Rynki
Polski
Test wiedzy

Którymi z poniższych aktywów można handlować jak transakcjami terminowymi?

Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Indeksami akcji
Stopami procentowymi
Surowcami

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading