Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
3.2495
0.7%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 16:30

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.0135
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02526 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.80)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02526%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003343 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.64)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003343%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta GBP
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 3.272
Otwarcie* 3.252
Zmiana 1 r.* 0.03%
Zakres dzienny* 3.2375 - 3.2705
Zakres 52 tyg. N/A
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) N/A
Kapitalizacja rynkowa N/A
Wskaźnik C/Z N/A
Akcje w obrocie N/A
Przychód N/A
EPS N/A
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta N/A
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 23, 2024 3.2710 0.1325 4.22% 3.1385 3.2950 3.1385
Feb 22, 2024 3.2595 0.0250 0.77% 3.2345 3.2740 3.2345
Feb 21, 2024 3.2360 0.0285 0.89% 3.2075 3.2550 3.1485
Feb 20, 2024 3.2285 0.0100 0.31% 3.2185 3.2535 3.1425
Feb 19, 2024 3.2205 -0.0195 -0.60% 3.2400 3.2440 3.2120
Feb 16, 2024 3.2200 0.1250 4.04% 3.0950 3.2560 3.0950
Feb 15, 2024 3.1945 0.0760 2.44% 3.1185 3.2080 3.0810
Feb 14, 2024 3.1470 -0.0140 -0.44% 3.1610 3.1830 3.1470
Feb 13, 2024 3.1695 0.0860 2.79% 3.0835 3.1940 3.0835
Feb 12, 2024 3.1860 0.0205 0.65% 3.1655 3.2075 3.1585
Feb 9, 2024 3.1655 0.0180 0.57% 3.1475 3.2190 3.1475
Feb 8, 2024 3.2275 -0.0345 -1.06% 3.2620 3.2910 3.2245
Feb 7, 2024 3.2500 -0.0185 -0.57% 3.2685 3.2890 3.2500
Feb 6, 2024 3.2500 -0.0105 -0.32% 3.2605 3.3000 3.2500
Feb 5, 2024 3.2680 0.0305 0.94% 3.2375 3.2970 3.2365
Feb 2, 2024 3.2400 -0.0260 -0.80% 3.2660 3.2785 3.2400
Feb 1, 2024 3.2380 0.0525 1.65% 3.1855 3.2430 3.1705
Jan 31, 2024 3.1960 -0.0145 -0.45% 3.2105 3.2485 3.1890
Jan 30, 2024 3.1975 0.0155 0.49% 3.1820 3.2445 3.1820
Jan 29, 2024 3.1645 -0.0045 -0.14% 3.1690 3.2200 3.1615

Haleon PLC Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 10858 9545 9892 8480
Przychód 10858 9545 9892 8480
Koszt uzyskania przychodu (suma) 4133 3561 3794 3249
Zysk brutto 6725 5984 6098 5231
Całkowity koszt operacyjny 9241 7872 8265 7580
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3943 3567 3811 3349
Badania i rozwój 303 256 296 267
Nadzwyczajny koszt (dochód) 818 519 576 698
Other Operating Expenses, Total -2 -31 -212 17
Dochód operacyjny 1617 1673 1627 900
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 5 -34 -31 -10
Inne netto -4 -3 -5 -4
Dochód netto przed opodatkowaniem 1618 1636 1591 886
Dochód netto po opodatkowaniu 1119 1439 1181 687
Udział mniejszościowy -59 -49 -36 -32
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1060 1390 1145 655
Dochód netto 1060 1390 1145 655
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1060 1390 1145 655
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1060 1390 1145 655
Rozwodniony dochód netto 1060 1390 1145 655
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 9239 9234.57 9234.57 9234.57
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.11473 0.15052 0.12399 0.07093
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.17596 0.19843 0.17431 0.13029
Depreciation / Amortization 46
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 2752 2986 2778 2892 2561
Przychód 2752 2986 2778 2892 2561
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1039 1146 1224 1068 956
Zysk brutto 1713 1840 1554 1824 1605
Całkowity koszt operacyjny 2238 2359 2422 2323 2127
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1088 1071 1046 1027 985
Badania i rozwój 66 75 82 84 71
Nadzwyczajny koszt (dochód) 53 53 70 146 116
Other Operating Expenses, Total -8 3 -2 -1
Dochód operacyjny 514 627 356 569 434
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -96 -85 -97 -74 -35
Dochód netto przed opodatkowaniem 418 542 259 495 399
Dochód netto po opodatkowaniu 315 415 210 365 187
Udział mniejszościowy -17 -26 -12 -20 -13
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 298 389 198 345 174
Dochód netto 298 389 198 345 174
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 298 389 198 345 174
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 298 389 198 345 174
Rozwodniony dochód netto 298 389 198 345 174
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 9266.1 9261.9 9252.28 9234.57 9234.57
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.03216 0.042 0.0214 0.03736 0.01884
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.024 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.03647 0.04638 0.02753 0.04902 0.02473
Depreciation / Amortization 11
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 4059 5251 5008 5811
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 606 347 281 323
Gotówka 346 280 322
Środki pieniężne i ekwiwalenty 606 1 1 1
Suma należności netto 1871 3825 3590 3994
Należności z handlu netto 1487 1319 1349 1399
Suma portfela 1348 951 949 1211
Koszty zaliczkowe 106 56 61 29
Suma innych aktywów obrotowych 128 72 127 254
Suma aktywów 34815 34451 34130 35711
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1899 1662 1602 1621
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 3113 2804 2794 2762
Amortyzacja skumulowana (suma) -1214 -1142 -1192 -1141
Wartość netto firmy 8396 8246 8265 8171
Wartości niematerialne netto 20040 18949 18953 19841
Inne aktywa długoterminowe (suma) 421 343 302 267
Suma zobowiązań krótkoterminowych 4370 4238 4014 4269
Zobowiązania 1835 1369 1340 1201
Naliczone koszty 1763 1412 1430 1436
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 393 874 348 481
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 44 30 34 40
Inne bieżące zobowiązania (suma) 335 553 862 1111
Suma zobowiązań 18484 8096 8018 8390
Suma zadłużenia długoterminowego 10003 87 105 121
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 117 87 105 121
Odroczony podatek dochodowy 3601 3357 3373 3514
Udział mniejszościowy 126 125 111 91
Inne zobowiązania (suma) 384 289 415 395
Kapitał własny 16331 26355 26112 27321
Akcje zwykłe 92 1 1 1
Dodatkowy wpłacony kapitał 0 0 0 20842
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 15193 26354 26111 6478
Suma zobowiązań i kapitału własnego 34815 34451 34130 35711
Suma akcji zwykłych w obrocie 9234.57 9234.57 9234.57 9234.57
Zadłużenie długoterminowe 9886
Inny kapitał (suma) 1046
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 4202 4059
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 490 684
Środki pieniężne i ekwiwalenty 490 684
Suma należności netto 2195 1977
Suma portfela 1501 1348
Suma innych aktywów obrotowych 16 50
Suma aktywów 34164 34815
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1847 1899
Wartości niematerialne netto 27674 28436
Inne aktywa długoterminowe (suma) 441 421
Suma zobowiązań krótkoterminowych 4987 4370
Payable/Accrued 3510 3621
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 503 393
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 594 44
Inne bieżące zobowiązania (suma) 380 312
Suma zobowiązań 17714 18484
Suma zadłużenia długoterminowego 8768 10003
Zadłużenie długoterminowe 8663 9886
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 105 117
Odroczony podatek dochodowy 3439 3601
Udział mniejszościowy 117 126
Inne zobowiązania (suma) 403 384
Kapitał własny 16450 16331
Akcje zwykłe 92 92
Dodatkowy wpłacony kapitał 0
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 15697 15193
Suma zobowiązań i kapitału własnego 34164 34815
Suma akcji zwykłych w obrocie 9234.57 9234.57
Inny kapitał (suma) 661 1046
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Pfizer Inc Corporation 25.6 2364050902 0 2023-10-05 LOW
GSK plc Corporation 7.9931 738132722 -270000000 2023-10-10 LOW
Glaxo Group, Ltd. Holding Company 2.845 262727073 262727073 2023-05-12 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 2.015 186075089 10797900 2023-10-01 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.849 170745042 1286013 2023-08-08 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.6213 149724220 4341932 2023-10-01 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.5694 144927104 71121513 2023-07-28 LOW
Harding Loevner LP Investment Advisor 1.422 131314378 0 2023-08-08 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2803 118233486 4467279 2023-10-01 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2299 113579912 748747 2023-08-08 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2121 111935798 -9472200 2023-10-01 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.9592 88579943 351772 2023-10-01 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6191 57173526 4666727 2023-10-01 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.5766 53249103 -182333 2023-08-08 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5285 48806977 -242205 2023-10-01 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5152 47580920 -17672383 2023-10-01 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.4954 45744588 -63332 2023-10-01 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4218 38952564 -1678264 2023-08-08 LOW
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 0.3875 35783647 -680050 2023-07-28 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3681 33988721 0 2023-10-01 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

Building 5, First Floor
The Heights
BRENTFORD
MIDDLESEX KT13 0NY
GB

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

17,967.10 Price
+0.250% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,026.46 Price
-0.420% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.54 Price
-0.970% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

76.82 Price
+0.360% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0165%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0384%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję