x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Którymi z poniższych aktywów można handlować jak transakcjami terminowymi?

Indeksami akcji
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Surowcami
Stopami procentowymi