Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Wezwania do uzupełnienia depozytu

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) następuje po spadku kapitału na koncie inwestora poniżej poziomu wymaganego do utrzymania otwartych transakcji.

Czym jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

  • Wezwanie do uzupełnienia depozytu stanowi ostrzeżenie, że sytuacja na rynku obróciła się na niekorzyść inwestora i nie dysponuje on już środkami na pokrycie bieżących strat. 
  • Jest to rodzaj powiadomienia, że należy podjąć działania, aby zapobiec automatycznemu zamknięciu pozycji przez brokera.

Nasza procedura wezwań do uzupełnienia depozytu

Staramy się postępować zgodnie z opisaną poniżej procedurą i wysyłać powiadomienia z wezwaniem do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, gdy tylko jest to możliwe.

Jeżeli Twój kapitał spadnie poniżej 100% wymaganej kwoty depozytu zabezpieczającego, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu.1 

Jeżeli stosunek kapitału własnego do depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 75%, otrzymasz drugie wezwanie do uzupełnienia depozytu.1

Jeżeli Twój kapitał spadnie do lub poniżej 50% wymaganej kwoty depozytu zabezpieczającego, rozpoczniemy proces automatycznego zamykania pozycji.

Przykład sytuacji z wezwaniem do uzupełnienia depozytu

Scenariusz

Przyjmijmy, że masz na koncie 3500 USD i chcesz zająć długą pozycję na Spółkę A z proporcją depozytu 1:2.

Kurs jednej akcji Spółki A wynosi 100 USD, a Ty postanawiasz kupić 50 kontraktów CFD.

Łączna cena akcji wyniesie zatem 5000 USD, co przy proporcji depozytu 1:2 oznacza konieczność pokrycia 50% kwoty, czyli 2500 USD.

Pozostała część kwoty zostanie użyczona przez brokera.

Na swoim koncie masz nadal wolne środki w kwocie 1000 USD. 

Proces wezwania do uzupełnienia depozytu

Cena akcji Spółki A spada do 78 USD. Oznacza to, że wartość Twojej pozycji spadła do 3900 USD (50 × 78 USD), a Twój kapitał wynosi 2400 USD (1400 USD w ramach pozycji oraz dodatkowy 1000 USD wolnych środków na koncie). Twój bieżący współczynnik kapitału do depozytu wynosi zatem 96% (2400 USD / 2500 USD x 100). Oznacza to, że otrzymasz pierwsze wezwanie do uzupełnienia depozytu, ponieważ Twój kapitał nie pokrywa 100% wymaganego depozytu 2500 USD. 

Załóżmy, że cena akcji Spółki A spada jeszcze niżej, przez co wartość Twojej pozycji obniża się do 3300 USD. Twój kapitał wynosi wówczas 1800 USD (800 USD w ramach pozycji oraz dodatkowy 1000 USD na koncie). Jest to łącznie 72% wymaganego depozytu, czyli poniżej pułapu drugiego wezwania do uzupełnienia depozytu, który wynosi 75%. Otrzymujesz drugie wezwanie do uzupełnienia depozytu. 

Jeżeli wartość Twojej pozycji spadnie poniżej 2750 USD, Twój kapitał nie będzie wystarczający do pokrycia 50% wymaganego depozytu (kapitał poniżej poziomu 1250 USD). W tym momencie rozpocznie się proces automatycznego zamykania Twoich pozycji. 

Proces automatycznego zamykania pozycji

Gdy straty generowane przez twoje pozycje urosną do tego stopnia, że Twój kapitał będzie wystarczał wyłącznie do pokrycia 50% strat, rozpoczniemy automatyczny proces zamykania pozycji, aby uchronić Cię przed dalszymi konsekwencjami. Pragniemy zwrócić uwagę, że proces automatycznego zamykania pozycji jest wymogiem regulacyjnym i nie można go zdezaktywować.

Automatyczne zamykanie pozycji odbywa się w opisany niżej sposób i trwa do czasu, aż kapitał inwestora wzrośnie powyżej 50% wymaganego depozytu.*

  1. Wszystkie oczekujące zlecenia są zamykane

  2. Wszystkie pozycje z ujemnym współczynnikiem niezrealizowanych zysków i strat (UPL) na otwartych rynkach są zamykane*

  3. Wszystkie pozostałe pozycje na otwartych rynkach są zamykane*

  4. Wszystkie pozostałe pozycje są zamykane bezpośrednio po otwarciu odpowiednich rynków

*Przypominamy, że nie wszystkie rynki są otwarte w tym samym czasie, przez co w niektórych przypadkach zyskowna transakcja może zostać zamknięta przed stratną.

Jak ograniczyć ryzyko wezwania do uzupełnienia depozytu

Istnieje kilka rozsądnych kroków, które można wykonać w celu ograniczenia ryzyka otrzymania wezwania do uzupełnienia depozytu.

Unikanie nadmiernego lewarowania

Zaleca się utrzymywanie na koncie wystarczającego kapitału jako bufora przed niekorzystnym zwrotem rynku

Dywersyfikacja

Obrót różnymi typami aktywów pozwala podzielić ryzyko

Monitorowanie

Zaleca się stałe kontrolowanie cen rynkowych w sposób manualny lub przy pomocy narzędzi na naszej platformie, takich jak alerty cenowe i listy obserwowanych

Zarządzanie ryzykiem

Zlecenia typu stop loss2 i take profit służą kontrolowaniu ekspozycji na rynki

Jak uniknąć automatycznego zamknięcia pozycji

Po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia depozytu można podjąć następujące działania, aby podnieść poziom depozytu do 100% wymaganej kwoty.

Zasilenie konta dodatkowymi środkami

Anulowanie zleceń oczekujących

Zamknięcie wybranych lub wszystkich otwartych transakcji

_______________________________________________________________________
1 Komunikacja związana z wezwaniami do uzupełnienia depozytu. Nie możemy zagwarantować, że skontaktujemy się z inwestorem w sprawie wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Utrzymywanie na koncie kapitału niezbędnego do pokrycia wymaganego depozytu jest odpowiedzialnością inwestora i nie mamy obowiązku przekazywania informacji w tej kwestii. Wszelkie próby nawiązania kontaktu z inwestorem (telefoniczne, e-mailowe lub przez SMS) mają wyłącznie charakter grzecznościowy.

Sytuacja na rynkach może zmieniać się bardzo gwałtownie, przez co możemy nie być w stanie nawiązać kontatu z inwestorem przed zamknięciem jego pozycji. Przykładowo, jeśli poziom pokrycia depozytu inwestora spadnie z powyżej 100% do mniej niż 50% w ciągu pięciu sekund, przekazanie stosownej informacji może nie być możliwe, mimo że bieżące pozycje staną się zagrożone zamknięciem.
 

2 Przypominamy, że standardowe zlecenia stop loss nie zawierają gwarancji realizacji i są zagrożone poślizgiem cenowym. Skuteczne ograniczanie strat jest możliwe dzięki zleceniom typu gwarantowany stop loss, jednak uruchomienie tej funkcji wiąże się z dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje o opłatach są dostępne na naszej stronie prowizji i opłat