x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Którymi z poniższych aktywów można handlować jak transakcjami terminowymi?

Surowcami
Indeksami akcji
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Stopami procentowymi