niepieniężne -98 497.892 440.866 653.632 -123.799
Cash Taxes Paid 99 74.589 65.188 204.08 -28.408
Zapłacone odsetki 54 90.299 65.641 71.938 66.514
Zmiany w kapitale obrotowym -34 -173.733 26.52 627.396 -294.245
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -78 -121.869 -41.562 80.472 1.383
Nakłady kapitałowe -75 -75.073 -113.442 -180.842 -210.998
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -3 -46.796 71.88 261.314 212.381
Środki pieniężne z działalności finansowej 315 122.252 48.446 -77.299 -140.491
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 292 90.099 73.285 39.308 -74.43
Total Cash Dividends Paid -39 -19.175 -28.72 -118.073 -118.734
Emisja (wykup) akcji netto 0 582 0 1.466 -42.764
Emisja (wykup) długu netto 62 -530.672 3.881 0 95.437
Skutki różnic kursowych walut -38 -15.114 8.814 10.262 -62.385
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 230 10.601 201.582 232.453 -39.329
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -130 73 105 128 56
Cash From Operating Activities -161 31 -15 -133 -188
Cash From Operating Activities 18 73 55 35 15
Amortization
Deferred Taxes 12 17 -10 -14 1
Non-Cash Items 74 -98 -79 -64 -53
Cash Taxes Paid 24 99 71 55 14
Cash Interest Paid 19 54 43 28 20
Changes in Working Capital -135 -34 -86 -218 -207
Cash From Investing Activities 13 -78 -64 77 -105
Capital Expenditures -20 -75 -38 -23 -10
Other Investing Cash Flow Items, Total 33 -3 -26 100 -95
Cash From Financing Activities -161 315 378 -54 -16
Financing Cash Flow Items -16 292 317 -19 -13
Total Cash Dividends Paid -10 -39 -29 -20 -10
Issuance (Retirement) of Debt, Net -135 62 90 -15 7
Foreign Exchange Effects 7 -38 -72 -25 13
Net Change in Cash -302 230 227 -135 -296
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 12.2512 17564409 3161815 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 10.7855 15462981 725122 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.9437 14256149 -28960 2023-06-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 7.8208 11212493 107235 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.4282 4914942 10806 2023-06-30 LOW
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 3.3532 4807378 704010 2023-06-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2276 4627326 378388 2023-06-30 LOW
Rubric Capital Management LP Hedge Fund 2.3815 3414349 146746 2023-06-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9665 2819316 152337 2023-06-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.9449 2788440 -609573 2023-09-30 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.9005 2724689 -88546 2023-06-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6896 2422347 122500 2023-06-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.4684 2105225 1154459 2023-06-30 HIGH
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.438 2061633 289511 2023-06-30 HIGH
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.4155 2029374 -29550 2023-06-30 LOW
Anchor Capital Advisors LLC Investment Advisor 1.3354 1914475 -64556 2023-06-30
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2237 1754362 1214586 2023-06-30 LOW
Thrivent Asset Management, LLC Investment Advisor 1.1769 1687306 1649808 2023-06-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1221 1608719 7329 2023-06-30 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.1171 1601596 -169279 2023-06-30 MED

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Fluor Company profile

O firmie Fluor

Fluor Corporation jest spółką holdingową, która świadczy usługi w zakresie inżynierii, zaopatrzenia, budownictwa, fabrykacji i modularyzacji, eksploatacji, utrzymania i integralności aktywów, a także zarządzania projektami. Jej segmenty obejmują: Energy Solutions, Urban Solutions i Mission Solutions. Segment Energy Solutions dostarcza rozwiązania dla rynku transformacji energetycznej, w tym dekarbonizacji aktywów, wychwytywania dwutlenku węgla, przetwarzania odpadów na energię, zielonej chemii, wodoru, energii jądrowej i innych niskoemisyjnych źródeł energii. Segment Urban Solutions świadczy usługi inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowlane (EPC) oraz usługi zarządzania projektami dla infrastruktury, zaawansowanych technologii, nauk przyrodniczych oraz przemysłu wydobywczego i metalurgicznego. Segment Mission Solutions koncentruje się na agencjach federalnych rządu Stanów Zjednoczonych oraz na możliwościach międzynarodowych. Należą do nich Departament Energii (DOE), Departament Obrony, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego oraz agencje wywiadowcze.

Obecna cena akcji Fluor wynosi 38.89 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Aperam S.A., Carlisle Companies, Ajinomoto Co., Inc., Nagarro SE, Xencor Inc oraz China Construction Bank Corporation. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Construction & Engineering (NEC)

6700 Las Colinas Blvd
IRVING
TEXAS 75039
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

39,654.65 Price
+0.010% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

US100

16,001.20 Price
+0.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Oil - Crude

74.50 Price
-1.560% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0136%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0083%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

XRP/USD

0.62 Price
-0.520% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję