Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Με τον όρο IPO χαρακτηρίζεται η πρώτη φορά κατά την οποία...

μια εταιρεία θέτει σε δημόσια κυκλοφορία μετοχές σε ένα χρηματιστήριο
οι μετοχές μιας εταιρείας διατίθενται στη δευτερεύουσα αγορά
μια εταιρεία επικοινωνεί με μια επενδυτική τράπεζα και δηλώνει ότι θέλει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο
μια εταιρεία θέτει σε δημόσια κυκλοφορία μετοχές σε αγορά συναλλάγματος