Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Coca-Cola European Partners plc - CCEP CFD

62.22
0.47%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.15
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026346 %
Opłaty za pożyczoną część ($-5.01)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026346%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.004124 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.78)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.004124%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Coca-Cola Europacific Partners PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 61.93
Otwarcie* 61.51
Zmiana 1 r.* 14.12%
Zakres dzienny* 61.17 - 62.22
Zakres 52 tyg. 51.21-66.79
Średni wolumen (10 dni) 984.00K
Średni wolumen (3 miesiące) 27.04M
Kapitalizacja rynkowa 27.91B
Wskaźnik C/Z 15.08
Akcje w obrocie 458.95M
Przychód 19.65B
EPS 4.03
Dywidenda (% przychodu) 5.06496
Beta 0.81
Data następnego sprawozdania Feb 20, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 5, 2023 62.22 0.83 1.35% 61.39 62.23 61.00
Dec 4, 2023 61.93 0.89 1.46% 61.04 62.07 60.82
Dec 1, 2023 60.12 0.20 0.33% 59.92 60.47 59.62
Nov 30, 2023 60.56 1.26 2.12% 59.30 60.61 59.17
Nov 29, 2023 59.65 -0.59 -0.98% 60.24 60.24 59.30
Nov 28, 2023 59.93 0.01 0.02% 59.92 60.47 59.19
Nov 27, 2023 60.23 -0.30 -0.50% 60.53 61.11 60.13
Nov 24, 2023 61.15 0.36 0.59% 60.79 61.45 60.79
Nov 22, 2023 60.95 0.36 0.59% 60.59 61.33 60.59
Nov 21, 2023 60.62 -0.26 -0.43% 60.88 61.27 60.58
Nov 20, 2023 60.94 1.12 1.87% 59.82 61.14 59.49
Nov 17, 2023 60.00 0.15 0.25% 59.85 60.05 59.52
Nov 16, 2023 60.09 0.23 0.38% 59.86 60.36 59.58
Nov 15, 2023 61.31 0.25 0.41% 61.06 61.48 60.57
Nov 14, 2023 61.37 0.12 0.20% 61.25 61.47 60.87
Nov 13, 2023 61.00 0.76 1.26% 60.24 61.42 60.21
Nov 10, 2023 60.71 0.44 0.73% 60.27 60.81 59.50
Nov 9, 2023 60.55 -0.57 -0.93% 61.12 61.12 60.14
Nov 8, 2023 60.60 -0.63 -1.03% 61.23 61.29 60.34
Nov 7, 2023 61.32 0.96 1.59% 60.36 61.39 60.22

Coca-Cola European Partners plc Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 17320 13763 10606 12017 11518
Przychód 17320 13763 10606 12017 11518
Koszt uzyskania przychodu (suma) 11036 8619 6780 7399 7013
Zysk brutto 6284 5144 3826 4618 4505
Całkowity koszt operacyjny 15234 12247 9793 10469 10218
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 4107 3484 2875 3006 3115
Depreciation / Amortization 93 84 62 44 43
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 34 2 -15 -5 0
Dochód operacyjny 2086 1516 813 1548 1300
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -195 -198 -122 -104 -48
Inne netto 66 64 4 10 -47
Dochód netto przed opodatkowaniem 1957 1382 695 1454 1205
Dochód netto po opodatkowaniu 1521 988 498 1090 882
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1508 982 498 1090 882
Dochód netto 1508 982 498 1090 909
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1508 982 498 1090 882
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1508 982 498 1090 909
Rozwodniony dochód netto 1508 982 498 1090 909
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 458 457 456 469 488
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 3.29258 2.1488 1.09211 2.32409 1.80738
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.58848 1.42505 0.8188 1.23104 1.0899
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 3.64629 2.47921 1.76096 2.57996 2.27459
Nadzwyczajny koszt (dochód) 60 58 91 25 47
Suma pozycji nadzwyczajnych 27
Udział mniejszościowy -13 -6
Other Operating Expenses, Total -96
Jun 2023 Dec 2022 Jul 2022 Dec 2021 Jul 2021
Suma przychodu 8977 9040 8280 7845 5918
Przychód 8977 9040 8280 7845 5918
Koszt uzyskania przychodu (suma) 5689 5789 5288 4824 3836
Zysk brutto 3288 3251 2992 3021 2082
Całkowity koszt operacyjny 7807 7921 7313 6849 5398
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 2153 2209 2025 2012 1558
Nadzwyczajny koszt (dochód) -35 19 13 4
Dochód operacyjny 1170 1119 967 996 520
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -63 -51 -63 -65 -64
Inne netto -6 -9 -6 -4 -1
Dochód netto przed opodatkowaniem 1101 1059 898 927 455
Dochód netto po opodatkowaniu 854 846 675 742 246
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 854 841 667 738 244
Dochód netto 854 841 667 738 244
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 854 841 667 738 244
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 854 841 667 738 244
Rozwodniony dochód netto 854 841 667 738 244
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 459 458 458 457 457
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 1.86057 1.83624 1.45633 1.61488 0.53392
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.67828 1.03718 0.56579 1.42505 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 1.86928 1.9345 1.59825 1.71554 0.67396
Udział mniejszościowy 0 -5 -8 -4 -2
Other Operating Expenses, Total -96
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 6543 5760 4076 3103 2991
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1643 1465 1523 316 309
Gotówka 491 708 643 170 279
Inwestycje krótkoterminowe 1152 757 880 146 30
Suma należności netto 2690 2494 1608 1969 1914
Należności z handlu netto 2466 2305 1439 1669 1655
Suma portfela 1380 1157 681 723 693
Koszty zaliczkowe 65 47
Suma innych aktywów obrotowych 830 644 264 30 28
Suma aktywów 29313 29090 19237 18685 18216
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 5201 5248 3860 4205 3888
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 8763 8360 6845 6890 6203
Amortyzacja skumulowana (suma) -3562 -3112 -2985 -2685 -2315
Wartość netto firmy 4600 4623 2517 2520 2518
Wartości niematerialne netto 12505 12639 8414 8506 8384
Inne aktywa długoterminowe (suma) 464 820 370 351 435
Suma zobowiązań krótkoterminowych 7313 6093 4140 4115 3792
Zobowiązania 2221 1691 1124 1138 1105
Naliczone koszty 2144 1916 1251 1226 1323
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 285 0 221 120
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1336 1065 805 578 371
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1642 1136 960 952 873
Suma zobowiązań 21866 22057 13212 12529 11652
Suma zadłużenia długoterminowego 10571 11790 6382 5622 5127
Zadłużenie długoterminowe 10036 11281 6113 5346 5074
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 535 509 269 276 53
Odroczony podatek dochodowy 3513 3617 2134 2203 2157
Inne zobowiązania (suma) 469 380 556 589 576
Kapitał własny 7447 7033 6025 6156 6564
Akcje zwykłe 5 5 5 5 5
Dodatkowy wpłacony kapitał 234 220 192 178 152
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 7635 6969 6365 6422 6959
Treasury Stock - Common
Inny kapitał (suma) -427 -161 -537 -449 -552
Suma zobowiązań i kapitału własnego 29313 29090 19237 18685 18216
Suma akcji zwykłych w obrocie 457.106 455.936 457.163 456.4 474.92
Udział mniejszościowy 0 177
Payable/Accrued -30
Jun 2023 Dec 2022 Jul 2022 Dec 2021 Jul 2021
Suma aktywów obrotowych 7458 6543 6978 5760 6010
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1974 1643 2058 1465 1824
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1112 1387 1819 1407 1824
Suma należności netto 3068 2690 2861 2494 2588
Należności z handlu netto 2930 2466 2753 2305 2457
Suma portfela 1714 1380 1410 1157 1236
Suma innych aktywów obrotowych 702 830 649 644 362
Suma aktywów 29795 29313 30354 29090 29170
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 5077 5201 5164 5248 5315
Wartość netto firmy 4483 4600 4668 4623 4579
Wartości niematerialne netto 12319 12505 12677 12639 12706
Inne aktywa długoterminowe (suma) 458 464 867 820 560
Suma zobowiązań krótkoterminowych 8766 7313 7416 6093 6621
Payable/Accrued 5476 5052 5075 4237 4131
Naliczone koszty 8 8 9 10 12
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 543 0 522 285 307
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1882 1336 1055 1065 1445
Inne bieżące zobowiązania (suma) 857 917 755 496 726
Suma zobowiązań 22035 21866 22763 22057 22600
Suma zadłużenia długoterminowego 9332 10571 11065 11790 11806
Zadłużenie długoterminowe 8810 10036 10545 11281 11283
Odroczony podatek dochodowy 3448 3513 3604 3617 3507
Inne zobowiązania (suma) 489 469 486 380 441
Kapitał własny 7760 7447 7591 7033 6570
Akcje zwykłe 5 5 5 5 5
Dodatkowy wpłacony kapitał 265 234 225 220 210
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 7490 7208 7361 6808 6355
Suma zobowiązań i kapitału własnego 29795 29313 30354 29090 29170
Suma akcji zwykłych w obrocie 458.846 457.106 456.789 455.936 455.853
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 522 535 520 509 523
Udział mniejszościowy 0 192 177 225
Inwestycje krótkoterminowe 862 256 239 58
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 1957 1382 695 1454 1205
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2932 2117 1490 1904 1806
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 715 693 665 587 461
Amortization 101 89 62 52 51
Pozycje niepieniężne 147 145 125 111 110
Cash Taxes Paid 415 306 273 270 263
Zapłacone odsetki 130 97 91 86 81
Zmiany w kapitale obrotowym 12 -192 -57 -300 -21
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -645 -5605 -370 -599 -596
Nakłady kapitałowe -603 -446 -408 -602 -600
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -42 -5159 38 3 4
Środki pieniężne z działalności finansowej -2276 3289 100 -1302 -1259
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -150 -165 -91 -84 -92
Total Cash Dividends Paid -763 -638 -386 -574 -513
Emisja (wykup) akcji netto 13 28 -115 -979 -477
Emisja (wykup) długu netto -1376 4064 692 335 -177
Skutki różnic kursowych walut -31 83 -13 4 -2
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -20 -116 1207 7 -51
Dec 2022 Jul 2022 Dec 2021 Jul 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 1957 898 1382 455 695
Cash From Operating Activities 2932 1653 2117 908 1490
Cash From Operating Activities 715 336 693 300 665
Amortization 101 50 89 42 62
Non-Cash Items 147 75 145 68 125
Cash Taxes Paid 415 162 306 58 273
Cash Interest Paid 130 98 97 58 91
Changes in Working Capital 12 294 -192 43 -57
Cash From Investing Activities -645 -222 -5605 -5266 -370
Capital Expenditures -603 -200 -446 -157 -408
Other Investing Cash Flow Items, Total -42 -22 -5159 -5109 38
Cash From Financing Activities -2276 -1034 3289 4613 100
Financing Cash Flow Items -150 -106 -165 -54 -91
Total Cash Dividends Paid -763 -256 -638 -386
Issuance (Retirement) of Stock, Net 13 5 28 18 -115
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1376 -677 4064 4649 692
Foreign Exchange Effects -31 15 83 46 -13
Net Change in Cash -20 412 -116 301 1207
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Olive Partners SA Corporation 36.1975 166128987 0 2022-12-31 LOW
Coca-Cola Co Corporation 19.1634 87950640 0 2022-12-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 2.0974 9625923 -1179665 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3659 6268774 138249 2023-06-30 LOW
Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.1375 5220538 16541 2023-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.0907 5005928 175926 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9902 4544469 -65346 2023-06-30 LOW
Epoch Investment Partners, Inc. Investment Advisor 0.8471 3887737 787687 2023-06-30 LOW
Barrow Hanley Global Investors Investment Advisor 0.7856 3605582 -1816515 2023-06-30 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.6549 3005796 -422115 2023-06-30 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6106 2802298 612378 2023-06-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5399 2477933 31072 2023-06-30 LOW
Lazard Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5282 2424202 -34708 2023-09-30 MED
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.4963 2277964 -18539 2023-06-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.4927 2261244 132852 2023-06-30 LOW
Holocene Advisors, LP Hedge Fund 0.4746 2178395 -182315 2023-06-30 HIGH
Aristotle Capital Management, LLC Investment Advisor 0.473 2170950 80429 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4706 2159911 7066 2023-06-30 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.4613 2117151 168508 2023-06-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4592 2107320 -125217 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Coca-Cola European Partners plc Company profile

O firmie Coca-Cola European Partners plc

Coca-Cola Europacific Partners plc., dawniej Coca-Cola European Partners plc, jest spółką działającą w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Spółka zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją szerokiej gamy bezalkoholowych napojów gotowych do spożycia. Spółka obsługuje konsumentów w całej Europie Zachodniej, w tym w Andorze, Belgii, Francji kontynentalnej, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Islandii, Luksemburgu, Monako, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Do jej marek należą Coca-Cola, Diet Coke/Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Sprite i Monster. Oferta firmy obejmuje napoje energetyczne, wody, soki, napoje dla sportowców oraz gotowe do picia herbaty, kawy i soki. Firma prowadzi działalność na skalę globalną, z szerokim i zrównoważonym zasięgiem geograficznym, obsługując klientów w około 29 krajach.

Obecna cena akcji Coca-Cola European Partners plc wynosi 62.19 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Hysan Development Company Limited, Emergent BioSolutions Inc., Ayala Pharmaceuticals, Inc., CBTX, RYVYL Inc oraz Marshalls PLC. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Carbonated Soft Drinks

Pemberton House
Bakers Road
UXBRIDGE
MIDDLESEX UB8 1EZ
GB

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

72.51 Price
+0.440% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0227%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0007%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

US100

15,940.00 Price
+0.420% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0263%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0041%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,035.49 Price
+0.690% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0198%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0116%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

BTC/USD

43,747.65 Price
-0.530% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję