Test uzelf

Wat zijn de twee hoofdredenen voor het kopen van derivaten?

Speculeren en dividenden
Speculeren en indekken
Alle gegeven antwoorden zijn juist
Dividenden en indekken