Test uzelf

Wat zijn de twee hoofdredenen voor het kopen van derivaten?

Dividenden en indekken
Alle gegeven antwoorden zijn juist
Speculeren en dividenden
Speculeren en indekken