Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
341.86
0.04%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.47
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026346 %
Opłaty za pożyczoną część ($-5.01)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026346%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.004124 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.78)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.004124%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 341.71
Otwarcie* 344.22
Zmiana 1 r.* -7.42%
Zakres dzienny* 341.6 - 346.06
Zakres 52 tyg. 277.84-412.66
Średni wolumen (10 dni) 2.58M
Średni wolumen (3 miesiące) 48.90M
Kapitalizacja rynkowa 130.80B
Wskaźnik C/Z 10.29
Akcje w obrocie 338.64M
Przychód 61.64B
EPS 37.54
Dywidenda (% przychodu) 2.589
Beta 1.40
Data następnego sprawozdania Jan 16, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 5, 2023 341.71 -3.61 -1.05% 345.32 346.61 340.35
Dec 4, 2023 349.13 4.46 1.29% 344.67 350.27 343.91
Dec 1, 2023 348.17 7.27 2.13% 340.90 348.79 340.17
Nov 30, 2023 341.25 0.30 0.09% 340.95 344.60 339.93
Nov 29, 2023 340.09 5.43 1.62% 334.66 343.40 334.66
Nov 28, 2023 337.49 2.33 0.70% 335.16 338.26 334.67
Nov 27, 2023 337.66 -1.09 -0.32% 338.75 339.54 335.58
Nov 24, 2023 338.69 0.14 0.04% 338.55 340.13 336.86
Nov 22, 2023 338.41 1.12 0.33% 337.29 338.82 334.96
Nov 21, 2023 334.71 -3.29 -0.97% 338.00 338.69 334.37
Nov 20, 2023 339.27 0.32 0.09% 338.95 341.16 336.79
Nov 17, 2023 339.09 -0.26 -0.08% 339.35 339.96 337.40
Nov 16, 2023 336.48 -0.92 -0.27% 337.40 339.51 334.95
Nov 15, 2023 337.43 0.45 0.13% 336.98 340.91 335.27
Nov 14, 2023 338.53 5.71 1.72% 332.82 341.71 330.83
Nov 13, 2023 326.72 2.82 0.87% 323.90 328.64 323.15
Nov 10, 2023 325.36 4.03 1.25% 321.33 325.98 320.73
Nov 9, 2023 320.55 -4.36 -1.34% 324.91 326.53 319.55
Nov 8, 2023 324.43 0.83 0.26% 323.60 326.60 322.30
Nov 7, 2023 323.78 1.75 0.54% 322.03 326.24 319.95

Goldman Sachs Group Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 68711 64989 56351 54912 53182
Przychód 68711 64989 56351 54912 53182
Koszt uzyskania przychodu (suma) 26658 10360 13079 20628 19112
Zysk brutto 42053 54629 43272 34284 34070
Całkowity koszt operacyjny 55225 37945 43872 44329 40701
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 20681 22474 17323 16604 16114
Depreciation / Amortization 2455 2015 1902 1704 1328
Other Operating Expenses, Total 5431 3096 8470 5393 4147
Dochód operacyjny 13486 27044 12479 10583 12481
Dochód netto przed opodatkowaniem 13486 27044 12479 10583 12481
Dochód netto po opodatkowaniu 11261 21635 9459 8466 9972
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 11261 21635 9459 8466 9972
Suma pozycji nadzwyczajnych 487
Dochód netto 11261 21635 9459 8466 10459
Total Adjustments to Net Income -497 -484 -544 -569 -599
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 10764 21151 8915 7897 9373
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 10764 21151 8915 7897 9860
Rozwodniony dochód netto 10764 21151 8915 7897 9860
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 358.1 355.8 360.3 375.5 390.2
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 30.0586 59.4463 24.7433 21.0306 24.021
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 9 6.5 5 4.15 3.15
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 32.1339 60.9685 38.4557 23.6723 25.7492
Nadzwyczajny koszt (dochód) 3098
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 28527 26047 25381 20930 18482
Przychód 28527 26047 25381 20930 18482
Koszt uzyskania przychodu (suma) 18162 16537 14562 11771 7824
Zysk brutto 10365 9510 10819 9159 10658
Całkowity koszt operacyjny 25771 24311 21388 19400 14726
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 5436 4852 5156 5217 4984
Depreciation / Amortization 1512 1594 970 727 666
Other Operating Expenses, Total 661 1288 480 1685 1252
Dochód operacyjny 2756 1736 3993 1530 3756
Dochód netto przed opodatkowaniem 2756 1736 3993 1530 3756
Dochód netto po opodatkowaniu 2058 1216 3234 1326 3069
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 2058 1216 3234 1326 3069
Dochód netto 2058 1216 3234 1326 3069
Total Adjustments to Net Income -176 -145 -147 -141 -107
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1882 1071 3087 1185 2962
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1882 1071 3087 1185 2962
Rozwodniony dochód netto 1882 1071 3087 1185 2962
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 343.9 347.2 351.3 356.6 359.2
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 5.47252 3.08468 8.78736 3.32305 8.2461
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 7.38116 4.18217 10.3597 4.18097 8.92171
Nadzwyczajny koszt (dochód) 40 220
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 241825 261036 155842 133546 130547
Gotówka 7870 10140 11950 12570 10660
Środki pieniężne i ekwiwalenty 233955 250896 143892 120976 119887
Suma należności netto 138826 164187 123969 77003 82900
Należności z handlu netto 135448 160673 121331 74605 79315
Suma aktywów 1441800 1463990 1163030 992968 931796
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 19246 20386 25427 24246 18317
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 29264 28904 33267 31836 27397
Amortyzacja skumulowana (suma) -12190 -10810 -10120 -9950 -9080
Wartość netto firmy 6374 4285 4332 4196 3758
Wartości niematerialne netto 2009 418 630 641 324
Inwestycje długoterminowe 846825 849823 732973 641637 564429
Należności długoterminowe 186298 162422 119075 110972 82119
Inne aktywa długoterminowe (suma) 396 1431 780 727 827
Other Assets, Total 48575
Zobowiązania 262045 251931 190658 174817 180235
Naliczone koszty 9379 13126 10179 9274 6834
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 550067 605452 435110 340411 261814
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 45474 27288 39132 37831 37031
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2669 2360 3155 2947 2864
Suma zobowiązań 1324610 1354060 1067100 902703 841611
Suma zadłużenia długoterminowego 254245 263466 226018 219158 236027
Zadłużenie długoterminowe 254245 263466 226018 219158 236027
Udział mniejszościowy 649 840 1640 1713 1568
Inne zobowiązania (suma) 200082 189599 161204 116552 115238
Kapitał własny 117189 109926 95932 90265 90185
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 10703 10703 11203 11203 11203
Akcje zwykłe 9 9 9 9 9
Dodatkowy wpłacony kapitał 59050 56396 55679 54883 54005
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 139372 131811 112947 106465 100100
Treasury Stock - Common -94631 -91136 -85940 -84006 -78670
ESOP Debt Guarantee 5696 4211 3468 3195 2845
Unrealized Gain (Loss) -2618 -492 463 46 -112
Inny kapitał (suma) -392 -1576 -1897 -1530 805
Suma zobowiązań i kapitału własnego 1441800 1463990 1163030 992968 931796
Suma akcji zwykłych w obrocie 334.919 333.573 344.089 347.343 367.742
Total Preferred Shares Outstanding 0.36661 0.22928 0.26228 0.27461 0.33228
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 239879 270931 229327 241825 284251
Gotówka 6500 8650 8200 7870 9150
Środki pieniężne i ekwiwalenty 233379 262281 221127 233955 275101
Suma należności netto 144790 161172 151206 138826 169526
Należności z handlu netto 140866 157277 144633 135448 165421
Suma aktywów 1577150 1571390 1538350 1441800 1555990
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 15303 17617 18609 19246 19234
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 26958 29135 29341 29264 29037
Amortyzacja skumulowana (suma) -13820 -13650 -12880 -12190 -11870
Wartość netto firmy 5913 5942 6439 6374 6288
Wartości niematerialne netto 1341 1921 1965 2009 1963
Inwestycje długoterminowe 982630 927523 945813 846825 891159
Należności długoterminowe 185617 185803 184868 186298 182063
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1680 477 122 396 1510
Zobowiązania 252342 257843 266301 262045 278457
Naliczone koszty 16611 15345 13940 9379 16753
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 706200 694132 646771 550067 621789
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 56058 53104 48548 45474 35750
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2982 2674 2681 2669 3274
Suma zobowiązań 1459880 1454890 1420840 1324610 1436700
Suma zadłużenia długoterminowego 230070 236915 247826 254245 248116
Zadłużenie długoterminowe 230070 236915 247826 254245 248116
Udział mniejszościowy 471 531 621 649 824
Inne zobowiązania (suma) 195142 194349 194152 200082 231741
Kapitał własny 117277 116493 117509 117189 119290
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 11203 10703 10703 10703 10703
Akcje zwykłe 9 9 9 9 9
Dodatkowy wpłacony kapitał 60233 60206 60143 59050 59031
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 142743 141798 141591 139372 139067
Treasury Stock - Common -99429 -97917 -97159 -94631 -93127
ESOP Debt Guarantee 5117 4931 4823 5696 5479
Unrealized Gain (Loss) -1898 -2215 -2191 -2618 -2902
Inny kapitał (suma) -701 -1022 -410 -392 1030
Suma zobowiązań i kapitału własnego 1577150 1571390 1538350 1441800 1555990
Suma akcji zwykłych w obrocie 326.605 330.812 332.884 334.919 339.103
Total Preferred Shares Outstanding 0.12928 0.40028 0.40028 0.36661 0.14128
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 11261 21635 9459 8466 10459
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 8708 6298 -18535 23868 16564
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2455 2015 1902 1704 1328
Deferred Taxes -2412 5 -833 -334 -2645
Pozycje niepieniężne 6798 2705 5017 3063 2345
Cash Taxes Paid 4555 6195 2754 1266 1271
Zapłacone odsetki 19022 5521 9091 18645 16721
Zmiany w kapitale obrotowym -9394 -20062 -34080 10969 5077
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -75960 -30465 -34356 -24236 -18820
Nakłady kapitałowe -3748 -4667 -6309 -8443 -7982
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -72212 -25798 -28047 -15793 -10838
Środki pieniężne z działalności finansowej 59602 134738 70380 3367 22752
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 563 497 599 3602 1176
Total Cash Dividends Paid -3682 -2725 -2336 -2104 -1810
Emisja (wykup) akcji netto -3500 -5703 -1940 -5543 -3941
Emisja (wykup) długu netto 66221 142669 74057 7412 27327
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -19211 105194 22296 2999 20496
Skutki różnic kursowych walut -11561 -5377 4807
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 3234 11261 9935 6866 3939
Cash From Operating Activities 9404 8708 23705 15522 -19534
Cash From Operating Activities 970 2455 1728 1062 492
Deferred Taxes -2412
Non-Cash Items 1370 6798 5554 4739 3689
Cash Taxes Paid 459 4555 3046 1600 435
Cash Interest Paid 13082 19022 9882 3738 1299
Changes in Working Capital 3830 -9394 6488 2855 -27654
Cash From Investing Activities -1978 -75960 -69668 -55509 -17021
Capital Expenditures -597 -3748 -2994 -2004 -953
Other Investing Cash Flow Items, Total -1381 -72212 -66674 -53505 -16068
Cash From Financing Activities -20544 59602 69178 67557 53101
Financing Cash Flow Items -286 563 523 137 -205
Total Cash Dividends Paid -1013 -3682 -2669 -1672 -815
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2546 -3500 -2000 -1000 -500
Issuance (Retirement) of Debt, Net -16699 66221 73324 70092 54621
Foreign Exchange Effects 620 -11561 -3418
Net Change in Cash -12498 -19211 23215 27570 13128
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7472 28836837 -339186 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.0128 19822469 76641 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.5416 14972193 -426284 2023-06-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 2.3845 7861091 -1928698 2023-06-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.8697 6163837 -283641 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8446 6081153 10971 2023-06-30 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 1.6994 5602485 -137820 2023-06-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.5752 5193033 148425 2023-06-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.1952 3940216 675998 2023-06-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9988 3292626 -58259 2023-06-30 LOW
Eagle Capital Management L.L.C. Investment Advisor 0.8508 2804744 -210181 2023-06-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.7353 2424060 -2837139 2023-06-30 LOW
Greenhaven Associates, Inc. Investment Advisor 0.708 2333937 58371 2023-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7017 2313177 -10263 2023-06-30 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6897 2273736 745654 2023-06-30 LOW
Putnam Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.682 2248312 -2432 2023-06-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6789 2238200 -41491 2023-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6709 2211926 168098 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6508 2145536 -103060 2023-06-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6305 2078654 -9259 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Investment Banking & Brokerage Services (NEC)

200 West St
NEW YORK
NEW YORK 10282
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,026.27 Price
+0.300% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0196%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0114%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

XRP/USD

0.64 Price
+2.290% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

15,790.40 Price
-0.520% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0263%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0041%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

43,674.70 Price
-0.440% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję