Moje konto

Przepisy prawne

Licencja

Capital.com SV Investments Limited (dalej: „my”, „CAPITAL.COM”, „Spółka”) jest firmą inwestycyjną dzialającą według prawa Cypru, zarejestrowaną pod numerem HE 354252. Spółka jest zarejestrowana i ma licencję cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o numerze 319/17.

Jako podmiot regulowany z siedzibą w Unii Europejskiej, CAPITAL.COM spełnia wymogi nałożone przez dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). 

Rozdzielone środki

Capital.com przechowuje pieniądze swoich klientów na oddzielnych rachunkach bankowych, zgodnie z zasadami naszego organu regulacyjnego dotyczącymi pieniędzy klientów. Innymi słowy, Twoje środki przechowywane są oddzielnie od innych środków, nie są więc narażone na niespodziewane trudności finansowe, których może doświadczyć Spółka. Spółka nie rości sobie żadnych praw do tych środków, ponieważ należą one do Ciebie.

Środki klientów znajdują się w kilku poważnych bankach (Eurobank, Astrobank, itd.), które podlegają ciągłemu przeglądowi w celu zagwarantowania ich zgodności z wytycznymi CAPITAL.COM.

Na środki naszych klientów nie mają więc wpływu długi państwowe ani sektora prywatnego.

Zabezpieczenie stanowią jedynie środki CAPITAL.COM.

Fundusz Rekompensat dla Inwestorów

Capital.com SV Investments Limited jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów („Funduszu”) dla klientów Cypryjskich Firm Inwestycyjnych (DIF) i innych Firm Inwestycyjnych (IF), które nie są instytucjami kredytowymi.

Fundusz jest osobą prawną prawa prywatnego i jest zarządzany przez Komitet Administracyjny. Komitet składa się z pięciu członków, pełniących funkcję w ramach trzyletniej kadencji. 

Ustalenie kwoty wypłacanej rekompensaty

Kwota rekompensaty wypłacana każdemu klientowi obliczana jest zgodnie z warunkami prawnymi i umownymi określającymi nasze relacje z klientem, z zastrzeżeniem zasad kompensacji stosowanych do obliczania roszczeń między klientem a CAPITAL.COM. 

Jeśli kwota roszczeń, ustalona na mocy dyrektywy, przekracza dwadzieścia tysięcy euro (20 000 E), skarżący otrzyma odszkodowanie w wysokości do 20 000 euro. 

Gotowy?
Prześlij link to pobrania aplikacji Capital.com. Pobierz Capital.com