Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 84% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.

Scan to Download iOS&Android APP

Handel Metromile, Inc. - MILE CFD

-
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread -
Pozycja długa, opłata za noc

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
-0.024068%
Pozycja krótka, opłata za noc

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
0.001846%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 20%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 0.75-7.77
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) 19.37M
Kapitalizacja rynkowa 127.19M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 130.42M
Przychód 108.32M
EPS -1.15
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania Aug 8, 2022

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie High Low

Metromile, Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
No events scheduled
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019
Suma przychodu 104.897 35.064 52.755
Całkowity koszt operacyjny 302.786 79.884 109.608
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 137.571 6.739 25.263
Depreciation / Amortization 11.306 11.188 10.648
Other Operating Expenses, Total 44.955 23.936 26.642
Dochód operacyjny -197.889 -44.82 -56.853
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -15.974 -6.067 -0.247
Inne netto -2.596 -69.294 -0.092
Dochód netto przed opodatkowaniem -216.459 -120.181 -57.192
Dochód netto po opodatkowaniu -216.459 -120.097 -57.229
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -216.459 -120.097 -57.229
Dochód netto -216.459 -120.097 -57.229
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -216.459 -120.097 -57.229
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -216.459 -120.097 -57.229
Rozwodniony dochód netto -216.459 -120.097 -57.229
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 114.61 126.782 126.782
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -1.88866 -0.94728 -0.4514
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -1.88707 -0.94728 -0.4514
Total Premiums Earned 104.78 34.541 50.857
Net Investment Income 0.117 0.523 1.898
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 108.771 38.021 47.055
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.183
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma przychodu 20.699 29.522 30.001 28.098 17.276
Całkowity koszt operacyjny 55.149 79.874 67.778 76.244 78.89
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 11.069 31.37 19.924 35.133 50.444
Depreciation / Amortization 3.368 3.116 2.838 2.701 2.651
Other Operating Expenses, Total 13.369 14.172 11.745 10.649 9.089
Dochód operacyjny -34.45 -50.352 -37.777 -48.146 -61.614
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0 0 0 -0.098 -15.876
Inne netto 0.131 5.537 11.02 6.984 -26.137
Dochód netto przed opodatkowaniem -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Dochód netto po opodatkowaniu -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Dochód netto -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Rozwodniony dochód netto -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 128.715 128.474 127.167 126.693 75.7916
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.26663 -0.34883 -0.21041 -0.32567 -1.36726
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.26663 -0.34883 -0.20949 -0.32515 -1.36726
Total Premiums Earned 20.654 29.49 29.971 28.079 17.24
Net Investment Income 0.045 0.032 0.03 0.019 0.036
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 27.343 31.216 33.154 27.695 16.706
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0.117 0.066
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019
Środki pieniężne i ekwiwalenty 120.94 19.15 18.687
Suma należności netto 4.999 5.815
Total Assets 313.415 202.164 210.494
Property/Plant/Equipment, Total - Net 27.854 12.716 10.57
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 36.795 24.019 18.948
Accumulated Depreciation, Total -8.941 -11.303 -8.378
Intangibles, Net 34.169 25.901 23.981
Long Term Investments 53.907 21.74 38.312
Other Long Term Assets, Total 42.881 31.038 24.2
Other Assets, Total 15.392 69.635 70.906
Accounts Payable 10.82 8.222 5.911
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Total Liabilities 127.027 259.191 149.034
Total Long Term Debt 0 51.934 24.102
Long Term Debt 0 51.934 24.102
Deferred Income Tax 0 0.084
Other Liabilities, Total 7.881 98.023 12.127
Total Equity 186.388 -57.027 61.46
Redeemable Preferred Stock 0 304.469 304.469
Common Stock 0.013 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 769.525 5.482 3.816
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -583.034 -366.575 -246.478
Unrealized Gain (Loss) -0.116 0.011 0.06
Other Equity, Total 0 -0.415 -0.408
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 313.415 202.164 210.494
Total Common Shares Outstanding 128.222 126.782 126.782
Accrued Expenses 18.4
Other Current Liabilities, Total 0.422
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Środki pieniężne i ekwiwalenty 84.339 120.94 159.157 202.584 221.501
Suma należności netto 6.551 0.624 2.296 4.576
Total Assets 295.513 313.415 332.044 361.101 407.77
Property/Plant/Equipment, Total - Net 25.969 13.654 13.025 13.045 11.564
Intangibles, Net 29.471 34.169 30.311 27.376 24.802
Long Term Investments 60.937 53.907 40.712 41.462 19.533
Other Long Term Assets, Total 41.231 42.881 50.938 41.335 73.545
Other Assets, Total 27.289 29.592 17.053 12.978 31.509
Accounts Payable 8.421 10.82 8.907 8.879 10.018
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0 0.422 0.822
Total Liabilities 137.874 127.027 114.989 125.585 139.906
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 8.1 26.281 17.592 33.815 37.095
Total Equity 157.639 186.388 217.055 235.516 267.864
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012
Additional Paid-In Capital 775.443 769.525 755.276 746.981 738.052
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -617.353 -583.034 -538.219 -511.462 -470.202
Unrealized Gain (Loss) -0.464 -0.116 -0.015 -0.015 0.002
Other Equity, Total 0 0 0 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 295.513 313.415 332.044 361.101 407.77
Total Common Shares Outstanding 130.183 128.222 127.737 126.727 126.727
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22.595
Accumulated Depreciation, Total -8.941
Accrued Expenses 18.4
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa -216.459 -120.097 -57.229
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -95.122 -32.193 -30.741
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 17.221 17.004 15.651
Deferred Taxes 0 -0.084 0.037
Pozycje niepieniężne 54.978 73.256 2.357
Zapłacone odsetki 3.164 2.797 0.212
Zmiany w kapitale obrotowym 49.138 -2.272 8.443
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -64.765 1.805 -63.288
Nakłady kapitałowe -26.814 -20.011 -20.137
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -37.951 21.816 -43.151
Środki pieniężne z działalności finansowej 273.52 37.689 24.109
Emisja (wykup) akcji netto 4.387 0.209 1.321
Emisja (wykup) długu netto -67.336 37.48 22.788
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 113.633 7.301 -69.92
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 336.469
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -34.319 -216.459 -171.644 -144.887 -103.627
Cash From Operating Activities -27.981 -95.122 -70.331 -47.534 -29.363
Cash From Operating Activities 5.255 17.221 12.523 8.189 4.023
Non-Cash Items 6.009 54.978 45.781 47.451 45.057
Cash Interest Paid 0 3.164 3.164 3.164 3.164
Changes in Working Capital -4.926 49.138 43.009 41.713 25.184
Cash From Investing Activities -17.13 -64.765 -43.265 -32.217 0.739
Capital Expenditures -5.2 -26.814 -17.297 -9.352 -1.677
Other Investing Cash Flow Items, Total -11.93 -37.951 -25.968 -22.865 2.416
Cash From Financing Activities 0 273.52 273.503 273.482 273.482
Financing Cash Flow Items 0 336.469 336.469 336.469 336.469
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 4.387 4.37 4.349 4.349
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -67.336 -67.336 -67.336 -67.336
Net Change in Cash -47.504 113.633 159.907 193.731 244.858
Deferred Taxes 0
Foreign Exchange Effects -2.393

Dlaczego warto wybrać Capital.com? Liczby mówią same za siebie.

Capital.com Group

500K+

Handlowcy

92K+

Aktywni klienci miesięcznie

$53M+

Miesięczna wielkość inwestycji

$30M+

Wycofywane co miesiąc

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

Metromile, Inc. Company profile

O firmie Metromile, Inc.

Metromile, Inc. to cyfrowa platforma ubezpieczeniowa, która dostarcza produkty klientom ubezpieczeń samochodowych w Stanach Zjednoczonych oraz firmom ubezpieczeniowym w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Metromile oferuje swoim klientom w czasie rzeczywistym spersonalizowane polisy ubezpieczeniowe, wyceniane i rozliczane na podstawie mil, ze stawkami opartymi dokładnie na tym, jak i ile faktycznie jeżdżą, a nie na standardowych dla branży przybliżonych i szacunkowych danych. Firma prowadzi działalność w dwóch segmentach: Insurance Services zajmuje się dostarczaniem polis ubezpieczeniowych dla właścicieli samochodów, a Enterprise Business Solutions zajmuje się zapewnianiem dostępu do opracowanej przez siebie technologii w ramach umowy software as a service wraz z profesjonalnymi usługami dla klientów zewnętrznych. Aplikacja Metromile zapewnia powiadomienia pozwalające uniknąć mandatów za parkowanie, uzyskać wskazówki dotyczące drogi pieszo do samochodu klienta oraz monitorować stan samochodu klienta. Metromile Enterprise to platforma służąca do automatyzacji obsługi roszczeń i ograniczania strat związanych z oszustwami.

Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

425 Market Street
Suite 1703
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94105
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

12,662.80 Price
+0.750% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0241%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0018%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.43 Price
+0.910% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.00380

BTC/USD

27,759.30 Price
+1.210% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,979.24 Price
+0.480% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0086%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0004%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 500 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję