Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest krótka pozycja?

Wyjaśnienie znaczenia pojęcia krótka pozycja

Jest to technika inwestycyjna stosowana w sytuacji, gdy inwestor jest przekonany o spodziewanym spadku wartości akcji. Najpierw inwestor pożycza akcje od maklera i sprzedaje je na rynku. Następnie odkupuje akcje i zwraca je maklerowi; jeśli cena takich akcji spadnie, inwestor zarabia.

Gdzie słyszałeś o krótkich pozycjach?

Film z 2015 r., pt. „The Big Short“ rozpropagował tę strategię inwestycyjną. Oscarowa fabuła opowiada o grupce przedsiębiorców, którzy w reakcji na kryzys finansowy w latach 2007–2008 zainwestowali w pozycje krótkoterminowe, wycofując pieniądze lokowane w kredytach hipotecznych. Bohaterom udało się wyjść z kryzysu z dużym zarobkiem.

Co powinieneś wiedzieć o krótkich pozycjach?

Inwestorzy mogą pożyczać akcje od maklerów, w zamian za odsetki. Mogą też otwierać krótkie kontrakty na różnice kursowe (CFDs), co nie wymaga zaciągania pożyczek i stanowi czystą transakcję z zyskiem w postaci różnicy cen.

Krótkie pozycje wiążą się z nieograniczonym ryzykiem i ograniczonym zwrotem. Jeśli na przykład inwestor sprzedaje pożyczone akcje po 10 £, maksymalna kwota, jaką może uzyskać, to 10 £ minus wszelkie koszty, jeśli wartość akcji spadnie do zera. Jeśli wartość akcji skoczy powyżej 10 £, inwestor poniesie stratę w momencie odkupu akcji i ich zwrotu do maklera.

Odwrotnością krótkiej pozycji jest długa pozycja, w której inwestor kupuje towar z nadzieją, że ich wartość wzrośnie.

Inwestor otwierający krótką pozycję na giełdzie przewiduje niekorzystną sytuację na rynku i jest określany jako giełdowy „niedźwiedź“, natomiast osoba otwierająca długą pozycję, postrzegana jest jako optymista i otrzymuje miano upartego „byka“.

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 630 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować