Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
1.628
2.69%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:02

Mon - Fri: 00:02 - 06:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
Warunki handlu
Spread 0.009
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022685 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.31)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022685%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000767 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000767%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 1.673
Otwarcie* 1.653
Zmiana 1 r.* 187.98%
Zakres dzienny* 1.623 - 1.653
Zakres 52 tyg. 0.43-3.38
Średni wolumen (10 dni) 452.72K
Średni wolumen (3 miesiące) 17.25M
Kapitalizacja rynkowa 101.89M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 150.91M
Przychód 168.29M
EPS -0.72
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 2.16
Data następnego sprawozdania Feb 26, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Apr 19, 2024 1.638 -0.015 -0.91% 1.653 1.657 1.623
Apr 18, 2024 1.673 -0.030 -1.76% 1.703 1.703 1.673
Apr 17, 2024 1.688 0.070 4.33% 1.618 1.702 1.583
Apr 16, 2024 1.598 -0.090 -5.33% 1.688 1.688 1.593
Apr 15, 2024 1.698 0.010 0.59% 1.688 1.793 1.678
Apr 12, 2024 1.693 0.015 0.89% 1.678 1.703 1.668
Apr 11, 2024 1.678 0.010 0.60% 1.668 1.683 1.638
Apr 10, 2024 1.658 0.050 3.11% 1.608 1.707 1.608
Apr 9, 2024 1.618 0.060 3.85% 1.558 1.648 1.558
Apr 8, 2024 1.548 -0.010 -0.64% 1.558 1.568 1.548
Apr 5, 2024 1.558 0.015 0.97% 1.543 1.603 1.543
Apr 4, 2024 1.543 -0.050 -3.14% 1.593 1.598 1.538
Apr 3, 2024 1.593 -0.010 -0.62% 1.603 1.603 1.553
Apr 2, 2024 1.603 -0.055 -3.32% 1.658 1.678 1.603
Apr 1, 2024 1.658 0.040 2.47% 1.618 1.673 1.603
Mar 28, 2024 1.663 0.000 0.00% 1.663 1.683 1.658
Mar 27, 2024 1.668 -0.030 -1.77% 1.698 1.738 1.668
Mar 26, 2024 1.703 0.006 0.35% 1.697 1.703 1.663
Mar 25, 2024 1.698 -0.010 -0.59% 1.708 1.738 1.683
Mar 24, 2024 1.708 -0.045 -2.57% 1.753 1.785 1.683

Electro Optic Systems Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 137.912 212.331 184.494 165.986 87.1304
Przychód 137.912 212.331 184.494 165.986 87.1304
Koszt uzyskania przychodu (suma) 91.397 111.539 115.987 90.0976 43.1991
Zysk brutto 46.515 100.792 68.5068 75.8879 43.9313
Całkowity koszt operacyjny 200.201 200.528 196.976 144.241 79.7243
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 88.158 76.595 74.6957 48.3552 35.0909
Depreciation / Amortization 11.059 10.051 9.55761 4.1324 0.63324
Other Operating Expenses, Total 3.142 2.343 2.50911 1.65585 0.80111
Dochód operacyjny -62.289 11.803 -12.4822 21.7445 7.40606
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 5.674 8.104 -17.1189 -0.34789 7.67532
Gain (Loss) on Sale of Assets -0.2999 0 0
Dochód netto przed opodatkowaniem -62.885 15.974 -29.9011 21.3966 15.0814
Dochód netto po opodatkowaniu -53.607 6.743 -25.2079 17.643 15.0814
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -52.586 7.58 -24.4027 18.0196 15.3022
Dochód netto -114.54 -13.006 -24.4027 18.0196 15.3022
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -52.586 7.58 -24.4027 18.0196 15.3022
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -114.54 -13.006 -24.4027 18.0196 15.3022
Rozwodniony dochód netto -114.54 -13.006 -24.4027 18.0196 15.3022
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 146.854 138.877 129.165 93.1629 87.5826
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.35808 0.05458 -0.18893 0.19342 0.17472
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.32956 0.05458 -0.21647 0.19342 0.17472
Udział mniejszościowy 1.021 0.837 0.80521 0.37667 0.22084
Nadzwyczajny koszt (dochód) 6.445 0 -5.77335
Inne netto -6.27 -3.933
Suma pozycji nadzwyczajnych -61.954 -20.586
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 74.298 84.1357 53.776 114.511 97.8202
Przychód 74.298 84.1357 53.776 114.511 97.8202
Koszt uzyskania przychodu (suma) 48.323 57.047 34.351 54.8172 56.7218
Zysk brutto 25.975 27.0887 19.425 59.6937 41.0983
Całkowity koszt operacyjny 96.528 39.4489 87.426 92.9607 107.567
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 41.187 29.6928 44.901 32.5957 44.0363
Depreciation / Amortization 7.018 4.64562 5.255 4.45184 5.59916
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 -51.7808 2.919 0
Other Operating Expenses, Total -0.15568 1.09606 1.20994
Dochód operacyjny -22.23 44.6868 -33.65 21.5501 -9.74711
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -6.434 3.16069 2.622 4.98544 3.11856
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0.00996 -0.01 0.00892 -0.00892
Dochód netto przed opodatkowaniem -35.471 42.6407 -32.962 24.7874 -8.81338
Dochód netto po opodatkowaniu -32.431 45.3386 -26.382 18.4702 -11.7272
Udział mniejszościowy 0.469 0.51731 0.504 0.4351 0.4019
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -31.962 45.856 -25.878 18.9053 -11.3253
Dochód netto -31.962 -16.098 -98.442 -1.68069 -11.3253
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -31.962 45.856 -25.878 18.9053 -11.3253
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -31.962 -16.098 -98.442 -1.68069 -11.3253
Rozwodniony dochód netto -31.962 -16.098 -98.442 -1.68069 -11.3253
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 159.227 154.803 138.905 140.24 137.513
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.20073 0.29622 -0.1863 0.13481 -0.08236
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.20073 0.07876 -0.17259 0.13476 -0.08232
Inne netto -6.807 -5.21677 -1.924 -1.75707 -2.17593
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 -61.954 -72.564 -20.586
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 261.676 284.812 306.721 212.757 106.537
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 21.681 59.2607 65.9335 77.8818 40.5382
Środki pieniężne i ekwiwalenty 21.681 59.2607 65.9335 77.8818 40.5382
Suma należności netto 147.563 130.573 160.344 66.7931 26.8197
Należności z handlu netto 134.272 129.235 158.876 65.4258 26.2285
Suma portfela 74.841 74.5794 67.3083 53.4912 26.4655
Koszty zaliczkowe 17.591 20.3988 13.1351 14.5905 12.7137
Suma aktywów 417.398 458.092 437.381 305.253 128.869
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 55.469 84.6798 49.2682 22.0226 3.96085
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 93.427 120.856 75.4087 48.1691 24.4895
Amortyzacja skumulowana (suma) -37.958 -36.1765 -26.1605 -26.1465 -20.5287
Należności długoterminowe 72.108 52.1068 34.4913 28.1256 16.1189
Inne aktywa długoterminowe (suma) 3.326 4.50619 12.2987 10.2344 2.25218
Suma zobowiązań krótkoterminowych 104.793 96.8232 70.8135 60.8188 28.6958
Zobowiązania 25.105 18.5882 18.2485 18.3381 11.2775
Naliczone koszty 29.163 29.122 17.9537 24.934 6.01972
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 34.4484 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 23.291 9.50476 31.1693 14.9335 11.3986
Suma zobowiązań 181.104 126.755 96.4425 78.1805 32.4258
Suma zadłużenia długoterminowego 69.95 24.864 17.6659 11.3867 0
Inne zobowiązania (suma) 9.563 7.24889 9.30675 6.51347 3.89177
Kapitał własny 236.294 331.337 340.938 227.073 96.4434
Akcje zwykłe 432.248 413.728 413.479 274.312 161.785
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -196.231 -80.5676 -69.3735 -46.1776 -65.3414
Suma zobowiązań i kapitału własnego 417.398 458.092 437.381 305.253 128.869
Suma akcji zwykłych w obrocie 171.236 150.914 149.579 113.078 96.1039
Udział mniejszościowy -3.202 -2.18074 -1.34365 -0.53844 -0.16177
Wartość netto firmy 12.373 14.8783 14.8783 14.8783
Wartości niematerialne netto 12.446 17.1092 19.7236 17.2357
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 27.234 5.15985 3.44203 2.61322
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 20.507 24.864 17.6659 11.3867
Inny kapitał (suma) 0.277 -1.82337 -3.16739 -1.06121
Zadłużenie długoterminowe 49.443
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 236.749 261.676 236.04 284.812 269.324
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 42.029 21.681 13.8434 59.2607 51.1179
Środki pieniężne i ekwiwalenty 42.029 21.681 13.8434 59.2607 51.1179
Suma należności netto 105.268 147.563 120.405 130.573 137.954
Należności z handlu netto 88.136 135.318 119.559 130.377 137.954
Suma portfela 72.904 74.841 83.1884 74.5794 68.9206
Koszty zaliczkowe 16.548 17.591 18.6033 20.3988 11.3321
Suma aktywów 398.602 417.398 390.197 458.092 424.457
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 57.319 55.469 59.0848 84.6798 62.3424
Wartość netto firmy 12.373 12.373 12.3734 14.8783 14.8783
Wartości niematerialne netto 11.648 12.446 13.2444 17.1092 18.4211
Należności długoterminowe 77.897 72.108 58.1315 52.1068 46.3071
Inne aktywa długoterminowe (suma) 2.616 3.326 11.3232 4.50619 13.1841
Suma zobowiązań krótkoterminowych 121.365 104.793 123.232 96.8232 60.4922
Payable/Accrued 44.247 43.179 62.0928 43.0365 40.631
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 34.833 34.4484 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 48.779 27.234 5.13919 5.15985 4.12204
Inne bieżące zobowiązania (suma) 28.339 34.38 21.1675 14.1785 15.7392
Suma zobowiązań 193.712 181.104 155.363 126.755 93.0901
Suma zadłużenia długoterminowego 62.894 69.95 25.9882 24.864 23.4256
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 23.162 20.507 25.9882 24.864 23.4256
Udział mniejszościowy -3.671 -3.202 -2.68444 -2.18074 -1.74555
Inne zobowiązania (suma) 13.124 9.563 8.82631 7.24889 10.9179
Kapitał własny 204.89 236.294 234.834 331.337 331.367
Akcje zwykłe 432.248 432.248 413.728 413.728 413.728
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -227.894 -196.231 -179.329 -80.5676 -79.7524
Inny kapitał (suma) 0.536 0.277 0.43636 -1.82337 -2.60808
Suma zobowiązań i kapitału własnego 398.602 417.398 390.197 458.092 424.457
Suma akcji zwykłych w obrocie 171.236 171.236 150.914 150.914 150.914
Zadłużenie długoterminowe 39.732 49.443
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -51.572 0.22145 -109.159 -33.8296 -15.6862
Cash Receipts 145.889 233.934 107.617 109.149 63.87
Cash Payments -188.637 -225.251 -204.443 -141.283 -80.31
Cash Taxes Paid -1.014 -2.62713 -11.9687 -1.88111
Zapłacone odsetki -8.04 -5.86489 -1.03638 -0.38422 -0.0369
Zmiany w kapitale obrotowym 0.23 0.03028 0.67159 0.56992 0.79066
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -28.31 -37.7078 -36.9791 -8.63394 -12.1608
Nakłady kapitałowe -19.253 -29.0066 -29.7211 -4.59984 -3.18891
Środki pieniężne z działalności finansowej 45.351 30.5845 135.929 79.5803 58.4427
Emisja (wykup) akcji netto 14.62 139.167 81.3032 58.4427
Skutki różnic kursowych walut -3.049 0.22906 -1.73855 0.22679 -0.04734
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -37.58 -6.67284 -11.9483 37.3435 30.5483
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -9.057 -8.70124 -7.25806 -4.0341 -8.97193
Emisja (wykup) długu netto 34.835 31.1476 -3.23867 -1.72292
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -4.104 -0.5632
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -51.572 -17.0626 0.22145 4.56897 -109.159
Cash Receipts 145.889 74.4903 233.934 116.982 107.617
Cash Payments -188.637 -86.1887 -225.251 -109.695 -204.443
Cash Taxes Paid -1.014 -0.88855 -2.62713 -0.75918 -11.9687
Cash Interest Paid -8.04 -4.48264 -5.86489 -2.25543 -1.03638
Changes in Working Capital 0.23 0.00705 0.03028 0.29649 0.67159
Cash From Investing Activities -28.31 -23.6338 -37.7078 -17.3242 -36.9791
Capital Expenditures -19.253 -16.0657 -29.0066 -8.97032 -29.7211
Other Investing Cash Flow Items, Total -9.057 -7.56803 -8.70124 -8.35386 -7.25806
Cash From Financing Activities 45.351 -2.55874 30.5845 -1.87747 135.929
Issuance (Retirement) of Stock, Net 14.62 0 139.167
Issuance (Retirement) of Debt, Net 34.835 -2.55874 31.1476 -2.12601 -3.23867
Foreign Exchange Effects -3.049 -2.16215 0.22906 -0.18294 -1.73855
Net Change in Cash -37.58 -45.4172 -6.67284 -14.8156 -11.9483
Financing Cash Flow Items -4.104 0 -0.5632 0.24854

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Aerospace & Defense (NEC)

18 Wormald Street
Symonston
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2609
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.50 Price
-1.060% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

64,665.60 Price
+1.240% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 106.00

ETH/USD

3,092.01 Price
+0.150% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 6.00

US100

17,263.20 Price
-0.770% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować