Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 87.41% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.

Scan to Download iOS&Android APP

Czym jest waluta główna?

Wyjaśnienie pojęcia waluta główna
Share this article

Jest to stabilna waluta, która nie zmienia się zbyt gwałtownie, dzięki czemu służy do ustalania kursów wymiany i do obsługi transakcji międzynarodowych. Stosuje się ją również do definiowania kursu najbardziej znanych walut na świecie. Funt brytyjski, dolar amerykański, euro i jen są powszechnie uważane za waluty główne.

Gdzie słyszałeś o walucie głównej?

Termin ten pojawia się w kontekście transakcji między firmami z różnych krajów, które przyjmują walutę główną, dążąc do zminimalizowania ryzyka kursowego występującego w czasie dokonywania transakcji.

Co powinieneś wiedzieć o walucie głównej?

Waluty główne można wykorzystywać nie tylko w transakcjach transgranicznych. Stosują je również kraje w celu zwiększenia zaufania do ich rozwijającej się gospodarki. Na przykład kraje wschodzące mogą zdecydować się na ustalanie swoich kursów walutowych w bardziej ugruntowanej walucie głównej.

Na rynku walutowym pary walut głównych pokazują, ile jednej waluty można wymienić na inną w danym momencie. Euro i dolar amerykański tworzą popularną parę walut głównych.

Powiązane terminy

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 475 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję