Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest zarządzanie ryzykiem?

Wyjaśnienie pojęcia zarządzanie ryzykiem

Być może uważasz, że ryzyko to coś, co ewentualnie podejmiesz, w zależności od swojej decyzji, jednak ryzyko inwestycyjne jest znacznie bardziej skomplikowane. Ryzyko inwestycyjne może mieć różne stopnie.

Poziomy ryzyka mogą się zmieniać, ponieważ ulegają różnym wpływom i różnią się w zależności od danego momentu. Doświadczeni inwestorzy planują w ten sposób portfel, stosując strategię zarządzania ryzykiem.

Gdzie słyszałeś o zarządzaniu ryzykiem?

Procedura zarządzania ryzykiem jest istotną częścią strategii inwestycyjnej.

Doradcy finansowi rozmawiają o zarządzaniu ryzykiem ze swoimi klientami w ramach planowania portfela. Inwestorzy korporacyjni korzystują z usług analityków i ze złożonych metod, aby ocenić ryzyko i nim zarządzać.

Co powinieneś wiedzieć o zarządzaniu ryzykiem?

Aby zarządzać ryzykiem, musisz najpierw określić, co chcesz zyskać, a co możesz przeznaczyć na straty, ustalając ramy czasowe. Następnie przeanalizuj zmienne, które mogą ograniczyć Twoje zyski lub doprowadzić do strat, oraz zidentyfikuj potencjalne zagrożenia w swoim portfelu. Zarządzanie ryzykiem pozwala określić sposoby zminimalizowania ryzyka.

Zmienne, które mogą mieć wpływ na ryzyko, to m.in.: spowolnienie gospodarcze, trudności finansowe w przedsiębiorstwach, podaż i popyt na towary i surowce oraz zmiany stóp procentowych.

Możesz ograniczyć ryzyko, przeprowadzając badania pozwalające zrozumieć czynniki wpływające na rynki, na których prowadzisz transakcje i dokładnie obserwując warunki rynkowe. Staraj się unikać sentymentalnego handlu i nie kieruj się mentalnością stada.

Powinieneś wiedzieć, na jakie straty możesz sobie pozwolić w ramach całej działalności handlowej oraz w odniesieniu do pojedynczych transakcji i nigdy nie przekraczać tych limitów. Możesz również posługiwać się takimi narzędziami, jak stop loss order i limit order, aby chronić swoje interesy na niestabilnych rynkach.

Inną powszechną taktyką zarządzania ryzykiem jest zabezpieczenie przed zmiennym wynikiem. Inwestor może na przykład sprawdzić, czy dostępne są jakieś instrumenty pochodne, które przyniosłyby zwrot, jeśli ceny będą zachowywać się w sposób inny od przewidywanego. Można również zastosować połączenie długich i krótkich pozycji.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować