Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest rynek papierów wartościowych?

Wyjaśnienie pojęcia rynku papierów wartościowych

Rynek papierów wartościowych, znany również jako giełda papierów wartościowych, to formalny rynek obrotu papierami wartościowymi spółek, głównie akcjami. Rynki papierów wartościowych mogą mieć różną formę i wielkość, ale ich wspólną cechą są zazwyczaj reguły i kryteria członkostwa.

Gdzie słyszałeś o rynkach papierów wartościowych?

Inwestorzy nieustannie odnoszą się do cen notowanych na rynku papierów wartościowych, odpowiednim dla posiadanych akcji. Media finansowe często przedstawiają codzienne raporty rynkowe, zawierające obraz ruchów cen akcji, reakcję rynku na zdarzenia, a czasami także plotki.

Co powinieneś wiedzieć o rynkach papierów wartościowych?

Rynek papierów wartościowych funkcjonuje, aby umożliwiać inwestorom kupno i sprzedaż istniejących akcji, a firmom pozyskiwanie pieniędzy poprzez emisję nowych akcji.

Znanymi rynkami są Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE), na której są notowane akcje takich firm jak Boeing, Ford i grupa bankowa Citigroup; Londyńska Giełda Papierów Wartościowych (LSE), gdzie można kupować i sprzedawać akcje BP, HSBC i Unilever, oraz giełda we Frankfurcie, na której znajdziesz akcje niemieckich gigantów przemysłowych, takich jak Daimler, BMW i Thyssen Krupp.

Oprócz zbiorów przepisów i określonych kryteriów dotyczących członkostwa indywidualnego lub korporacyjnego, giełdy precyzują również zasady dotyczące obrotu akcjami na rynku – „kryteria notowań”. Mogą być określane ograniczenia w zakresie wzrostu i spadku cen w trakcie jednej sesji giełdowej oraz zawieszenie obrotu w celu ustabilizowania rynku. W wielu przypadkach giełda ręczy za długi lub niewywiązanie się jej członka z zobowiązań wobec drugiego członka lub klienta giełdy.

Sesje handlowe mają ustalone godziny otwarcia i zamknięcia.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować