Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
6.00
0.17%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.11
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 5.99
Otwarcie* 5.98
Zmiana 1 r.* -76.25%
Zakres dzienny* 5.88 - 6.08
Zakres 52 tyg. 14.36-28.36
Średni wolumen (10 dni) 1.68M
Średni wolumen (3 miesiące) 44.25M
Kapitalizacja rynkowa 6.77B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 411.86M
Przychód 2.48B
EPS -0.27
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania Mar 1, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 4, 2024 6.00 0.08 1.35% 5.92 6.09 5.87
Mar 1, 2024 5.99 0.03 0.50% 5.96 6.04 5.68
Feb 29, 2024 6.06 -0.32 -5.02% 6.38 6.46 5.74
Feb 28, 2024 6.31 0.35 5.87% 5.96 7.05 5.76
Feb 27, 2024 6.42 0.27 4.39% 6.15 6.67 6.11
Feb 26, 2024 6.12 0.30 5.15% 5.82 6.57 5.61
Feb 23, 2024 6.21 0.21 3.50% 6.00 6.44 5.94
Feb 22, 2024 6.07 -0.24 -3.80% 6.31 6.47 6.04
Feb 21, 2024 6.35 -0.28 -4.22% 6.63 6.79 6.33
Feb 20, 2024 6.74 -0.26 -3.71% 7.00 7.05 6.71
Feb 16, 2024 7.07 0.08 1.14% 6.99 7.24 6.98
Feb 15, 2024 7.21 0.09 1.26% 7.12 7.38 7.04
Feb 14, 2024 7.10 0.17 2.45% 6.93 7.16 6.88
Feb 13, 2024 6.95 -0.05 -0.71% 7.00 7.18 6.84
Feb 12, 2024 7.39 0.70 10.46% 6.69 7.46 6.65
Feb 9, 2024 6.76 -0.26 -3.70% 7.02 7.33 6.70
Feb 8, 2024 7.04 0.62 9.66% 6.42 7.04 6.39
Feb 7, 2024 6.50 0.67 11.49% 5.83 6.50 5.79
Feb 6, 2024 5.87 0.16 2.80% 5.71 5.94 5.68
Feb 5, 2024 5.76 -0.14 -2.37% 5.90 5.99 5.71

Agilon health, inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 2708.21 1833.56 1218.33 794.411
Przychód 2708.21 1833.56 1218.33 794.411
Koszt uzyskania przychodu (suma) 2399.8 1647.66 1021.88 725.374
Zysk brutto 308.413 185.9 196.456 69.037
Całkowity koszt operacyjny 2834.1 2227.51 1275.01 900.985
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 415.072 565.308 239.598 163.358
Depreciation / Amortization 13.772 14.544 13.531 12.253
Dochód operacyjny -125.889 -393.952 -56.673 -106.574
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -4.525 -6.146 -8.135 -9.068
Inne netto 24.725 -4.5 2.465 0.955
Dochód netto przed opodatkowaniem -105.689 -404.598 -62.343 -114.687
Dochód netto po opodatkowaniu -107.329 -405.484 -63.208 -114.455
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -107.018 -405.184 -63.208 -114.455
Suma pozycji nadzwyczajnych 0.465 -1.303 3.156 -168.133
Dochód netto -106.553 -406.487 -60.052 -282.588
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -107.018 -405.184 -63.208 -114.455
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -106.553 -406.487 -60.052 -282.588
Rozwodniony dochód netto -106.553 -406.487 -60.052 -282.588
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 408.154 372.931 384.022 384.022
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.2622 -1.08649 -0.16459 -0.29804
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.24957 -1.06331 -0.16459 -0.29804
Udział mniejszościowy 0.311 0.3
Nadzwyczajny koszt (dochód) 5.458
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 1149.05 1136.15 689.774 694.858 670.134
Przychód 1149.05 1136.15 689.774 694.858 670.134
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1008.73 972.827 628.163 618.287 587.14
Zysk brutto 140.318 163.32 61.611 76.571 82.994
Całkowity koszt operacyjny 1178.87 1129.89 758.892 724.376 696.644
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 164.624 152.87 126.822 102.639 101.004
Depreciation / Amortization 5.515 4.189 3.907 3.45 3.042
Dochód operacyjny -29.821 6.261 -69.118 -29.518 -26.51
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1.588 -1.533 -1.709 -1 -0.945
Inne netto 15.687 9.472 14.885 0.574 6.997
Dochód netto przed opodatkowaniem -15.722 14.2 -55.942 -29.944 -20.458
Dochód netto po opodatkowaniu -16.795 15.959 -56.514 -30.503 -21.038
Udział mniejszościowy 0.046 0.063 0.083 0.071 0.082
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -16.749 16.022 -56.431 -30.432 -20.956
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 0 -0.035 -0.236 0.307
Dochód netto -16.749 16.022 -56.466 -30.668 -20.649
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -16.749 16.022 -56.431 -30.432 -20.956
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -16.749 16.022 -56.466 -30.668 -20.649
Rozwodniony dochód netto -16.749 16.022 -56.466 -30.668 -20.649
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 410.338 426.586 412.147 411.065 407.339
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.04082 0.03756 -0.13692 -0.07403 -0.05145
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.04082 0.03785 -0.13692 -0.07322 -0.04233
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0 0 5.458
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 1451.27 1367.19 294.197 245.528
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 908.971 1040.04 106.795 123.633
Środki pieniężne i ekwiwalenty 497.07 1040.04 106.795 123.633
Suma należności netto 497.574 293.407 144.555 93.254
Należności z handlu netto 497.574 293.407 144.555 93.254
Koszty zaliczkowe 34.119 18.968 9.639 4.312
Suma innych aktywów obrotowych 10.61 14.781 33.208 24.329
Suma aktywów 1697.47 1586.25 446.361 402.794
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 33.079 20.9 16.041 18.836
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 42.46 29.105 23.316 23.686
Amortyzacja skumulowana (suma) -9.381 -8.205 -7.275 -4.85
Wartość netto firmy 41.54 41.54 41.54 41.54
Wartości niematerialne netto 67.68 55.398 60.468 71.146
Inne aktywa długoterminowe (suma) 86.543 94.529 34.115 25.744
Suma zobowiązań krótkoterminowych 535.091 356.96 266.835 199.61
Payable/Accrued 183.364 112.946 97.244 67.555
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 5 5 3.041 3.041
Inne bieżące zobowiązania (suma) 346.727 239.014 166.55 129.014
Suma zobowiązań 656.248 494.356 421.591 353.822
Suma zadłużenia długoterminowego 38.482 43.401 64.665 67.143
Zadłużenie długoterminowe 38.482 43.401 64.665 67.143
Inne zobowiązania (suma) 83.286 94.295 90.091 87.069
Kapitał własny 1041.22 1091.9 24.77 48.972
Akcje zwykłe 4.124 4.001 311.994 283.467
Dodatkowy wpłacony kapitał 2106.89 2045.57 263.966 256.643
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -1064.23 -957.677 -551.19 -491.138
Suma zobowiązań i kapitału własnego 1697.47 1586.25 446.361 402.794
Suma akcji zwykłych w obrocie 412.385 400.095 384.022 384.022
Inwestycje długoterminowe 17.352 6.69
Udział mniejszościowy -0.611 -0.3
Inwestycje krótkoterminowe 411.901
Inny kapitał (suma) -5.56
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 1956.64 2044.84 1876.44 1451.27 1634.27
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 564.217 580.027 816.682 908.971 959.28
Środki pieniężne i ekwiwalenty 168.339 190.981 394.19 497.07 551.287
Suma należności netto 1345.71 1417.05 1004.86 497.574 637.731
Należności z handlu netto 1345.71 1417.05 1004.86 497.574 637.731
Koszty zaliczkowe 36.512 37.56 44.697 34.119 24.067
Suma innych aktywów obrotowych 10.204 10.204 10.204 10.61 13.192
Suma aktywów 2278.07 2352.92 2170.27 1697.47 1870.44
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 40.797 37.494 36.025 33.079 30.973
Wartość netto firmy 62.387 62.14 62.14 41.54 41.54
Wartości niematerialne netto 92.657 94.185 92.712 67.68 60.602
Inne aktywa długoterminowe (suma) 86.42 87.55 16.839 86.543 91.207
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1301.32 1362.35 972.609 535.091 658.226
Payable/Accrued 290.563 257.819 222.052 183.364 162.386
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 5 5 5 5 5
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1005.76 1099.53 745.557 346.727 490.84
Suma zobowiązań 1405.71 1472.76 1087.76 656.248 784.618
Suma zadłużenia długoterminowego 34.78 36.017 37.249 38.482 39.713
Zadłużenie długoterminowe 34.78 36.017 37.249 38.482 39.713
Udział mniejszościowy -0.767 -0.72 -0.674 -0.611 -0.528
Inne zobowiązania (suma) 70.37 75.106 78.571 83.286 87.207
Kapitał własny 872.367 880.166 1082.51 1041.22 1085.82
Akcje zwykłe 4.06 4.054 4.145 4.124 4.117
Dodatkowy wpłacony kapitał 1970.93 1947.44 2130.13 2106.89 2094.56
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -1096.39 -1064.96 -1048.21 -1064.23 -1007.76
Suma zobowiązań i kapitału własnego 2278.07 2352.92 2170.27 1697.47 1870.44
Suma akcji zwykłych w obrocie 405.98 405.427 414.465 412.385 411.741
Inwestycje długoterminowe 39.17 26.709 20.518 17.352 11.843
Inwestycje krótkoterminowe 395.878 389.046 422.492 411.901 407.993
Inny kapitał (suma) -6.23 -6.369 -3.549 -5.56 -5.098
Należności długoterminowe 65.596
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa -106.864 -406.787 -60.052 -282.74
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -130.808 -148.159 -53.204 -103.861
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 13.772 14.67 14.099 41.413
Deferred Taxes 0.532 -3.231 -2.809 -16.177
Pozycje niepieniężne 21.187 302.214 -10.914 120.466
Cash Taxes Paid 5.313 1.819 0.002 0.026
Zapłacone odsetki 3.672 4.824 7.086 8.038
Zmiany w kapitale obrotowym -59.435 -55.025 6.472 33.177
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -444.388 -90.506 22.066 -5.06
Nakłady kapitałowe -32.661 -13.426 -2.35 -3.906
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -411.727 -77.08 24.416 -1.154
Środki pieniężne z działalności finansowej 28.056 1154.39 24.621 176.298
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 -14.739 0 -0.303
Emisja (wykup) akcji netto 33.056 1189.03 27.662 180.193
Emisja (wykup) długu netto -5 -19.899 -3.041 -3.592
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -547.14 915.725 -6.517 67.377
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 15.959 -106.864 -50.315 -19.576 1.155
Cash From Operating Activities -60.811 -130.808 -80.849 -83.496 -23.233
Cash From Operating Activities 4.189 13.772 9.865 6.415 3.373
Deferred Taxes 0.532
Non-Cash Items 10.511 21.187 19.218 6.233 2.493
Cash Taxes Paid 0.171 5.313 4.223 0.566 3.098
Cash Interest Paid 1.352 3.672 2.878 1.95 0.959
Changes in Working Capital -91.47 -59.435 -59.617 -76.568 -30.254
Cash From Investing Activities -50.814 -444.388 -436.418 -305.48 -8.869
Capital Expenditures -3.717 -32.661 -24.352 -20.672 -5.049
Other Investing Cash Flow Items, Total -47.097 -411.727 -412.066 -284.808 -3.82
Cash From Financing Activities 8.339 28.056 26.926 17.815 13.506
Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 9.589 33.056 30.676 20.315 14.756
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.25 -5 -3.75 -2.5 -1.25
Net Change in Cash -103.286 -547.14 -490.341 -371.161 -18.596
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Clayton, Dubilier & Rice, LLC Private Equity 24.662 100000000 -437504 2023-06-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 13.696 55534733 5136853 2023-06-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 12.6633 51347600 8911629 2023-06-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 10.1422 41124989 2968306 2023-08-31 LOW
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 9.7774 39645454 3754343 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.9502 28181829 8985925 2023-06-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.7495 15203371 2159835 2023-06-30 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 3.5989 14592879 11908399 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.8822 11686805 3707964 2023-06-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 2.3199 9406914 5869660 2023-06-30 LOW
Rock Springs Capital Management LP Hedge Fund 2.0426 8282500 400000 2023-06-30 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 1.6874 6842290 3469295 2023-06-30 LOW
Durable Capital Partners LP Hedge Fund 1.4885 6035629 532490 2023-06-30 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.2941 5247331 988485 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0517 4264312 1231726 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.989 4010030 1456972 2023-06-30 LOW
Brown Advisory Investment Advisor/Hedge Fund 0.979 3969730 70334 2023-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.9292 3767621 1555379 2023-06-30 LOW
Williams (Ronald A) Individual Investor 0.6078 2464414 5622 2023-04-14 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4258 1726441 557237 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Doctor's Office

6210 E Hwy 290
Suite 450
AUSTIN
TEXAS 78723
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.65 Price
-0.900% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

66,898.95 Price
-0.980% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

US100

18,100.40 Price
-0.630% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,126.30 Price
+0.580% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0107%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję