Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Με τον όρο IPO χαρακτηρίζεται η πρώτη φορά κατά την οποία...

μια εταιρεία επικοινωνεί με μια επενδυτική τράπεζα και δηλώνει ότι θέλει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο
οι μετοχές μιας εταιρείας διατίθενται στη δευτερεύουσα αγορά
μια εταιρεία θέτει σε δημόσια κυκλοφορία μετοχές σε αγορά συναλλάγματος
μια εταιρεία θέτει σε δημόσια κυκλοφορία μετοχές σε ένα χρηματιστήριο