Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Kim jest inwestor?

Zrozumieć, kim jest inwestor

Inwestorem jest ktoś, kto chce uzyskać większy zwrot ze swoich pieniędzy, niż mogą mu to dać depozyty bankowe. Inwestor, aby osiągnąć taki cel, jest gotowy podjąć większe ryzyko, w nadziei uzyskania większych zysków. Mądrzy inwestorzy nigdy nie zapominają, że mogą stracić wszystkie swoje pieniądze.

Gdzie słyszałeś o pojęciu inwestora?

Reklama finansowo-usługowa koncentruje się częściej na „inwestorach detalicznych”, czyli inwestorach indywidualnych, kupujących i sprzedających papiery wartościowe dla siebie, niż na większych organizacjach. „Inwestorzy instytucjonalni” to organizacje inwestujące w imieniu swoich członków. Fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe i fundusze inwestycyjne to przykłady tych większych inwestorów, którzy często pojawiają się w sprawozdaniach dotyczących dużych projektów infrastrukturalnych.

Co powinieneś wiedzieć o inwestorach?

Inwestorzy są często postrzegani jako ludzie wspierający nowe przedsięwzięcia biznesowe. Jest wielu takich inwestorów, ale są też i tacy, którzy kupują obligacje rządowe lub udziały w dużych firmach o długoletniej historii. Inwestorzy mogą być entuzjastycznymi amatorami grającymi na rynku lub doświadczonymi indywidualnymi operatorami czy też firmami inwestycyjnymi o wysokim kapitale, dysponującymi miliardami dolarów aktywów.

Chociaż przepisy zwykle przewidują rekompensaty dla oszukanych inwestorów, nie spotyka się odszkodowań dla inwestorów, których inwestycje po prostu się nie powiodły. Inwestycje, czy to w stosunkowo bezpieczne aktywa, takie jak obligacje, czy w spekulacyjne przedsięwzięcia, zawsze są obarczone pewnym poziomem ryzyka.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować