Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
129.60
0.05%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.15
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 129.66
Otwarcie* 129.71
Zmiana 1 r.* 13.9%
Zakres dzienny* 129.35 - 130.03
Zakres 52 tyg. 137.26-171.48
Średni wolumen (10 dni) 1.04M
Średni wolumen (3 miesiące) 23.13M
Kapitalizacja rynkowa 114.65B
Wskaźnik C/Z 23.93
Akcje w obrocie 679.66M
Przychód 16.32B
EPS 7.05
Dywidenda (% przychodu) 1.73691
Beta 0.71
Data następnego sprawozdania Jan 23, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 29, 2024 129.59 -0.29 -0.22% 129.88 130.13 128.94
Feb 28, 2024 129.66 -0.52 -0.40% 130.18 130.81 129.40
Feb 27, 2024 131.23 -0.02 -0.02% 131.25 131.72 130.57
Feb 26, 2024 131.26 0.18 0.14% 131.08 132.00 130.59
Feb 23, 2024 131.53 -0.03 -0.02% 131.56 132.05 130.86
Feb 22, 2024 131.35 1.72 1.33% 129.63 131.61 129.51
Feb 21, 2024 128.97 1.15 0.90% 127.82 129.04 127.45
Feb 20, 2024 127.68 -1.35 -1.05% 129.03 129.75 127.46
Feb 16, 2024 129.70 0.16 0.12% 129.54 130.45 129.04
Feb 15, 2024 129.82 1.00 0.78% 128.82 129.89 128.79
Feb 14, 2024 128.43 2.67 2.12% 125.76 128.82 125.51
Feb 13, 2024 125.17 -1.17 -0.93% 126.34 126.81 124.70
Feb 12, 2024 127.98 -0.28 -0.22% 128.26 128.96 127.65
Feb 9, 2024 128.29 0.12 0.09% 128.17 128.95 127.32
Feb 8, 2024 128.11 -0.39 -0.30% 128.50 129.11 127.91
Feb 7, 2024 129.08 0.32 0.25% 128.76 129.57 127.96
Feb 6, 2024 128.20 1.98 1.57% 126.22 128.35 125.72
Feb 5, 2024 125.98 0.48 0.38% 125.50 126.92 125.50
Feb 2, 2024 126.34 0.35 0.28% 125.99 126.99 124.92
Feb 1, 2024 126.85 2.52 2.03% 124.33 127.01 124.33

Canadian National Railway Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 17107 14477 13819 14917 14321
Przychód 17107 14477 13819 14917 14321
Koszt uzyskania przychodu (suma) 4709 3595 3304 3904 3703
Zysk brutto 12398 10882 10515 11013 10618
Całkowity koszt operacyjny 10267 7975 9042 9324 8828
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3273 3215 3155 3366 3327
Depreciation / Amortization 1729 1598 1589 1562 1329
Other Operating Expenses, Total 556 506 508 492 469
Dochód operacyjny 6840 6502 4777 5593 5493
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -541 -628 -557 -613 -332
Gain (Loss) on Sale of Assets 15 23 11 50 365
Inne netto 449 436 313 399 156
Dochód netto przed opodatkowaniem 6763 6333 4544 5429 5682
Dochód netto po opodatkowaniu 5118 4892 3421 4216 4328
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 5118 4892 3421 4216 4328
Suma pozycji nadzwyczajnych 141
Dochód netto 5118 4892 3562 4216 4328
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 5118 4892 3421 4216 4328
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 5118 4892 3562 4216 4328
Rozwodniony dochód netto 5118 4892 3562 4216 4328
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 688.3 710.3 713 722.6 737.7
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 7.43571 6.88723 4.79804 5.83449 5.86688
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.93 2.46 2.3 2.15 1.82
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 7.41922 5.84104 5.29959 5.78075 5.49001
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 -939 486
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 3987 4057 4313 4542 4513
Przychód 3987 4057 4313 4542 4513
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1020 1056 1150 1248 1169
Zysk brutto 2967 3001 3163 3294 3344
Całkowity koszt operacyjny 2470 2457 2651 2630 2581
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 862 830 902 815 842
Depreciation / Amortization 457 449 448 451 435
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0
Other Operating Expenses, Total 131 122 151 116 135
Dochód operacyjny 1517 1600 1662 1912 1932
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -185 -173 -165 -153 -141
Inne netto 119 121 120 122 124
Dochód netto przed opodatkowaniem 1451 1548 1617 1881 1915
Dochód netto po opodatkowaniu 1108 1167 1220 1420 1455
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1108 1167 1220 1420 1455
Dochód netto 1108 1167 1220 1420 1455
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1108 1167 1220 1420 1455
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1108 1167 1220 1420 1455
Rozwodniony dochód netto 1108 1167 1220 1420 1455
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 655.6 663.1 669.9 676.9 684.3
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 1.69005 1.75992 1.82117 2.0978 2.12626
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.79 0.79 0.79 0.7325 0.7325
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 1.69005 1.75992 1.82117 2.0978 2.12626
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 3217 3426 3102 2830 2728
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 328 838 569 64 266
Środki pieniężne i ekwiwalenty 328 838 569 64 266
Suma należności netto 1417 1074 1139 1213 1169
Należności z handlu netto 1371 1074 1054 1213 1169
Suma portfela 692 589 583 611 557
Suma innych aktywów obrotowych 780 925 811 942 736
Suma aktywów 50662 48538 44804 43784 41214
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 44007 41623 40504 40189 37773
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 60533 56716 54947 54101 51078
Amortyzacja skumulowana (suma) -16526 -15093 -14443 -13912 -13305
Wartości niematerialne netto 137 139 145 152 73
Inwestycje długoterminowe 94 119 83 84 70
Należności długoterminowe 25 32 37 31 26
Inne aktywa długoterminowe (suma) 3112 3129 863 421 544
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3842 3120 3274 4287 3500
Payable/Accrued
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 805 140 56 1277 1175
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 252 368 854 653 9
Inne bieżące zobowiązania (suma) 668 685 659 591 507
Suma zobowiązań 29278 25794 25153 25743 23573
Suma zadłużenia długoterminowego 14372 11977 11996 11866 11385
Zadłużenie długoterminowe 14363 11974 11992 11791 11365
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 9 3 4 75 20
Odroczony podatek dochodowy 9796 9303 8271 7844 7480
Inne zobowiązania (suma) 1268 1394 1612 1746 1208
Kapitał własny 21384 22744 19651 18041 17641
Akcje zwykłe 3613 3704 3698 3650 3634
Dodatkowy wpłacony kapitał 381 397 379 403 408
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 19529 20741 19161 17634 16623
Treasury Stock - Common -170 -103 -115 -163 -175
Inny kapitał (suma) -1972 -1995 -3472 -3483 -2849
Suma zobowiązań i kapitału własnego 50662 48538 44804 43784 41214
Suma akcji zwykłych w obrocie 671 700.9 710.3 712.3 725.3
Zobowiązania 954 903 780 866 982
Naliczone koszty 1163 1024 925 900 827
Wartość netto firmy 70 70 70 77
Unrealized Gain (Loss) 3
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 3371 3266 3416 3217 3389
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 491 539 484 328 403
Środki pieniężne i ekwiwalenty 491 539 484 328 403
Suma należności netto 1284 1223 1385 1417 1526
Należności z handlu netto 1284 1223 1385 1371 1526
Suma portfela 761 757 764 692 706
Suma innych aktywów obrotowych 835 747 783 780 754
Suma aktywów 52089 50876 50903 50662 51206
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 44957 43962 43942 44007 43933
Inne aktywa długoterminowe (suma) 3761 3648 3545 3438 3884
Suma zobowiązań krótkoterminowych 4656 3501 4614 3842 3357
Payable/Accrued 2360 2394 2289 2466 2565
Naliczone koszty 125
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 2231 1061 2074 805 191
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 65 46 251 252 601
Inne bieżące zobowiązania (suma) 194
Suma zobowiązań 32118 30478 30044 29278 29206
Suma zadłużenia długoterminowego 16086 15831 14323 14372 14600
Zadłużenie długoterminowe 16060 15822 14314 14363 14597
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 26 9 9 9 3
Odroczony podatek dochodowy 10134 9910 9858 9796 9841
Inne zobowiązania (suma) 1242 1236 1249 1268 1408
Kapitał własny 19971 20398 20859 21384 22000
Akcje zwykłe 3533 3573 3589 3613 3625
Dodatkowy wpłacony kapitał 375 369 360 381 378
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 18116 18677 19037 19529 19631
Treasury Stock - Common -143 -142 -141 -170 -88
Inny kapitał (suma) -1990 -2100 -1986 -1972 -1549
Suma zobowiązań i kapitału własnego 52089 50876 50903 50662 51206
Suma akcji zwykłych w obrocie 649.8 657.5 664 671 677.9
Unrealized Gain (Loss) 80 21 0 3 3
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 5118 4892 3562 4216 4328
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 6667 6971 6165 5923 5918
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1729 1598 1589 1562 1329
Deferred Taxes 404 511 487 569 527
Pozycje niepieniężne -387 -345 252 -288 -338
Cash Taxes Paid 1288 759 353 822 776
Zapłacone odsetki 542 512 551 521 488
Zmiany w kapitale obrotowym -197 315 275 -136 72
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -2510 -2873 -2946 -4190 -3404
Nakłady kapitałowe -2750 -2891 -2863 -3865 -3531
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 240 18 -83 -325 127
Środki pieniężne z działalności finansowej -4667 -3857 -2707 -1903 -2308
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 35 -142 -22 -84 2
Total Cash Dividends Paid -2004 -1740 -1634 -1544 -1333
Emisja (wykup) akcji netto -4777 -1583 -346 -1667 -1951
Emisja (wykup) długu netto 2079 -392 -705 1392 974
Skutki różnic kursowych walut 3 0 0 -1 0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -507 241 512 -171 206
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 1220 5118 3698 2243 918
Cash From Operating Activities 1055 6667 4395 2283 570
Cash From Operating Activities 448 1729 1278 843 420
Deferred Taxes 70 404 216 108 -12
Non-Cash Items -105 -387 -295 -204 -112
Cash Taxes Paid 424 1288 954 690 320
Cash Interest Paid 251 542 439 257 171
Changes in Working Capital -578 -197 -502 -707 -644
Cash From Investing Activities -462 -2510 -1573 -817 -101
Capital Expenditures -461 -2750 -1830 -1086 -379
Other Investing Cash Flow Items, Total -1 240 257 269 278
Cash From Financing Activities -490 -4667 -3261 -1788 -765
Financing Cash Flow Items -25 35 17 -29 -24
Total Cash Dividends Paid -526 -2004 -1511 -1013 -509
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1155 -4777 -3588 -2423 -1235
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1216 2079 1821 1677 1003
Foreign Exchange Effects 3 4 1
Net Change in Cash 103 -507 -435 -321 -296
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Bill & Melinda Gates Foundation Trust Endowment Fund 8.4648 54826786 0 2023-06-30 LOW
TCI Fund Management Limited Hedge Fund 6.3129 40888953 4189128 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3218 21515153 401131 2023-06-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.1464 20379364 4302 2023-06-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.5227 16339349 -3032675 2023-06-30 LOW
RBC Global Asset Management Inc. Investment Advisor 2.3991 15538911 76400 2023-06-30 LOW
Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 1.9209 12441800 108100 2023-06-30 LOW
French Gates (Melinda) Individual Investor 1.8974 12289325 -1180418 2022-12-31 LOW
Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 1.8031 11678746 2149087 2023-06-30 MED
RBC Dominion Securities, Inc. Investment Advisor 1.676 10855185 826599 2023-06-30 LOW
TD Asset Management Inc. Investment Advisor 1.6515 10697002 -202820 2023-09-30 LOW
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.5841 10260136 -436114 2023-09-30 LOW
Walter Scott & Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4799 9585085 -75895 2023-09-30 LOW
Cascade Investment, L.L.C. Investment Advisor 1.472 9534142 -44548156 2022-07-21 LOW
Jarislowsky Fraser, Ltd. Investment Advisor 1.4279 9248550 -307961 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3925 9019259 -169396 2023-09-30 LOW
1832 Asset Management L.P. Investment Advisor 1.3029 8438668 -75323 2023-06-30 LOW
Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 1.254 8122176 -56594 2023-06-30 LOW
Egerton Capital (UK) LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1881 7695443 -1014587 2023-06-30
BMO Capital Markets (US) Research Firm 1.0689 6923426 292588 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Ground Freight & Logistics (NEC)

935 de la Gauchetiere Street West
MONTREAL
QUEBEC H3B 2M9
CA

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

79.35 Price
+1.570% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0259%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0478%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

Gold

2,052.48 Price
+0.370% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0195%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0112%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.60 Price
-0.510% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

62,320.70 Price
+1.490% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję