Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
133.17
3.74%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.29
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 128.4
Otwarcie* 129.99
Zmiana 1 r.* -2.45%
Zakres dzienny* 129.29 - 135.45
Zakres 52 tyg. N/A
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) N/A
Kapitalizacja rynkowa N/A
Wskaźnik C/Z N/A
Akcje w obrocie N/A
Przychód N/A
EPS N/A
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta N/A
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 23, 2024 133.17 3.99 3.09% 129.18 135.78 128.73
Feb 22, 2024 128.40 -4.49 -3.38% 132.89 138.29 128.37
Feb 21, 2024 123.25 5.61 4.77% 117.64 125.31 116.67
Feb 20, 2024 121.63 -1.54 -1.25% 123.17 123.39 115.36
Feb 16, 2024 128.19 -1.06 -0.82% 129.25 135.73 122.92
Feb 15, 2024 133.48 2.35 1.79% 131.13 134.84 123.38
Feb 14, 2024 126.25 -5.62 -4.26% 131.87 133.71 120.88
Feb 13, 2024 119.84 -9.53 -7.37% 129.37 137.29 116.87
Feb 12, 2024 148.81 28.95 24.15% 119.86 163.78 118.47
Feb 9, 2024 115.07 10.83 10.39% 104.24 117.66 101.92
Feb 8, 2024 113.71 14.22 14.29% 99.49 126.34 99.41
Feb 7, 2024 76.88 3.94 5.40% 72.94 77.59 72.10
Feb 6, 2024 72.87 -2.12 -2.83% 74.99 75.32 71.69
Feb 5, 2024 73.16 1.51 2.11% 71.65 74.15 71.45
Feb 2, 2024 70.88 -0.03 -0.04% 70.91 71.83 69.89
Feb 1, 2024 70.39 -1.52 -2.11% 71.91 72.40 69.20
Jan 31, 2024 70.56 0.23 0.33% 70.33 72.42 69.52
Jan 30, 2024 71.86 -1.46 -1.99% 73.32 73.98 70.74
Jan 29, 2024 72.83 0.64 0.89% 72.19 72.84 71.10
Jan 26, 2024 71.06 -1.65 -2.27% 72.71 73.72 70.70

ARM Holdings PLC Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021
Suma przychodu 2679 2703 2027
Przychód 2679 2703 2027
Koszt uzyskania przychodu (suma) 106 131 145
Zysk brutto 2573 2572 1882
Całkowity koszt operacyjny 2008 2070 1788
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 726 858 781
Badania i rozwój 1080 945 768
Depreciation / Amortization 89 89 91
Nadzwyczajny koszt (dochód) 7 47 3
Dochód operacyjny 671 633 239
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -3 143 478
Inne netto 3 10 -20
Dochód netto przed opodatkowaniem 671 786 697
Dochód netto po opodatkowaniu 524 676 544
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 524 676 544
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 -127 -156
Dochód netto 524 549 388
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 524 676 544
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 524 549 388
Rozwodniony dochód netto 524 549 388
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1026.05 1026.05 1026.05
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.51069 0.65883 0.53019
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.51602 0.69823 0.53247
Mar 2023 Jun 2022
Suma przychodu 692
Przychód 692
Koszt uzyskania przychodu (suma) 25
Zysk brutto 667
Całkowity koszt operacyjny 398
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 153
Badania i rozwój 218
Nadzwyczajny koszt (dochód) 2
Dochód operacyjny 294
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -12
Inne netto 4
Dochód netto przed opodatkowaniem 286
Dochód netto po opodatkowaniu 225
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 225
Dochód netto 225
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 225
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 225
Rozwodniony dochód netto 225
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1026.05
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.21929
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.22082
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021
Suma aktywów obrotowych 3537 3092
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 2215 1635
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1554 1004
Inwestycje krótkoterminowe 661 631
Suma należności netto 1153 1290
Należności z handlu netto 1153 1290
Koszty zaliczkowe 169 167
Suma aktywów 6866 6510
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 391 417
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 864 858
Amortyzacja skumulowana (suma) -473 -441
Wartość netto firmy 1620 1636
Wartości niematerialne netto 138 205
Inwestycje długoterminowe 723 736
Należności długoterminowe 116 129
Inne aktywa długoterminowe (suma) 341 295
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1363 1395
Zobowiązania 65 57
Naliczone koszty 615 771
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 683 567
Suma zobowiązań 2815 2962
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0
Odroczony podatek dochodowy 262 279
Inne zobowiązania (suma) 1190 1288
Kapitał własny 4051 3548
Akcje zwykłe 2 2
Dodatkowy wpłacony kapitał 1216 1214
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2457 1933
Inny kapitał (suma) 376 399
Suma zobowiązań i kapitału własnego 6866 6510
Suma akcji zwykłych w obrocie 1026.05
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Jun 2022
Suma aktywów obrotowych 3442 3237
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 2206 2049
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1406 1248
Inwestycje krótkoterminowe 800 801
Suma należności netto 1099 1055
Należności z handlu netto 1099 1055
Koszty zaliczkowe 137 133
Suma aktywów 6810 6700
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 410 403
Wartość netto firmy 1615 1626
Wartości niematerialne netto 147 169
Inwestycje długoterminowe 725 727
Należności długoterminowe 136.9 162.2
Inne aktywa długoterminowe (suma) 334.1 375.8
Suma zobowiązań krótkoterminowych 795 946
Naliczone koszty 183 160
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 612 786
Suma zobowiązań 2037 2479
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0
Odroczony podatek dochodowy 241 257
Inne zobowiązania (suma) 1001 1276
Kapitał własny 4773 4221
Akcje zwykłe 2 2
Dodatkowy wpłacony kapitał 1979 1275
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2440 2562
Inny kapitał (suma) 352 382
Suma zobowiązań i kapitału własnego 6810 6700
Suma akcji zwykłych w obrocie 1025.23
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
SoftBank Group Corp Holding Company 90.6851 929733999 929733999 2023-09-14 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2062 2114103 2114103 2023-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.1229 1259736 1259736 2023-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.0587 601405 601405 2023-09-30 LOW
Schroder Investment Management North America Inc. Investment Advisor 0.0538 551451 551451 2023-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.0417 427965 427965 2023-09-30 LOW
FengHe Fund Management Pte. Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0361 370563 370563 2023-09-30 HIGH
GQG Partners, LLC Investment Advisor 0.0298 305226 305226 2023-09-30 MED
Fideuram Asset Management (Ireland) dac Investment Advisor 0.0284 291402 291402 2023-09-30 MED
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0229 235177 235177 2023-09-30 LOW
Ethenea Independent Investors S.A. Investment Advisor 0.0205 210000 210000 2023-09-30 HIGH
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0153 156424 156424 2023-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 0.015 154196 154196 2023-09-30 MED
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0116 119076 119076 2023-09-30 LOW
Rheos Capital Works Inc. Investment Advisor 0.0088 90000 90000 2023-09-30 LOW
AMF Tjänstepension AB Pension Fund 0.0073 75000 75000 2023-09-30 LOW
Zenyatta Capital Management LP Investment Advisor 0.0054 55000 55000 2023-09-30 HIGH
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0039 39717 39717 2023-09-30 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 0.0029 29417 29417 2023-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0021 21272 21272 2023-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Semiconductors (NEC)

110 Fulbourn Road
CAMBRIDGE
CAMBRIDGESHIRE CB1 9NJ
GB

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

76.56 Price
-2.240% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0163%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0382%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

2,035.76 Price
+0.560% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

BTC/USD

51,031.25 Price
-0.010% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

US100

17,914.30 Price
-0.300% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję