x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Która Giełda Papierów Wartościowych jest największa według kapitalizacji rynkowej?

New York Stock Exchange (NYSE)
Shanghai Stock Exchange (SSE)
Tokyo Stock Exchange (TSE)
London Stock Exchange (LSE)