Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
3.94
1.25%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 4
Otwarcie* 3.96
Zmiana 1 r.* -45.68%
Zakres dzienny* 3.9 - 4.03
Zakres 52 tyg. 5.82-34.00
Średni wolumen (10 dni) 544.76K
Średni wolumen (3 miesiące) 11.02M
Kapitalizacja rynkowa 1.27B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 211.56M
Przychód 279.54M
EPS -0.42
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 20, 2024 4.00 -0.11 -2.68% 4.11 4.14 3.96
Feb 16, 2024 4.25 0.19 4.68% 4.06 4.38 4.06
Feb 15, 2024 4.15 0.22 5.60% 3.93 4.22 3.93
Feb 14, 2024 3.89 -0.01 -0.26% 3.90 3.98 3.75
Feb 13, 2024 3.87 -0.39 -9.15% 4.26 4.29 3.87
Feb 12, 2024 4.29 0.20 4.89% 4.09 4.33 4.05
Feb 9, 2024 4.14 0.08 1.97% 4.06 4.19 4.03
Feb 8, 2024 4.02 0.07 1.77% 3.95 4.17 3.92
Feb 7, 2024 3.97 -0.22 -5.25% 4.19 4.19 3.95
Feb 6, 2024 4.24 0.32 8.16% 3.92 4.26 3.92
Feb 5, 2024 4.00 0.13 3.36% 3.87 4.03 3.87
Feb 2, 2024 3.99 0.08 2.05% 3.91 4.02 3.83
Feb 1, 2024 3.98 0.23 6.13% 3.75 3.99 3.75
Jan 31, 2024 3.75 -0.10 -2.60% 3.85 4.00 3.74
Jan 30, 2024 3.87 -0.09 -2.27% 3.96 4.04 3.86
Jan 29, 2024 4.06 0.21 5.45% 3.85 4.08 3.79
Jan 26, 2024 3.89 -0.14 -3.47% 4.03 4.13 3.88
Jan 25, 2024 4.10 -0.25 -5.75% 4.35 4.48 4.01
Jan 24, 2024 4.40 0.19 4.51% 4.21 4.52 4.16
Jan 23, 2024 4.28 0.25 6.20% 4.03 4.36 3.97

BRC Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 301.313 233.101 163.909 82.128
Przychód 301.313 233.101 163.909 82.128
Koszt uzyskania przychodu (suma) 202.134 143.414 94.5 46.423
Zysk brutto 99.179 89.687 69.409 35.705
Całkowity koszt operacyjny 369.075 244.68 158.129 82.244
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 163.422 99.193 62.865 35.327
Depreciation / Amortization 3.519 2.073 0.764 0.494
Dochód operacyjny -67.762 -11.579 5.78 -0.116
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1.593 -2.033 -1.047 -0.733
Inne netto -268.322 -0.055 -0.227 0.091
Dochód netto przed opodatkowaniem -337.677 -13.667 4.506 -0.758
Dochód netto po opodatkowaniu -338.044 -13.845 4.321 -0.772
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -82.906 -13.845 4.321 -0.772
Dochód netto -82.906 -13.845 4.321 -0.772
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -82.906 -13.845 4.321 -0.772
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -82.906 -13.845 4.321 -0.772
Rozwodniony dochód netto -82.906 -13.845 4.321 -0.772
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 51.2466 45.398 45.398 45.398
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -1.61778 -0.30497 0.09518 -0.01701
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -1.61778 -0.30497 0.08303 -0.01701
Udział mniejszościowy 255.138
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 91.947 83.49 93.618 75.494 66.365
Przychód 91.947 83.49 93.618 75.494 66.365
Koszt uzyskania przychodu (suma) 59.741 55.979 64.153 51.549 43.809
Zysk brutto 32.206 27.511 29.465 23.945 22.556
Całkowity koszt operacyjny 105.608 100.705 113.079 91.112 83.205
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 43.389 43.366 47.818 38.738 38.585
Depreciation / Amortization 1.276 1.36 1.108 0.825 0.811
Dochód operacyjny -13.661 -17.215 -19.461 -15.618 -16.84
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.791 -0.323 -0.457 -0.47 -0.176
Inne netto -0.156 0.273 -0.011 0.057 -28.002
Dochód netto przed opodatkowaniem -14.608 -17.265 -19.929 -16.031 -45.018
Dochód netto po opodatkowaniu -14.665 -17.321 -20.03 -16.102 -45.085
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -4.228 -4.8 -5.187 -4.043 -10.755
Dochód netto -4.228 -4.8 -5.187 -4.043 -10.755
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -4.228 -4.8 -5.187 -4.043 -10.755
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -4.228 -4.8 -5.187 -4.043 -10.755
Rozwodniony dochód netto -4.228 -4.8 -5.187 -4.043 -10.755
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 58.7417 58.1592 55.4554 53.0137 49.7711
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.07198 -0.08253 -0.09353 -0.07626 -0.21609
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.05868 -0.08253 -0.09353 -0.07626 -0.21609
Udział mniejszościowy 10.437 12.521 14.843 12.059 34.33
Nadzwyczajny koszt (dochód) 1.202
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 145.293 53.025 57.088 12.211
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 38.99 18.334 35.232 5.035
Gotówka 18.334 35.232 5.035
Suma należności netto 22.337 7.442 3.629 0.868
Należności z handlu netto 22.337 7.442 3.629 0.868
Suma portfela 77.183 20.872 16.041 5.144
Koszty zaliczkowe 6.783 6.377 2.186 1.164
Suma innych aktywów obrotowych 0 0 0
Suma aktywów 225.334 87.082 72.542 18.711
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 79.501 31.114 14.714 6.114
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 89.234 36.52 17.517 7.568
Amortyzacja skumulowana (suma) -9.733 -5.406 -2.803 -1.454
Wartości niematerialne netto 0.225 0.167 0.191 0.217
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.315 2.776 0.549 0.169
Suma zobowiązań krótkoterminowych 62.192 59.018 33.54 18.34
Zobowiązania 12.429 17.387 11.527 4.496
Naliczone koszty 37.132 17.474 14.723 9.031
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 2.238 12.064 1.335 2.637
Inne bieżące zobowiązania (suma) 10.393 12.093 5.955 2.176
Suma zobowiązań 199.538 82.292 46.437 19.96
Suma zadłużenia długoterminowego 47.238 22.94 12.897 1.62
Zadłużenie długoterminowe 47.017 22.712 12.17 0.565
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.221 0.228 0.727 1.055
Kapitał własny 25.796 4.79 26.105 -1.249
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 154.281 128.983 0
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -103.733 -149.491 -102.878 -1.249
Suma zobowiązań i kapitału własnego 225.334 87.082 72.542 18.711
Suma akcji zwykłych w obrocie 211.56 194.431 194.431 194.431
Inne zobowiązania (suma) 19.968 0.334
Środki pieniężne i ekwiwalenty 38.99
Udział mniejszościowy 70.14
Akcje zwykłe 0.021
Dodatkowy wpłacony kapitał 129.508
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 138.085 166.788 156.012 145.293 143.888
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 6.667 19.782 25.966 38.99 71.211
Gotówka
Suma należności netto 24.621 24.395 19.282 22.337 22.748
Należności z handlu netto 24.621 24.395 19.282 22.337 22.748
Suma portfela 91.373 109.72 102.907 77.183 40.933
Koszty zaliczkowe 13.959 8.848 7.857 6.783 8.996
Suma innych aktywów obrotowych 1.465 4.043
Suma aktywów 239.626 264.985 246.033 225.334 208.1
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 100.846 97.502 89.451 79.501 62.952
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 113.173 107.937 100.889 89.234 71.367
Amortyzacja skumulowana (suma) -12.327 -10.435 -11.438 -9.733 -8.415
Wartości niematerialne netto 0.382 0.397 0.271 0.225 0.234
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.313 0.298 0.299 0.315 1.026
Suma zobowiązań krótkoterminowych 74.105 85.482 84.654 62.192 61.199
Zobowiązania 26.128 37.497 41.226 12.429 4.576
Naliczone koszty 35.624 33.34 31.512 37.132 30.843
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.978 2.178 2.259 2.238 16.261
Inne bieżące zobowiązania (suma) 10.375 12.467 9.657 10.393 9.519
Suma zobowiązań 218.141 242.772 222.146 199.538 177.775
Suma zadłużenia długoterminowego 70.193 75.966 54.217 47.238 17.727
Zadłużenie długoterminowe 70.094 75.795 54.02 47.017 17.481
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.099 0.171 0.197 0.221 0.246
Inne zobowiązania (suma) 35.875 34.233 25.736 19.968 14.704
Kapitał własny 21.485 22.213 23.887 25.796 30.325
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -115.993 -112.761 -108.533 -103.733 -98.546
Suma zobowiązań i kapitału własnego 239.626 264.985 246.033 225.334 208.1
Suma akcji zwykłych w obrocie 212.038 211.794 211.62 211.56 211.56
Udział mniejszościowy 37.968 47.091 57.539 70.14 84.145
Akcje zwykłe 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
Dodatkowy wpłacony kapitał 137.457 134.953 132.399 129.508 128.85
Środki pieniężne i ekwiwalenty 6.667 19.782 25.966 38.99 71.211
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa -338.044 -13.845 4.321 -0.772
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -116.19 -7.691 11.546 4.144
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 4.383 2.895 1.375 0.933
Pozycje niepieniężne 275.906 5.799 3.693 0.504
Cash Taxes Paid 0.277 0.147 0.114 0.014
Zmiany w kapitale obrotowym -58.435 -2.54 2.157 3.479
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -30.404 -19.287 -9.76 -1.106
Nakłady kapitałowe -30.404 -19.287 -9.76 -1.106
Środki pieniężne z działalności finansowej 167.25 9.68 28.811 -2.166
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 154.694 -8.664 -0.451 -0.396
Emisja (wykup) akcji netto 0 0 20.103 0
Emisja (wykup) długu netto 12.556 18.344 9.159 -1.77
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 20.656 -17.298 30.597 0.872
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -17.321 -338.044 -318.014 -301.912 -256.827
Cash From Operating Activities -15.394 -116.19 -78.971 -54.536 -32.625
Cash From Operating Activities 1.719 4.383 3.055 2.015 0.989
Non-Cash Items 2.539 275.906 274.375 272.899 243.571
Cash Taxes Paid 0.179 0.277 0.255 0.233 0.218
Changes in Working Capital -2.331 -58.435 -38.387 -27.538 -20.358
Cash From Investing Activities -4.902 -30.404 -19.95 -9.4 -4.207
Capital Expenditures -4.902 -30.404 -19.95 -9.4 -4.207
Cash From Financing Activities 7.272 167.25 151.798 138.687 136.865
Financing Cash Flow Items 0 154.694 154.694 154.694 154.694
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.305 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 6.967 12.556 -2.896 -16.007 -17.829
Net Change in Cash -13.024 20.656 52.877 74.751 100.033
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Hafer (Evan) Individual Investor 34.2185 20969810 0 2023-03-08 HIGH
Engaged Capital, LLC Hedge Fund 21.7869 13351450 0 2023-06-30 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.3795 3909487 335208 2023-06-30 LOW
QVIDTVM Management LLC Hedge Fund 3.3715 2066115 525497 2023-06-30 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.3463 2050703 446589 2023-06-30 LOW
Cresset Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.2649 2000811 811 2023-06-30 HIGH
Fayez Sarofim & Co. Investment Advisor 2.7672 1695826 0 2023-06-30 LOW
Silver Rock Financial LLC Hedge Fund 1.8113 1109986 0 2023-06-30 HIGH
Koch Industries, Inc. Investment Advisor 1.7573 1076881 -339430 2023-06-30 MED
Kadenacy (Stephen M) Individual Investor 1.3931 853700 853700 2023-09-18
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1998 735282 164533 2023-06-30 LOW
Gilder Gagnon Howe & Co. LLC Hedge Fund 0.9584 587323 587323 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9493 581747 39955 2023-06-30 LOW
Welling (Glenn W) Individual Investor 0.867 531294 3067 2023-06-30 LOW
Miller (John A) Individual Investor 0.8159 500000 500000 2022-12-31
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4667 285990 26970 2023-06-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4664 285794 33481 2023-06-30 LOW
Anchor Capital Advisors LLC Investment Advisor 0.3645 223355 111940 2023-06-30
Mondzelewski (Christopher) Individual Investor 0.3107 190385 106742 2023-08-15 HIGH
LPL Financial LLC Investment Advisor 0.2859 175186 9486 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

BRC Inc. Company profile

O firmie BRC Inc.

BRC Inc. to kontrolowana i prowadzona przez weteranów firma z branży kawowej i medialnej. Spółka zajmuje się serwowaniem różnych rodzajów kawy. Spółka tworzy kreatywne i angażujące treści medialne, podcasty oraz dziennikarstwo cyfrowe i drukowane, aby informować, bawić i budować swoją społeczność. Firma sprzedaje również odzież marki Black Rifle Coffee, sprzęt do parzenia kawy oraz wyposażenie outdoorowe i lifestylowe, które konsumenci noszą i wykorzystują do prezentowania swojej marki. Produkty kawowe firmy obejmują 12-uncjową kawę w torebkach, kawę ziarnistą i mieloną, która występuje w różnych odmianach; pięciofuntową kawę w torebkach; kawy gotowe do picia (RTD); kawy w pojedynczych porcjach; kawę parzoną na zimno; kawę rozpuszczalną; woreczki do parzenia kawy i kakao. Produkty odzieżowe Spółki obejmują koszulki, topy damskie, czapki, bluzy z kapturem, koce i inne akcesoria. Produkty z zakresu wyposażenia obejmują kubki, filiżanki i szklanki, wyposażenie, termosy, kufle i naklejki.

Obecna cena akcji BRC Inc. wynosi 3.93 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: New World Development Company Limited, Esports Technologies, Inc., Boston Beer Company, Inc. (The), Gannett Co., Inc., FNCB Bancorp oraz Oncorus, Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Coffee & Tea

1144 S 500 W
Building 2, Suite 285
SALT LAKE CITY
UTAH 84101
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.54 Price
-4.380% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

17,402.70 Price
-0.600% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,022.65 Price
+0.020% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0188%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0106%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

77.61 Price
+0.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0067%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0286%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję