Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 84% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.

Scan to Download iOS&Android APP

Handel Metromile, Inc. - MILE CFD

-
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread -
Pozycja długa, opłata za noc

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
-0.030779%
Pozycja krótka, opłata za noc

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
-0.013666%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 20%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 0.75-7.77
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) 19.37M
Kapitalizacja rynkowa 127.19M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 130.42M
Przychód 108.32M
EPS -1.15
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania Aug 8, 2022

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie High Low

Metromile, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Roczne
 • Kwartalne
2019 2020 2021
Suma przychodu 52.755 35.064 104.897
Całkowity koszt operacyjny 109.608 79.884 302.786
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 25.263 6.739 137.571
Depreciation / Amortization 10.648 11.188 11.306
Other Operating Expenses, Total 26.642 23.936 44.955
Dochód operacyjny -56.853 -44.82 -197.889
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.247 -6.067 -15.974
Inne netto -0.092 -69.294 -2.596
Dochód netto przed opodatkowaniem -57.192 -120.181 -216.459
Dochód netto po opodatkowaniu -57.229 -120.097 -216.459
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -57.229 -120.097 -216.459
Dochód netto -57.229 -120.097 -216.459
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -57.229 -120.097 -216.459
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -57.229 -120.097 -216.459
Rozwodniony dochód netto -57.229 -120.097 -216.459
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 126.782 126.782 114.61
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.4514 -0.94728 -1.88866
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.4514 -0.94728 -1.88707
Total Premiums Earned 50.857 34.541 104.78
Net Investment Income 1.898 0.523 0.117
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 47.055 38.021 108.771
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.183
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Suma przychodu 17.276 28.098 30.001 29.522 20.699
Całkowity koszt operacyjny 78.89 76.244 67.778 79.874 55.149
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 50.444 35.133 19.924 31.37 11.069
Depreciation / Amortization 2.651 2.701 2.838 3.116 3.368
Other Operating Expenses, Total 9.089 10.649 11.745 14.172 13.369
Dochód operacyjny -61.614 -48.146 -37.777 -50.352 -34.45
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -15.876 -0.098 0 0 0
Inne netto -26.137 6.984 11.02 5.537 0.131
Dochód netto przed opodatkowaniem -103.627 -41.26 -26.757 -44.815 -34.319
Dochód netto po opodatkowaniu -103.627 -41.26 -26.757 -44.815 -34.319
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -103.627 -41.26 -26.757 -44.815 -34.319
Dochód netto -103.627 -41.26 -26.757 -44.815 -34.319
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -103.627 -41.26 -26.757 -44.815 -34.319
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -103.627 -41.26 -26.757 -44.815 -34.319
Rozwodniony dochód netto -103.627 -41.26 -26.757 -44.815 -34.319
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 75.7916 126.693 127.167 128.474 128.715
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -1.36726 -0.32567 -0.21041 -0.34883 -0.26663
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -1.36726 -0.32515 -0.20949 -0.34883 -0.26663
Total Premiums Earned 17.24 28.079 29.971 29.49 20.654
Net Investment Income 0.036 0.019 0.03 0.032 0.045
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 16.706 27.695 33.154 31.216 27.343
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.066 0.117 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2019 2020 2021
Środki pieniężne i ekwiwalenty 18.687 19.15 120.94
Suma należności netto 5.815 4.999
Total Assets 210.494 202.164 313.415
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10.57 12.716 27.854
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 18.948 24.019 36.795
Accumulated Depreciation, Total -8.378 -11.303 -8.941
Intangibles, Net 23.981 25.901 34.169
Long Term Investments 38.312 21.74 53.907
Other Long Term Assets, Total 24.2 31.038 42.881
Other Assets, Total 70.906 69.635 15.392
Accounts Payable 5.911 8.222 10.82
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Total Liabilities 149.034 259.191 127.027
Total Long Term Debt 24.102 51.934 0
Long Term Debt 24.102 51.934 0
Deferred Income Tax 0.084 0
Other Liabilities, Total 12.127 98.023 7.881
Total Equity 61.46 -57.027 186.388
Redeemable Preferred Stock 304.469 304.469 0
Common Stock 0.001 0.001 0.013
Additional Paid-In Capital 3.816 5.482 769.525
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -246.478 -366.575 -583.034
Unrealized Gain (Loss) 0.06 0.011 -0.116
Other Equity, Total -0.408 -0.415 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 210.494 202.164 313.415
Total Common Shares Outstanding 126.782 126.782 128.222
Accrued Expenses 18.4
Other Current Liabilities, Total 0.422
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Środki pieniężne i ekwiwalenty 221.501 202.584 159.157 120.94 84.339
Suma należności netto 4.576 2.296 0.624 6.551
Total Assets 407.77 361.101 332.044 313.415 295.513
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11.564 13.045 13.025 13.654 25.969
Intangibles, Net 24.802 27.376 30.311 34.169 29.471
Long Term Investments 19.533 41.462 40.712 53.907 60.937
Other Long Term Assets, Total 73.545 41.335 50.938 42.881 41.231
Other Assets, Total 31.509 12.978 17.053 29.592 27.289
Accounts Payable 10.018 8.879 8.907 10.82 8.421
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.822 0.422 0
Total Liabilities 139.906 125.585 114.989 127.027 137.874
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 37.095 33.815 17.592 26.281 8.1
Total Equity 267.864 235.516 217.055 186.388 157.639
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013
Additional Paid-In Capital 738.052 746.981 755.276 769.525 775.443
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -470.202 -511.462 -538.219 -583.034 -617.353
Unrealized Gain (Loss) 0.002 -0.015 -0.015 -0.116 -0.464
Other Equity, Total 0 0 0 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 407.77 361.101 332.044 313.415 295.513
Total Common Shares Outstanding 126.727 126.727 127.737 128.222 130.183
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22.595
Accumulated Depreciation, Total -8.941
Accrued Expenses 18.4
 • Roczne
 • Kwartalne
2019 2020 2021
Dochód netto/linia startowa -57.229 -120.097 -216.459
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -30.741 -32.193 -95.122
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 15.651 17.004 17.221
Deferred Taxes 0.037 -0.084 0
Pozycje niepieniężne 2.357 73.256 54.978
Zapłacone odsetki 0.212 2.797 3.164
Zmiany w kapitale obrotowym 8.443 -2.272 49.138
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -63.288 1.805 -64.765
Nakłady kapitałowe -20.137 -20.011 -26.814
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -43.151 21.816 -37.951
Środki pieniężne z działalności finansowej 24.109 37.689 273.52
Emisja (wykup) akcji netto 1.321 0.209 4.387
Emisja (wykup) długu netto 22.788 37.48 -67.336
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -69.92 7.301 113.633
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 336.469
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -103.627 -144.887 -171.644 -216.459 -34.319
Cash From Operating Activities -29.363 -47.534 -70.331 -95.122 -27.981
Cash From Operating Activities 4.023 8.189 12.523 17.221 5.255
Non-Cash Items 45.057 47.451 45.781 54.978 6.009
Cash Interest Paid 3.164 3.164 3.164 3.164 0
Changes in Working Capital 25.184 41.713 43.009 49.138 -4.926
Cash From Investing Activities 0.739 -32.217 -43.265 -64.765 -17.13
Capital Expenditures -1.677 -9.352 -17.297 -26.814 -5.2
Other Investing Cash Flow Items, Total 2.416 -22.865 -25.968 -37.951 -11.93
Cash From Financing Activities 273.482 273.482 273.503 273.52 0
Financing Cash Flow Items 336.469 336.469 336.469 336.469 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 4.349 4.349 4.37 4.387 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -67.336 -67.336 -67.336 -67.336 0
Net Change in Cash 244.858 193.731 159.907 113.633 -47.504
Deferred Taxes 0
Foreign Exchange Effects -2.393

Dlaczego warto wybrać Capital.com? Liczby mówią same za siebie.

Capital.com Group
485+

Handlowcy

65000+

Aktywni klienci miesięcznie

$48000000+

Miesięczna wielkość inwestycji

$28000000+

Wycofywane co miesiąc

Kalkulator inwestycyjny

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Dźwignia
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

Metromile, Inc. Company profile

O firmie Metromile, Inc.

Metromile, Inc. to cyfrowa platforma ubezpieczeniowa, która dostarcza produkty klientom ubezpieczeń samochodowych w Stanach Zjednoczonych oraz firmom ubezpieczeniowym w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Metromile oferuje swoim klientom w czasie rzeczywistym spersonalizowane polisy ubezpieczeniowe, wyceniane i rozliczane na podstawie mil, ze stawkami opartymi dokładnie na tym, jak i ile faktycznie jeżdżą, a nie na standardowych dla branży przybliżonych i szacunkowych danych. Firma prowadzi działalność w dwóch segmentach: Insurance Services zajmuje się dostarczaniem polis ubezpieczeniowych dla właścicieli samochodów, a Enterprise Business Solutions zajmuje się zapewnianiem dostępu do opracowanej przez siebie technologii w ramach umowy software as a service wraz z profesjonalnymi usługami dla klientów zewnętrznych. Aplikacja Metromile zapewnia powiadomienia pozwalające uniknąć mandatów za parkowanie, uzyskać wskazówki dotyczące drogi pieszo do samochodu klienta oraz monitorować stan samochodu klienta. Metromile Enterprise to platforma służąca do automatyzacji obsługi roszczeń i ograniczania strat związanych z oszustwami.

Industry: Insurance - Automobile

425 Market Street #700
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 1910494105
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.42 Price
+0.990% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0500%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0140%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.00337

BTC/USD

23,468.80 Price
-0.040% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0500%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0140%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

76.04 Price
-0.130% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0220%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0066%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,596.80 Price
-0.180% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0182%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0070%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 485 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję