Test wiedzy

Która Giełda Papierów Wartościowych jest największa według kapitalizacji rynkowej?

Shanghai Stock Exchange (SSE)
New York Stock Exchange (NYSE)
Tokyo Stock Exchange (TSE)
London Stock Exchange (LSE)