Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest poślizg cenowy?

Wyjaśnienie pojęcia poślizgu cenowego

Poślizg cenowy (slippage) to różnica między ceną, którą przedsiębiorca spodziewa się zapłacić lub otrzymywać, a rzeczywistą ceną, jaką płaci lub otrzymuje ze względu na ruchy rynkowe zaistniałe przed finalizacją transakcji. Dzieje się tak nawet w przypadku transakcji online, w czasie upływającym pomiędzy złożeniem zlecenia a jego otrzymaniem.

Gdzie słyszałeś o poślizgu cenowym?

Poślizg cenowy jest ważnym terminem w podręcznikach inwestycyjnych, ponieważ występuje we wszystkich transakcjach kupna i sprzedaży wszelkich papierów wartościowych. „Ujemny poślizg cenowy” to powszechne zjawisko w obrocie walutami obcymi.

Co powinieneś wiedzieć o poślizgu cenowym?

Poślizg cenowy występuje często w okresach wyższej niestabilności, gdy stosuje się zlecenia maklerskie, a także gdy są realizowane duże zlecenia, ale nie ma wystarczającego zainteresowania na żądanym poziomie cenowym, aby utrzymać oczekiwaną cenę w momencie finalizowania transakcji.

Wśród zleceń bardziej podatnych na poślizg cenowy można wymienić zlecenia maklerskie, w których broker otrzymuje instrukcje, by sfinalizować transakcję w najlepszej dostępnej cenie, a także zlecenia typu stop order i limit order, w przypadku wystąpienia nagłej zmiany ceny, która uniemożliwia dokonanie transakcji po cenie określonej w zleceniu.

Choć poślizg cenowy jest najczęściej postrzegany jako zjawisko niekorzystne, w rzeczywistości może mieć pozytywne skutki dla inwestora. Wynika to z faktu, że różnica w cenie między zleceniem a zakupem papierów wartościowych może zmienić się w sposób korzystny.

Ryzyko poślizgu cenowego można zminimalizować, planując z wyprzedzeniem lub wykorzystując narzędzia do zarządzania ryzykiem, takie jak gwarantowana opcja stop loss.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 630 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować