Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Kintara Therapeutics, Inc. - KTRA CFD

0.39
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* 0.38
Zmiana 1 r.* -91.22%
Zakres dzienny* 0.38 - 0.45
Zakres 52 tyg. 0.09-0.95
Średni wolumen (10 dni) 977.26K
Średni wolumen (3 miesiące) 50.77M
Kapitalizacja rynkowa 8.41M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 80.81M
Przychód N/A
EPS -0.56
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.12
Data następnego sprawozdania Feb 9, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Nov 29, 2023 0.39 0.01 2.63% 0.38 0.46 0.38
Nov 10, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.65 0.38
Nov 9, 2023 0.38 -0.02 -5.00% 0.40 0.40 0.37
Nov 8, 2023 0.39 -0.02 -4.88% 0.41 0.41 0.39
Nov 7, 2023 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.42 0.38
Nov 6, 2023 0.40 -0.03 -6.98% 0.43 0.43 0.38
Nov 3, 2023 0.41 0.00 0.00% 0.41 0.46 0.40
Nov 2, 2023 0.38 -0.10 -20.83% 0.48 0.48 0.38
Nov 1, 2023 0.48 -0.22 -31.43% 0.70 0.70 0.46
Oct 31, 2023 0.73 -0.22 -23.16% 0.95 1.08 0.71
Oct 30, 2023 3.72 -0.04 -1.06% 3.76 3.88 3.62
Oct 27, 2023 4.11 0.14 3.53% 3.97 4.32 3.97
Oct 26, 2023 4.08 -0.10 -2.39% 4.18 4.34 4.08
Oct 25, 2023 3.87 -0.31 -7.42% 4.18 4.18 3.74
Oct 24, 2023 4.10 -0.18 -4.21% 4.28 4.28 4.08
Oct 23, 2023 4.17 0.22 5.57% 3.95 4.32 3.74
Oct 20, 2023 3.97 0.00 0.00% 3.97 4.30 3.97
Oct 19, 2023 4.26 0.08 1.91% 4.18 4.47 4.17
Oct 18, 2023 4.04 0.36 9.78% 3.68 4.07 3.68
Oct 17, 2023 3.69 0.07 1.93% 3.62 3.70 3.60

Kintara Therapeutics, Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019 2018 2017
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 38.166 9.19824 8.3985 11.1747 8.32083
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 9.757 4.51452 4.73644 3.82753 3.34785
Badania i rozwój 27.909 3.63002 3.66206 7.34714 4.97298
Dochód operacyjny -38.166 -9.19824 -8.3985 -11.1747 -8.32083
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.132 0.07233 0.47646 0.03635 0.23907
Dochód netto przed opodatkowaniem -38.298 -9.12592 -8.04822 -11.1383 -8.08176
Dochód netto po opodatkowaniu -38.298 -9.12592 -8.04822 -11.1383 -8.08176
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -38.298 -9.12592 -8.04822 -11.1383 -8.08176
Dochód netto -38.298 -9.12592 -8.04822 -11.1383 -8.08176
Total Adjustments to Net Income -3.206 -0.00862 -0.08043 -0.17624 -0.79045
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -41.504 -9.13453 -8.12865 -11.3146 -8.87222
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -41.504 -9.13453 -8.12865 -11.3146 -8.87222
Rozwodniony dochód netto -41.504 -9.13453 -8.12865 -11.3146 -8.87222
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 25.886 10.444 2.57469 2.08614 1.20471
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -1.60334 -0.87462 -3.15714 -5.42367 -7.36462
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -1.58402 -0.77373 -3.15714 -5.42367 -7.36462
Inne netto -0.12619
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.5 1.0537
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 5.358 5.895 5.971 6.697 6.605
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1.884 1.993 2.178 2.666 2.762
Badania i rozwój 3.474 3.902 3.793 4.031 3.843
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0 0 0 0
Dochód operacyjny -5.358 -5.895 -5.971 -6.697 -6.605
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.002 0.002 0.005 -0.035 -0.03
Dochód netto przed opodatkowaniem -5.356 -5.893 -5.966 -6.732 -6.635
Dochód netto po opodatkowaniu -5.356 -5.893 -5.966 -6.732 -6.635
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -5.356 -5.893 -5.966 -6.732 -6.635
Dochód netto -5.356 -5.893 -5.966 -6.732 -6.635
Total Adjustments to Net Income -0.002 -0.002 -2.464 -0.004 -0.008
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -5.358 -5.895 -8.43 -6.736 -6.643
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -5.358 -5.895 -8.43 -6.736 -6.643
Rozwodniony dochód netto -5.358 -5.895 -8.43 -6.736 -6.643
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 49.128 48.529 34.281 32.441 29.273
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.10906 -0.12147 -0.24591 -0.20764 -0.22693
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.10906 -0.12147 -0.24591 -0.20764 -0.22693
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019 2018 2017
Suma aktywów obrotowych 11.793 2.85108 4.02519 7.04644 7.87073
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 10.537 2.3924 3.71876 5.972 6.58601
Środki pieniężne i ekwiwalenty 10.537 2.3924 3.71876 5.972
Suma należności netto 0.0094 0.02619 0.03952 0.0766
Koszty zaliczkowe 0.756 0.35558 0.28025 1.03493 1.20812
Suma innych aktywów obrotowych 0.5 0.0937
Suma aktywów 13.543 2.93814 4.03726 7.07486 7.91102
Wartości niematerialne netto 0.00211 0.01206 0.02841 0.04029
Suma zobowiązań krótkoterminowych 2.78 2.67492 2.06973 1.63852 1.30436
Payable/Accrued 2.219 2.01106 1.74452 1.47809 1.18231
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.561 0.66387 0.32521 0.16043 0.12205
Suma zobowiązań 2.962 2.67492 2.06973 1.63963 1.3325
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Inne zobowiązania (suma) 0.182 0 0.00112 0.02814
Kapitał własny 10.581 0.26321 1.96753 5.43522 6.57852
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 14.931 4.80343 4.97783 6.42541 6.42541
Akcje zwykłe 0.033 0.01146 0.00384 0.02297 0.01451
Dodatkowy wpłacony kapitał 106.821 56.6241 50.9547 43.1775 36.6653
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -111.225 -61.1969 -53.9901 -44.2119 -36.5479
Inny kapitał (suma) 0.021 0.02118 0.02118 0.02118 0.02118
Suma zobowiązań i kapitału własnego 13.543 2.93814 4.03726 7.07486 7.91102
Suma akcji zwykłych w obrocie 32.74 11.4579 3.83936 2.29667 1.45096
Total Preferred Shares Outstanding 0.279 0.92714 0.95214 1.15964 1.15964
Gotówka 6.58601
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.6 0.08494
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.15
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma aktywów obrotowych 10.093 14.998 20.108 11.793 16.588
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 8.839 14.064 19.339 10.537 15.718
Środki pieniężne i ekwiwalenty 8.839 14.064 19.339 10.537 15.718
Suma należności netto 0.007
Koszty zaliczkowe 1.254 0.934 0.769 0.756 0.363
Suma innych aktywów obrotowych 0 0 0 0.5 0.5
Suma aktywów 12.798 17.718 22.343 13.543 18.853
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.105 0.12 0.135 0.15 0.165
Wartości niematerialne netto 0
Inne aktywa długoterminowe (suma) 2.6 2.6 2.1 1.6 2.1
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3.24 3.438 3.001 2.78 2.533
Payable/Accrued 2.782 2.895 2.51 2.219 1.645
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0.503
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.458 0.543 0.491 0.561 0.385
Suma zobowiązań 3.412 3.616 3.18 2.962 2.735
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Inne zobowiązania (suma) 0.172 0.178 0.179 0.182 0.202
Kapitał własny 9.386 14.102 19.163 10.581 16.118
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 12.554 12.801 13.675 14.931 19.726
Akcje zwykłe 0.049 0.049 0.048 0.033 0.032
Dodatkowy wpłacony kapitał 127.67 126.781 125.074 106.821 100.828
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -130.908 -125.55 -119.655 -111.225 -104.489
Inny kapitał (suma) 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
Suma zobowiązań i kapitału własnego 12.798 17.718 22.343 13.543 18.853
Suma akcji zwykłych w obrocie 49.306 49.013 47.974 32.74 31.764
Total Preferred Shares Outstanding 0.296 0.296 0.297 0.279 0.901
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.015
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019 2018 2017
Dochód netto/linia startowa -38.298 -9.12592 -8.04822 -11.1383 -8.08176
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -18.86 -7.92752 -6.32743 -9.85085 -8.01907
Amortization 0.002 0.00995 0.01635 0.02453 0.01668
Pozycje niepieniężne 22.057 0.70174 0.56965 0.68542 0.52439
Zmiany w kapitale obrotowym -2.651 0.48671 1.13479 0.57751 -0.47838
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 0.964 0 -0.01265 -0.02096
Nakłady kapitałowe -0.008 0 -0.01265 -0.02096
Środki pieniężne z działalności finansowej 26.041 6.60116 4.07419 9.24948 8.46878
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.03 -0.025
Total Cash Dividends Paid -0.008 -0.00836 -0.00836 -0.00836 -0.00836
Emisja (wykup) akcji netto 26.079 6.63452 4.08254 9.25784 8.47713
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 8.145 -1.32636 -2.25324 -0.61402 0.42875
Cash Taxes Paid 0 0 0 0
Zapłacone odsetki 0.03 0 0 0 0
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0.03
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0.972
Emisja (wykup) długu netto 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -17.215 -11.859 -5.966 -38.298 -31.566
Cash From Operating Activities -15.4 -10.177 -5.073 -18.86 -14.171
Cash From Operating Activities 0.045 0.03 0.015 0.03 0.015
Amortization 0 0 0 0.002 0.002
Non-Cash Items 2.308 1.672 0.839 22.057 20.891
Cash Taxes Paid 0 0
Cash Interest Paid 0 0.03 0
Changes in Working Capital -0.538 -0.02 0.039 -2.651 -3.513
Cash From Investing Activities 0 0 0 0.964 0.964
Capital Expenditures 0 -0.008 -0.008
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0 0.972 0.972
Cash From Financing Activities 13.702 13.704 13.875 26.041 26.533
Total Cash Dividends Paid -0.006 -0.004 -0.002 -0.008 -0.006
Issuance (Retirement) of Stock, Net 13.708 13.708 13.877 26.079 26.039
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0 0.5
Net Change in Cash -1.698 3.527 8.802 8.145 13.326
Financing Cash Flow Items -0.03

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Kintara Therapeutics, Inc. Company profile

O firmie Kintara Therapeutics, Inc.

Kintara Therapeutics, Inc. jest firmą biofarmaceutyczną w fazie klinicznej, koncentrującą się na opracowywaniu i komercjalizacji nowych terapii przeciwnowotworowych. Spółka prowadzi prace nad dwoma lekami w późnym stadium rozwoju, gotowymi do fazy III. Dwoma głównymi kandydatami na produkty Spółki są VAL-083 i REM-001. VAL-083 jest zatwierdzonym środkiem ukierunkowanym na kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA), przeznaczonym do leczenia opornych na leki guzów litych, takich jak glejak wielopostaciowy (GBM) i potencjalnie innych guzów litych, w tym raka jajnika, niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) i glejaka przyzębia z rozproszoną strukturą wewnętrzną (DIPG). REM-001 to terapia fotodynamiczna (PDT) w późnym stadium zaawansowania, przeznaczona do leczenia skórnego raka piersi z przerzutami (CMBC). Spółka prowadzi różne badania kliniczne nad guzami mózgu i guzami litymi.

Obecna cena akcji Kintara Therapeutics, Inc. wynosi 0.4 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: IREIT Global, WM Technology, Inc., Tabula Rasa HealthCare, Perficient, SpartanNash Co oraz Red Eléctrica Corporación, S.A.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

9920 Pacific Heights Blvd, Suite 150
Suite 200
92121

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,379.70 Price
+0.840% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0110%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.50 Price
-0.240% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

17,598.30 Price
+0.600% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

ETH/USD

2,981.79 Price
+0.020% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 6.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować