Rynki
Polski
Test wiedzy

Jakie są dwa główne powody dla których warto zakupić instrumenty pochodne?

Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Spekulacje i dywidendy
Dywidendy i zabezpieczenie
Spekulacje i zabezpieczenie

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading