Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
286.4
3.37%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:25

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 6.6
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.021947 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.17)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.021947%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.000275 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.05)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.000275%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta SEK
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Sweden
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Bure Equity AB ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 296.4
Otwarcie* 293.8
Zmiana 1 r.* 10.49%
Zakres dzienny* 285.6 - 293.8
Zakres 52 tyg. 202.20-298.60
Średni wolumen (10 dni) 52.15K
Średni wolumen (3 miesiące) 1.36M
Kapitalizacja rynkowa 21.25B
Wskaźnik C/Z 5.08
Akcje w obrocie 74.15M
Przychód 195.00M
EPS 56.39
Dywidenda (% przychodu) 0.78507
Beta 1.73
Data następnego sprawozdania Feb 22, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 20, 2024 296.4 -4.6 -1.53% 301.0 304.2 295.2
Feb 19, 2024 307.2 1.8 0.59% 305.4 309.0 303.6
Feb 16, 2024 303.8 8.4 2.84% 295.4 311.4 295.4
Feb 15, 2024 293.0 -1.8 -0.61% 294.8 296.0 288.8
Feb 14, 2024 292.8 3.2 1.10% 289.6 294.4 289.6
Feb 13, 2024 295.4 2.2 0.75% 293.2 299.2 287.6
Feb 12, 2024 298.6 -0.8 -0.27% 299.4 300.2 295.0
Feb 9, 2024 298.4 -3.2 -1.06% 301.6 301.8 295.0
Feb 8, 2024 301.6 3.2 1.07% 298.4 306.6 294.4
Feb 7, 2024 298.2 5.8 1.98% 292.4 300.8 288.0
Feb 6, 2024 292.2 -0.8 -0.27% 293.0 294.8 288.0
Feb 5, 2024 292.4 -3.0 -1.02% 295.4 295.8 290.8
Feb 2, 2024 295.0 -4.0 -1.34% 299.0 299.6 290.2
Feb 1, 2024 294.6 -2.0 -0.67% 296.6 297.6 292.4
Jan 31, 2024 298.6 2.6 0.88% 296.0 301.4 292.6
Jan 30, 2024 296.4 -5.4 -1.79% 301.8 302.6 292.4
Jan 29, 2024 301.2 5.6 1.89% 295.6 302.4 295.6
Jan 26, 2024 303.2 5.4 1.81% 297.8 303.6 297.8
Jan 25, 2024 303.0 14.0 4.84% 289.0 303.2 289.0
Jan 24, 2024 296.8 5.0 1.71% 291.8 297.8 291.8

Bure Equity AB Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Thursday, February 22, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

SE

Wydarzenie

Q4 2023 Bure Equity AB Earnings Release
Q4 2023 Bure Equity AB Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Thursday, May 2, 2024

Czas (UTC) (UTC)

14:00

Kraj

SE

Wydarzenie

Bure Equity AB Annual Shareholders Meeting
Bure Equity AB Annual Shareholders Meeting

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 0 0 0 381.6 415.5
Przychód 0 0 0 381.6 415.5
Koszt uzyskania przychodu (suma) 26 24 21 147.1 172.2
Zysk brutto -26 -24 -21 234.5 243.3
Całkowity koszt operacyjny 9246 -6358 -3290 -3853.2 -1410.7
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 49 51 34 236.9 266.8
Depreciation / Amortization 4 4 2 26.4 11.8
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 9173 -6432 -3346 -3654.2 -1809.4
Nadzwyczajny koszt (dochód) -607.3 -45.4
Other Operating Expenses, Total -6 -5 -1 -2.1 -6.7
Dochód operacyjny -9246 6358 3290 4234.8 1826.2
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 12 3 -2 -4.5 -1.7
Inne netto -1 1 2 3.6 0.3
Dochód netto przed opodatkowaniem -9235 6362 3290 4233.9 1824.8
Dochód netto po opodatkowaniu -9235 6362 3290 4228.8 1820.6
Udział mniejszościowy -8 -10 -1 -1.5 -0.2
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -9243 6352 3289 4227.3 1820.4
Dochód netto -9243 6352 3289 4227.3 1820.4
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -9243 6352 3289 4227.3 1820.4
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -9243 6352 3289 4227.3 1820.4
Rozwodniony dochód netto -9243 6352 3289 4227.3 1820.4
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 74.1469 74.147 71.757 68.9719 69.245
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -124.658 85.6677 45.8353 61.2902 26.2893
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.25 2.25 2 1 2
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -124.658 85.6677 45.8353 52.4957 25.6351
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Przychód 0 0 0 0 0
Koszt uzyskania przychodu (suma) 8 6 6 5 9
Zysk brutto -8 -6 -6 -5 -9
Całkowity koszt operacyjny -727 -2418 -2406 2444 2590
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 16 9 9 6 25
Depreciation / Amortization 1 1 1 1 1
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -750 -2434 -2419 2434 2557
Nadzwyczajny koszt (dochód)
Other Operating Expenses, Total -2 0 -3 -2 -2
Dochód operacyjny 727 2418 2406 -2444 -2590
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 2 3 4 2 4
Dochód netto przed opodatkowaniem 729 2421 2409 -2442 -2586
Dochód netto po opodatkowaniu 729 2421 2409 -2442 -2586
Udział mniejszościowy 0 -4 1 0 -1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 729 2417 2410 -2442 -2587
Dochód netto 729 2417 2410 -2442 -2587
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 730 2416 2410 -2442 -2587
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 730 2416 2410 -2442 -2587
Rozwodniony dochód netto 730 2416 2410 -2442 -2587
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 74.252 74.147 74.1467 74.147 74.147
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 9.83139 32.5839 32.5031 -32.9346 -34.8901
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 2.25 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 9.83139 32.5839 32.5031 -32.9346 -34.8901
Inne netto -1
Total Adjustments to Net Income 1 -1
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 538 467 1475 1005.7 835.9
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 532 459 1464.3 852.8 662.2
Środki pieniężne i ekwiwalenty 416 326 1167.2 710.5 397.2
Inwestycje krótkoterminowe 116 133 297.1 142.3 265
Suma należności netto 4 7 8.7 143.3 166.9
Należności z handlu netto 2 3 2 125.9 102.4
Suma portfela 0.1 0.1
Koszty zaliczkowe 2 2 9.6 6.7
Suma aktywów 14643 24004 17791.3 13786 9623.5
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 8 9 200.7 177.5
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 16 308.6 275.7
Amortyzacja skumulowana (suma) -8 -108 -98.2
Wartość netto firmy 0 119.8 95
Wartości niematerialne netto 28 15 6.4 7.5 2.6
Inwestycje długoterminowe 14027 23366 16166.7 12437.6 8494.7
Należności długoterminowe 41 145 144.4 7.7 11.3
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1 2 -1.2 7 6.5
Suma zobowiązań krótkoterminowych 23 26 17.7 127.2 121.5
Zobowiązania 1 2 16.6 16.3
Naliczone koszty 11 21 59.2 69.6
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 2 2 2 17.7 2.1
Inne bieżące zobowiązania (suma) 9 1 15.7 33.7 33.5
Suma zobowiązań 108 61 51.9 232.4 162.4
Suma zadłużenia długoterminowego 1 2 1.4 18.8 0.8
Zadłużenie długoterminowe 0 0 0 0.8
Odroczony podatek dochodowy 0 1.1 0
Udział mniejszościowy 13 13 6.7 19.1 1.3
Inne zobowiązania (suma) 71 20 26.1 66.2 38.8
Kapitał własny 14535 23943 17739.4 13553.6 9461.1
Akcje zwykłe 577 576 575.7 535.5 535.5
Dodatkowy wpłacony kapitał 1660 1660 1659.6 714.6 714.6
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 12299 21708 15504.1 12303.5 8211
Inny kapitał (suma) -1 -1
Suma zobowiązań i kapitału własnego 14643 24004 17791.3 13786 9623.5
Suma akcji zwykłych w obrocie 74.1469 74.1469 74.1469 68.9719 68.9719
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1 2 1.4 18.8 0
Suma innych aktywów obrotowych -1 2 -0.1
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 758 320 377 538 547
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 747 309 370 532 536
Środki pieniężne i ekwiwalenty 632 185 248 416 435
Inwestycje krótkoterminowe 115 124 122 116 101
Suma należności netto 10 12 7 6 11
Należności z handlu netto 1 1 1 2 2
Suma aktywów 16177 17571 17009 14643 12172
Wartości niematerialne netto 34 34 35 36 29
Inwestycje długoterminowe 15343 17175 16555 14027 11564
Należności długoterminowe 41 41 42 41 32
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1 1 0 1 0
Suma zobowiązań krótkoterminowych 17 20 17 23 13
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 2 2 2 2 2
Inne bieżące zobowiązania (suma) 15 18 15 21 11
Suma zobowiązań 35 56 58 108 48
Suma zadłużenia długoterminowego 1 0 1 1 2
Zadłużenie długoterminowe
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1 0 1 1 2
Udział mniejszościowy 14 14 18 13 14
Inne zobowiązania (suma) 3 22 22 71 19
Kapitał własny 16142 17515 16951 14535 12124
Akcje zwykłe 577 577 577 577 576
Dodatkowy wpłacony kapitał 1660 1660 1660 1660 1660
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 13906 15280 14716 12299 9889
Suma zobowiązań i kapitału własnego 16177 17571 17009 14643 12172
Suma akcji zwykłych w obrocie 74.1469 74.1469 74.1469 74.1469 74.1469
Suma innych aktywów obrotowych 1 -1
Inny kapitał (suma) -1 -2 -2 -1 -1
Koszty zaliczkowe
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto)
Wartość netto firmy
Zobowiązania
Naliczone koszty
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -9235 6362 4233.9 1824.8
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 176 980 47.6 699.2 30.7
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 4 4 26.4 11.8
Pozycje niepieniężne 9407 -5395 -3565.9 -1762.7
Zmiany w kapitale obrotowym 0 9 47.6 4.8 -43.2
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 39 -1670 -455 -248.6 -180
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 39 -1670 -455 -248.6 -180
Środki pieniężne z działalności finansowej -125 -151 916.5 -156.9 -174.2
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -8 -4 916.5 -147.9 -0.2
Total Cash Dividends Paid -167 -148 -138.7
Emisja (wykup) akcji netto 0 0 -37.7
Emisja (wykup) długu netto 50 1 -9 2.4
Skutki różnic kursowych walut 0 0 0 19.5 16.6
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 90 -841 509.1 313.2 -306.9
Zapłacone odsetki 0 0.9
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Cash From Operating Activities 42 176 169 182 119
Changes in Working Capital 42 176 169 182 119
Cash From Investing Activities -159 39 115 116 142
Other Investing Cash Flow Items, Total -159 39 115 116 142
Cash From Financing Activities -51 -125 -176 -175 0
Financing Cash Flow Items -51 -125 -176 -175 0
Foreign Exchange Effects 0 0 0 0 0
Net Change in Cash -168 90 108 123 261
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Tigerschiöld (Patrik) Individual Investor 10.4298 7733405 0 2023-06-30 LOW
AMF Tjänstepension AB Pension Fund 9.9174 7353467 0 2023-06-30 LOW
Björkman Family Other Insider Investor 8.2485 6116012 0 2023-06-30 LOW
Fjärde AP-Fonden Pension Fund 7.8393 5812629 0 2023-06-30 LOW
SEB Investment Management AB Investment Advisor 5.4572 4046351 -433054 2023-09-30 LOW
Tigerschiöld (Ted) Individual Investor 5.0522 3746052 0 2023-06-30 LOW
Tigerschiöld (Stephanie) Individual Investor 5.0064 3712073 0 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.8073 2823002 0 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1261 1576451 -244129 2023-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.8515 1372825 92381 2022-12-31 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 1.8123 1343777 0 2023-07-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6657 1235032 0 2023-09-30 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 1.0647 789410 28184 2023-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8893 659376 1750 2023-09-30 LOW
Spiltan Fonder AB Investment Advisor 0.5278 391350 0 2023-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4426 328206 0 2023-08-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.3317 245935 0 2023-09-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2385 176832 -40526 2023-09-30 LOW
National Bank Trust Bank and Trust 0.2365 175342 23679 2023-09-30 LOW
Avantis Investors Investment Advisor 0.2267 168075 71491 2023-09-30 MED

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

BURE Company profile

O firmie Bure Equity AB

Bure Equity AB jest spółką inwestycyjną z siedzibą w Szwecji. Spółka specjalizuje się w długoterminowym posiadaniu, rozwoju i sprzedaży notowanych i nienotowanych na giełdzie podmiotów operacyjnych. Jej portfel holdingowy obejmuje osiem firm: Cavotec, grupa inżynieryjna, która dostarcza technologie przesyłu, dystrybucji i kontroli energii w wielu dziedzinach; MedCap, która posiada i rozwija firmy związane z sektorem Life Science; Mycronic, która projektuje i produkuje laserowe generatory wzorów, które są wykorzystywane w produkcji elastycznej elektroniki; PartnerTech, zapewniająca rozwój produktów, a także produkcję, logistykę i usługi posprzedażowe; Vitrolife, opracowująca i produkująca rozwiązania w zakresie leczenia bezpłodności; XVIVO Perfusion AB, zajmująca się konserwacją organów, tkanek i komórek w związku z transplantacją; Investment AB Bure, posiadająca i zarządzająca leasingiem lokomotyw; oraz Mercuri International, oferująca szkolenia w zakresie sprzedaży i zarządzania.

Obecna cena akcji Bure Equity AB wynosi 291 SEK. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Tattooed Chef, Inc., CarGurus, MannKind, Talkspace, Inc., Petros Pharmaceuticals, Inc. oraz Cloetta B. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Investment Holding Companies (NEC)

Nybrogatan 6
STOCKHOLM
STOCKHOLM 114 34
SE

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.54 Price
-4.380% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

17,402.70 Price
-0.600% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,022.65 Price
+0.020% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0188%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0106%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

77.61 Price
+0.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0067%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0286%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję