Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.118
4.42%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.009
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.113
Otwarcie* 0.113
Zmiana 1 r.* -54.44%
Zakres dzienny* 0.113 - 0.118
Zakres 52 tyg. 0.33-0.85
Średni wolumen (10 dni) 3.30M
Średni wolumen (3 miesiące) 50.58M
Kapitalizacja rynkowa 264.74M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 622.99M
Przychód 89.30M
EPS -0.02
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.03
Data następnego sprawozdania Feb 21, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 0.113 -0.005 -4.24% 0.118 0.118 0.113
Feb 29, 2024 0.118 0.005 4.42% 0.113 0.118 0.113
Feb 28, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.118 0.113
Feb 27, 2024 0.118 0.005 4.42% 0.113 0.118 0.113
Feb 26, 2024 0.118 0.000 0.00% 0.118 0.118 0.118
Feb 25, 2024 0.118 -0.005 -4.07% 0.123 0.133 0.118
Feb 23, 2024 0.123 0.000 0.00% 0.123 0.123 0.118
Feb 22, 2024 0.123 0.000 0.00% 0.123 0.123 0.118
Feb 21, 2024 0.118 0.005 4.42% 0.113 0.118 0.113
Feb 20, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.113
Feb 19, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.113
Feb 16, 2024 0.113 0.005 4.63% 0.108 0.113 0.108
Feb 15, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.113
Feb 14, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.113
Feb 13, 2024 0.113 0.005 4.63% 0.108 0.113 0.108
Feb 12, 2024 0.113 0.005 4.63% 0.108 0.113 0.108
Feb 11, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.108
Feb 9, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.108
Feb 8, 2024 0.108 -0.005 -4.42% 0.113 0.113 0.108
Feb 7, 2024 0.113 0.005 4.63% 0.108 0.113 0.108

Bubs Australia Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 60.1106 89.2973 39.3127 54.645 43.9148
Przychód 60.1106 89.2973 39.3127 54.645 43.9148
Koszt uzyskania przychodu (suma) 69.4662 60.392 46.5879 43.1872 35.2649
Zysk brutto -9.35555 28.9053 -7.27519 11.4578 8.64992
Całkowity koszt operacyjny 167.862 100.173 116.352 69.7881 79.3605
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 59.8932 36.9152 20.9455 21.4316 42.9195
Depreciation / Amortization 2.32027 2.6932 3.40502 3.73085 1.17895
Nadzwyczajny koszt (dochód) 36.1651 0.25929 44.7265 0.45516 -0.00287
Dochód operacyjny -107.751 -10.8752 -77.0395 -15.1432 -35.4457
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.06651 -0.36618 -0.23639 -0.29855 0.46884
Inne netto 0.2 -0.05972 -0.60266 -0.659 -0.6205
Dochód netto przed opodatkowaniem -107.485 -11.3011 -77.8785 -16.1007 -35.582
Dochód netto po opodatkowaniu -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
Dochód netto -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
Rozwodniony dochód netto -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 739.265 622.993 613.692 547.086 463.215
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.14657 -0.01826 -0.12178 -0.0142 -0.07666
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.09778 -0.018 -0.04945 -0.01369 -0.07516
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.0153
Other Operating Expenses, Total 0.98329
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 0.01691 -0.08719 0.68732
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 28.627 31.4836 55.6701 33.6272 21.0267
Przychód 28.627 31.4836 55.6701 33.6272 21.0267
Koszt uzyskania przychodu (suma) 40.5296 28.9366 39.4914 20.9007 26.7863
Zysk brutto -11.9026 2.54701 16.1788 12.7265 -5.75956
Całkowity koszt operacyjny 92.8898 74.9718 66.0599 34.1127 81.7105
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 35.7313 24.1619 24.9556 11.9596 12.4794
Depreciation / Amortization 0.89081 1.42946 1.38344 1.30976 1.54284
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 0.016 0.00091 0.00049 -0.08768 0.62975
Nadzwyczajny koszt (dochód) 15.7221 20.4429 0.22899 0.0303 44.672
Dochód operacyjny -64.2628 -43.4882 -10.3897 -0.48549 -60.6837
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.13296 -0.06645 -0.25429 -0.11189 -0.09353
Inne netto 0.1349 0.0651 -0.08451 0.02479 -0.02908
Dochód netto przed opodatkowaniem -63.995 -43.4896 -10.7285 -0.57259 -60.8063
Dochód netto po opodatkowaniu -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
Dochód netto -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
Rozwodniony dochód netto -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 751.406 727.124 622.993 622.993 622.891
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.08511 -0.06106 -0.0173 -0.00097 -0.09928
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.07151 -0.04279 -0.01706 -0.00093 -0.05267
Other Operating Expenses, Total -4.39985
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 57.3591 79.4524 58.1766 65.8569 56.979
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 26.0525 16.311 27.8832 26.0256 23.2911
Gotówka 26.0525 16.311 27.8832 26.0256 23.2911
Suma należności netto 7.91459 24.8509 9.06031 7.57512 17.499
Należności z handlu netto 7.59721 23.959 7.6925 4.44077 8.30805
Suma portfela 20.7675 28.4602 20.5466 30.6022 14.5524
Suma innych aktywów obrotowych 0.49066 0.40234 0.38577 0.96927 0.97063
Suma aktywów 65.5986 125.941 105.918 161.51 154.6
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 6.36868 6.76759 5.76934 6.14877 4.21378
Wartości niematerialne netto 0.63071 38.4703 40.6932 47.0289 50.3073
Inwestycje długoterminowe 0.11691 0.13677 0.04588 0.74354 1.03047
Suma zobowiązań krótkoterminowych 21.9163 35.1927 16.7196 19.5611 28.0996
Zobowiązania 11.6953 15.8824 5.39803 7.62013 5.18309
Naliczone koszty 0.9518 0.80417 0.53696 0.36565 6.99187
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 2 2 2 2 2
Inne bieżące zobowiązania (suma) 6.58997 15.8903 8.35794 9.15253 13.9246
Suma zobowiązań 23.9184 37.7314 18.8985 29.6111 48.9481
Suma zadłużenia długoterminowego 1.72665 2.30298 1.73808 2.16613 0
Odroczony podatek dochodowy 0 3.60564 12.354
Inne zobowiązania (suma) 0.27545 0.23573 0.44087 4.27818 8.49449
Kapitał własny 41.6802 88.2095 87.0198 131.899 105.652
Akcje zwykłe 340.569 274.851 274.851 236.965 189.059
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -298.594 -186.596 -187.809 -105.054 -83.4095
Suma zobowiązań i kapitału własnego 65.5986 125.941 105.918 161.51 154.6
Suma akcji zwykłych w obrocie 751.357 622.993 622.991 569.635 518.085
Koszty zaliczkowe 2.13382 9.42795 0.30066 0.68484 0.66594
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 10.1945 9.61877 7.80874 7.0157 4.36665
Amortyzacja skumulowana (suma) -3.82578 -2.85118 -2.0394 -0.86693 -0.15287
Wartość netto firmy 0.57407 0.57407 0.57407 41.4757 41.4757
Należności długoterminowe 0 0.26769 0.25577 0.59348
Inny kapitał (suma) -0.29477 -0.04521 -0.02241 -0.01221 0.00197
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.67924 0.61588 0.42667 0.42281
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1.72665 2.30298 1.73808 2.16613
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.54915 0.53985 0.39155
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 57.3591 106.576 79.4524 62.7253 58.1766
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 26.0525 51.4157 16.311 30.6302 27.8832
Gotówka 26.0525 51.4157 16.311 30.6302 27.8832
Suma należności netto 7.91459 6.77964 24.8509 9.45483 9.06031
Należności z handlu netto 7.59721 6.46482 23.959 8.53679 7.6925
Suma portfela 20.7675 43.3805 28.4602 20.1527 20.5466
Suma innych aktywów obrotowych 2.62448 4.99999 9.8303 2.4876 0.68644
Suma aktywów 65.5986 131.681 125.941 108.89 105.918
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 6.36868 6.49942 6.76759 5.48919 5.76934
Wartości niematerialne netto 1.20478 17.9283 39.0444 40.1475 41.2673
Inwestycje długoterminowe 0.11691 0.13291 0.13677 0.13337 0.04588
Należności długoterminowe 0 0 0.26769
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.54915 0.5445 0.53985 0.39421 0.39155
Suma zobowiązań krótkoterminowych 21.9163 22.048 35.1927 20.8386 16.7196
Zobowiązania 16.6738 18.1695 27.4903 12.2613 8.0105
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 2 2 2 2 2
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.67924 0.65095 0.61588 0.40788 0.42667
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2.56328 1.22756 5.08653 6.16948 6.28243
Suma zobowiązań 23.9184 24.3467 37.7314 22.572 18.8985
Suma zadłużenia długoterminowego 1.72665 2.03888 2.30298 1.53217 1.73808
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1.72665 2.03888 2.30298 1.53217 1.73808
Odroczony podatek dochodowy 0
Inne zobowiązania (suma) 0.27545 0.25983 0.23573 0.20116 0.44087
Kapitał własny 41.6802 107.334 88.2095 86.3176 87.0198
Akcje zwykłe 340.569 336.323 274.851 274.851 274.851
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -298.594 -229.016 -186.596 -188.411 -187.809
Inny kapitał (suma) -0.29477 0.0278 -0.04521 -0.12272 -0.02241
Suma zobowiązań i kapitału własnego 65.5986 131.681 125.941 108.89 105.918
Suma akcji zwykłych w obrocie 751.357 751.357 622.993 622.991 622.991
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 3.90699 3.79078 2.52104
Amortyzacja skumulowana (suma) -1.97674 -1.39004 -0.89846
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -9.37384 -22.6303 -21.9171 -17.1584 -12.7746
Cash Receipts 90.549 43.5606 65.4875 40.0614 17.5282
Cash Payments -99.7125 -66.099 -87.4448 -57.4155 -30.2718
Zapłacone odsetki -0.27722 -0.24758 -0.34345 -0.17418 -0.09091
Zmiany w kapitale obrotowym 0.06691 0.15572 0.38367 0.36991 0.05996
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -1.55515 -5.60229 -8.69919 -22.8881 -25.6286
Nakłady kapitałowe -0.55409 -0.60215 -0.16686 -0.08273 -0.02903
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -1.00105 -5.00015 -8.53232 -22.8054 -25.5996
Środki pieniężne z działalności finansowej -0.64321 30.0902 33.3508 24.6946 71.7393
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 -1.4595 -1.3961 -8.83492 -3.04509
Emisja (wykup) akcji netto 0 32.0989 35.1507 33.5296 74.7844
Emisja (wykup) długu netto -0.64321 -0.54923 -0.40377 0 0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -11.5722 1.85763 2.73452 -15.3518 33.3362
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -20.8673 -9.37384 3.15811 -22.6303 -15.7573
Cash Receipts 45.4598 90.549 38.9558 43.5606 22.5663
Cash Payments -66.2761 -99.7125 -35.6901 -66.099 -38.2779
Cash Interest Paid -0.14834 -0.27722 -0.17963 -0.24758 -0.11888
Changes in Working Capital 0.09732 0.06691 0.07202 0.15572 0.07323
Cash From Investing Activities -4.2548 -1.55515 -0.13101 -5.60229 -0.42506
Capital Expenditures -0.27742 -0.55409 -0.13101 -0.60215 -0.42855
Other Investing Cash Flow Items, Total -3.97738 -1.00105 0 -5.00015 0.00349
Cash From Financing Activities 60.2268 -0.64321 -0.28011 30.0902 30.3667
Financing Cash Flow Items -2.89434 0 0 -1.4595 -1.4595
Issuance (Retirement) of Stock, Net 63.4977 0 0 32.0989 32.0989
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.37656 -0.64321 -0.28011 -0.54923 -0.27274
Net Change in Cash 35.1047 -11.5722 2.747 1.85763 14.1843
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
C2 Capital Global Export-To-China Fund, L.P. Corporation 10.1296 76288510 0 2023-08-25
Cw Retail Services Pty. Ltd. Corporation 3.2814 24713254 0 2023-08-25 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1769 16395046 0 2023-09-30 LOW
Alpha Professional Holdings Ltd. Corporation 1.2669 9541620 0 2023-08-25 LOW
Carr Family Pty. Ltd. Corporation 0.9465 7128673 -7037779 2023-08-25 HIGH
Zhou (Jianlin) Individual Investor 0.8841 6658000 6658000 2023-08-25
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8664 6525401 1705140 2022-12-31 LOW
Landon (Benjamin Paul) Individual Investor 0.6827 5141271 641000 2023-08-25
Infant Food Business Pty. Ltd. Corporation 0.6639 5000000 0 2023-08-25 LOW
Stable Charter Ltd. Corporation 0.6128 4615385 0 2023-08-25
A Z Global Corporation Pty. Ltd. Corporation 0.5441 4097911 0 2023-08-25 LOW
Intercontinental Pty Ltd Corporation 0.5311 4000000 4000000 2023-08-25 LOW
Chen (Jun Hua) Individual Investor 0.4515 3400000 660076 2023-08-25
Hu (Shengyan) Individual Investor 0.4382 3300000 3300000 2023-08-25 LOW
Ataturk Investments Pty. Ltd. Corporation 0.4264 3211266 3211266 2023-08-25 LOW
Keong Lim Pty. Ltd. Corporation 0.4187 3153000 3153000 2023-08-25
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1467 1105107 0 2023-08-31 LOW
Rathie (Katrina) Individual Investor 0.1458 1097970 2000 2023-06-30 LOW
Soar (Rupert Robin) Individual Investor 0.1025 772039 0 2023-07-27 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0637 479647 0 2023-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Dairy Products

23-29 Nina Link,
Dandenong South
VICTORIA 3175
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

79.16 Price
+1.440% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0264%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0483%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

61,955.60 Price
+0.880% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,055.69 Price
+0.510% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0195%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0112%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

18,055.00 Price
+0.090% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję