Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest dywidenda?

Definicja dywidendy

Udziałowcy zarabiają w postaci dywidendy. Wypłata dywidendy to kwota, jaką akcjonariusz uzyskuje z zysków osiągniętych przez spółkę, w której posiada udziały. Kwota jest uzależniona od liczby i rodzaju posiadanych akcji.

Dywidendy są zwykle wypłacane w gotówce, ale można je także wyemitować, nadając im formę akcji.

Gdzie słyszałeś o dywidendach?

Wypłata dywidendy przez spółkę jest powszechnie postrzegana jako odzwierciedlenie rentowności i ogólnego stanu zdrowia firmy. A zatem podając informacje na temat wyników firmy, uwzględnia się wartość wypłaconej dywidendy, wskazując ewentualny wzrost lub spadek w stosunku do poprzednich wypłat.

Co powinieneś wiedzieć o dywidendzie?

Harmonogram i wysokość wypłaty dywidendy wymaga akceptacji dyrektorów spółki.

Przedsiębiorstwa notowane publicznie dokonują podziału dywidendy zazwyczaj co kwartał. W przypadku małych firm podział dywidendy może przypadać na koniec roku obrachunkowego. Przedsiębiorstwa nie mają obowiązku wypłacać dywidend za każdym razem. Młode i rosnące przedsiębiorstwa mogą zdecydować o niewypłacaniu dywidendy, przeznaczając zyski na kolejne inwestycje i rozwój firmy.

Inwestorzy poszukujący zysków wybierają firmy, które regularnie wypłacają dobrą dywidendę.

Dywidendy mogą być wypłacane z bieżących zarobków, z przeszłych zarobków lub można je zatrzymywać w rezerwie. Posiadacze akcji niemych uzyskują zwykle wypłaty z tytułu dywidendy o stałym oprocentowaniu i w pierwszej kolejności. Inwestorzy zazwyczaj są objęci obowiązkiem podatkowym z tytułu dochodów z dywidend.

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować