Test wiedzy

Którymi z poniższych aktywów można handlować jak transakcjami terminowymi?

Surowcami
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Indeksami akcji
Stopami procentowymi