Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
41.55
0.29%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.12
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026235 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026235%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.004012 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.76)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.004012%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 41.67
Otwarcie* 41.56
Zmiana 1 r.* -8.05%
Zakres dzienny* 41.38 - 41.93
Zakres 52 tyg. 35.92-73.60
Średni wolumen (10 dni) 5.37M
Średni wolumen (3 miesiące) 128.50M
Kapitalizacja rynkowa 24.54B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 542.66M
Przychód 9.90B
EPS -4.84
Dywidenda (% przychodu) 1.94561
Beta 1.28
Data następnego sprawozdania Feb 21, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 1, 2023 41.67 0.91 2.23% 40.76 41.83 40.49
Nov 30, 2023 40.94 0.36 0.89% 40.58 40.97 39.97
Nov 29, 2023 40.57 -0.68 -1.65% 41.25 41.37 40.54
Nov 28, 2023 41.06 0.22 0.54% 40.84 41.50 40.83
Nov 27, 2023 41.29 0.00 0.00% 41.29 41.52 40.69
Nov 24, 2023 41.41 -0.18 -0.43% 41.59 41.71 41.22
Nov 22, 2023 41.58 1.05 2.59% 40.53 41.80 40.53
Nov 21, 2023 40.33 1.00 2.54% 39.33 40.38 38.83
Nov 20, 2023 39.40 -0.51 -1.28% 39.91 40.06 39.14
Nov 17, 2023 40.10 0.00 0.00% 40.10 40.47 39.76
Nov 16, 2023 40.12 -0.29 -0.72% 40.41 40.64 39.59
Nov 15, 2023 40.56 0.30 0.75% 40.26 41.36 40.26
Nov 14, 2023 40.28 0.98 2.49% 39.30 40.45 39.30
Nov 13, 2023 38.67 -0.83 -2.10% 39.50 39.73 38.55
Nov 10, 2023 39.81 0.02 0.05% 39.79 39.89 39.29
Nov 9, 2023 39.88 -0.17 -0.42% 40.05 40.83 39.70
Nov 8, 2023 39.89 2.74 7.38% 37.15 39.94 37.12
Nov 7, 2023 40.72 0.30 0.74% 40.42 40.77 39.93
Nov 6, 2023 40.29 -0.26 -0.64% 40.55 40.90 39.97
Nov 3, 2023 40.46 1.00 2.53% 39.46 40.66 39.41

eBay Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 9795 10420 8894 8636 8650
Przychód 9795 10420 8894 8636 8650
Koszt uzyskania przychodu (suma) 2680 2650 1797 2136 2023
Zysk brutto 7115 7770 7097 6500 6627
Całkowity koszt operacyjny 7445 7497 6258 6827 6898
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3099 3079 3062 3334 3486
Badania i rozwój 1330 1325 1028 976 1051
Depreciation / Amortization 4 9 27 28 22
Nadzwyczajny koszt (dochód) 332 434 344 91 69
Other Operating Expenses, Total 262 247
Dochód operacyjny 2350 2923 2636 1809 1752
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -3948 -2615 741 -59 513
Inne netto -3 90 -32 -1 -16
Dochód netto przed opodatkowaniem -1601 398 3345 1749 2249
Dochód netto po opodatkowaniu -1274 252 2487 1516 1699
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -1274 252 2487 1516 1699
Suma pozycji nadzwyczajnych 5 13356 3182 270 831
Dochód netto -1269 13608 5669 1786 2530
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -1274 252 2485 1516 1699
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -1269 13608 5667 1786 2530
Rozwodniony dochód netto -1269 13608 5667 1786 2530
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 558 663 718 856 991
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -2.28315 0.38009 3.461 1.77103 1.71443
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -1.89642 0.79456 3.81722 1.86317 1.76703
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.88 0.72 0.64 0.56
Total Adjustments to Net Income -2
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 2540 2510 2510 2380 2422
Przychód 2540 2510 2510 2380 2422
Koszt uzyskania przychodu (suma) 718 700 681 647 663
Zysk brutto 1822 1810 1829 1733 1759
Całkowity koszt operacyjny 2022 1952 1945 1812 1897
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 817 766 842 750 803
Badania i rozwój 392 352 340 345 344
Depreciation / Amortization 5 8 1 1 1
Nadzwyczajny koszt (dochód) 90 126 81 69 86
Dochód operacyjny 518 558 565 568 525
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -233 172 264 -622 -1252
Dochód netto przed opodatkowaniem 285 730 829 -54 -727
Dochód netto po opodatkowaniu 172 569 671 -70 -536
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 172 569 671 -70 -536
Suma pozycji nadzwyczajnych -1 -2 1 1 5
Dochód netto 171 567 672 -69 -531
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 172 569 671 -70 -536
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 171 567 672 -69 -531
Rozwodniony dochód netto 171 567 672 -69 -531
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 537 541 543 548 556
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.3203 1.05176 1.23573 -0.12774 -0.96403
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.22 0.22 0.22
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.42144 1.23329 1.35647 -0.04589 -0.86349
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 9290 9111 7190 4706 7126
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 7435 7301 3683 2804 4898
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2154 1379 1428 975 2202
Inwestycje krótkoterminowe 5281 5922 2255 1829 2696
Suma należności netto 975 779 412 1332 1382
Należności z handlu netto 90 98 412 700 712
Suma innych aktywów obrotowych 760 1031 3095 570 846
Suma aktywów 20850 26626 19310 18174 22819
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1751 1525 1867 2138 1597
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 6866 6388 6716 7097 6344
Amortyzacja skumulowana (suma) -5115 -4863 -4849 -4959 -4747
Wartość netto firmy 4262 4178 4675 5153 5160
Wartości niematerialne netto 8 12 67 92
Inwestycje długoterminowe 1784 7966 833 1316 3778
Inne aktywa długoterminowe (suma) 3763 3838 4733 4794 5066
Suma zobowiązań krótkoterminowych 4271 4622 4002 4066 4454
Zobowiązania 261 262 332 270 286
Payable/Accrued 768 707 1052 736 681
Naliczone koszty 1832 1848 1858 1643 1616
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 5 11 4
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1150 1355 13 1011 1542
Inne bieżące zobowiązania (suma) 260 450 742 395 325
Suma zobowiązań 15697 16848 15749 15304 16538
Suma zadłużenia długoterminowego 7721 7720 7745 6738 7685
Zadłużenie długoterminowe 7721 7720 7740 6722 7685
Odroczony podatek dochodowy 2245 3116 2359 2646 2925
Inne zobowiązania (suma) 1460 1390 1643 1854 1474
Kapitał własny 5153 9778 3561 2870 6281
Akcje zwykłe 2 2 2 2 2
Dodatkowy wpłacony kapitał 17279 16659 16497 16126 15716
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 34315 36090 22961 17754 16459
Treasury Stock - Common -46702 -43371 -36515 -31396 -26394
Unrealized Gain (Loss) -98 -7 5 5 -56
Inny kapitał (suma) 357 405 611 379 554
Suma zobowiązań i kapitału własnego 20850 26626 19310 18174 22819
Suma akcji zwykłych w obrocie 539 594 684 796 915
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 5 16
Koszty zaliczkowe 120
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 10314 8717 8598 9290 5289
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 8692 7110 6829 7435 3466
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2550 2268 2082 2154 2037
Inwestycje krótkoterminowe 6142 4842 4747 5281 1429
Suma należności netto 1095 995 903 975 843
Należności z handlu netto 74 77 80 90 84
Suma innych aktywów obrotowych 403 487 751 760 875
Suma aktywów 21184 19956 20004 20850 19097
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1647 1697 1721 1751 1721
Wartość netto firmy 4238 4244 4287 4262 4058
Wartości niematerialne netto 122 127
Inwestycje długoterminowe 1348 1495 1652 1784 4386
Inne aktywa długoterminowe (suma) 3515 3676 3746 3763 3643
Suma zobowiązań krótkoterminowych 4782 3555 3206 4271 3974
Zobowiązania 303 294 280 261 224
Payable/Accrued 986 833 792 768 649
Naliczone koszty 1930 1753 1784 1832 1734
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 750 0 0 1150 1150
Inne bieżące zobowiązania (suma) 813 675 350 260 217
Suma zobowiązań 15285 14688 14617 15697 14244
Suma zadłużenia długoterminowego 6973 7721 7721 7721 6579
Zadłużenie długoterminowe 6973 7721 7721 7721 6579
Odroczony podatek dochodowy 2264 2137 2226 2245 2231
Inne zobowiązania (suma) 1266 1275 1464 1460 1460
Kapitał własny 5899 5268 5387 5153 4853
Akcje zwykłe 2 2 2 2 2
Dodatkowy wpłacony kapitał 17639 17529 17364 17279 17147
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 35941 34775 34744 34315 33766
Treasury Stock - Common -47862 -47205 -46954 -46702 -46402
Unrealized Gain (Loss) -66 -79 -79 -98 -106
Inny kapitał (suma) 245 246 310 357 446
Suma zobowiązań i kapitału własnego 21184 19956 20004 20850 19097
Suma akcji zwykłych w obrocie 520 533 536 539 544
Koszty zaliczkowe 124 125 115 120 105
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -1269 13608 5667 1786 2530
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2254 2657 2419 3114 2658
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 442 502 609 681 696
Deferred Taxes -780 -680 408 117 -153
Pozycje niepieniężne 4238 -10639 -4097 730 162
Cash Taxes Paid 540 929 520 333 597
Zapłacone odsetki 244 253 272 305 314
Zmiany w kapitale obrotowym -377 -134 -168 -200 -577
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 2461 3663 3794 2787 2894
Nakłady kapitałowe -449 -444 -494 -554 -651
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 2910 4107 4288 3341 3545
Środki pieniężne z działalności finansowej -3792 -6532 -5692 -7091 -5398
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -35 -426 -192 -201 -255
Emisja (wykup) akcji netto -3056 -6962 -5047 -4867 -4393
Emisja (wykup) długu netto -212 1322 -6 -1550 -750
Skutki różnic kursowych walut -57 24 77 -33 -75
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 866 -188 598 -1223 79
Total Cash Dividends Paid -489 -466 -447 -473
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 567 -1269 -1941 -1872 -1341
Cash From Operating Activities 841 2254 1570 841 613
Cash From Operating Activities 107 442 335 231 118
Deferred Taxes 33 -780 -807 -695 -376
Non-Cash Items 12 4238 4349 3575 2484
Cash Taxes Paid 29 540 456 282 35
Cash Interest Paid 60 244 194 134 80
Cash From Investing Activities 701 2461 3755 3764 1772
Capital Expenditures -132 -449 -296 -194 -83
Other Investing Cash Flow Items, Total 833 2910 4051 3958 1855
Cash From Financing Activities -1388 -3792 -4536 -4182 -1952
Financing Cash Flow Items 138 -35 -38 -90 -5
Total Cash Dividends Paid -134 -489 -370 -250 -129
Issuance (Retirement) of Stock, Net -242 -3056 -2773 -2487 -1068
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1150 -212 -1355 -1355 -750
Foreign Exchange Effects 5 -57 -89 -57 -18
Net Change in Cash 159 866 700 366 415
Changes in Working Capital 122 -377 -366 -398 -272
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.387 60596728 -474780 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0932 27103626 -286020 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3631 23218672 150475 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.209 11755188 88588 2023-06-30 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 2.0443 10878804 -186412 2023-06-30 LOW
Independent Franchise Partners LLP Investment Advisor 1.981 10541896 18880 2023-06-30 LOW
Comprehensive Financial Management LLC Investment Advisor 1.8855 10034010 0 2023-06-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.7036 9066014 3789 2023-09-30 LOW
Mirova US LLC Investment Advisor 1.6601 8834501 202778 2023-06-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.3943 7420000 -2181196 2023-06-30 LOW
Lindsell Train Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2911 6870871 -521000 2023-06-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2499 6651520 791988 2023-06-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 1.0865 5781767 -365950 2023-06-30 LOW
Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 1.0311 5486959 -385841 2023-06-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0181 5417745 113142 2023-06-30 LOW
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Investment Advisor 0.9953 5296456 -123720 2023-06-30 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9133 4859961 845610 2023-06-30 LOW
Beutel, Goodman & Company Ltd. Investment Advisor 0.9047 4814242 108330 2023-06-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8685 4621605 419861 2023-06-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8477 4511020 107544 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: E-commerce & Auction Services

2025 Hamilton Avenue
SAN JOSE
CALIFORNIA 95125
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

73.45 Price
-1.400% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0200%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0019%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

US100

15,828.90 Price
-1.080% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Gold

2,029.35 Price
-2.080% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0200%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0118%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

XRP/USD

0.63 Price
+0.150% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję