Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel China Southern Airlines Company Limited - 1055 CFD

2.54
4.51%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:30

Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022705 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.31)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022705%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000787 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000787%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta HKD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Hong Kong
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

China Southern Airlines Co Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 2.66
Otwarcie* 2.62
Zmiana 1 r.* -54.51%
Zakres dzienny* 2.52 - 2.64
Zakres 52 tyg. 2.97-6.00
Średni wolumen (10 dni) 13.48M
Średni wolumen (3 miesiące) 184.86M
Kapitalizacja rynkowa 101.11B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 18.12B
Przychód 128.33B
EPS -1.49
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 0.91
Data następnego sprawozdania Mar 28, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Apr 19, 2024 2.54 -0.09 -3.42% 2.63 2.65 2.52
Apr 18, 2024 2.66 0.08 3.10% 2.58 2.69 2.56
Apr 17, 2024 2.56 -0.02 -0.78% 2.58 2.62 2.54
Apr 16, 2024 2.55 -0.09 -3.41% 2.64 2.64 2.55
Apr 15, 2024 2.64 0.01 0.38% 2.63 2.67 2.62
Apr 12, 2024 2.68 -0.07 -2.55% 2.75 2.77 2.68
Apr 11, 2024 2.75 0.04 1.48% 2.71 2.76 2.70
Apr 10, 2024 2.75 0.01 0.36% 2.74 2.78 2.73
Apr 9, 2024 2.74 0.03 1.11% 2.71 2.76 2.71
Apr 8, 2024 2.71 0.03 1.12% 2.68 2.78 2.65
Apr 5, 2024 2.67 -0.07 -2.55% 2.74 2.74 2.60
Apr 3, 2024 2.74 0.01 0.37% 2.73 2.76 2.71
Apr 2, 2024 2.73 -0.07 -2.50% 2.80 2.82 2.73
Mar 28, 2024 2.78 0.00 0.00% 2.78 2.81 2.76
Mar 27, 2024 2.75 -0.05 -1.79% 2.80 2.80 2.75
Mar 26, 2024 2.81 0.00 0.00% 2.81 2.86 2.79
Mar 25, 2024 2.84 -0.02 -0.70% 2.86 2.88 2.82
Mar 22, 2024 2.88 -0.05 -1.71% 2.93 2.93 2.84
Mar 21, 2024 2.94 0.04 1.38% 2.90 2.98 2.90
Mar 20, 2024 2.89 -0.02 -0.69% 2.91 2.92 2.88

China Southern Airlines Company Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 87059 101644 92561 154322 143623
Przychód 87059 101644 92561 154322 143623
Koszt uzyskania przychodu (suma) 74685 73686 63624 101747 100263
Zysk brutto 12374 27958 28937 52575 43360
Całkowity koszt operacyjny 109386 111573 104433 143471 134792
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 13152 13560 15134 20295 23842
Depreciation / Amortization 24266 24241 24590 24620 14376
Nadzwyczajny koszt (dochód) -66 2234 3912 -135 -614
Other Operating Expenses, Total -2651 -2148 -2827 -3056 -3075
Dochód operacyjny -22327 -9929 -11872 10851 8831
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -9265 -3960 -3338 -6814 -4480
Inne netto 0 -21 15 18 13
Dochód netto przed opodatkowaniem -31550 -13910 -15195 4055 4364
Dochód netto po opodatkowaniu -33716 -11016 -11827 3084 3364
Udział mniejszościowy 1017 -1090 980 -444 -469
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -32699 -12106 -10847 2640 2895
Dochód netto -32699 -12106 -10847 2640 2895
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -32699 -12106 -10847 2640 2895
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -32699 -12106 -10847 2640 2895
Rozwodniony dochód netto -32699 -12106 -10847 2640 2895
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 17205.2 16201.1 14056.9 12267.2 10718.9
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -1.90053 -0.74723 -0.77165 0.21521 0.27008
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.05004
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -1.90461 -0.6576 -0.59076 0.20684 0.22593
Gain (Loss) on Sale of Assets 42
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 71830 46242 40817 50068 51576
Przychód 71830 46242 40817 50068 51576
Koszt uzyskania przychodu (suma) 52895 43156 36815 39690 39188
Zysk brutto 18935 3086 4002 10378 12388
Całkowity koszt operacyjny 70397 58005 51381 56940 54633
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 4794 4469 3397 4294 4074
Depreciation / Amortization 12997 12409 11857 12137 12104
Nadzwyczajny koszt (dochód) -163 27 -93 2351 -117
Other Operating Expenses, Total -126 -2056 -595 -1532 -616
Dochód operacyjny 1433 -11763 -10564 -6872 -3057
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -3197 -4657 -4608 -1928 -2032
Dochód netto przed opodatkowaniem -1764 -16420 -15130 -8809 -5101
Dochód netto po opodatkowaniu -2481 -21730 -11986 -7049 -3967
Udział mniejszościowy -396 521 496 -367 -723
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -2877 -21209 -11490 -7416 -4690
Dochód netto -2877 -21209 -11490 -7416 -4690
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -2877 -21209 -11490 -7416 -4690
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -2877 -21209 -11490 -7416 -4690
Rozwodniony dochód netto -2877 -21209 -11490 -7416 -4690
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 18120.9 17462 16948.4 16965 15437.2
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.15877 -1.21458 -0.67794 -0.43713 -0.30381
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.16461 -1.21357 -0.68312 -0.34706 -0.30874
Inne netto 0 0 -9 -12
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0 42
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 33454 37866 38985 16738 24072
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 19889 21456 25419 1849 7368
Środki pieniężne i ekwiwalenty 18716 21455 25414 1848 6909
Inwestycje krótkoterminowe 1173 1 5 1 459
Suma należności netto 10674 12572 10957 11085 11006
Należności z handlu netto 2619 2858 2525 3152 2901
Suma portfela 1387 1652 1760 1893 1699
Koszty zaliczkowe 619 736 732 1591 3659
Suma innych aktywów obrotowych 885 1450 117 320 340
Suma aktywów 312246 323211 326383 306928 246949
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 255595 261392 269590 277168 208226
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 437248 432752 354288 354393 300005
Amortyzacja skumulowana (suma) -181818 -171585 -84982 -77476 -92021
Wartość netto firmy 237 237 237 237 237
Wartości niematerialne netto 1066 835 608 482 372
Inwestycje długoterminowe 7996 7756 7239 8362 8269
Należności długoterminowe 357 151
Inne aktywa długoterminowe (suma) 13541 14974 9724 3941 5773
Suma zobowiązań krótkoterminowych 141458 110990 95681 95490 83687
Zobowiązania 1537 1328 1782 2317 2309
Naliczone koszty 18054 16570 15494 14861 14859
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 66210 49826 36285 34747 24739
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 40925 28892 24744 22794 23557
Inne bieżące zobowiązania (suma) 14732 14374 17376 20771 18223
Suma zobowiązań 270971 255360 256799 242822 181692
Suma zadłużenia długoterminowego 107407 120298 138417 127713 15676
Zadłużenie długoterminowe 34444 38354 38134 13637 15676
Odroczony podatek dochodowy 24 26 80 239 676
Udział mniejszościowy 14084 16657 15547 13223 13212
Inne zobowiązania (suma) 7998 7389 7074 6157 68441
Kapitał własny 41275 67851 69584 64106 65257
Akcje zwykłe 18121 16948 15329 12267 12267
Dodatkowy wpłacony kapitał 52251 47378 38541 25652 25652
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -29354 3369 15475 25776 26845
Inny kapitał (suma) 257 156 239 411 493
Suma zobowiązań i kapitału własnego 312246 323211 326383 306928 246949
Suma akcji zwykłych w obrocie 18120.9 16948.4 15329.3 12267.2 12267.2
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 72963 81944 100283 114076
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 28435 33454 38029 37866 40029
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 13076 19889 22507 21456 24966
Środki pieniężne i ekwiwalenty 13076 19889 22507 21456 24966
Suma należności netto 13068 10674 11965 12572 12741
Należności z handlu netto 4162 2619 4289 2858 3883
Suma portfela 1552 1387 1906 1652 1801
Koszty zaliczkowe 574 619 592 736 419
Suma innych aktywów obrotowych 165 885 1059 1450 102
Suma aktywów 305197 312246 321412 323211 327084
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 254131 255771 255576 261472 266973
Wartość netto firmy 237 237 237 237 237
Inwestycje długoterminowe 7650 7655 7491 7451 7093
Inne aktywa długoterminowe (suma) 14436 14772 19944 16034 12752
Suma zobowiązań krótkoterminowych 138659 141458 127408 110990 103155
Zobowiązania 2485 1537 1765 1328 1534
Naliczone koszty 21433 17636 17357 15479 16856
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 60283 66210 57688 49826 40074
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 36015 40925 33307 28892 29757
Inne bieżące zobowiązania (suma) 18443 15150 17291 15465 14934
Suma zobowiązań 266844 270971 265036 255360 251797
Suma zadłużenia długoterminowego 105979 107407 114204 120298 124184
Zadłużenie długoterminowe 36267 34444 39392 38354 31917
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 69712 72963 74812 81944 92267
Odroczony podatek dochodowy 23 24 24 26 52
Udział mniejszościowy 14533 14084 15272 16657 17000
Inne zobowiązania (suma) 7650 7998 8128 7389 7406
Kapitał własny 38353 41275 56376 67851 75287
Akcje zwykłe 18121 18121 16948 16948 16948
Dodatkowy wpłacony kapitał 52251 52251 47378 47378 47378
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -32230 -29354 -8105 3369 10785
Inny kapitał (suma) 211 257 155 156 176
Suma zobowiązań i kapitału własnego 305197 312246 321412 323211 327084
Suma akcji zwykłych w obrocie 18120.9 18120.9 16948.5 16948.4 16948.4
Należności długoterminowe 308 357 135 151
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -31550 -13910 -15195 4055 4364
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -2450 7688 2698 31175 15388
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 23726 23723 24212 24292 13969
Amortization 540 518 378 328 407
Pozycje niepieniężne 9024 6261 7691 6429 4732
Cash Taxes Paid 2342 1906 1678 1606 1662
Zapłacone odsetki 6359 6354 6646 7014 4255
Zmiany w kapitale obrotowym -4190 -8904 -14388 -3929 -8084
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -5851 -15820 -8049 -14427 -20517
Nakłady kapitałowe -11696 -17137 -11061 -15622 -24033
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 5845 1317 3012 1195 3516
Środki pieniężne z działalności finansowej 6658 4186 28945 -21833 5220
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -798 475 3579 -82 -26
Total Cash Dividends Paid 0 -613 -1009
Emisja (wykup) długu netto 1410 3711 9415 -21138 -4653
Skutki różnic kursowych walut 76 -17 -24 6 11
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -1567 -3963 23570 -5079 102
Emisja (wykup) akcji netto 6046 0 15951 10908
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -2450 1654 7688 4940 2698
Cash Taxes Paid 2342 1438 1906 899 1678
Cash Interest Paid 6359 3124 6354 3342 6646
Changes in Working Capital -2450 1654 7688 4940 2698
Cash From Investing Activities -5851 -2010 -15820 -6436 -8049
Capital Expenditures -11696 -5313 -17137 -7264 -11061
Other Investing Cash Flow Items, Total 5845 3303 1317 828 3012
Cash From Financing Activities 6658 1371 4186 1049 28945
Financing Cash Flow Items -798 74 475 1124 3579
Total Cash Dividends Paid 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1410 1297 3711 -75 9415
Foreign Exchange Effects 76 36 -17 -6 -24
Net Change in Cash -1567 1051 -3963 -453 23570
Issuance (Retirement) of Stock, Net 6046 0 0 15951

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

China Southern Airlines Company profile

O firmie China Southern Airlines Company Limited

China Southern Airlines Company Limited zajmuje się głównie działalnością w zakresie lotnictwa cywilnego, w tym świadczeniem usług przewozu pasażerów, ładunków, przesyłek pocztowych oraz innych rozszerzonych usług transportowych. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach, w tym w segmencie przewozów liniowych oraz w segmencie pozostałych usług. Segment Transport Lotniczy obejmuje przewozy pasażerskie, towarowe i pocztowe. Segment Pozostałe obejmuje działalność hotelarską i turystyczną, usługi naziemne, obsługę ładunków oraz inne różne usługi. . Spółka świadczy również usługi w zakresie lotnictwa ogólnego oraz obsługi technicznej samolotów. Spółka działa jako agencja krajowych i zagranicznych linii lotniczych oraz prowadzi inną działalność związaną z lotnictwem i pokrewną, np. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz działalność agencyjną.

Obecna cena akcji China Southern Airlines Company Limited wynosi 2.55 HKD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Onconova Therapeutics, Inc., Forbo Holding AG, Kingfisher PLC, Cars.com Inc., D.R. Horton oraz Paya Holdings Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Airlines (NEC)

白云区齐心路68号中国南方航空大厦
GUANGZHOU
GUANGDONG 510403
CN

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

17,037.80 Price
-1.980% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 7.0

XRP/USD

0.54 Price
+0.700% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

65,023.50 Price
+0.350% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,392.09 Price
+0.540% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0192%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0110%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.40

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować