Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest spread?

Podstawowe informacje na temat spreadu

Jest to różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży papieru wartościowego, aktywów lub towarów i surowców. Różnica ta może być dla inwestora sygnałem nadarzającej się okazji handlowej.

Gdzie słyszałeś o spreadach?

Spready stanowią istotną wiadomość finansową, gdy pojawia się duża różnica między tym, ile gracze na rynku płacą za akcje lub inne aktywa, a tym, za ile chcą je sprzedać. Może być to sygnał spowolnienia na rynku i spadku płynności.

Co powinieneś wiedzieć o spreadach?

Spread na rynku papierów wartościowych jest różnicą między ceną, w jakiej przedsiębiorca kupuje akcje (cena żądana lub oferowana), a ceną, z jaką je sprzedaje (bid price).

To samo dotyczy rynków walutowych: im szerszy spread, tym większy zysk.

Na rynkach obligacji spread ma nieco inne znaczenie. Odnosi się on do różnych wyników dostępnych dla podobnych, ale nieco odmiennych obligacji.

Na rynku terminowym spread odnosi się do różnicy między ceną kontraktów futures dla takich samych papierów wartościowych lub towarów i surowców, lecz realizowanych z różnymi datami.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję