x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Jakie są dwa główne powody dla których warto zakupić instrumenty pochodne?

Spekulacje i zabezpieczenie
Dywidendy i zabezpieczenie
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Spekulacje i dywidendy