Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
8.802
0.23%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:00 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.056
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02273 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02273%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000812 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000812%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 8.782
Otwarcie* 8.792
Zmiana 1 r.* -3.5%
Zakres dzienny* 8.782 - 8.842
Zakres 52 tyg. 8.60-10.48
Średni wolumen (10 dni) 184.06K
Średni wolumen (3 miesiące) 3.92M
Kapitalizacja rynkowa 6.93B
Wskaźnik C/Z 21.59
Akcje w obrocie 750.13M
Przychód 337.67M
EPS 0.43
Dywidenda (% przychodu) 3.58306
Beta 0.69
Data następnego sprawozdania Feb 6, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 23, 2024 8.822 -0.010 -0.11% 8.832 8.842 8.812
Feb 22, 2024 8.842 0.051 0.58% 8.791 8.842 8.772
Feb 21, 2024 8.782 -0.050 -0.57% 8.832 8.832 8.782
Feb 20, 2024 8.822 -0.030 -0.34% 8.852 8.872 8.822
Feb 19, 2024 8.842 -0.030 -0.34% 8.872 8.872 8.812
Feb 18, 2024 8.862 0.020 0.23% 8.842 8.862 8.842
Feb 16, 2024 8.852 0.000 0.00% 8.852 8.882 8.822
Feb 15, 2024 8.842 -0.169 -1.88% 9.011 9.011 8.792
Feb 14, 2024 9.001 0.050 0.56% 8.951 9.011 8.912
Feb 13, 2024 8.951 -0.110 -1.21% 9.061 9.071 8.951
Feb 12, 2024 9.071 -0.050 -0.55% 9.121 9.131 9.031
Feb 11, 2024 9.101 -0.020 -0.22% 9.121 9.131 9.091
Feb 9, 2024 9.101 0.030 0.33% 9.071 9.111 9.071
Feb 8, 2024 9.071 0.040 0.44% 9.031 9.081 9.031
Feb 7, 2024 9.021 -0.050 -0.55% 9.071 9.091 9.021
Feb 6, 2024 9.061 0.040 0.44% 9.021 9.081 9.011
Feb 5, 2024 9.011 -0.010 -0.11% 9.021 9.051 9.001
Feb 4, 2024 9.021 -0.070 -0.77% 9.091 9.091 9.021
Feb 2, 2024 9.081 0.050 0.55% 9.031 9.091 9.021
Feb 1, 2024 9.031 0.020 0.22% 9.011 9.071 9.001

Argo Investments Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 303.312 337.673 187.975 225.153 315.175
Przychód 303.312 337.673 187.975 225.153 315.175
Koszt uzyskania przychodu (suma)
Zysk brutto
Całkowity koszt operacyjny 10.489 9.61 8.299 9.155 8.534
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 10.053 9.174 7.877 8.741 8.366
Depreciation / Amortization 0.436 0.436 0.422 0.414 0.168
Dochód operacyjny 292.823 328.063 179.676 215.998 306.641
Dochód netto przed opodatkowaniem 292.823 328.063 179.676 215.998 306.641
Dochód netto po opodatkowaniu 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
Dochód netto 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
Rozwodniony dochód netto 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 753.11 732.559 722.897 717.978 712.377
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.36078 0.42717 0.24068 0.2778 0.41084
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.345 0.33 0.28 0.3 0.33
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.36078 0.42717 0.24068 0.2778 0.41084
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 151.758 151.554 196.318 141.355 113.09
Przychód 151.758 151.554 196.318 141.355 113.09
Całkowity koszt operacyjny 5.248 5.241 4.768 4.842 4.272
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 5.248 5.241 4.768 4.842 4.272
Dochód operacyjny 146.51 146.313 191.55 136.513 108.818
Dochód netto przed opodatkowaniem 146.51 146.313 191.55 136.513 108.818
Dochód netto po opodatkowaniu 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
Dochód netto 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
Rozwodniony dochód netto 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 754.512 751.708 738.865 726.253 724.124
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.17856 0.18223 0.24895 0.17761 0.14724
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.18 0.165 0.17 0.16 0.14
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.17856 0.18223 0.24895 0.17761 0.14724
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 172.597 204.773 216.095 212.825 315.924
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 135.707 174.124 189.385 181.228 229.601
Inwestycje krótkoterminowe 10.452 39.406 10.088 12.5 10.595
Suma należności netto 36.89 30.649 26.71 31.597 86.323
Należności z handlu netto 36.049 30.109 26.199 14.456 34.264
Suma aktywów 6886.96 6424.62 6607.25 5283.54 6064.31
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.599 0.992 1.38 1.789 0.537
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 2.458 2.424 3.147 3.134 1.558
Amortyzacja skumulowana (suma) -1.859 -1.432 -1.767 -1.345 -1.021
Inwestycje długoterminowe 6713.77 6218.85 6389.78 5068.92 5747.79
Należności długoterminowe 0 0.056
Suma zobowiązań krótkoterminowych 24.945 47.223 45.89 12.567 26.316
Zobowiązania 0
Naliczone koszty 1.021 0.964 0.848 0.773 0.611
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 23.675 45.927 44.735 11.511 25.705
Suma zobowiązań 889.053 787.924 962.838 561.299 792.992
Suma zadłużenia długoterminowego 0.167 0.416 0.748 1.055 0
Odroczony podatek dochodowy 863.783 740.134 916.024 547.538 766.481
Inne zobowiązania (suma) 0.158 0.151 0.176 0.139 0.195
Kapitał własny 5997.91 5636.69 5644.41 4722.24 5271.32
Akcje zwykłe 3204.1 3155.14 2921.66 2883.78 2838.98
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 962.319 943.48 731.98 734.619 778.922
Unrealized Gain (Loss) 1831.5 1538.07 1990.77 1103.84 1653.42
Suma zobowiązań i kapitału własnego 6886.96 6424.62 6607.25 5283.54 6064.31
Suma akcji zwykłych w obrocie 755.564 750.132 725.048 720.272 714.931
Środki pieniężne i ekwiwalenty 125.255 134.718 179.297 168.728 219.006
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.249 0.332 0.307 0.283
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.167 0.416 0.748 1.055
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 172.597 227.652 204.773 111.575 216.095
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 135.707 217.078 174.124 104.615 189.385
Środki pieniężne i ekwiwalenty 125.255 202.622 134.718 84.176 179.297
Inwestycje krótkoterminowe 10.452 14.456 39.406 20.439 10.088
Suma należności netto 36.89 10.574 30.649 6.96 26.71
Należności z handlu netto 36.89 8.781 30.649 6.96 26.71
Suma aktywów 6886.96 6640.17 6424.62 6982.98 6607.25
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.599 0.796 0.992 1.191 1.38
Inwestycje długoterminowe 6713.77 6411.73 6218.85 6870.21 6389.78
Suma zobowiązań krótkoterminowych 24.945 7.012 47.223 38.116 45.89
Naliczone koszty 1.021 0.998 0.964 0.921 0.848
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 23.924 6.014 46.259 37.195 45.042
Suma zobowiązań 889.053 817.71 787.924 1039.88 962.838
Suma zadłużenia długoterminowego 0.167 0.208 0.416 0.574 0.748
Odroczony podatek dochodowy 863.783 810.349 740.134 1001.05 916.024
Inne zobowiązania (suma) 0.158 0.141 0.151 0.133 0.176
Kapitał własny 5997.91 5822.46 5636.69 5943.11 5644.41
Akcje zwykłe 3204.1 3179.92 3155.14 2941.1 2921.66
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2793.81 2642.55 2481.55 3002 2722.75
Suma zobowiązań i kapitału własnego 6886.96 6640.17 6424.62 6982.98 6607.25
Suma akcji zwykłych w obrocie 755.564 752.867 750.132 727.16 725.048
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.167 0.208 0.416 0.574 0.748
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 195.957 150.235 212.651 236.561 180.458
Cash Taxes Paid -47.977 10.571 -30.815 -36.804 -38.582
Zmiany w kapitale obrotowym 243.934 139.664 243.466 273.365 219.04
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -255.664 24.846 -70.997 58.219 -186.7
Nakłady kapitałowe -0.048 -0.013 -0.067 -0.444 -0.047
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -255.616 24.859 -70.93 58.663 -186.653
Środki pieniężne z działalności finansowej 15.128 -164.512 -191.932 -184.293 -94.722
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.524 -0.143 -0.141 -0.129 -0.566
Total Cash Dividends Paid -175.855 -164.046 -191.482 -184.164 -178.278
Emisja (wykup) akcji netto 191.846 0 84.122
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -44.579 10.569 -50.278 110.487 -100.964
Emisja (wykup) długu netto -0.339 -0.323 -0.309
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 108.994 195.957 97.337 150.235 100.152
Cash Taxes Paid -48.324 -47.977 -35.409 10.571 10.241
Changes in Working Capital 157.318 243.934 132.746 139.664 89.911
Cash From Investing Activities 61.854 -255.664 -110.207 24.846 3.896
Capital Expenditures -0.021 -0.048 -0.027 -0.013 -0.006
Other Investing Cash Flow Items, Total 61.875 -255.616 -110.18 24.859 3.902
Cash From Financing Activities -102.944 15.128 -82.251 -164.512 -82.295
Financing Cash Flow Items -0.064 -0.524 -0.074 -0.143 -0.071
Total Cash Dividends Paid -102.695 -175.855 -82.011 -164.046 -82.066
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.185 -0.339 -0.166 -0.323 -0.158
Net Change in Cash 67.904 -44.579 -95.121 10.569 21.753
Issuance (Retirement) of Stock, Net 191.846
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.9053 6867435 1456445 2023-07-31 LOW
R.C.Y. Pty Ltd Corporation 0.813 6166887 0 2023-07-31 LOW
JIT Pty. Ltd. Corporation 0.6527 4950972 0 2023-07-31 LOW
Navigator Australia Ltd. Corporation 0.5685 4312634 -208690 2023-07-31 LOW
IOOF Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.5558 4215891 968187 2023-07-31 LOW
HUB24 Ltd. Corporation 0.4718 3579185 619123 2023-07-31 LOW
Trigt Pty. Ltd. Corporation 0.376 2852478 0 2023-07-31 LOW
McLennan Australia Corporation Pty. Ltd. Corporation 0.307 2329043 0 2023-07-31 LOW
Donald Cant Pty. Ltd. Corporation 0.2482 1882451 5000 2023-07-31 LOW
Salur Holdings Pty. Ltd. Corporation 0.1885 1429747 0 2023-07-31 LOW
Poplar Pty. Ltd. Corporation 0.1695 1285942 0 2023-07-31 LOW
Bougainville Copper Ltd Corporation 0.1528 1159070 -186370 2023-07-31 LOW
Jacaranda Pastoral Pty. Ltd. Corporation 0.1512 1146614 0 2023-07-31 LOW
Kalymna Pty. Ltd. Corporation 0.1465 1111477 -239610 2023-07-31 LOW
Beddow (Jason) Individual Investor 0.0656 497646 82151 2023-10-09 LOW
Hill (Andrew) Individual Investor 0.0197 149421 8175 2023-06-30 LOW
Higgins (Russell Allan) Individual Investor 0.016 121199 2465 2023-09-15 LOW
Binks (Timothy Campbell Agar) Individual Investor 0.0054 40658 -3980 2023-06-30 LOW
Lewin (Elizabeth) Individual Investor 0.002 15015 304 2023-09-15 LOW
Cuffe (Christopher Edgar) Individual Investor 0.002 15000 0 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Investment Management & Fund Operators (NEC)

L 25 91 King William St
ADELAIDE
SOUTH AUSTRALIA 5000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

77.99 Price
-0.340% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0161%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0380%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

US100

17,982.10 Price
+0.070% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

51,116.95 Price
-1.090% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,021.02 Price
-0.140% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję