Polski
Moje konto
Test wiedzy

Jakie są dwa główne powody dla których warto zakupić instrumenty pochodne?

Dywidendy i zabezpieczenie
Spekulacje i dywidendy
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Spekulacje i zabezpieczenie