Rynki
Polski
Test wiedzy

Która Giełda Papierów Wartościowych jest największa według kapitalizacji rynkowej?

London Stock Exchange (LSE)
Tokyo Stock Exchange (TSE)
New York Stock Exchange (NYSE)
Shanghai Stock Exchange (SSE)