Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
3.615
3.48%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 16:30

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.040
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.025261 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.80)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.025261%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003343 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.64)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003343%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta GBP
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 3.74
Otwarcie* 3.735
Zmiana 1 r.* -56.9%
Zakres dzienny* 3.61 - 3.76
Zakres 52 tyg. N/A
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) N/A
Kapitalizacja rynkowa N/A
Wskaźnik C/Z N/A
Akcje w obrocie N/A
Przychód N/A
EPS N/A
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta N/A
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 29, 2024 3.740 0.065 1.77% 3.675 3.825 3.675
Feb 28, 2024 3.730 0.055 1.50% 3.675 3.750 3.620
Feb 27, 2024 3.675 0.090 2.51% 3.585 3.725 3.575
Feb 26, 2024 3.625 0.010 0.28% 3.615 3.640 3.545
Feb 23, 2024 3.640 0.020 0.55% 3.620 3.650 3.575
Feb 22, 2024 3.630 0.005 0.14% 3.625 3.675 3.595
Feb 21, 2024 3.665 -0.055 -1.48% 3.720 3.825 3.645
Feb 20, 2024 3.735 0.070 1.91% 3.665 3.785 3.650
Feb 19, 2024 3.705 -0.290 -7.26% 3.995 4.070 3.640
Feb 16, 2024 3.975 0.090 2.32% 3.885 4.015 3.885
Feb 15, 2024 3.985 0.005 0.13% 3.980 4.035 3.970
Feb 14, 2024 3.975 0.065 1.66% 3.910 4.035 3.855
Feb 13, 2024 3.910 0.125 3.30% 3.785 3.990 3.785
Feb 12, 2024 3.910 0.200 5.39% 3.710 3.925 3.625
Feb 9, 2024 3.720 0.115 3.19% 3.605 3.725 3.605
Feb 8, 2024 3.640 0.045 1.25% 3.595 3.670 3.595
Feb 7, 2024 3.640 -0.015 -0.41% 3.655 3.710 3.615
Feb 6, 2024 3.695 0.055 1.51% 3.640 3.710 3.600
Feb 5, 2024 3.645 -0.005 -0.14% 3.650 3.740 3.575
Feb 2, 2024 3.590 -0.005 -0.14% 3.595 3.680 3.570

ASOS PLC Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 3936.5 3910.5 3263.5 2733.5 2417.3
Przychód 3936.5 3910.5 3263.5 2733.5 2417.3
Koszt uzyskania przychodu (suma) 2219 2134.1 1716.1 1399.2 1180.2
Zysk brutto 1717.5 1776.4 1547.4 1334.3 1237.1
Całkowity koszt operacyjny 3946.3 3720.4 3112.4 2698.4 2315.4
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1598.1 1450.8 1278.9 1299.2 1135.2
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0
Dochód operacyjny -9.8 190.1 151.1 35.1 101.9
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -22.1 -13 -9 -2 0.1
Dochód netto przed opodatkowaniem -31.9 177.1 142.1 33.1 102
Dochód netto po opodatkowaniu -30.8 128.4 113.3 24.6 82.4
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -30.8 128.4 113.3 24.6 82.4
Suma pozycji nadzwyczajnych
Dochód netto -30.8 128.4 113.3 24.6 82.4
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -30.8 128.4 113.3 24.6 82.4
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -30.8 128.4 113.3 24.6 82.4
Rozwodniony dochód netto -30.8 133.3 113.3 24.6 82.4
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 99.696 106.209 90.1404 83.7244 84.072
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.30894 1.25507 1.25693 0.29382 0.98011
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.0979 1.25575 1.29319 0.30625 1.01374
Korekta rozwodnienia 4.9 0
Depreciation / Amortization 149.8 135.5 117.4
Other Operating Expenses, Total -20.6
Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021 Feb 2021
Suma przychodu 1838.5 1932.4 2004.1 1934.6 1975.9
Przychód 1838.5 1932.4 2004.1 1934.6 1975.9
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1049.2 1078.1 1140.9 1048.2 1085.9
Zysk brutto 789.3 854.3 863.2 886.4 890
Całkowity koszt operacyjny 2111 1937.8 2008.5 1854.2 1866.2
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 859.7 880.3 867.6 806 780.3
Dochód operacyjny -272.5 -5.4 -4.4 80.4 109.7
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -17.8 -10.7 -11.4 -9.7 -3.3
Dochód netto przed opodatkowaniem -290.9 -16.1 -15.8 70.7 106.4
Dochód netto po opodatkowaniu -218.2 -17.3 -13.5 46.6 81.8
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -218.2 -17.3 -13.5 46.6 81.8
Dochód netto -218.2 -17.3 -13.5 46.6 81.8
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -218.2 -17.3 -13.5 46.6 81.8
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -218.2 -17.3 -13.5 46.6 81.8
Rozwodniony dochód netto -218.2 -17.3 -13.5 51.5 81.8
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 99.7759 99.7162 99.6758 112.54 99.8786
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -2.1869 -0.17349 -0.13544 0.45761 0.81899
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.8944 -0.05681 0.02955 0.45761 0.81899
Korekta rozwodnienia 4.9
Other Operating Expenses, Total -1 -20.6
Depreciation / Amortization 5.1
Nadzwyczajny koszt (dochód) 198
Inne netto -0.6
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 1234.5 1554 1559.7 1019.8 623.2
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 353.3 323 662.7 407.5 0
Środki pieniężne i ekwiwalenty 353.3 323 662.7 407.5 0
Suma należności netto 77.9 95.9 57.9 50.2 53.8
Należności z handlu netto 40.8 58 41.6 21.1 19
Suma portfela 768 1078.4 807.1 532.4 536.8
Koszty zaliczkowe 12.9 15.3 8.5 10.1 21.6
Suma innych aktywów obrotowych 22.4 41.4 23.5 19.6 11
Suma aktywów 2625.6 2996.9 2884.5 1989.4 1245.5
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 657.8 732 659.2 616.8 296
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 858.1 967.5 832.7 740 366.5
Amortyzacja skumulowana (suma) -200.3 -235.5 -173.5 -123.2 -70.5
Wartość netto firmy 35.2 35.2 33.1 1.1 1.1
Wartości niematerialne netto 665.3 648.7 619.1 346.9 325.1
Inne aktywa długoterminowe (suma) 21.9 27 13.4 4.8 0.1
Suma zobowiązań krótkoterminowych 715.2 1040 998 817.8 772.2
Zobowiązania 71.3 285.4
Naliczone koszty 238.7 288.9 314 267.8 279.4
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 75
Inne bieżące zobowiązania (suma) 378.4 374.1 261.9 174.5 132.4
Suma zobowiązań 1758.9 1982 1850.5 1179.1 791.9
Suma zadłużenia długoterminowego 975 830.3 764.4 290.8 0
Inne zobowiązania (suma) 68.7 53.5 46.8 59.1 7.1
Kapitał własny 866.7 1014.9 1034 810.3 453.6
Akcje zwykłe 4.2 3.5 3.5 3.5 2.9
Dodatkowy wpłacony kapitał 322.6 245.7 245.7 245.7 6.9
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 539.9 681.2 711.9 577 449.5
ESOP Debt Guarantee 2.1 2.1 2 1.3
Inny kapitał (suma) 82.4 70.8 -17.9 -7
Suma zobowiązań i kapitału własnego 2625.6 2996.9 2884.5 1989.4 1245.5
Suma akcji zwykłych w obrocie 119.237 99.9402 99.8371 99.7648 83.8723
Odroczony podatek dochodowy 0 58.2 41.3 11.4 12.6
Payable/Accrued 351.3 394.4 353.2
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 26.8 25.7 27.7 22.3
Zadłużenie długoterminowe 671.3 474.5 459.4 0
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 303.7 355.8 305 290.8
Inwestycje długoterminowe 10.9
Sep 2023 Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021
Suma aktywów obrotowych 1234.5 1379.5 1554 1530 1559.7
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 353.3 308.6 323 406.7 662.7
Środki pieniężne i ekwiwalenty 353.3 308.6 323 406.7 662.7
Suma należności netto 90.8 67.3 111.2 96.1 66.4
Należności z handlu netto 81.4 63.4 88.2 87.4 57.7
Suma portfela 768 978.4 1078.4 986.4 807.1
Suma innych aktywów obrotowych 22.4 25.2 41.4 40.8 23.5
Suma aktywów 2625.6 2788.1 2996.9 2888.4 2884.5
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 657.8 667.3 732 679.4 659.2
Wartość netto firmy 35.2 35.2 33.1
Wartości niematerialne netto 700.5 703.6 648.7 629.1 619.1
Inne aktywa długoterminowe (suma) 21.9 24.9 27 14.7 13.4
Suma zobowiązań krótkoterminowych 715.2 889.3 1040 959.8 998
Payable/Accrued 993.3 927 956.1
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 26.8 39.1 25.7 26.3 27.7
Inne bieżące zobowiązania (suma) 378.4 414 21 6.5 14.2
Suma zobowiązań 1758.9 1994.4 1982 1841.2 1850.5
Suma zadłużenia długoterminowego 975 1047.1 830.3 788.1 764.4
Zadłużenie długoterminowe 671.3 731 474.5 467.9 459.4
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 303.7 316.1 355.8 320.2 305
Odroczony podatek dochodowy 0 0 58.2 45.6 41.3
Inne zobowiązania (suma) 68.7 58 53.5 47.7 46.8
Kapitał własny 866.7 793.7 1014.9 1047.2 1034
Akcje zwykłe 4.2 3.5 3.5 3.5 3.5
Dodatkowy wpłacony kapitał 322.6 245.7 245.7 245.7 245.7
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 539.9 467.3 681.2 699.5 711.9
ESOP Debt Guarantee 2.1 2.1 2.1 2.1
Inny kapitał (suma) 75.1 82.4 96.4 70.8
Suma zobowiązań i kapitału własnego 2625.6 2788.1 2996.9 2888.4 2884.5
Suma akcji zwykłych w obrocie 119.237 100.015 99.9402 99.9402 99.8371
Inwestycje długoterminowe 10.9 12.8
Zobowiązania 71.3 110.7
Naliczone koszty 238.7 325.5
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -9.8 190.1 151.1 35.1 101.9
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -120.4 215.1 403.3 89.7 93.9
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 61 61.1 57.4 25.3 17
Amortization 88.8 74.4 60 46 37.6
Pozycje niepieniężne 8.9 0.7 15 4.6 12.9
Cash Taxes Paid -3.4 37 20.5 5.2 13.1
Zapłacone odsetki 11.1 5.7 8 1.4 0.2
Zmiany w kapitale obrotowym -269.3 -111.2 119.8 -21.3 -75.5
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -182 -443.2 -116.1 -221.6 -212.7
Nakłady kapitałowe -182.9 -157.1 -116.6 -221.6 -213
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0.9 -286.1 0.5 0 0.3
Środki pieniężne z działalności finansowej -37.4 483.4 135.7 73.9 1.5
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -11.1 -5.6 -7.3 -1.1 1.5
Skutki różnic kursowych walut 0.1 -0.1 0.1 -0.2 -0.3
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -339.7 255.2 423 -58.2 -117.6
Emisja (wykup) długu netto -26.3 489 -96.4 75
Emisja (wykup) akcji netto 0 239.4
Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021 Feb 2021
Net income/Starting Line -272.5 -9.8 -4.4 190.1 109.7
Cash From Operating Activities -128.2 -120.4 -151.2 215.1 24.7
Cash From Operating Activities 34.5 61 30 61.1 31
Amortization 48.8 88.8 43.7 74.4 30
Non-Cash Items 36.8 8.9 20.7 0.7 2.7
Cash Taxes Paid -23.5 -3.4 -2 37 15.1
Cash Interest Paid 6 11.1 5.5 5.7 2.8
Changes in Working Capital 24.2 -269.3 -241.2 -111.2 -148.7
Cash From Investing Activities -112.5 -182 -86.4 -443.2 -326.5
Capital Expenditures -115 -182.9 -86.5 -157.1 -60.6
Other Investing Cash Flow Items, Total 2.5 0.9 0.1 -286.1 -265.9
Cash From Financing Activities 228 -37.4 -18.9 483.4 -13.7
Financing Cash Flow Items -9.9 -11.1 -5.5 -5.6 -2.6
Issuance (Retirement) of Debt, Net 237.9 -26.3 -13.4 489 -11.1
Foreign Exchange Effects -1.7 0.1 0.5 -0.1 0
Net Change in Cash -14.4 -339.7 -256 255.2 -315.5
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Bestseller A/S Corporation 27.0971 32309749 6305345 2023-08-25 LOW
Camelot Capital Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 14.0245 16722381 0 2023-09-21 LOW
Frasers Group PLC Corporation 12.5747 14993668 2326852 2023-10-20 MED
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 4.2749 5097221 -114893 2022-02-22 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 3.4254 4084304 -196973 2022-02-22 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 3.182 3794070 -417500 2022-11-30 LOW
Goldman Sachs International Research Firm 2.9622 3532006 1011742 2023-10-19 MED
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8239 3367102 3041898 2022-11-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7322 3257759 2870031 2022-11-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 2.5782 3074205 -643172 2022-11-30 LOW
Robertson (Nicholas Jon) Individual Investor 2.2107 2636025 -250389 2023-06-28 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.3481 1607415 -3882427 2022-06-16 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8556 1020143 -25137 2023-06-08 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6516 776888 -166185 2023-09-15 LOW
Bennbridge Ltd Investment Advisor 0.6308 752159 0 2023-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.5871 700000 0 2023-05-31 LOW
LGT Bank Ltd. Bank and Trust 0.5829 695037 604231 2023-04-27 LOW
M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.4851 578377 3535 2023-09-15 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4506 537337 397633 2023-06-08 LOW
Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.3639 433903 6224 2023-04-27 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Internet & Mail Order Department Stores

Greater London House
Hampstead Road
LONDON
NW1 7FB
GB

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

79.48 Price
+1.790% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0259%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0478%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

XRP/USD

0.60 Price
+0.020% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

18,051.50 Price
+0.100% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,051.82 Price
+0.420% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0195%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0112%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję