Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest ISIN?

Definicja ISIN

ISIN oznacza Międzynarodowy Numer Identyfikacji Papierów Wartościowych (ang. International Securities Identification Number). Jest to kod alfanumeryczny, składający się z 12 znaków, który nadaje się dla akcji, obligacji, opcji, instrumentów pochodnych i kontraktów futures.

Na przykład ISIN firmy Apple to US0378331005.

Kod ISIN jest jedynym powszechnie uznanym numerem identyfikacyjnym papierów wartościowych.

Gdzie słyszałeś o ISIN?

Licencję na wydawanie kodu ISIN ma Standard & Poor’s, amerykańska firma świadcząca usługi finansowe. W 2009 r. została ona oficjalnie oskarżona przez Komisję Europejską o nieuczciwą wycenę. Stało się to po naliczeniu opłat licencyjnych europejskim firmom finansowym.

Co powinieneś wiedzieć o ISIN?

Numery ISIN funkcjonują na tej samej zasadzie, co numery seryjne. Zarządza nimi Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), ale indywidualnie są one wydawane przez krajową agencję numeracji (NNA) działającą w kraju, w którym wystawiono papiery wartościowe. Na przykład w Wielkiej Brytanii numery ISIN są nadawane przez London Stock Exchange PLC.

Struktura ISIN została określona w normie ISO 6166:

  • Dwa znaki alfabetyczne – oznaczenie spółki emitującej
  • Dziewięć znaków alfanumerycznych – krajowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych
  • Jeden znak kontrolny w formie cyfry

ISIN zaczęto nadawać w 1981 r., ale numery te nie były powszechnie akceptowane do czasu wprowadzenia zalecenia sformułowanego przez kraje G30 w 1989 r. Następnie zatwierdziła je Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wraz z przyjęciem standardu ISO 6166.

Kraje, które już miały krajowe systemy numeracji, zostały włączone do ISIN. W 2004 r. Unia Europejska, po dokonaniu obowiązkowej części określonych sprawozdań regulacyjnych, włączała ISIN jako autoryzowany identyfikator instrumentu.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 630 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować