Test wiedzy

Którymi z poniższych aktywów można handlować jak transakcjami terminowymi?

Stopami procentowymi
Surowcami
Indeksami akcji
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne