Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest rynek finansowy?

Pierwszy raz słyszysz o rynku finansowym? Czytaj dalej!

Jest to miejsce lub narzędzie obrotu instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, waluty, obligacje lub towary. Rynek może znajdować się na fizycznym parkiecie lub może istnieć tylko w cyberprzestrzeni, ale w obu przypadkach jego funkcjonowanie opiera się na określonych zasadach.

Gdzie słyszałeś o rynkach finansowych?

Jeśli jesteś inwestorem, będziesz na co dzień miał do czynienia z rynkami finansowymi, dającymi sposobność do kupna, sprzedaży lub sprawdzenia ceny Twoich aktywów. Wiadomości rzadko milczą o rynkach finansowych, ponieważ ceny nieustannie rosną i spadają.

Co powinieneś wiedzieć o rynkach finansowych?

Rynki finansowe różnią się znacznie wielkością, płynnością i stosowanymi technologiami. Jednak zasadniczo wiele je łączy. Aktywa, którymi się na nich obraca, są znormalizowane: jeden dolar, jedna akcja General Electric, jedna baryłka ropy Brent jest taka sama na każdym rynku. Giełda diamentów nie jest rynkiem finansowym, ponieważ kamienie różnią się między sobą.

Zazwyczaj rynek ma ustalone godziny handlowe i okresy, w których należy ustalać transakcje. Transakcje są dokonywane bezpośrednio na rynku lub zgodnie z panującymi na nim zasadami. Za każdą transakcją stoją najbardziej renomowane rynki, gwarantując w ten sposób pokrycie wszelkich strat poniesionych przez kontrahenta w przypadku niewywiązania się przez przedsiębiorcę ze zobowiązań.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować