x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Którymi z poniższych aktywów można handlować jak transakcjami terminowymi?

Stopami procentowymi
Indeksami akcji
Surowcami
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne