Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest rynek walutowy?

Podstawowe informacje na temat rynku walutowego Forex

Wszyscy angażujemy się w obrót walutowy (inaczej Forex lub FX), gdy wymieniamy pieniądze przed wakacyjnym wyjazdem.

Handel walutami może jednak odbywać się na różnych poziomach: prowadzą go banki centralne, zwykłe banki, spekulanci i przedsiębiorstwa. Bez mechanizmu wymiany walutowej na miejscu trudno byłoby handlować na arenie międzynarodowej.

Handel walutowy jest powszechnie uważany za największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Dzieje się tak wszędzie, na całym świecie, w każdej walucie.

Gdzie słyszałeś o wymianie walutowej?

Codziennie, w wiadomościach, słyszysz o zagranicznych kursach wymiany walut, ilekroć nastąpi aktualizacja, na przykład, funta w stosunku do dolara lub euro. Także w biurach papierów wartościowych i w bankach walutowych możesz zobaczyć kursy wymiany walut.

Co powinieneś wiedzieć o wymianie walutowej?

Głównymi ośrodkami handlu forex są Londyn, Paryż, Nowy Jork, Tokio, Zurych, Frankfurt, Sydney i Singapur.

Na rynku Forex jedną walutę zawsze kupuje się lub sprzedaje w zamian za drugą. Forex to obrót parami walut, co oznacza, że wartość jednej waluty jest porównywana z wartością innej waluty. W parze walutowej waluta bazowa to waluta, którą chcesz kupić lub sprzedać, a walutą kwotowaną jest wielkość, jaką należy zapłacić za jedną jednostkę waluty bazowej.

Oprócz obrotu fizycznymi walutami, niektórzy handlowcy używają instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures i opcje, obstawiając przewidywany rozwój na rynku.

Przedsiębiorstwa dokonujące operacji międzynarodowych często korzystają z hedgingu (zabezpieczeń walutowych), strategii inwestycyjnej mającej na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia potencjalnych strat spowodowanych wahaniami kursów walut.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję