Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest zarządzanie portfelem?

Podstawowe informacje o zarządzaniu portfelem

Zarządzanie portfelem to organizowanie aktywów finansowych inwestora w celu zmniejszenia ryzyka i maksymalizacji zwrotu. Obejmuje ono podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących inwestycji oraz korzystanie ze strategii handlowych.

Gdzie słyszałeś o zarządzaniu portfelem?

Jeśli masz portfel inwestycyjny, prawdopodobnie uczulano Cię na istotność zarządzania portfelem.

Bank BNP Paribas niedawno stał się bohaterem wiadomości, w związku z cięciem 3 miliardów euro aktywów ważonych ryzykiem z portfela kredytowego. Doprowadziło to do przyznania francuskiemu bankowi tytułu „Menadżera portfela kredytowego roku”.

Co powinieneś wiedzieć o zarządzaniu portfelem?

Mając na celu skuteczne zarządzanie portfelem, musisz wziąć pod uwagę pięć głównych aspektów:

Tolerancja ryzyka – zazwyczaj im większe ryzyko, tym większy zwrot. Jeśli podejmiesz duże ryzyko, możesz osiągnąć duże zyski lub ponieść duże straty, ale jeśli unikniesz ryzyka całkowicie, nie masz szans na osiągnięcie zysków i oczywiście nie poniesiesz też strat. Twój idealny portfel powinien wykazywać duże zrównoważenie ryzyka, odpowiednio do Twojej tolerancji na ryzyko.

Ocena wydajności – ustalanie poziomów odniesienia i ocena skuteczności inwestycji pozwala śledzić błędy i ustalić współczynnik ryzyka. Jeśli zatrudnisz menedżera portfela, pamiętaj o uwzględnieniu jego stylu inwestycyjnego w zarządzaniu wydajnością portfela.

Alokacja aktywów – aktywa różnią się i mają różne poziomy stabilności. Wybór kombinacji aktywów może pomóc w zmniejszeniu ryzyka i zmaksymalizowaniu zysków poprzez zważenie niestabilności i odpowiednie inwestowanie.

Dywersyfikacja – niestabilność rynków i ryzyko związane z inwestycją można złagodzić, inwestując w różne papiery wartościowe, rynki i sektory gospodarki. Oznacza to, że jeśli na jednym rynku nastąpi krach, nie stracisz wszystkich swoich pieniędzy.

Zrównoważenie – wartości rynkowe papierów wartościowych zmieniają się w czasie, wpływając na zwrot Twoich inwestycji i ich wagę w portfelu. Regularne równoważenie portfela pozwala zapewnić odpowiednią równowagę ryzyka i zwrotu poprzez przywrócenie wagi zasobów do pierwotnego poziomu.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję