Test wiedzy

Którymi z poniższych aktywów można handlować jak transakcjami terminowymi?

Stopami procentowymi
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Surowcami
Indeksami akcji