Test wiedzy

Jakie są dwa główne powody dla których warto zakupić instrumenty pochodne?

Spekulacje i dywidendy
Dywidendy i zabezpieczenie
Spekulacje i zabezpieczenie
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne