Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
1.63
0.61%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.04
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Invivyd Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 1.64
Otwarcie* 1.59
Zmiana 1 r.* -49.2%
Zakres dzienny* 1.57 - 1.65
Zakres 52 tyg. 0.98-4.89
Średni wolumen (10 dni) 209.70K
Średni wolumen (3 miesiące) 8.00M
Kapitalizacja rynkowa 194.27M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 109.76M
Przychód N/A
EPS -1.61
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Oct 2, 2023 1.64 0.02 1.23% 1.62 1.65 1.59
Sep 29, 2023 1.70 -0.03 -1.73% 1.73 1.76 1.65
Sep 28, 2023 1.76 0.04 2.33% 1.72 1.80 1.71
Sep 27, 2023 1.76 0.14 8.64% 1.62 1.83 1.62
Sep 26, 2023 1.63 0.02 1.24% 1.61 1.66 1.57
Sep 25, 2023 1.58 -0.03 -1.86% 1.61 1.62 1.55
Sep 22, 2023 1.61 0.01 0.63% 1.60 1.62 1.55
Sep 21, 2023 1.64 -0.09 -5.20% 1.73 1.75 1.62
Sep 20, 2023 1.74 -0.05 -2.79% 1.79 1.82 1.73
Sep 19, 2023 1.82 0.01 0.55% 1.81 1.86 1.76
Sep 18, 2023 1.84 0.07 3.95% 1.77 1.85 1.77
Sep 15, 2023 1.74 0.02 1.16% 1.72 1.83 1.72
Sep 14, 2023 1.73 -0.05 -2.81% 1.78 1.80 1.72
Sep 13, 2023 1.75 -0.11 -5.91% 1.86 1.95 1.75
Sep 12, 2023 1.88 0.06 3.30% 1.82 1.91 1.82
Sep 11, 2023 1.81 0.09 5.23% 1.72 1.90 1.68
Sep 8, 2023 1.76 0.01 0.57% 1.75 1.79 1.66
Sep 7, 2023 1.76 0.06 3.53% 1.70 1.77 1.69
Sep 6, 2023 1.73 0.01 0.58% 1.72 1.77 1.70
Sep 5, 2023 1.80 0.01 0.56% 1.79 1.83 1.69

Invivyd Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020
Suma przychodu 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 230.658 226.908 65.327
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 47.044 36.517 3.21
Badania i rozwój 183.614 190.391 62.117
Dochód operacyjny -230.658 -226.908 -65.327
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 3.9 1.7 0.008
Dochód netto przed opodatkowaniem -241.317 -226.79 -65.319
Dochód netto po opodatkowaniu -241.317 -226.79 -65.319
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -241.317 -226.79 -65.319
Dochód netto -241.317 -226.79 -65.319
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -241.317 -226.79 -65.319
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -241.317 -226.79 -65.319
Rozwodniony dochód netto -241.317 -226.79 -65.319
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 108.268 42.6213 108.516
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -2.22888 -5.32105 -0.60193
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -2.22888 -5.32105 -0.60193
Inne netto -14.559 -1.582
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 53.875 39.071 30.839 47.331 51.749
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 10.107 11.045 10.52 13.2 14.62
Badania i rozwój 43.768 28.026 20.319 34.131 37.129
Dochód operacyjny -53.875 -39.071 -30.839 -47.331 -51.749
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 1.6 1.1 3.8 0.1
Dochód netto przed opodatkowaniem -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
Dochód netto po opodatkowaniu -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
Dochód netto -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
Rozwodniony dochód netto -50.228 -35.321 -44.574 -45.087 -50.99
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 109.45 108.786 108.61 108.421 108.167
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.45891 -0.32468 -0.4104 -0.41585 -0.4714
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.45891 -0.32468 -0.4104 -0.41585 -0.4714
Inne netto 2.047 2.65 -17.535 2.244 0.659
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020
Suma aktywów obrotowych 376.917 616.711 117.382
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 371.991 591.418 114.988
Środki pieniężne i ekwiwalenty 92.076 542.224 114.988
Koszty zaliczkowe 4.549 25.293 2.253
Suma innych aktywów obrotowych 0.141
Suma aktywów 383.167 620.091 117.382
Suma zobowiązań krótkoterminowych 25.031 62.06 13.072
Zobowiązania 1.517 5.783 8.153
Naliczone koszty 23.47 56.277 4.919
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0
Suma zobowiązań 27.197 62.072 13.083
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0
Inne zobowiązania (suma) 2.166 0.012 0.011
Kapitał własny 355.97 558.019 104.299
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 169.548
Akcje zwykłe 0.011 0.011 0
Dodatkowy wpłacony kapitał 889.657 850.125 0.155
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -533.426 -292.109 -65.319
Treasury Stock - Common -0.085
Suma zobowiązań i kapitału własnego 383.167 620.091 117.382
Suma akcji zwykłych w obrocie 109.044 110.783 108.516
Inwestycje krótkoterminowe 279.915 49.194
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 6.059 0.083
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.191 3.297
Inny kapitał (suma) -0.272 -0.008
Suma należności netto 0.377
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.044
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Suma aktywów obrotowych 344.623 376.917 421.596 481.361 554.301
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 333.428 371.991 418.669 474.885 532.22
Środki pieniężne i ekwiwalenty 126.473 92.076 278.152 474.885 532.22
Koszty zaliczkowe 10.662 4.549 2.142 6.476 22.081
Suma innych aktywów obrotowych
Suma aktywów 350.564 383.167 424.747 484.612 556.273
Suma zobowiązań krótkoterminowych 22.057 25.031 46.126 67.883 95.534
Zobowiązania 5.913 1.517 16.77 14.232 18.682
Naliczone koszty 16.086 23.47 29.303 53.593 76.852
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Suma zobowiązań 23.815 27.197 47.304 69.773 96.881
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Inne zobowiązania (suma) 1.758 2.166 1.178 1.89 1.347
Kapitał własny 326.749 355.97 377.443 414.839 459.392
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Akcje zwykłe 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Dodatkowy wpłacony kapitał 895.6 889.657 866.238 858.593 852.156
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -568.747 -533.426 -488.852 -443.765 -392.775
Treasury Stock - Common 0 0 0
Suma zobowiązań i kapitału własnego 350.564 383.167 424.747 484.612 556.273
Suma akcji zwykłych w obrocie 109.316 109.044 108.957 108.781 109.675
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.291 0.191 0.236 0.299 0.237
Inwestycje krótkoterminowe 206.955 279.915 140.517 0 0
Suma należności netto 0.533 0.377 0.785
Inny kapitał (suma) -0.115 -0.272 0.046 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 5.65 6.059 2.915 2.952 1.735
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.058 0.044 0.053 0.058
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020
Dochód netto/linia startowa -241.317 -226.79 -65.319
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -219.987 -184.736 -14.571
Pozycje niepieniężne 37.419 19.26 40.07
Zmiany w kapitale obrotowym -16.13 22.793 10.678
Środki pieniężne z działalności finansowej 0.506 662.683 129.559
Emisja (wykup) akcji netto 0.506 666.068 129.559
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -450.148 427.236 114.988
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0.041 0.001
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -230.667 -50.711
Nakłady kapitałowe -1.705 -0.084
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -228.962 -50.627
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 -3.385
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -35.321 -241.317 -196.743 -151.656 -100.666
Cash From Operating Activities -41.181 -219.987 -172.583 -116.441 -59.049
Non-Cash Items 3.236 37.419 16.077 8.749 2.257
Changes in Working Capital -9.216 -16.13 8.069 26.457 39.356
Cash From Financing Activities 0.542 0.506 0.365 0.119 0.045
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.542 0.506 0.365 0.119 0.045
Net Change in Cash 34.397 -450.148 -264.072 -67.339 -10.004
Financing Cash Flow Items 0 0 0
Cash From Investing Activities 75.036 -230.667 -91.854 48.983 49
Other Investing Cash Flow Items, Total 75.66 -228.962 -91.36 49 49
Cash From Operating Activities 0.12 0.041 0.014 0.009 0.004
Capital Expenditures -0.624 -1.705 -0.494 -0.017
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Adimab, L.L.C. Corporation 24.3158 26687906 0 2022-06-22
Mithril Capital Management LLC Venture Capital 10.2424 11241580 0 2022-07-05 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 9.0559 9939351 -4009584 2023-06-30 LOW
M28 Capital Management LP Investment Advisor 8.4262 9248250 0 2023-06-30 MED
Polaris Venture Partners Venture Capital 7.7734 8531700 0 2022-06-22 LOW
Alphabet, Inc. Venture Capital 5.1758 5680785 0 2023-06-30 LOW
OrbiMed Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.8019 5270400 0 2023-06-30 LOW
683 Capital Management LLC Hedge Fund 3.6445 4000000 600000 2023-06-30 MED
Slate Path Capital LP Investment Advisor 3.403 3735000 0 2023-06-30 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2678 2489014 -210968 2023-06-30 LOW
Maverick Capital, Ltd. Hedge Fund 2.1305 2338373 450846 2023-06-30 MED
Citi Investment Research (US) Research Firm 2.1203 2327146 2325904 2023-06-30 MED
Bain Capital Life Sciences Investors, LLC Investment Advisor 1.765 1937207 0 2023-06-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.7638 1935875 409716 2023-06-30 HIGH
Redmile Group, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3127 1440725 0 2023-06-30 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1351 1245823 -2192562 2023-06-30 LOW
Population Health Partners, L.P. Corporation 1.0949 1201680 0 2022-06-22
Tang Capital Management, LLC Hedge Fund 1.0495 1151843 751843 2023-06-30 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4716 517594 -519603 2023-06-30 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.2716 298100 -10000 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Invivyd Inc. Company profile

O firmie Adagio Therapeutics, Inc.

Adagio Therapeutics, Inc. jest firmą biofarmaceutyczną znajdującą się w fazie klinicznej. Spółka koncentruje się na odkrywaniu, opracowywaniu i komercjalizacji rozwiązań opartych na przeciwciałach w leczeniu chorób zakaźnych o potencjale pandemicznym. Początkowo Spółka koncentruje się na wirusie SARS-CoV-2, jego wariantach oraz chorobie wywoływanej przez ten wirus, znanej jako choroba zakaźna wywołana przez koronawirusy (COVID-19). Spółka opracowuje swojego głównego kandydata na produkt, ADG20, do leczenia i zapobiegania chorobie wywołanej przez koronawirusy 2019 (COVID-19). ADG20 ma być silnym, długo działającym i szeroko neutralizującym przeciwciałem przeznaczonym zarówno do leczenia, jak i zapobiegania chorobie COVID-19, w tym chorobom wywoływanym przez warianty tego wirusa, jako lek pojedynczy lub skojarzony. Firma ocenia również przeciwciała o szerokim działaniu neutralizującym, takie jak ADG10, do potencjalnego stosowania w połączeniu z ADG20 w leczeniu COVID-19.

Obecna cena akcji Invivyd Inc. wynosi 1.62 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Rigel, CITIC Limited, The Bank of East Asia Limited, Clene Inc., EC World Reit oraz Ses Fdr. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

1601 Trapelo Road
Suite 178
WALTHAM
MASSACHUSETTS 02451
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

14,552.90 Price
-1.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,480.05 Price
-1.440% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 85.00

Gold

1,824.42 Price
-0.160% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0194%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0112%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

88.52 Price
+0.780% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0501%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0720%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję