Moje konto

Model biznesowy

W Capital Capital Com SV Investments Limited gwarantujemy pełną przejrzystość dotyczącą naszego modelu biznesowego. Ujawniamy wszystkie potrzebne informacje i informujemy użytkowników o opłatach obowiązujących przy korzystaniu z naszej platformy.

Handel z dźwignią

Platforma handlowa Capital.com umożliwia handel z wykorzystaniem dźwigni. Oznacza to, że można handlować większymi kwotami niż masz zdeponowane, czyli inwestować na kredyt w oparciu o depozyt zabezpieczający.

Poznaj nasze strony Depozytu zabezpieczającego i Dźwigni

Przykład

Powiedzmy, że masz zdeponowany 1000 USD na swoim rachunku w Capital.com. Dźwignia to 50:1. Oznacza to, że możesz inwestować do wysokości 50 000 USD. Minimalna kwota, którą musisz utrzymywać na rachunku w każdym momencie (wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego) to jedna pięćdziesiąta (1/50) lub 2% wartości inwestycji.

Miej na uwadze, że handel na kredyt zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i potencjalne straty. Capital.com zapewnia użytkownikom skuteczny sposób na zarządzanie ryzykiem i unikanie ujemnego salda na rachunku.

Ochrona przed ujemnym saldem

Funkcja ochrony przed ujemnym saldem w aplikacji Capital.com gwarantuje, że użytkownik nie może stracić więcej, niż zdeponował na swoim rachunku.

Spread

Spread jest różnicą między ceną sprzedaży (za jaką kupujesz papiery wartościowe) a ceną kupna (za jaką sprzedajesz papiery wartościowe) danego CFD. Otwierając i zamykając pozycje, użytkownicy Capital.com realnie płacą spread odpowiadający tej różnicy.

Zobacz nasze kursy i dowiedz się więcej o spreadzie.

Przykład

CFD firmy Apple mają cenę 141,50 $/141,70 USD, spread wynosi więc 20 centów. Jeśli ten spread pozostanie na poziomie 20 centów, przy zamknięciu pozycji realnie zapłacisz 20 centów spreadu za każdą akcję.

Premie overnight

Aby rozpocząć handel z Capital.com, użytkownik musi najpierw wpłacić depozyt. Ponieważ Capital.com pozwala użytkownikom na handel większymi sumami, niż wpłacili, oznacza to, że należy doliczyć opłatę za finansowanie. Ta opłata za finansowanie, zwana „premią overnight”, naliczana jest, tylko jeśli pozostawisz pozycję otwartą do następnego dnia.

Oznacza to, że jeżeli zamkniesz swoją pozycję w tym samym dniu, nie ponosisz tej opłaty.

Stawki premii overnight ustalone są na bazie miesięcznych stóp referencyjnych w transakcjach międzybankowych.

Kwoty premii overnight i godziny graniczne, przy których są naliczane, można znaleźć w szczegółowym opisie instrumentów.

Rzeczywiste stawki premii overnight dla danego instrumentu znaleźć możesz na jego stronie.

 
Gotowy?
Prześlij link to pobrania aplikacji Capital.com. Pobierz Capital.com