Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
2.35
1.26%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.11
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 2.38
Otwarcie* 2.31
Zmiana 1 r.* -64.57%
Zakres dzienny* 2.31 - 2.41
Zakres 52 tyg. 2.06-7.27
Średni wolumen (10 dni) 6,030.00
Średni wolumen (3 miesiące) 232.55K
Kapitalizacja rynkowa 14.49M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 5.35M
Przychód 71.00K
EPS -4.99
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 0.97
Data następnego sprawozdania Nov 15, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Sep 27, 2023 2.38 -0.01 -0.42% 2.39 2.45 2.31
Sep 26, 2023 2.35 0.07 3.07% 2.28 2.35 2.28
Sep 25, 2023 2.30 -0.14 -5.74% 2.44 2.44 2.27
Sep 22, 2023 2.40 -0.05 -2.04% 2.45 2.45 2.40
Sep 21, 2023 2.44 -0.08 -3.17% 2.52 2.52 2.44
Sep 20, 2023 2.54 0.15 6.28% 2.39 2.86 2.39
Sep 19, 2023 2.45 0.05 2.08% 2.40 2.49 2.34
Sep 18, 2023 2.54 -0.15 -5.58% 2.69 2.69 2.54
Sep 15, 2023 2.64 -0.05 -1.86% 2.69 2.69 2.64
Sep 14, 2023 2.59 -0.01 -0.38% 2.60 2.73 2.55
Sep 13, 2023 2.63 -0.03 -1.13% 2.66 2.73 2.61
Sep 12, 2023 2.69 0.03 1.13% 2.66 2.70 2.66
Sep 11, 2023 2.69 0.00 0.00% 2.69 2.74 2.69
Sep 8, 2023 2.69 0.01 0.37% 2.68 2.70 2.68
Sep 7, 2023 2.70 -0.03 -1.10% 2.73 2.74 2.70
Sep 6, 2023 2.57 0.00 0.00% 2.57 2.57 2.57
Sep 5, 2023 2.62 -0.06 -2.24% 2.68 2.68 2.56
Sep 1, 2023 2.72 -0.04 -1.45% 2.76 2.86 2.72
Aug 31, 2023 2.84 0.07 2.53% 2.77 2.84 2.74
Aug 30, 2023 2.85 -0.12 -4.04% 2.97 2.97 2.70

Dominari Holdings Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Wednesday, November 15, 2023

Czas (UTC) (UTC)

21:00

Kraj

US

Wydarzenie

Q3 2023 Aikido Pharma Inc Earnings Release
Q3 2023 Aikido Pharma Inc Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 0 0 0 0.009 0.028
Przychód 0 0.009 0.028
Całkowity koszt operacyjny 14.346 9.441 6.546 5.694 6.902
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 11.683 7.734 4.057 3.172 3.056
Depreciation / Amortization 1.443
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 2.403
Dochód operacyjny -14.346 -9.441 -6.546 -5.685 -6.874
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -7.825 2.135 -5.81 1.502 8.601
Dochód netto przed opodatkowaniem -22.107 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
Dochód netto po opodatkowaniu -22.107 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -22.107 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
Dochód netto -22.107 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
Total Adjustments to Net Income -4.109
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -26.216 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -26.216 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
Rozwodniony dochód netto -26.216 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 5.33408 4.84667 1.65142 0.14773 0.11157
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -4.91482 -1.47957 -7.47055 -28.3151 15.4797
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -4.91482 -1.47957 -7.47055 -28.3151 37.0186
Suma pozycji nadzwyczajnych
Badania i rozwój 2.663 1.707 2.489 2.522
Inne netto 0.064 0.135 0.019
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 0.071 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 9.082 3.834 3.144 5.101 2.298
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 9.08 3.833 3.119 4.515 2.262
Badania i rozwój 0.002 0.001 0.025 0.586 0.036
Dochód operacyjny -9.011 -3.834 -3.144 -5.101 -2.298
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.56 0.072 -4.112 -1.138 -2.779
Inne netto -0.212 0 0 0 0
Dochód netto przed opodatkowaniem -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -5.077
Dochód netto po opodatkowaniu -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -5.077
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -5.077
Dochód netto -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -5.077
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -6.177
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -6.177
Rozwodniony dochód netto -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -6.177
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 4.82724 5.30551 5.48675 5.34499 5.25102
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -1.79461 -0.70907 -1.32246 -1.16726 -1.17634
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -1.79461 -0.70907 -1.32246 -1.16726 -1.17634
Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0 -1.1
Przychód 0.071
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 50.656 90.889 27.731 1.129 2.905
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 42.317 83.463 27.516 0.948 2.717
Środki pieniężne i ekwiwalenty 0.091 0.017
Inwestycje krótkoterminowe 9.143 13.7 24.801 0.857 2.7
Koszty zaliczkowe 0.865 0.442 0.215 0.181 0.188
Suma aktywów 76.236 102.656 30.495 11.282 13.251
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.919 0 0.001
Wartości niematerialne netto 0
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.458 0.155 0
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1.789 1.061 0.877 0.75 1.153
Payable/Accrued 0.447 0.381 0.567 0.068 0.132
Naliczone koszty 1.342 0.68 0.31 0.682 0.732
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0 0.289
Suma zobowiązań 2.469 1.061 0.877 0.75 1.153
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Zobowiązania w leasingu kapitałowym
Inne zobowiązania (suma) 0.68 0
Kapitał własny 73.767 101.595 29.618 10.532 12.098
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Akcje zwykłe 0.00055 0.009 0.003 0 0.001
Dodatkowy wpłacony kapitał 262.97 265.624 186.482 155.062 152.444
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -185.881 -163.774 -156.603 -144.266 -140.083
Treasury Stock - Common -3.322 -0.264 -0.264 -0.264 -0.264
Suma zobowiązań i kapitału własnego 76.236 102.656 30.495 11.282 13.251
Suma akcji zwykłych w obrocie 5.01708 5.27505 2.05401 0.28384 0.11823
Total Preferred Shares Outstanding 0.00466 0.00466 0.00556 0.00556 0.00556
Inwestycje długoterminowe 23.103 9.465 2.764 10.153 10.345
Gotówka 33.174 69.763 2.715
Suma należności netto 7.474 6.984
Należności z handlu netto 7.474 6.984
Należności długoterminowe 1.1 2.147
Inny kapitał (suma) -0.00055
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Suma aktywów obrotowych 44.771 50.656 56.092 61.563 99.181
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 33.94 42.317 46.754 52.867 68.57
Środki pieniężne i ekwiwalenty 38.791
Inwestycje krótkoterminowe 24.407 9.143 8.065 9.883 14.69
Koszty zaliczkowe 0.745 0.865 0.693 0.196 0.348
Suma aktywów 74.154 76.236 84.447 88.296 117.946
Inwestycje długoterminowe 23.103 23.103 26.089 25.478 18.61
Należności długoterminowe 1.85 1.1 1.1 1.1 0
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1.72 1.789 1.899 0.829 0.895
Payable/Accrued 0.641 0.447 0.518 0.142 0.209
Naliczone koszty 0.955 1.342 1.381 0.687 0.686
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Suma zobowiązań 5.083 2.469 2.6 0.829 0.895
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Kapitał własny 69.071 73.767 81.847 87.467 117.051
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 22
Akcje zwykłe 0.00048 0.00055 0.00055 0.00052 0.009
Dodatkowy wpłacony kapitał 259.215 262.97 262.973 261.603 262.615
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -189.643 -185.881 -178.625 -172.386 -167.309
Treasury Stock - Common -0.501 -3.322 -2.501 -1.75 -0.264
Suma zobowiązań i kapitału własnego 74.154 76.236 84.447 88.296 117.946
Suma akcji zwykłych w obrocie 4.75545 5.01708 5.14011 5.00395 5.25224
Total Preferred Shares Outstanding 0.00466 0.00466 0.00466 0.00466 0.00466
Gotówka 9.533 33.174 38.689 4.193 53.88
Suma należności netto 6.536 7.474 8.645 8.5 9.31
Należności z handlu netto 6.536 7.474 8.645 8.5 9.31
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.458 0.458 0.458 0.155 0.155
Suma innych aktywów obrotowych 3.55 20.953
Inny kapitał (suma) -0.00048 -0.00055 -0.00055 -0.00052
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 3.972 0.919 0.708
Inne zobowiązania (suma) 3.363 0.68 0.701
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.124
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -22.107 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -10.597 -6.603 -4.021 -3.017 -2.729
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0.038
Amortization 1.405
Pozycje niepieniężne 11.949 1.018 8.073 1.38 -5.924
Zapłacone odsetki 0
Zmiany w kapitale obrotowym -0.439 -0.45 0.243 -0.214 0.025
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -14.598 -8.853 -24.963 1.256 -0.151
Nakłady kapitałowe -1.833 -0.617 -1.469 -0.36 -0.036
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -12.765 -8.236 -23.494 1.616 -0.115
Środki pieniężne z działalności finansowej -7.193 78.303 31.608 1.835 2.7
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -22.026 0 -0.106
Emisja (wykup) akcji netto 14.833 78.303 31.608 1.941 2.7
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -32.388 62.847 2.624 0.074 -0.18
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -3.762 -22.107 -14.851 -8.612 -3.535
Cash From Operating Activities -3.991 -10.597 -8.735 -5.872 -3.836
Non-Cash Items 0.283 11.949 6.533 3.21 -0.029
Changes in Working Capital -0.519 -0.439 -0.417 -0.47 -0.272
Cash From Investing Activities -18.711 -14.598 -15.959 -15.278 -10.078
Capital Expenditures -0.361 -1.833 -0.525 0 0
Other Investing Cash Flow Items, Total -18.35 -12.765 -15.434 -15.278 -10.078
Cash From Financing Activities -0.939 -7.193 -6.372 -5.621 18.991
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.939 14.833 15.654 16.405 18.991
Net Change in Cash -23.641 -32.388 -31.066 -26.771 5.077
Financing Cash Flow Items -22.026 -22.026 -22.026
Cash From Operating Activities 0.007

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Dominari Holdings Inc. Company profile

O firmie AIkido Pharma Inc.

AIkido Pharma Inc. jest firmą biotechnologiczną, która posiada zróżnicowane portfolio małomolekularnych leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych w fazie rozwoju. Portfolio firmy składa się z technologii opatentowanych przez uniwersytety i naukowców. Firma rozwija swój park leków terapeutycznych poprzez współpracę z instytucjami edukacyjnymi, w tym z University of Texas at Austin, University of Maryland, Baltimore i Wake Forest University. Jej terapie onkologiczne obejmują leczenie raka trzustki, ostrej białaczki szpikowej (AML) i ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Firma opracowuje również platformę antywirusową o szerokim spektrum działania, w której główne związki wykazują aktywność wobec wielu wirusów, w tym wirusa grypy, ebolawirusa i wirusa marburskiego, SARS-CoV, MERS-CoV oraz SARS-CoV-2, będącego przyczyną COVID-19. Kandydat na lek na raka trzustki, DHA-dFdC, opracowany i licencjonowany przez University of Texas at Austin, jest przeznaczony do leczenia zaawansowanego raka trzustki za pomocą chemioterapii.

Obecna cena akcji Dominari Holdings Inc. wynosi 2.35 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Revlon, Inc., Geron, Provention Bio, Inc., Gecina Reit, Independent Bank Corp oraz Dominion Energy. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

One Rockefeller Plaza, 11Th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10020
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

91.07 Price
-2.150% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0756%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0976%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

27,111.20 Price
+3.170% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 85.00

XRP/USD

0.52 Price
+1.720% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

US100

14,708.60 Price
+0.690% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję