Test wiedzy

Jakie są dwa główne powody dla których warto zakupić instrumenty pochodne?

Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Spekulacje i zabezpieczenie
Spekulacje i dywidendy
Dywidendy i zabezpieczenie