Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
107.07
0.07%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.16
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026235 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026235%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.004012 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.76)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.004012%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Cardinal Health Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 107
Otwarcie* 107.07
Zmiana 1 r.* 34.02%
Zakres dzienny* 106.94 - 107.78
Zakres 52 tyg. 68.53-106.22
Średni wolumen (10 dni) 2.26M
Średni wolumen (3 miesiące) 45.47M
Kapitalizacja rynkowa 26.01B
Wskaźnik C/Z 173.51
Akcje w obrocie 246.47M
Przychód 210.17B
EPS 0.61
Dywidenda (% przychodu) 1.89765
Beta 0.81
Data następnego sprawozdania Jan 31, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 1, 2023 107.07 0.18 0.17% 106.89 107.81 106.81
Nov 30, 2023 107.00 2.39 2.28% 104.61 107.09 104.35
Nov 29, 2023 105.20 -0.23 -0.22% 105.43 106.04 104.79
Nov 28, 2023 106.09 -0.47 -0.44% 106.56 106.95 105.77
Nov 27, 2023 106.61 0.59 0.56% 106.02 106.71 105.90
Nov 24, 2023 106.20 0.55 0.52% 105.65 106.35 105.37
Nov 22, 2023 105.81 0.35 0.33% 105.46 106.29 105.02
Nov 21, 2023 105.45 0.61 0.58% 104.84 106.14 104.53
Nov 20, 2023 105.18 2.50 2.43% 102.68 105.73 102.39
Nov 17, 2023 103.29 0.97 0.95% 102.32 103.87 102.32
Nov 16, 2023 103.21 1.43 1.40% 101.78 104.19 101.78
Nov 15, 2023 101.69 -0.87 -0.85% 102.56 103.18 100.77
Nov 14, 2023 102.83 -1.31 -1.26% 104.14 104.44 101.84
Nov 13, 2023 104.89 0.86 0.83% 104.03 105.43 103.66
Nov 10, 2023 104.02 1.25 1.22% 102.77 104.53 102.52
Nov 9, 2023 102.75 0.60 0.59% 102.15 103.32 101.53
Nov 8, 2023 102.21 -0.74 -0.72% 102.95 103.29 101.42
Nov 7, 2023 102.94 1.71 1.69% 101.23 103.24 100.56
Nov 6, 2023 101.39 2.32 2.34% 99.07 102.03 97.96
Nov 3, 2023 100.09 4.54 4.75% 95.55 102.39 95.55

Cardinal Health Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Wednesday, January 31, 2024

Czas (UTC) (UTC)

13:30

Kraj

US

Wydarzenie

Q2 2024 Cardinal Health Inc Earnings Release
Q2 2024 Cardinal Health Inc Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 205012 181364 162467 152922 145534
Przychód 205012 181364 162467 152922 145534
Koszt uzyskania przychodu (suma) 198123 174819 155689 146054 138700
Zysk brutto 6889 6545 6778 6868 6834
Całkowity koszt operacyjny 204285 181970 162009 157036 143474
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 4834 4557 4533 4572 4480
Depreciation / Amortization 281 311 428 512 531
Nadzwyczajny koszt (dochód) 1047 2283 1359 5898 -237
Dochód operacyjny 727 -606 458 -4114 2060
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -93 -147 -182 341 -307
Inne netto 4 -16 47 1 -2
Dochód netto przed opodatkowaniem 638 -769 323 -3772 1751
Dochód netto po opodatkowaniu 262 -932 612 -3693 1365
Udział mniejszościowy -1 -1 -1 -3 -2
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 261 -933 611 -3696 1363
Suma pozycji nadzwyczajnych
Dochód netto 261 -933 611 -3696 1363
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 261 -933 611 -3696 1363
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 261 -933 611 -3696 1363
Korekta rozwodnienia
Rozwodniony dochód netto 261 -933 611 -3696 1363
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 262 279 294 293 301
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.99618 -3.34409 2.07823 -12.6143 4.52824
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.9828 1.9632 1.9436 1.9244 1.9052
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 2.64979 1.97706 5.02092 0.65853 3.91444
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 53453 50487 51469 49603 47103
Przychód 53453 50487 51469 49603 47103
Koszt uzyskania przychodu (suma) 51626 48702 49806 47989 45498
Zysk brutto 1827 1785 1663 1614 1605
Całkowity koszt operacyjny 53316 49915 51588 49466 47067
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1267 1179 1191 1197 1155
Depreciation / Amortization 70 69 71 71 76
Nadzwyczajny koszt (dochód) 353 -35 520 209 338
Dochód operacyjny 137 572 -119 137 36
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -15 -28 -25 -25 -34
Inne netto -1 0 7 -2 -30
Dochód netto przed opodatkowaniem 121 544 -137 110 -28
Dochód netto po opodatkowaniu -66 347 -130 111 137
Udział mniejszościowy 2 -2 0 -1 1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -64 345 -130 110 138
Dochód netto -64 345 -130 110 138
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -64 345 -130 110 138
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -64 345 -130 110 138
Rozwodniony dochód netto -64 345 -130 110 138
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 255 258 261 273 273
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.25098 1.33721 -0.49808 0.40293 0.50549
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4957 0.4957 0.4957 0.4957 0.4908
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.64882 1.25068 0.80192 0.91484 1.31026
Total Adjustments to Net Income 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 33833 32935 31048 25940 25747
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 4043 4717 3407 2771 2531
Środki pieniężne i ekwiwalenty 4043 4717 3407 2771 2531
Suma należności netto 11344 10561 9103 8264 8448
Należności z handlu netto 11344 10561 9103 8264 8448
Suma portfela 15940 15636 14594 13198 12822
Koszty zaliczkowe 2362 2021 2843 1707 1940
Suma innych aktywów obrotowych 144 0 1101 6
Suma aktywów 43417 43878 44453 40766 40963
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2897 2818 2820 2792 2356
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 6754 6340 6048 5757 5168
Amortyzacja skumulowana (suma) -3857 -3522 -3228 -2965 -2812
Wartość netto firmy 4609 5855 7989 8357 8378
Wartości niematerialne netto 1472 1774 2105 2918 3430
Inne aktywa długoterminowe (suma) 606 496 491 759 1052
Suma zobowiązań krótkoterminowych 33706 30550 27624 23615 24109
Zobowiązania 29813 27128 23700 21374 21535
Naliczone koszty 3059 2842 2957 2231 2117
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 792 580 871 10 452
Inne bieżące zobowiązania (suma) 42 0 96 5
Suma zobowiązań 46269 44587 42662 38977 34635
Suma zadłużenia długoterminowego 3909 4735 5365 6765 7579
Zadłużenie długoterminowe 3850 4686 5320 6740 7579
Odroczony podatek dochodowy 8278 8911 9296 8253 2945
Udział mniejszościowy 1 3 3 3 2
Inne zobowiązania (suma) 375 388 374 341
Kapitał własny -2852 -709 1791 1789 6328
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Akcje zwykłe 2747 2813 2806 2789 2763
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -534 -280 1205 1170 5434
Treasury Stock - Common -4914 -3128 -2186 -2066 -1790
Inny kapitał (suma) -151 -114 -34 -104 -79
Suma zobowiązań i kapitału własnego 43417 43878 44453 40766 40963
Suma akcji zwykłych w obrocie 251 273 291 293 299
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 59 49 45 25
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 34688 33833 33497 34596 32696
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3854 4043 3990 3654 3492
Środki pieniężne i ekwiwalenty 3854 4043 3990 3654 3492
Suma należności netto 11265 11344 10992 11421 11039
Należności z handlu netto 11265 11344 10992 11421 11039
Suma portfela 16987 15940 16620 17263 15891
Koszty zaliczkowe 2582 2362 1895 2258 2274
Suma innych aktywów obrotowych 0 144
Suma aktywów 43710 43417 43377 44482 43387
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2441 2462 2362 2341 2339
Wartość netto firmy 4025 4609 5000 4986 5675
Wartości niematerialne netto 1407 1472 1567 1632 1692
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1149 1041 951 927 985
Suma zobowiązań krótkoterminowych 35065 33706 32503 33212 31559
Zobowiązania 31540 29813 29601 30083 28362
Naliczone koszty 2737 3059 2876 2552 2619
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 788 792 26 577 578
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0 42
Suma zobowiązań 47201 46269 45597 46695 45168
Suma zadłużenia długoterminowego 3890 3909 4708 4685 4689
Zadłużenie długoterminowe 3890 3909 4708 4685 4689
Odroczony podatek dochodowy 8245 8653 8384 8797 8919
Udział mniejszościowy 1 1 2 1 1
Kapitał własny -3491 -2852 -2220 -2213 -1781
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Akcje zwykłe 2728 2747 2818 2747 2576
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -654 -534 -342 -560 -301
Treasury Stock - Common -5400 -4914 -4554 -4254 -3880
Inny kapitał (suma) -165 -151 -142 -146 -176
Suma zobowiązań i kapitału własnego 43710 43417 43377 44482 43387
Suma akcji zwykłych w obrocie 247 251 255 259 262
Zobowiązania w leasingu kapitałowym
Inne zobowiązania (suma)
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -932 612 -3693 1365 259
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 3231 2320 1960 2722 2764
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 692 783 913 1000 1032
Deferred Taxes 7 496 -961 -83 -1012
Pozycje niepieniężne 2231 140 -360 -315 1619
Cash Taxes Paid 766 273 368 311 425
Zapłacone odsetki 153 182 226 285 320
Zmiany w kapitale obrotowym 1233 289 6061 755 866
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 567 -378 493 338 -5608
Nakłady kapitałowe -387 -400 -375 -328 -384
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 954 22 868 666 -5224
Środki pieniężne z działalności finansowej -2463 -1317 -2200 -2293 -2276
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -19 26 120 -14 -144
Total Cash Dividends Paid -559 -573 -569 -577 -581
Emisja (wykup) akcji netto -1000 -200 -350 -600 -550
Emisja (wykup) długu netto -885 -570 -1401 -1102 -1001
Skutki różnic kursowych walut -25 11 -13 1 4
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1310 636 240 768 -5116
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 328 -19 111 -932 -1069
Cash From Operating Activities 1981 620 23 3231 239
Cash From Operating Activities 516 341 171 692 513
Non-Cash Items 1031 970 205 2231 1886
Changes in Working Capital 106 -672 -464 1233 -1091
Cash From Investing Activities -248 -157 -70 567 771
Capital Expenditures -264 -155 -70 -387 -223
Other Investing Cash Flow Items, Total 16 -2 0 954 994
Cash From Financing Activities -2459 -1525 -1163 -2463 -2048
Financing Cash Flow Items 11 9 -14 -19 -26
Total Cash Dividends Paid -399 -271 -142 -559 -425
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1500 -1250 -1000 -1000 -1000
Issuance (Retirement) of Debt, Net -571 -13 -7 -885 -597
Foreign Exchange Effects -1 -1 -15 -25 -13
Net Change in Cash -727 -1063 -1225 1310 -1051
Deferred Taxes 7
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 13.2641 32676639 70964 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.1317 15105804 -485198 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.6865 14008908 -308687 2023-06-30 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5562 6297259 261576 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2035 5428438 31450 2023-06-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.1598 5320748 15898 2023-06-30 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 1.9487 4800640 1050662 2023-06-30 MED
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4405 3548693 1525324 2023-06-30 MED
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.3572 3343506 -243507 2023-06-30 LOW
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.2288 3027179 635602 2023-06-30 MED
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.1666 2873901 -1420733 2023-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1629 2864966 721451 2022-12-31 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 1.0249 2524892 68340 2023-06-30 LOW
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0056 2477244 721709 2023-06-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9446 2327053 -31309 2023-06-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.902 2222031 900048 2023-06-30 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8911 2195206 41087 2023-06-30 LOW
ProShare Advisors LLC Investment Advisor 0.8861 2182924 -130687 2023-06-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.8668 2135394 1691 2023-06-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8316 2048730 79576 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Cardinal Health Company profile

O firmie Cardinal Health

Cardinal Health, Inc. jest firmą świadczącą usługi i oferującą produkty dla służby zdrowia. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Farmaceutyczny i Medyczny. Segment farmaceutyczny zajmuje się dystrybucją markowych i generycznych produktów farmaceutycznych, specjalistycznych produktów farmaceutycznych, produktów ochrony zdrowia dostępnych bez recepty oraz produktów konsumenckich. Segment ten świadczy również usługi na rzecz producentów farmaceutycznych i dostawców opieki zdrowotnej w zakresie specjalistycznych produktów farmaceutycznych; prowadzi apteki nuklearne i zakłady produkcji radiofarmaceutyków; świadczy usługi zarządzania aptekami dla szpitali; przepakowuje leki generyczne i produkty medyczne dostępne bez recepty. Segment medyczny zajmuje się produkcją, zaopatrzeniem i dystrybucją szerokiej gamy produktów medycznych, chirurgicznych i laboratoryjnych, które są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Azji i na innych rynkach. Segment ten zajmuje się także dystrybucją produktów marek krajowych oraz świadczy usługi i rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw dla szpitali i innych placówek służby zdrowia.

Obecna cena akcji Cardinal Health wynosi 107.17 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: MARR SPA, Showa Denko K.K., Polestar Automotive Holding UK PLC, Exact Sciences Corporation, Patterson oraz Laboratory Corprtn Of Amer Holdings. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Pharmaceuticals Wholesale

7000 Cardinal Pl
DUBLIN
OHIO 43017
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

73.76 Price
-0.970% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0136%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0083%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

40,656.80 Price
+2.520% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

US100

15,947.80 Price
-0.290% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,085.80 Price
+0.650% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0111%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję