Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.0927
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.0036
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022082 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.20)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022082%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000164 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.03)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000164%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.0927
Otwarcie* 0.0927
Zmiana 1 r.* -11.38%
Zakres dzienny* 0.0927 - 0.0927
Zakres 52 tyg. 0.08-0.29
Średni wolumen (10 dni) 358.47K
Średni wolumen (3 miesiące) 7.04M
Kapitalizacja rynkowa 68.55M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 596.04M
Przychód 14.25M
EPS -0.03
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.60
Data następnego sprawozdania Nov 25, 2022

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Oct 2, 2023 0.0927 0.0000 0.00% 0.0927 0.0927 0.0927
Oct 1, 2023 0.0927 0.0000 0.00% 0.0927 0.0927 0.0927
Sep 29, 2023 0.0927 0.0000 0.00% 0.0927 0.0957 0.0917
Sep 28, 2023 0.0927 0.0010 1.09% 0.0917 0.0937 0.0917
Sep 27, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0917 0.0917
Sep 26, 2023 0.0917 0.0010 1.10% 0.0907 0.0917 0.0907
Sep 25, 2023 0.0897 -0.0010 -1.10% 0.0907 0.0907 0.0897
Sep 22, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0927 0.0907
Sep 21, 2023 0.0916 -0.0001 -0.11% 0.0917 0.0927 0.0907
Sep 20, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0917 0.0917
Sep 19, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0917 0.0917
Sep 18, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0917 0.0917
Sep 15, 2023 0.0917 -0.0030 -3.17% 0.0947 0.0947 0.0917
Sep 14, 2023 0.0927 0.0010 1.09% 0.0917 0.0927 0.0917
Sep 13, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0917 0.0917
Sep 12, 2023 0.0917 -0.0010 -1.08% 0.0927 0.0927 0.0917
Sep 11, 2023 0.0927 0.0010 1.09% 0.0917 0.0927 0.0917
Sep 8, 2023 0.0917 -0.0020 -2.13% 0.0937 0.0937 0.0917
Sep 7, 2023 0.0927 0.0010 1.09% 0.0917 0.0927 0.0917
Sep 6, 2023 0.0917 0.0010 1.10% 0.0907 0.0927 0.0907

Buru Energy Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 13.893 9.608 11.304 13.776 19.877
Przychód 13.893 9.608 11.304 13.776 19.877
Koszt uzyskania przychodu (suma) 10.685 7.969 13.543 14.923 18.752
Zysk brutto 3.208 1.639 -2.239 -1.147 1.125
Całkowity koszt operacyjny 46.856 20.55 40.352 42.019 -9.234
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3.905 3.308 1.676 3.287 3.29
Badania i rozwój 7.032 9.241 3.453 16.879 4.904
Nadzwyczajny koszt (dochód) 25.234 0 20.72 6.943 -36.18
Other Operating Expenses, Total 0 0.032 0.907 0
Dochód operacyjny -32.963 -10.942 -29.048 -28.243 29.111
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.186 0.191 0.225 0.709 0.626
Dochód netto przed opodatkowaniem -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
Dochód netto po opodatkowaniu -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
Suma pozycji nadzwyczajnych
Dochód netto -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
Rozwodniony dochód netto -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 571.028 501.113 432.074 432.074 432.052
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.0574 -0.02145 -0.06671 -0.06373 0.06883
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.01321 -0.02169 -0.01889 -0.04766 -0.01491
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 0 0.053 -0.013 0
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Suma przychodu 6.708 7.185 7.069 2.539 5.042
Przychód 6.708 7.185 7.069 2.539 5.042
Koszt uzyskania przychodu (suma) 5.579 5.106 4.807 3.162 6.484
Zysk brutto 1.129 2.079 2.262 -0.623 -1.442
Całkowity koszt operacyjny 30.323 16.533 11.715 8.835 11.261
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1.633 2.272 1.037 2.271 0.488
Badania i rozwój 5.267 1.765 5.839 3.402 0.491
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 0 0.053
Nadzwyczajny koszt (dochód) 17.844 7.39 0 0 3.75
Other Operating Expenses, Total 0.032 0 -0.005
Dochód operacyjny -23.615 -9.348 -4.646 -6.296 -6.219
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.293 -0.107 0.193 -0.002 0.04
Dochód netto przed opodatkowaniem -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
Dochód netto po opodatkowaniu -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
Dochód netto -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
Rozwodniony dochód netto -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 601.77 540.286 542.518 459.708 433.654
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.03876 -0.0175 -0.00821 -0.0137 -0.01425
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.0091 -0.00382 -0.00821 -0.0137 -0.00526
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 20.158 26.677 29.097 36.991 69.064
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 17.922 23.723 21.428 32.417 64.011
Gotówka 5.209 9.509 3.715 2.472 1.655
Środki pieniężne i ekwiwalenty 12.713 14.214 17.713 29.945 62.356
Suma należności netto 0.566 0.712 5.521 0.743 2.556
Suma portfela 1.323 2.035 1.743 3.61 2.376
Koszty zaliczkowe 0.347 0.207 0.405 0.221 0.121
Suma innych aktywów obrotowych
Suma aktywów 34.132 61.555 51.957 83.282 109.045
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 13.974 34.878 22.86 46.238 39.941
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 9.202 7.987 6.819 5.551 6.039
Amortyzacja skumulowana (suma) -5.425 -4.638 -3.287 -1.999 -3.532
Wartości niematerialne netto 0
Inwestycje długoterminowe 0 0.053 0.04
Suma zobowiązań krótkoterminowych 5.533 11.978 7.8 10.255 8.63
Zobowiązania 0.504 0.75 0.337 1.443 0.818
Naliczone koszty 2.601 6.681 2.269 3.968 3.469
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.291 1.249 1.244 3.21 3
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1.137 3.298 3.95 1.634 1.343
Suma zobowiązań 14.376 18.102 13.352 15.854 14.721
Suma zadłużenia długoterminowego 2.472 0.79 0.878 0.964 2
Zadłużenie długoterminowe 0 2
Inne zobowiązania (suma) 6.371 5.334 4.674 4.635 4.091
Kapitał własny 19.756 43.453 38.605 67.428 94.324
Akcje zwykłe 295.971 286.891 271.857 271.857 271.857
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -276.215 -243.438 -233.252 -204.429 -177.533
Unrealized Gain (Loss)
Suma zobowiązań i kapitału własnego 34.132 61.555 51.957 83.282 109.045
Suma akcji zwykłych w obrocie 538.443 538.443 432.074 432.074 432.074
Należności z handlu netto 0 0 0.082 0 1.609
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 2.472 0.79 0.878 0.964
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Suma aktywów obrotowych 20.158 24.276 26.677 38.577 29.097
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 17.922 19.001 23.723 35.241 21.428
Środki pieniężne i ekwiwalenty 17.922 19.001 23.723 35.241 21.428
Suma należności netto 0.913 3.481 0.919 1.101 5.926
Należności z handlu netto 0.913 3.481 0.919 1.101 5.926
Suma portfela 1.323 1.794 2.035 2.235 1.743
Suma aktywów 34.132 53.442 61.555 61.414 51.957
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 13.974 29.166 34.878 22.837 22.86
Inwestycje długoterminowe 0
Suma zobowiązań krótkoterminowych 5.533 5.205 11.978 8.529 7.8
Payable/Accrued 2.048 1.968 8.953 5.535 4.744
Naliczone koszty 1.108 1.379 1.283 1.257 1.319
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.291 1.353 1.249 1.244 1.244
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1.086 0.505 0.493 0.493 0.493
Suma zobowiązań 14.376 10.317 18.102 13.492 13.352
Suma zadłużenia długoterminowego 2.472 0.162 0.79 0.263 0.878
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 2.472 0.162 0.79 0.263 0.878
Inne zobowiązania (suma) 6.371 4.95 5.334 4.7 4.674
Kapitał własny 19.756 43.125 43.453 47.922 38.605
Akcje zwykłe 295.971 296.018 286.891 286.907 271.857
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -276.215 -252.893 -243.438 -238.985 -233.252
Suma zobowiązań i kapitału własnego 34.132 53.442 61.555 61.414 51.957
Suma akcji zwykłych w obrocie 538.443 596.043 538.443 538.443 432.074
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -4.721 -5.953 -2.197 -13.265 -1.869
Cash Receipts 13.893 9.608 11.304 15.384 18.269
Cash Payments -10.152 -8.69 -9.164 -10.534 -14.393
Zmiany w kapitale obrotowym -8.462 -6.871 -4.337 -18.115 -5.745
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -8.794 -5.672 -5.371 -13.865 51.911
Nakłady kapitałowe -9.019 -5.764 -5.694 -15.404 -12.81
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0.225 0.092 0.323 1.539 64.721
Środki pieniężne z działalności finansowej 7.755 13.793 -3.412 -4.315 -2.86
Emisja (wykup) akcji netto 9.079 15.034 0 0.015
Emisja (wykup) długu netto -1.324 -1.241 -3.412 -4.315 -2.875
Skutki różnic kursowych walut -0.041 0.127 -0.009 -0.149 -0.03
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -5.801 2.295 -10.989 -31.594 47.152
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -4.721 -5.257 -5.953 2.133 -2.197
Cash Receipts 13.893 4.41 9.608 2.539 11.304
Cash Payments -10.152 -4.825 -8.69 -3.871 -9.164
Changes in Working Capital -8.462 -4.842 -6.871 3.465 -4.337
Cash From Investing Activities -8.794 -7.866 -5.672 -2.74 -5.371
Capital Expenditures -9.019 -7.898 -5.764 -2.796 -5.694
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.225 0.032 0.092 0.056 0.323
Cash From Financing Activities 7.755 8.478 13.793 14.428 -3.412
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.324 -0.648 -1.241 -0.622 -3.412
Foreign Exchange Effects -0.041 -0.077 0.127 -0.008 -0.009
Net Change in Cash -5.801 -4.722 2.295 13.813 -10.989
Issuance (Retirement) of Stock, Net 9.079 9.126 15.034 15.05

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

L 2 16 Ord Street
West Perth
PERTH
WESTERN AUSTRALIA 6005
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

88.65 Price
-1.500% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0659%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0878%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

XRP/USD

0.53 Price
+0.880% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

US100

14,814.90 Price
+0.490% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,831.83 Price
-0.940% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0197%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0115%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję