Test uzelf

Wat zijn de twee hoofdredenen voor het kopen van derivaten?

Dividenden en indekken
Speculeren en dividenden
Alle gegeven antwoorden zijn juist
Speculeren en indekken