Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.70
4.48%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.67
Otwarcie* 0.7
Zmiana 1 r.* -42.15%
Zakres dzienny* 0.69 - 0.75
Zakres 52 tyg. 0.39-4.13
Średni wolumen (10 dni) 669.34K
Średni wolumen (3 miesiące) 15.89M
Kapitalizacja rynkowa 77.02M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 163.55M
Przychód 640.00K
EPS -0.56
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania May 15, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 0.70 -0.01 -1.41% 0.71 0.76 0.69
Feb 29, 2024 0.67 -0.01 -1.47% 0.68 0.82 0.67
Feb 28, 2024 0.67 0.07 11.67% 0.60 0.70 0.57
Feb 27, 2024 0.57 -0.03 -5.00% 0.60 0.63 0.56
Feb 26, 2024 0.58 0.06 11.54% 0.52 0.60 0.52
Feb 23, 2024 0.53 -0.03 -5.36% 0.56 0.57 0.51
Feb 22, 2024 0.55 0.01 1.85% 0.54 0.56 0.54
Feb 21, 2024 0.52 -0.01 -1.89% 0.53 0.53 0.49
Feb 20, 2024 0.53 -0.04 -7.02% 0.57 0.57 0.51
Feb 16, 2024 0.57 -0.01 -1.72% 0.58 0.58 0.55
Feb 15, 2024 0.57 -0.01 -1.72% 0.58 0.60 0.56
Feb 14, 2024 0.57 -0.02 -3.39% 0.59 0.61 0.56
Feb 13, 2024 0.55 -0.01 -1.79% 0.56 0.59 0.53
Feb 12, 2024 0.60 0.10 20.00% 0.50 0.66 0.50
Feb 9, 2024 0.50 -0.01 -1.96% 0.51 0.58 0.49
Feb 8, 2024 0.50 0.06 13.64% 0.44 0.50 0.44
Feb 7, 2024 0.43 0.01 2.38% 0.42 0.44 0.42
Feb 6, 2024 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.42 0.40
Feb 5, 2024 0.41 0.00 0.00% 0.41 0.43 0.40
Feb 2, 2024 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.42 0.40

Arqit Quantum Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Wednesday, May 15, 2024

Czas (UTC) (UTC)

12:30

Kraj

US

Wydarzenie

Half Year 2024 Arqit Quantum Inc Earnings Release
Half Year 2024 Arqit Quantum Inc Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020
Suma przychodu 7.212 0.04791 0
Całkowity koszt operacyjny 59.31 172.609 0.005
Other Operating Expenses, Total -17.763 -0.88842 0.005
Dochód operacyjny -52.098 -172.561 -0.005
Dochód netto przed opodatkowaniem 65.075 -271.729 -0.005
Dochód netto po opodatkowaniu 65.075 -271.729 -0.005
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 65.075 -271.729 -0.005
Dochód netto 65.075 -271.729 -0.005
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 65.075 -271.729 -0.005
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 65.075 -271.729 -0.005
Rozwodniony dochód netto 65.075 -271.729 -0.005
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 121.926 110.073 43.125
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.53372 -2.46862 -0.00012
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.58585 -1.01329 -0.00012
Przychód 7.212 0.04791
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 69.426 13.2516
Depreciation / Amortization 1.292 0.05255
Nadzwyczajny koszt (dochód) 6.355 160.193
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.221 -1.07807
Inne netto 117.394 -98.0901
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Jun 2021
Suma przychodu 0.019 1.9188 5.2932 0.04791 0
Całkowity koszt operacyjny 34.596 39.6683 19.6417 172.609 2.12247
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 37.166 45.5526 26.6004 13.2516 2.12247
Nadzwyczajny koszt (dochód) 160.193 0
Dochód operacyjny -34.577 -37.7495 -14.3485 -172.561 -2.12247
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.169 -0.15166 -0.06934 -1.07807 0.0086
Inne netto 12.91 44.9302 72.4638 -98.0901 -10.5731
Dochód netto przed opodatkowaniem -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
Dochód netto po opodatkowaniu -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
Dochód netto -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
Rozwodniony dochód netto -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 125.429 121.926 121.926 110.073 43.125
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.17409 0.05765 0.47608 -2.46862 -0.29419
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.17409 0.05765 0.47608 -1.01329 -0.29419
Przychód 0.019 1.9188 5.2932 0.04791
Depreciation / Amortization 0.05255
Other Operating Expenses, Total -2.57 -5.88426 -6.95874 -0.88842
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020
Suma aktywów obrotowych 56.643 90.2581 0.21658
Suma innych aktywów obrotowych 0.21658
Suma aktywów 123.872 113.726 0.21658
Suma zobowiązań krótkoterminowych 23.809 17.0687 0.19658
Naliczone koszty 0.12159
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0.07499
Suma zobowiązań 45.317 147.566 0.19658
Suma zadłużenia długoterminowego 6.681 0 0
Kapitał własny 78.555 -33.8408 0.02
Akcje zwykłe 0.012 0.01101 0.00086
Dodatkowy wpłacony kapitał 92.306 70.9993 0.02414
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -17.12 -105.106 -0.005
Suma zobowiązań i kapitału własnego 123.872 113.726 0.21658
Suma akcji zwykłych w obrocie 121.926 110.073 43.125
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 48.966 86.9658
Środki pieniężne i ekwiwalenty 48.966 86.9658
Suma należności netto 7.677 3.29231
Należności z handlu netto 7.677 3.29231
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 8.345 0.19885
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 2.591 0.25596
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.385 -0.05711
Wartości niematerialne netto 40.291 18.235
Inwestycje długoterminowe 0.028 0.03369
Należności długoterminowe 18.565 5
Zobowiązania 22.655 17.0687
Zadłużenie długoterminowe 0
Odroczony podatek dochodowy 0
Inne zobowiązania (suma) 14.827 130.498
Inny kapitał (suma) 3.357 0.25521
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.154
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 6.681
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 45.756 56.643 97.7732 90.2581 1.47163
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 41.504 48.966 82.1585 86.9658 0.79333
Środki pieniężne i ekwiwalenty 41.504 48.966 82.1585 86.9658 0.79333
Koszty zaliczkowe 0.6783
Suma innych aktywów obrotowych
Suma aktywów 114.467 123.872 143.228 113.726 346.485
Inwestycje długoterminowe 0.031 0.028 0.03279 0.03369 345.013
Suma zobowiązań krótkoterminowych 20.783 23.809 20.0201 17.0687 2.62337
Naliczone koszty 2.49038
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0.13299
Suma zobowiązań 34.304 45.317 87.3519 147.566 35.5467
Suma zadłużenia długoterminowego 7.595 6.681 8.00324 0 0
Inne zobowiązania (suma) 5.926 14.827 59.3285 130.498 32.9233
Kapitał własny 80.163 78.555 55.8756 -33.8408 310.938
Akcje zwykłe 0.013 0.012 0.01219 0.01101 345.014
Dodatkowy wpłacony kapitał 109.195 92.306 92.2779 70.9993 0
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -29.899 -17.12 -36.9282 -105.106 -34.0759
Suma zobowiązań i kapitału własnego 114.467 123.872 143.228 113.726 346.485
Suma akcji zwykłych w obrocie 121.926 121.926 120.073 110.073 43.125
Suma należności netto 4.252 7.677 15.6147 3.29231
Należności z handlu netto 4.252 7.677 15.6147 3.29231
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 9.541 8.345 7.89243 0.19885
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 0.25596
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.05711
Wartości niematerialne netto 57.221 40.291 29.9957 18.235
Należności długoterminowe 1.918 18.565 7.53337 5
Zobowiązania 19.203 22.655 18.9452 17.0687
Zadłużenie długoterminowe 0
Odroczony podatek dochodowy 0 0
Inny kapitał (suma) 0.854 3.357 0.5137 0.25521
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.58 1.154 1.07492
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 7.595 6.681 8.00324
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020
Dochód netto/linia startowa -0.005
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -26.916 -24.0348 0
Pozycje niepieniężne 13.535 0.26881 0.005
Środki pieniężne z działalności finansowej 22.373 120.105 0
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 1.724 107.035 -0.07499
Emisja (wykup) długu netto -0.657 13.0698 0.07499
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -38 86.7712 0
Deferred Taxes 0 0
Zmiany w kapitale obrotowym -40.451 -24.3036
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -24.432 -9.30511
Nakłady kapitałowe -24.432 -9.30511
Skutki różnic kursowych walut -9.025 0.00581
Emisja (wykup) akcji netto 21.306
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Jun 2021
Net income/Starting Line -4.06031
Cash From Operating Activities -8.077 -26.916 -13.2207 -24.0348 -1.27509
Non-Cash Items 13.535 0.26881 0.97313
Changes in Working Capital -8.077 -40.451 -13.2207 -24.3036 1.81208
Cash From Investing Activities -17.137 -24.432 -13.4922 -9.30511 -345
Other Investing Cash Flow Items, Total -345
Cash From Financing Activities 18.36 22.373 21.0012 120.105 347.068
Financing Cash Flow Items 0.508 1.724 107.035 337.61
Issuance (Retirement) of Stock, Net 18.509 21.306 21.2788 9.4
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.657 -0.657 -0.27757 13.0698 0.058
Net Change in Cash -7.462 -38 -4.80731 86.7712 0.79333
Deferred Taxes 0 0
Capital Expenditures -17.137 -24.432 -13.4922 -9.30511
Foreign Exchange Effects -0.608 -9.025 0.90433 0.00581
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
D2BW Ltd Corporation 18.5297 30304808 0 2023-01-24
Heritage Assets SCSp Corporation 14.4845 23688947 12033398 2023-09-12 LOW
Notion Capital Managers LLP Corporation 9.9008 16192494 0 2023-01-05
Williams (David John) Individual Investor 7.8505 12839222 -2004552 2023-01-24
Evolution Equity Partners II SARL Investment Advisor 6.0725 9931461 0 2023-06-30
Bestwick (David James) Individual Investor 4.3323 7085414 -1002522 2023-01-24
Calabria (Carlo) Individual Investor 1.4958 2446337 1661500 2022-12-09
Penserra Capital Management LLC Investment Advisor 1.0412 1702872 1644792 2023-06-30 MED
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.8871 1450814 -274491 2023-09-30 LOW
Citi Investment Research (US) Research Firm 0.2287 374059 283755 2023-06-30 MED
ETF Managers Group, LLC Investment Advisor 0.1755 287019 287019 2023-03-31 MED
Advisory Invest GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.1529 250000 125000 2023-08-31 MED
Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd Insurance Company 0.1216 198846 8734 2023-09-30 MED
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.1108 181242 37531 2023-06-30 MED
Ritchie (Garth) Individual Investor 0.0921 150605 2500 2022-12-09
Evolve Funds Group Inc Investment Advisor 0.0661 108178 1826 2023-09-30 LOW
Hightower Advisors, LLC Investment Advisor 0.0502 82100 82100 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0455 74469 7194 2023-06-30 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.0427 69900 13394 2023-06-30 MED
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Investment Advisor 0.0335 54814 -762 2023-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Arqit Quantum Inc. Company profile

O firmie Arqit Quantum Inc.

Arqit Quantum Inc. jest brytyjską firmą technologiczną z branży cyberbezpieczeństwa. Spółka dostarcza platformę szyfrowania kwantowego jako usługę, która zabezpiecza łącza komunikacyjne urządzeń sieciowych przed atakami. Produkt Spółki, QuantumCloud, umożliwia urządzeniom pobranie lekkiego agenta programowego, który tworzy klucze we współpracy z innym urządzeniem. QuantumCloud jest w stanie tworzyć nieograniczone ilości kluczy w grupach o nieograniczonej wielkości i reguluje bezpieczne wejście i wyjście urządzenia z grupy.

Obecna cena akcji Arqit Quantum Inc. wynosi 0.71 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Heska, Amarin Corporation plc, Amplitude, Inc., Intevac, Synaptogenix, Inc. oraz TechTarget. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Security Software

Nova North
7 Floor, 11 Bressenden Place
LONDON
SW1E 5BY
GB

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,083.15 Price
+1.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0191%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0108%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

XRP/USD

0.64 Price
+7.230% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję