Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 84% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.

Scan to Download iOS&Android APP

Jakie są benefity stania się klientem profesjonalnym?

Dostęp do zwiększonej dźwigni?

Obowiązują limity dźwigni przedstawione w poniższej tabeli. Jako klient profesjonalny musisz mieć świadomość, że wraz ze wzrostem dźwigni finansowej zwiększa się ryzyko.

Limity dźwigni dla klientów profesjonalnych.

Wiodące waluty

500:1

Wiodące indeksy

200:1

Surowce

200:1

Akcje

20:1

Kryptowaluty

20:1

Zdobywaj rabaty

Jako Klient Profesjonalny możesz być uprawniony do otrzymywania miesięcznych rabatów gotówkowych. Można to osiągnąć, spełniając nasze minimalne wymagania dotyczące miesięcznego wolumenu transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Ochrona przed ujemnym saldem tylko do dźwigni 1:200*

Straty mogą przekraczać depozyty na koncie profesjonalnym

Majątek oraz/lub Doświadczenie

Od klientów profesjonalnych oczekujemy wykazania, że spełniają określone kryteria majątkowe lub posiadają pewien poziom wiedzy i zrozumienia ryzyka związanego z obrotem złożonymi produktami finansowymi i przeprowadzaniem transakcji. Możesz ubiegać się o status klienta profesjonalnego w ramach jednej z następujących klasyfikacji:
MajątekDoświadczony inwestor
To kryterium jest oceniane w oparciu o Twój majątek.To kryterium jest oceniane w oparciu o Twóje doświadczenie.
 1. Czy posiadasz aktywa* o wartości przynajmniej $2.5 milionów AUD;

  Lub

 2. Czy Twój przychód brutto wyniósł przynajmniej $250 000 AUD rocznie, przez ostatnie dwa lata finansowe?

  Oraz

 3. Czy zdałeś test potwierdzający Twoją wiedzę?

 1. W ciągu ostatnich 3 lat zawarłeś co najmniej 20 pozycji z dźwignią dla instrumentów pochodnych na każdy kwartał w ciągu 12 kolejnych miesięcy (tj. 4 kwartały) o wartości nominalnej nie mniejszej niż 100 000 AUD;

  lub

 2. Przepracowałeś co najmniej jeden rok na stanowisku zawodowym w sektorze finansowym z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem mając styczność z dźwignią finansową i instrumentami pochodnymi;

  Oraz

 3. Zdałeś krótki test który potwierdza, że posiadasz wiedzę i doświadczenie zaawansowanego inwestora.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, możemy rozważyć sklasyfikowanie Cię zgodnie z sekcją 761G(7) ustawy o korporacjach z 2001 r. (Cth) jako klienta hurtowego; należy jednak pamiętać, że to kryterium jest uzależnione od dostarczenia nam certyfikatu od dyplomowanego księgowego

*Aktywa netto mogą zawierać:

 • Oszczędności, akcje oraz inwestycje nieruchomościowe jak i gruntowe
 • Ubezpieczenia emerytalne oraz funduszę
 • Inne aktywa takie jak samochody, kampery
 • Wartośc biznesowa

Zgodnie z sekcją 761GA możemy zakwalifikować Cię jako Klienta hurtowego, jeśli jesteśmy usatysfakcjonowani z uzasadnionych powodów, że masz doświadczenie i możemy ocenić:

 • zalety produktu lub usługi; oraz
 • wartość produktu lub usługi; oraz
 • ryzyko związane z posiadaniem produktu lub usługi; oraz
 • Twoje własne potrzeby informacyjne; oraz
 • adekwatność informacji, które Ci przekazaliśmy.

*Pamiętaj, że możemy poprosić o dodatkowe informacje lub dowody potwierdzające, że spełniasz powyższe kryteria i możemy odrzucić wniosek, jeśli nie jesteśmy przekonani, że spełniasz kryteria, według naszego wyłącznego uznania.

Co ważne, należy pamiętać, że klienci profesjonalni stracą następujące zabezpieczenia, które w innym przypadku mieliby jako klienci detaliczni:

 • Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania Ci Oświadczenia o ujawnieniu produktu (PDS) i Przewodnika po usługach finansowych (FSG).
 • Australijski Urząd ds. Skarg Finansowych (AFCA) może według własnego uznania przyjąć skargi od klientów profesjonalnych (hurtowych). Oznacza to, że możesz stracić dostęp do rozpatrywania skarg przez zewnętrzny organ rozstrzygający spory.
 • Utracisz ochronę przyznaną klientom detalicznym na mocy niektórych przepisów ASIC, ale nie ograniczoną do nich w tym między innymi ochronę na mocy instrumentu ASIC Corporations (Product Intervention Order — Contracts for Difference) 2020/986, RG 274: Obowiązki dotyczące projektowania i dystrybucji produktów oraz sporne przepisy dotyczące wynagrodzeń zawarte w Ustawie o spółkach z 2001 r. (Cth) nie mają zastosowania.

Capital Com Australia Limited (ABN 47 625 601 489) jest spółką zarejestrowaną w Australii i regulowaną przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) pod AFSL 513393.

* Niektóre metody płatności mogą być niedostępne w Twoim regione.

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 500 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję