Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
11.440
0%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 16:30

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.050
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022079 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.20)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022079%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.000143 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.03)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.000143%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta EUR
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych France
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Alstom SA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 11.685
Otwarcie* 11.395
Zmiana 1 r.* -52.51%
Zakres dzienny* 11.395 - 11.78
Zakres 52 tyg. 11.03-28.41
Średni wolumen (10 dni) 3.91M
Średni wolumen (3 miesiące) 52.47M
Kapitalizacja rynkowa 4.79B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 384.29M
Przychód 16.90B
EPS -0.29
Dywidenda (% przychodu) 2.00723
Beta 1.13
Data następnego sprawozdania May 8, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 8, 2023 11.685 0.280 2.46% 11.405 11.800 11.295
Dec 7, 2023 11.565 0.135 1.18% 11.430 11.665 11.300
Dec 6, 2023 11.595 0.450 4.04% 11.145 11.790 10.995
Dec 5, 2023 11.180 -0.065 -0.58% 11.245 11.305 11.045
Dec 4, 2023 11.410 -0.390 -3.31% 11.800 11.895 11.350
Dec 1, 2023 11.740 0.330 2.89% 11.410 11.740 11.360
Nov 30, 2023 11.320 0.020 0.18% 11.300 11.440 11.050
Nov 29, 2023 11.500 -0.175 -1.50% 11.675 11.845 11.495
Nov 28, 2023 11.905 -0.245 -2.02% 12.150 12.200 11.840
Nov 27, 2023 12.235 0.010 0.08% 12.225 12.430 12.220
Nov 24, 2023 12.270 -0.020 -0.16% 12.290 12.340 12.120
Nov 23, 2023 12.310 -0.020 -0.16% 12.330 12.435 12.240
Nov 22, 2023 12.440 -0.060 -0.48% 12.500 12.760 12.420
Nov 21, 2023 12.475 0.040 0.32% 12.435 12.765 12.435
Nov 20, 2023 12.375 -0.010 -0.08% 12.385 12.730 12.330
Nov 17, 2023 12.335 -0.110 -0.88% 12.445 12.620 12.145
Nov 16, 2023 12.550 0.590 4.93% 11.960 12.860 11.960
Nov 15, 2023 11.990 -0.735 -5.78% 12.725 13.130 11.000
Nov 14, 2023 14.140 0.645 4.78% 13.495 14.250 13.315
Nov 13, 2023 13.370 0.230 1.75% 13.140 13.415 13.135

Alstom Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 16507 15471 8785 8201 8072
Przychód 16507 15471 8785 8201 8072
Koszt uzyskania przychodu (suma) 14541 13746 7400 6740 6641
Zysk brutto 1966 1725 1385 1461 1431
Całkowity koszt operacyjny 16586 15627 8485 7656 7664
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1096 996 633 591 569
Badania i rozwój 437 461 246 246 237
Depreciation / Amortization 143 155 85 70 69
Nadzwyczajny koszt (dochód) 369 269 121 9 148
Dochód operacyjny -79 -156 300 545 408
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -26 24 -31 -69 -77
Inne netto -77 -49 -37 -7 -11
Dochód netto przed opodatkowaniem -182 -181 232 469 320
Dochód netto po opodatkowaniu -216 -208 169 351 250
Udział mniejszościowy -24 -21 -12 -7 -12
Equity In Affiliates 112 -347 83 102 195
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -128 -576 240 446 433
Suma pozycji nadzwyczajnych -4 -5 7 21 248
Dochód netto -132 -581 247 467 681
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -128 -576 240 446 433
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -132 -581 247 467 681
Rozwodniony dochód netto -132 -581 247 467 681
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 375.523 372.725 262.142 244.346 242.636
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.34086 -1.54538 0.91553 1.82528 1.78457
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.25 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.34112 -0.93849 1.49909 1.92636 2.2611
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Suma przychodu 8459 8048 8028 7443 5267
Przychód 8459 8048 8028 7443 5267
Koszt uzyskania przychodu (suma) 7373 7168 7052 6694 4448
Zysk brutto 1086 880 976 749 819
Całkowity koszt operacyjny 8530 8056 8146 7481 5157
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 589 507 525 471 363
Badania i rozwój 247 190 276 185 152
Depreciation / Amortization 72 71 70 73 41
Nadzwyczajny koszt (dochód) 249 120 223 58 153
Dochód operacyjny -71 -8 -118 -38 110
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -30 5 18 7 -20
Inne netto -49 -29 -23 -27 -25
Dochód netto przed opodatkowaniem -150 -32 -123 -58 65
Dochód netto po opodatkowaniu -155 -61 -128 -80 40
Udział mniejszościowy -13 -11 -12 -9 -7
Equity In Affiliates 56 56 -412 65 46
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -112 -16 -552 -24 79
Suma pozycji nadzwyczajnych 1 -5 -3 -2 -2
Dochód netto -111 -21 -555 -26 77
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -112 -16 -552 -24 79
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -111 -21 -555 -26 77
Rozwodniony dochód netto -111 -21 -555 -26 77
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 376.923 374.124 373.392 372.058 297.708
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.29714 -0.04277 -1.47834 -0.06451 0.26536
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0 0.25 0 0.25
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.13226 0.16572 -1.09014 0.03682 0.58162
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 14551 13068 11167 8380 9090
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 826 810 1250 2175 3432
Gotówka 806 654 1095 1060 595
Środki pieniężne i ekwiwalenty 20 156 155 1115 2837
Suma należności netto 8195 7594 5901 3845 3669
Należności z handlu netto 7203 6593 5014 3225 3109
Suma portfela 3729 3274 2962 1743 1533
Koszty zaliczkowe 383 303 350 118 141
Suma innych aktywów obrotowych 1418 1087 704 499 315
Suma aktywów 31396 30515 28566 13008 13410
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2481 2550 2550 1371 953
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 5763 5595 5267 2807 2260
Amortyzacja skumulowana (suma) -3282 -3045 -2717 -1436 -1307
Wartość netto firmy 9380 9368 9200 1567 1574
Wartości niematerialne netto 2606 3002 2800 470 470
Inwestycje długoterminowe 1213 1258 1543 753 775
Należności długoterminowe 450 498 270 56 41
Inne aktywa długoterminowe (suma) 715 771 1036 411 507
Suma zobowiązań krótkoterminowych 17643 16209 14829 7775 8059
Zobowiązania 3943 3647 3615 1653 1751
Naliczone koszty 1781 1253 1039 668 590
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 540 456 687 401 1032
Inne bieżące zobowiązania (suma) 11379 10853 9488 5053 4686
Suma zobowiązań 22399 21604 19527 9737 9319
Suma zadłużenia długoterminowego 3158 3229 2241 1237 286
Zadłużenie długoterminowe 2657 2663 1651 772 89
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 501 566 590 465 197
Odroczony podatek dochodowy 128 127 108 17 21
Udział mniejszościowy 105 113 78 57 68
Inne zobowiązania (suma) 1365 1926 2271 651 885
Kapitał własny 8997 8911 9039 3271 4091
Akcje zwykłe 2663 2614 2598 1581 1565
Dodatkowy wpłacony kapitał 5445 5354 5315 980 931
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1134 1236 1908 1610 2366
Inny kapitał (suma) -245 -293 -782 -900 -771
Suma zobowiązań i kapitału własnego 31396 30515 28566 13008 13410
Suma akcji zwykłych w obrocie 380.453 373.392 371.202 243.701 241.112
Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
Suma aktywów obrotowych 16515 14551 14108 13068 12913
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 826 826 833 810 1139
Gotówka 745 806 799 654 980
Środki pieniężne i ekwiwalenty 81 20 34 156 159
Suma należności netto 9403 8195 7610 7594 7605
Należności z handlu netto 8388 7203 6711 6593 6580
Suma portfela 4216 3729 3604 3274 3207
Koszty zaliczkowe 421 383 367 303 312
Suma innych aktywów obrotowych 1649 1418 1694 1087 650
Suma aktywów 33213 31396 31358 30515 30328
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2515 2481 2538 2550 2577
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 5921 5763 5766 5595 5495
Amortyzacja skumulowana (suma) -3406 -3282 -3228 -3045 -2918
Wartość netto firmy 9402 9380 9454 9368 9331
Wartości niematerialne netto 2465 2606 2865 3002 2840
Inwestycje długoterminowe 1143 1213 1259 1258 1581
Należności długoterminowe 430 450 541 498 357
Inne aktywa długoterminowe (suma) 743 715 593 771 729
Suma zobowiązań krótkoterminowych 19467 17643 17186 16209 15845
Zobowiązania 4511 3943 3883 3647 3346
Naliczone koszty 1378 1781 1187 1253 1043
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1810 540 731 456 1226
Inne bieżące zobowiązania (suma) 11768 11379 11385 10853 10230
Suma zobowiązań 24196 22399 22079 21604 21217
Suma zadłużenia długoterminowego 3196 3158 3208 3229 3243
Zadłużenie długoterminowe 2681 2657 2670 2663 2628
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 515 501 538 566 615
Odroczony podatek dochodowy 116 128 149 127 152
Udział mniejszościowy 104 105 113 113 83
Inne zobowiązania (suma) 1313 1365 1423 1926 1894
Kapitał własny 9017 8997 9279 8911 9111
Akcje zwykłe 2690 2663 2634 2614 2614
Dodatkowy wpłacony kapitał 5486 5445 5388 5354 5354
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1067 1134 1184 1236 1780
Inny kapitał (suma) -226 -245 73 -293 -637
Suma zobowiązań i kapitału własnego 33213 31396 31358 30515 30328
Suma akcji zwykłych w obrocie 384.291 380.453 376.216 373.392 373.392
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa -108 -560 259 474 693
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 608 -574 -460 479 422
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 886 876 391 293 195
Deferred Taxes -138 -49 -70 61 10
Pozycje niepieniężne 133 505 -50 -25 -183
Cash Taxes Paid 130 141 94 102 105
Zmiany w kapitale obrotowym -165 -1346 -990 -324 -293
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -478 -443 -1943 -368 2200
Nakłady kapitałowe -431 -428 -265 -274 -275
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -47 -15 -1678 -94 2475
Środki pieniężne z działalności finansowej -61 558 1457 -1357 -458
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -14 -32 -61 -5 3
Total Cash Dividends Paid -43 -45 0 -1240 -84
Emisja (wykup) akcji netto 90 2 1967 60 19
Emisja (wykup) długu netto -94 633 -449 -172 -396
Skutki różnic kursowych walut -53 19 21 -11 37
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 16 -440 -925 -1257 2201
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -108 -10 -560 -17 259
Cash From Operating Activities 608 97 -574 -1293 -460
Cash From Operating Activities 886 441 876 443 391
Deferred Taxes -138 -95 -49 12 -70
Non-Cash Items 133 102 505 32 -50
Cash Taxes Paid 130 72 141 86 94
Changes in Working Capital -165 -341 -1346 -1763 -990
Cash From Investing Activities -478 -227 -443 -191 -1943
Capital Expenditures -431 -156 -428 -169 -265
Other Investing Cash Flow Items, Total -47 -71 -15 -22 -1678
Cash From Financing Activities -61 146 558 1410 1457
Financing Cash Flow Items -14 16 -32 0 -61
Total Cash Dividends Paid -43 -42 -45 -45 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 90 0 2 2 1967
Issuance (Retirement) of Debt, Net -94 172 633 1453 -449
Foreign Exchange Effects -53 7 19 -37 21
Net Change in Cash 16 23 -440 -111 -925
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 17.2106 66138621 0 2023-10-23 LOW
Bpifrance Participations S.A. Sovereign Wealth Fund 7.5062 28845473 300473 2023-10-23 LOW
Causeway Capital Management LLC Investment Advisor 4.8825 18762924 -214165 2022-12-23 MED
Alstom Employees Corporation 2.4392 9373609 0 2023-10-23 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1365 8210525 -619914 2023-09-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.921 7382279 -14017 2023-09-30 LOW
Mirova Investment Advisor 1.3518 5194657 129 2023-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3302 5111899 -15431 2023-09-30 LOW
BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.2426 4775078 128244 2023-09-30 LOW
Rothschild & Co Asset Management Europe SCS Investment Advisor 1.1042 4243240 33074 2023-09-30 LOW
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.0689 4107500 2677 2023-07-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.996 3827559 -63372 2023-09-30 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.8417 3234443 33980 2023-09-30 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8316 3195735 -15255 2023-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7274 2795501 806986 2022-12-31 LOW
BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 0.6853 2633359 -203514 2023-09-30 MED
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6364 2445611 1111 2023-09-30 LOW
Greenchip Financial Corp. Investment Advisor 0.6244 2399333 75000 2022-06-30
Moneta Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5846 2246691 -243190 2023-08-31 LOW
Florida State Board of Administration Pension Fund 0.5454 2096020 1626200 2022-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Alstom Company profile

O firmie Alstom

Alstom SA jest producentem infrastruktury dla sektora transportu kolejowego z siedzibą we Francji. Oferta Spółki obejmuje szereg rozwiązań, w tym tabor kolejowy, systemy, usługi oraz sygnalizację dla kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego. Usługi kolejowe świadczone przez Spółkę obejmują utrzymanie, modernizację, zarządzanie częściami zamiennymi oraz usługi wsparcia i pomocy technicznej. Infrastruktura kolejowa Spółki obejmuje m.in. infrastrukturę do układania torów, systemy elektroenergetyczne linii, urządzenia elektromechaniczne, urządzenia telekomunikacyjne i informacje dla podróżnych na stacjach, terminale do automatycznego zakupu biletów, dostęp do schodów ruchomych, windy dla niepełnosprawnych, automatyczne drzwi przystankowe na peronach, systemy wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia. Alstom sprzedaje swoje produkty i usługi na całym świecie.

Obecna cena akcji Alstom wynosi 11.545 EUR. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Sanofi SA, Mattel, Inc., Pure Cycle, Corning, Quanta Services oraz SAS. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Heavy Machinery & Vehicles (NEC)

48 rue Albert Dhalenne
93400

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

42,182.95 Price
-3.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.63 Price
-6.200% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

16,049.40 Price
-0.160% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,992.40 Price
-0.450% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0199%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0117%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję