Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
58.24
0.5%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 23:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:00 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.16
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022726 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022726%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000808 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000808%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 57.95
Otwarcie* 58.35
Zmiana 1 r.* -17.03%
Zakres dzienny* 58.02 - 58.49
Zakres 52 tyg. 65.25-95.83
Średni wolumen (10 dni) 510.97K
Średni wolumen (3 miesiące) 12.01M
Kapitalizacja rynkowa 13.86B
Wskaźnik C/Z 27.25
Akcje w obrocie 193.60M
Przychód 1.10B
EPS 2.63
Dywidenda (% przychodu) 3.30306
Beta 0.47
Data następnego sprawozdania Feb 7, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 4, 2023 58.18 -0.06 -0.10% 58.24 58.34 57.99
Dec 3, 2023 58.24 0.28 0.48% 57.96 58.76 57.96
Dec 1, 2023 57.95 0.00 0.00% 57.95 58.01 57.57
Nov 30, 2023 57.95 0.21 0.36% 57.74 58.12 57.18
Nov 29, 2023 57.74 -0.27 -0.47% 58.01 58.20 57.50
Nov 28, 2023 58.02 0.54 0.94% 57.48 58.03 57.26
Nov 27, 2023 57.48 0.50 0.88% 56.98 57.57 56.88
Nov 26, 2023 56.98 0.00 0.00% 56.98 57.10 56.78
Nov 24, 2023 56.62 -0.34 -0.60% 56.96 57.05 56.55
Nov 23, 2023 56.96 0.25 0.44% 56.71 57.15 56.55
Nov 22, 2023 56.71 -0.69 -1.20% 57.40 57.56 56.64
Nov 21, 2023 57.40 -0.31 -0.54% 57.71 57.71 56.72
Nov 20, 2023 57.71 -0.36 -0.62% 58.07 58.39 57.55
Nov 19, 2023 58.06 0.94 1.65% 57.12 58.24 57.12
Nov 17, 2023 57.05 0.49 0.87% 56.56 57.16 56.47
Nov 16, 2023 56.55 -0.32 -0.56% 56.87 56.94 55.78
Nov 15, 2023 56.87 -0.03 -0.05% 56.90 57.20 56.73
Nov 14, 2023 56.90 -0.22 -0.39% 57.12 57.41 56.88
Nov 13, 2023 57.12 0.23 0.40% 56.89 57.43 56.73
Nov 12, 2023 56.88 -0.31 -0.54% 57.19 57.24 56.82

ASX Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 1030.9 1041.8 1023 1100.3 1094.5
Przychód 1030.9 1041.8 1023 1100.3 1094.5
Całkowity koszt operacyjny 639 338.7 315.2 307 266.9
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 340.7 286.3 259.7 239.8 219.1
Depreciation / Amortization 39.1 52.4 55.5 52 47.8
Nadzwyczajny koszt (dochód) 259.2 0 15.2 0
Dochód operacyjny 391.9 703.1 707.8 793.3 827.6
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 381.4 27.2 -19.9 -72.5 -122.5
Dochód netto przed opodatkowaniem 447.2 730.3 687.9 720.8 705.1
Dochód netto po opodatkowaniu 317.3 508.5 480.9 498.6 492
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 317.3 508.5 480.9 498.6 492
Dochód netto 317.3 508.5 480.9 498.6 492
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 317.3 508.5 480.9 498.6 492
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 317.3 508.5 480.9 498.6 492
Rozwodniony dochód netto 317.3 508.5 480.9 498.6 492
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 193.58 193.583 193.592 193.588 193.576
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 1.63912 2.62678 2.48409 2.57558 2.54163
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.283 2.364 2.236 2.389 2.287
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 3.41926 2.62678 2.48409 2.62989 2.54163
Inne netto -326.1
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 522.6 508.3 532.4 509.4 514.7
Przychód 522.6 508.3 532.4 509.4 514.7
Całkowity koszt operacyjny 211.4 427.6 173.9 164.8 162
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 180 160.7 147.4 138.9 132.7
Depreciation / Amortization 20.6 18.5 26.5 25.9 29.3
Dochód operacyjny 311.2 80.7 358.5 344.6 352.7
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 29.7 25.6 11.7 15.5 -10.6
Dochód netto przed opodatkowaniem 340.9 106.3 370.2 360.1 342.1
Dochód netto po opodatkowaniu 243.6 73.7 258.2 250.3 239.1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 243.6 73.7 258.2 250.3 239.1
Dochód netto 243.6 73.7 258.2 250.3 239.1
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 243.6 73.7 258.2 250.3 239.1
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 243.6 73.7 258.2 250.3 239.1
Rozwodniony dochód netto 243.6 73.7 258.2 250.3 239.1
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 193.721 193.438 193.585 193.581 193.589
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 1.25748 0.381 1.33378 1.293 1.23509
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.121 1.162 1.2 1.164 1.112
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 1.36898 2.05078 1.33378 1.293 1.23509
Nadzwyczajny koszt (dochód) 10.8 248.4 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 14155 15331.9 13765.5 14641.9 12678.4
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 13511.3 14457 13381.9 13857 12270.3
Gotówka 1008.6 4972.2 5357.8 858.1 333.1
Inwestycje krótkoterminowe 12502.7 9484.8 8024.1 12998.9 11937.2
Suma należności netto 621.7 857.1 362.6 761.6 390.6
Należności z handlu netto 147.6 135.6 109.5 118.6 122
Koszty zaliczkowe 22 17.8 21 23.3 17.5
Suma aktywów 16833.3 18237.5 16597 17414.8 15330.3
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 90.5 110 122.5 137 61.5
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 286.4 283.8 271.3 257.8 157.9
Amortyzacja skumulowana (suma) -195.9 -173.8 -148.8 -120.8 -96.4
Wartość netto firmy 2317.6 2317.6 2317.6 2317.6 2317.6
Wartości niematerialne netto 151.3 319.7 248.9 179.2 140.7
Inwestycje długoterminowe 51.8 97.6 87.6 85.6 76.3
Inne aktywa długoterminowe (suma) 67.1 60.7 54.9 53.5 55.8
Suma zobowiązań krótkoterminowych 12866.3 14069.9 12507.2 13346.3 11138.5
Zobowiązania 12.1 9.2 6.5 5.6 3.4
Naliczone koszty 121.6 78.8 71.5 77.3 76.4
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 20 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 12701.5 13971.3 12419.4 13253.9 11058.7
Suma zobowiązań 13192.7 14432.1 12860.7 13694.4 11413.9
Suma zadłużenia długoterminowego 47.5 57 62.6 71.6 0
Odroczony podatek dochodowy 0
Inne zobowiązania (suma) 278.9 305.2 290.9 276.5 275.4
Kapitał własny 3640.6 3805.4 3736.3 3720.4 3916.4
Akcje zwykłe 3027.2 3027.2 3027.2 3027.2 3027.2
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 646.6 787.4 720.4 693.2 888.8
Unrealized Gain (Loss) -33.2 -9.2 -11.3 0.4
Suma zobowiązań i kapitału własnego 16833.3 18237.5 16597 17414.8 15330.3
Suma akcji zwykłych w obrocie 193.58 193.577 193.595 193.595 193.595
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 11.1 10.6 9.8 9.5
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 47.5 57 62.6 71.6
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 14155 12769.5 15331.9 13834.5 13765.5
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 13511.3 12025.2 14457 13083.9 13381.9
Gotówka 1008.6 5952.9 4972.2 5288.4 5357.8
Inwestycje krótkoterminowe 12502.7 6072.3 9484.8 7795.5 8024.1
Suma należności netto 621.7 722.6 857.1 726.6 362.6
Należności z handlu netto 619.4 683.2 857.1 726.6 362.6
Koszty zaliczkowe 22 21.7 17.8 24 21
Suma aktywów 16833.3 15484.4 18237.5 16726.7 16597
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 90.5 93.9 110 117.9 122.5
Wartości niematerialne netto 2468.9 2443.1 2637.3 2604.9 2566.5
Inwestycje długoterminowe 51.8 90.3 97.6 92.5 87.6
Inne aktywa długoterminowe (suma) 67.1 87.6 60.7 76.9 54.9
Suma zobowiązań krótkoterminowych 12866.3 11506.1 14069.9 12581.7 12507.2
Payable/Accrued 623.7 645.9 810.5 684.7 332
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 20 50 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 11.1 10.8 10.6 10.4 9.8
Inne bieżące zobowiązania (suma) 12211.5 10799.4 13248.8 11886.6 12165.4
Suma zobowiązań 13192.7 11853.1 14432.1 12955 12860.7
Suma zadłużenia długoterminowego 47.5 51.5 57 62.4 62.6
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 47.5 51.5 57 62.4 62.6
Inne zobowiązania (suma) 278.9 295.5 305.2 310.9 290.9
Kapitał własny 3640.6 3631.3 3805.4 3771.7 3736.3
Akcje zwykłe 3027.2 3027.2 3027.2 3027.2 3027.2
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 646.6 604.1 787.4 744.5 720.4
Suma zobowiązań i kapitału własnego 16833.3 15484.4 18237.5 16726.7 16597
Suma akcji zwykłych w obrocie 193.58 193.577 193.577 193.578 193.595
Unrealized Gain (Loss) -33.2 -9.2 -11.3
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 203.4 5094.9 1334.6 89.9 368.8
Cash Receipts 1129.7 1080.4 1038.5 941.8 891.7
Cash Payments -357.4 -343.6 -309.4 -297.3 -248
Cash Taxes Paid -219.6 -209.4 -285.7 -210.6 -196.4
Zapłacone odsetki -13.1 -15.3 -76.1 -116.2 -101.9
Zmiany w kapitale obrotowym -336.2 4582.8 967.3 -227.8 23.4
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -126.9 -125.4 -105.8 292.1 -59.9
Nakłady kapitałowe -105.8 -101.3 -82.2 -84.6 -48.3
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -21.1 -24.1 -23.6 376.7 -11.6
Środki pieniężne z działalności finansowej -450.8 -464.4 -702.6 -432.7 -400.6
Total Cash Dividends Paid -440.6 -454.8 -696.5 -432.7 -400.6
Skutki różnic kursowych walut -11.3 -5.4 -1.2 6.6 4.7
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -385.6 4499.7 525 -44.1 -87
Emisja (wykup) długu netto -10.2 -9.6 -6.1
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 1220.7 203.4 213.1 5094.9 106.7
Cash Receipts 612.7 1129.7 653.8 1080.4 546.6
Cash Payments -216.7 -357.4 -200.8 -343.6 -183.1
Cash Taxes Paid -137.7 -219.6 -109.8 -209.4 -108.2
Cash Interest Paid -101.4 -13.1 -2.7 -15.3 -9.2
Changes in Working Capital 1063.8 -336.2 -127.4 4582.8 -139.4
Cash From Investing Activities -70.5 -126.9 -66.1 -125.4 -61.5
Capital Expenditures -62.5 -105.8 -56.1 -101.3 -54.3
Other Investing Cash Flow Items, Total -8 -21.1 -10 -24.1 -7.2
Cash From Financing Activities -187.6 -450.8 -220.5 -464.4 -221.9
Total Cash Dividends Paid -232.3 -440.6 -215.3 -454.8 -237.1
Issuance (Retirement) of Debt, Net 44.7 -10.2 -5.2 -9.6 15.2
Foreign Exchange Effects 18.1 -11.3 4.1 -5.4 -0.5
Net Change in Cash 980.7 -385.6 -69.4 4499.7 -177.2
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
UniSuper Limited Pension Fund 14.1726 27437561 0 2023-07-19 LOW
AustralianSuper Pension Fund 7.0456 13639874 2019286 2023-09-22 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0275 9733048 0 2023-07-19 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6137 6995896 0 2023-07-19 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.9321 5676485 0 2023-07-19 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.8271 3537178 1442919 2022-12-31 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.4839 2872705 20771 2023-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2294 2380051 0 2023-07-19 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.154 2234048 -52 2023-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.0186 1972049 0 2023-07-19 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8527 1650738 0 2023-07-19 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8159 1579552 0 2023-07-19 LOW
Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.7397 1432000 0 2023-07-19 LOW
BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.6082 1177529 105906 2023-09-30 LOW
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.382 739441 -560791 2023-08-31 LOW
Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.3525 682411 283285 2023-07-19 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3309 640567 0 2023-07-19 LOW
MLC Asset Management Investment Advisor 0.3118 603690 4014 2023-06-30 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3089 598030 0 2023-07-31 LOW
Horizon Kinetics LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2856 552828 -10856 2023-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Securities & Commodity Exchanges

20 Bridge Street
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

15,706.20 Price
-1.810% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.62 Price
-1.050% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

74.06 Price
-0.770% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0137%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0082%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

2,025.99 Price
-2.310% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0111%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję