Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.36
2.78%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.36
Otwarcie* 0.35
Zmiana 1 r.* -86.89%
Zakres dzienny* 0.35 - 0.35
Zakres 52 tyg. 2.82-13.18
Średni wolumen (10 dni) 264.05K
Średni wolumen (3 miesiące) 3.77M
Kapitalizacja rynkowa 463.78M
Wskaźnik C/Z 11.84
Akcje w obrocie 122.37M
Przychód N/A
EPS 0.32
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 4, 2024 0.36 0.00 0.00% 0.36 0.36 0.35
Mar 1, 2024 0.35 -0.04 -10.26% 0.39 0.39 0.35
Feb 29, 2024 0.40 0.03 8.11% 0.37 0.40 0.37
Feb 28, 2024 0.39 0.03 8.33% 0.36 0.39 0.35
Feb 27, 2024 0.50 0.18 56.25% 0.32 0.56 0.32
Feb 26, 2024 0.33 -0.02 -5.71% 0.35 0.35 0.33
Feb 23, 2024 0.34 0.01 3.03% 0.33 0.34 0.33
Feb 22, 2024 0.34 -0.01 -2.86% 0.35 0.35 0.32
Feb 21, 2024 0.34 0.00 0.00% 0.34 0.34 0.34
Feb 20, 2024 0.36 0.00 0.00% 0.36 0.37 0.36
Feb 16, 2024 0.36 -0.01 -2.70% 0.37 0.37 0.36
Feb 15, 2024 0.36 -0.01 -2.70% 0.37 0.37 0.36
Feb 14, 2024 0.35 -0.02 -5.41% 0.37 0.39 0.35
Feb 13, 2024 0.36 0.00 0.00% 0.36 0.36 0.36
Feb 12, 2024 0.39 -0.01 -2.50% 0.40 0.41 0.39
Feb 9, 2024 0.38 -0.01 -2.56% 0.39 0.39 0.38
Feb 8, 2024 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.40 0.39
Feb 7, 2024 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.40 0.39
Feb 6, 2024 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.40 0.38
Feb 5, 2024 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.42 0.36

Vicarious Surgical Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 80.078 38.223 12.985 9.783
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 36.178 16.164 3.189 2.304
Badania i rozwój 43.9 22.059 9.796 7.479
Dochód operacyjny -80.078 -38.223 -12.985 -9.783
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 1.235 -0.069 0.11 0.469
Dochód netto przed opodatkowaniem 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
Dochód netto po opodatkowaniu 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
Dochód netto 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
Rozwodniony dochód netto 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 127.529 119.769 118.622 118.622
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.04044 -0.29396 -0.10854 -0.07852
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.04044 -0.29396 -0.10854 -0.07852
Inne netto 84 3.085
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 21.458 22.315 20.61 22.162 19.126
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 8.744 8.959 8.733 10.042 9.071
Badania i rozwój 12.714 13.356 11.877 12.12 10.055
Dochód operacyjny -21.458 -22.315 -20.61 -22.162 -19.126
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 1.043 1.472 0.721 0.463 0.072
Inne netto 5.081 -6.079 8.709 -3.038 17.601
Dochód netto przed opodatkowaniem -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
Dochód netto po opodatkowaniu -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
Dochód netto -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
Rozwodniony dochód netto -15.334 -26.922 -11.18 -24.737 -1.453
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 127.783 126.13 123.562 121.965 145.3
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.12 -0.21345 -0.09048 -0.20282 -0.01
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.12 -0.21345 -0.09048 -0.20282 -0.01
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 120.404 178.374 17.125 15.735
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 116.208 173.507 16.867 15.48
Środki pieniężne i ekwiwalenty 116.208 173.507 16.867 2.156
Inwestycje krótkoterminowe 13.324
Koszty zaliczkowe 4.196 4.867 0.258 0.255
Suma aktywów 140.291 181.679 17.788 16.365
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 18.859 2.25 0.445 0.482
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 20.554 2.834 0.729 0.609
Amortyzacja skumulowana (suma) -1.695 -0.584 -0.284 -0.127
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.028 1.055 0.218 0.148
Suma zobowiązań krótkoterminowych 8.393 6.245 0.814 0.622
Zobowiązania 1.731 1.5 0.373 0.203
Naliczone koszty 6.646 4.098 0.394 0.314
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.016 0.647 0.047 0.047
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.058
Suma zobowiązań 29.246 98.588 0.935 0.733
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0.691 0.063 0.111
Zadłużenie długoterminowe 0 0.691 0.063 0.111
Kapitał własny 111.045 83.091 16.853 15.632
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 33.15
Akcje zwykłe 0.013 0.012 0.009 0.001
Dodatkowy wpłacony kapitał 172.673 149.877 48.435 1.197
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -61.641 -66.798 -31.591 -18.716
Suma zobowiązań i kapitału własnego 140.291 181.679 17.788 16.365
Suma akcji zwykłych w obrocie 125.879 119.769 118.622 118.622
Inne zobowiązania (suma) 20.853 91.652 0.058
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 113.411 85.281 101.412 120.404 131.332
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 110.189 82.783 97.57 116.208 126.797
Środki pieniężne i ekwiwalenty 59.113 32.807 54.083 116.208 126.797
Koszty zaliczkowe 3.222 2.498 3.842 4.196 4.535
Suma aktywów 132.051 104.526 121.09 140.291 150.675
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 17.558 18.129 18.537 18.859 18.407
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 20.582 20.705 20.673 20.554 19.7
Amortyzacja skumulowana (suma) -3.024 -2.576 -2.136 -1.695 -1.293
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.082 1.116 1.141 1.028 0.936
Suma zobowiązań krótkoterminowych 7.803 7.489 6.67 8.393 11.678
Zobowiązania 1.529 1.585 1.91 1.731 4.933
Naliczone koszty 6.274 5.904 4.756 6.646 6.117
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0 0 0.004 0.016 0.628
Suma zobowiązań 24.179 28.837 33.362 29.246 41.723
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0.25
Zadłużenie długoterminowe 0 0.25
Inne zobowiązania (suma) 16.376 21.348 26.692 20.853 29.795
Kapitał własny 107.872 75.689 87.728 111.045 108.952
Akcje zwykłe 0.017 0.013 0.013 0.013 0.012
Dodatkowy wpłacony kapitał 227.545 179.703 176.213 172.673 159.401
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -119.601 -103.897 -88.563 -61.641 -50.461
Suma zobowiązań i kapitału własnego 132.051 104.526 121.09 140.291 150.675
Suma akcji zwykłych w obrocie 174.847 127.267 126.478 125.879 122.345
Inwestycje krótkoterminowe 51.076 49.976 43.487
Inny kapitał (suma) -0.089 -0.13 0.065
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa 5.157 -35.207 -12.875 -9.314
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -61.211 -33.298 -12.038 -8.711
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1.111 0.316 0.157 0.104
Pozycje niepieniężne -70.841 0.638 0.448 0.336
Zapłacone odsetki 0.041 0.036 0.003 0.002
Zmiany w kapitale obrotowym 3.362 0.955 0.232 0.163
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -5.352 -1.289 13.204 -1.846
Nakłady kapitałowe -5.352 -1.289 -0.12 -0.246
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 13.324 -1.6
Środki pieniężne z działalności finansowej 9.145 192.164 13.515 9.998
Emisja (wykup) akcji netto 10.842 0.437 13.563 10.025
Emisja (wykup) długu netto -1.397 1.303 -0.048 -0.027
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -57.418 157.577 14.681 -0.559
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.3 190.424
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -26.922 5.157 16.337 41.074 42.527
Cash From Operating Activities -18.57 -61.211 -42.802 -28.966 -14.767
Cash From Operating Activities 0.441 1.111 0.709 0.371 0.185
Non-Cash Items 9.529 -70.841 -65.924 -72.82 -58.226
Cash Interest Paid 0.001 0.041 0.036 0.023 0.011
Changes in Working Capital -1.618 3.362 6.076 2.409 0.747
Cash From Investing Activities -43.828 -5.352 -4.36 -3.578 -2.022
Capital Expenditures -0.306 -5.352 -4.36 -3.578 -2.022
Cash From Financing Activities 0.273 9.145 0.333 0.233 0.174
Financing Cash Flow Items -0.3
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.085 10.842 0.818 0.557 0.336
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.188 -1.397 -0.485 -0.324 -0.162
Net Change in Cash -62.125 -57.418 -46.829 -32.311 -16.615
Other Investing Cash Flow Items, Total -43.522
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
VK Services, LLC Investment Advisor 18.9693 28956122 8000000 2023-08-07 LOW
Innovation Endeavors III, L.P. Corporation 9.0209 13770143 0 2023-03-01 LOW
Gates Frontier, L.L.C. Corporation 6.614 10096043 0 2023-03-01
Sun Hung Kai & Co Ltd Holding Company 4.1938 6401755 960263 2023-08-07 LOW
Tschetter Group Investment Advisor 4.1623 6353669 3446600 2023-09-30 LOW
Cadin Ltd Corporation 2.6795 4090236 0 2022-11-03
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.2853 3488424 809643 2023-06-30 LOW
MY.Alpha Management HK Advisors Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.9973 3048781 0 2023-06-30 HIGH
Aspex Management (HK) Limited Hedge Fund 1.7033 2600000 0 2023-06-30 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5781 2408980 40283 2023-06-30 LOW
Bright Insight Holdings Ltd Corporation 1.3809 2107864 1363199 2022-11-16
Comprehensive Financial Management LLC Investment Advisor 1.357 2071362 0 2023-06-30 LOW
Hel Ved Capital Management Limited Investment Advisor 0.8546 1304600 0 2023-06-30 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7683 1172805 328270 2023-06-30 LOW
Liang (Philip) Individual Investor 0.7634 1165303 6207 2022-12-31
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6693 1021720 142716 2023-06-30 LOW
Chu (David) Individual Investor 0.5342 815446 815446 2022-07-13
Sachs (Adam David) Individual Investor 0.4784 730306 -17896 2023-09-20 HIGH
Anglepoint Asset Management, Ltd. Hedge Fund 0.3504 534868 0 2023-06-30 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3093 472156 84372 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

78 Fourth Avenue
WALTHAM
MASSACHUSETTS 02451
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,043.90 Price
-0.580% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.65 Price
-1.260% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

78.23 Price
-0.520% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0265%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0484%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

67,852.10 Price
-0.200% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję